Ważniejsze nowości w serwisie Klubu Przyrodników
www.kp.org.pl

 • 13 września: zaproszenie na Jesienne spotkanie z sadem (Owczary, 1.10.2005)
 • 12 sierpnia: List otwarty w sprawie "czystek kadrowych" w parkach narodowych
 • 12 sierpnia: I komunikat o sesji "Skuteczność ochrony przyrody" (Łagów 2006)
 • 4 sierpnia: jednolity tekst Prawa Wodnego
 • 4 sierpnia: jednolite teksty ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa Ochrony Środowiska po dużych zmianach
 • 31 lipca: nowości w Księgarni
 • 27 czerwca: Proponowany szablon planu ochrony rezerwatu, uwaględniający rozporządzenie z 12.05.2005
 • 14 czerwca: zaproszenie na Letnie Spotkanie z Łąką (25.06, Owczary)
 • 13 czerwca: uaktualniona oferta księgarni
 • 13 czerwca: Nowe rozporządzenia: zasady sporządzania planu ochrony PN, RP, PK oraz sposoby ochrony - przedmioty ochrony Natura 2000
 • 4 maja - zamieszczamy tekst rozporządzeń: o planie ochrony obszaru Natura 2000 i o klasyfikacji rezerwatów przyrody; także inne nowości w Serwisie Prawnym
 • 11 kwietnia - w dziale Poradniki zamieszczamy tabele porównawcze form ochrony przyrody
 • 9 kwietnia - zapraszamy na warsztat "Leśnictwo dla nie-leśników", 22-23.04, Szymbark na Kaszubach
 • 6 kwietnia: termin warsztatu "Taktyka ochrony przyrody..." zmieniony na 13-14 maja
 • 3 kwietnia: zaproszenie na Wiosenne Spotkanie z Łąką (OWczary, 16-17.04)
 • 3 kwietnia: List otwarty do premiera w sprawie ochrony parków narodowych w Polsce
 • 29 marca: odpowiedź MŚ w sprawie uroczyska Pustelnik w Drawieńskim PN i nasz komentarz do odpowiedzi
 • 18 marca: 18-21.04 zapraszamy na objazd po Polsce demonstrujący urządzenia minimalizujące konflikty powstające na styku działalności bobrów z gospodarką człowieka
 • 12 marca - program warsztatu "Jak bronić swoich drzew"
 • 1 marca - wystąpienie do Ministra w sprawie ochrony uroczyska Pustelnik w Drawieńskim PN
 • 24 lutego: Zaproszenie na warsztat Jak bronić swoich drzew ... - warsztat 18-19.03
 • 24 lutego: program sesji "Ochrona przyrody wobec inwestycji", 1-3 kwietnia, Łagów
 • 24 lutego: zaproszenie na warsztat: Taktyka starań o ochronę przyrody... - warsztat 8-9.04
 • 18 lutego - nowości w Przeglądzie Wydawnictw
 • 6 lutego - Klucz do roślin Rutkowskiego w ofercie Księgarni
 • 28 stycznia 2005 - strona projektu LIFE-Nature "Ochrona torfowisk bałtyckich na Pomorzu"
 • 28 stycznia 2005 - List Klubu Przyrodników do Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla parków narodowych na 2005 r.
 • 26 stycznia 2005 - zaproszenie: Warsztaty "Leśnictwo dla nieleśników" - 18-19 lutego, Owczary
 • 25 stycznia 2005 - "Bociek" 81 (rok 2005 nr 1) w formacie pdf
 • 11 stycznia 2005 - zaproszenie: Sesja "Ochrona przyrody wobec inwestycji", 1-3 kwietnia, Łagów
 • 11 stycznia 2005 - zaproszenie: XXIII konkurs przyrodniczy dla uczniów podstawówek i gminazjów
 • 3 stycznia 2005 - Bociek 79/80 jako pdf
 • 3 stycznia 2005 - program imprez na I półrocze 2005 r.
 • 2 stycznia 2005 - nowe książki w ofercie Księgarni KP
 • 29 grudnia 2004 - ogłoszenie: XXIII konkurs przyrodniczy dla uczniów podstawówek i gminazjów
 • 23 grudnia - zaproszenie: 14-15.01.2005, Owczary - warsztat "GIS dla zielonych"
 • 20 grudnia - Nowe publikacje KP: A. Ruszlewicz (red.) - Góry i Pogórze Kaczawskie: europejskie dziedzictwo przyrodnicze; M. Maciantowicz, D. Jermaczek - Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie: europejskie dziedzictwo przyrodnicze. Jak przy pomocy "Natury 2000" można promować swój region.
 • 20 grudnia - Nowa publikacja KP: Upołecznione planowanie ochrony na obszarach sieci Natura 2000: przewodnik powarsztatowy. Praktyczne doświadczenia oswajania miejscowej społeczności z ideą Natury 2000. Także w plikach pdf
 • 19 grudnia - Serwis "Możliwości społecznego uczestnictwa w planowaniu ochrony przyrody"
 • 18 grudnia - Serwis Zielonych Punktów
 • 6 grudnia - Analiza rządowej propozycji sieci Natura 2000 w Polsce i propozycja jej optymalizacji (Polska shadow list) - opracowanie KP, OTOP, PTOP "Salamandra", WWF Polska
 • 19 listopada - Rozporządzenie o obszarach ptasich Natura 2000 i inne uzupełnienia w Serwisie Prawnym
 • 10 listopada - Komunikat dla uczestników warsztatów torfowiskowych w Sulęczynie 15-16.11
 • 31 października - nowa publikacja (także pdf): Eddie Iddle, Tim Bines - Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo: przewodnik dla praktyków i ich szefów (pdf, 1,4Mb)
 • 25 października - Natura 2000- narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 - książka do ściągnięcia (pdf)
 • 24 października - będą konkursy na dyrektorów parków narodowych
 • 24 października - od 28.10 obowiązuje nowe rozporządzenie o zwierzętach chronionych!
 • 24 października - poprawki w Serwisie Prawnym
 • 4 września - zaproszenie: 25.09.2004, Owczary - Jesienne spotkanie z sadem
 • 16 sierpnia - uzupełnienia w Serwisie Prawnym
 • 12 sierpnia - Nowe rozporządzenia o roślinach i grzybach chronionych obowiązujące od 12.08.2004
 • 27 lipca - zaproszenie na warsztaty "współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi" (5, 6 lub 7.10; do wyboru: Wojcieszów, Głogów lub Owczary)
 • 26 lipca - w Sejmie: projekt ustawy kompetencyjnej przenoszącej ochronę przyrody z kompetencji wojewodów w kompetencję marszałka
 • 20 lipca - zaproszenie na warsztaty 'Komunikacja społeczna w ochronie przyrody' Owczary 17-18.09.
 • 9 lipca - Analiza ujęcia polskich roślin i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej w rządowym projekcie Natury 2000
 • 4 lipca - zaproszenie na spotkanie i warsztaty w sprawie wniosków do funduszu Life-Nature 2005
 • 27 czerwca - Udostępniamy wydany w grudniu 2003 r. przez COWI skrypt "Natura 2000 w lasach Polski"
 • 9 czerwca - zaproszenie na Letnie Spotkanie z Łąką 26.06 w Owczarach
 • 9 czerwca - uaktualniona wersja PROW z załącznikami
 • 29 maja - aktualna rządowa propozycja obszarów siedliskowych (184) i ptasich (72) Natury 2000
 • 29 maja - nowości w Przeglądzie Wydawnictw
 • 19 maja - zaproszenie na rajd rowerowy "Szlakiem Zielonych Punktów" (25-27.06)
 • 11 maja - nowa Ustawa o ochronie przyrody
 • 25 marca - zaproszenie na Wiosenne Spotkanie z Łąką, 24-25.04 w Owczarach
 • 23 marca - Wstępna analiza ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczych z załączników DH w projekcie ministerialnym (z 16.03) obszarów siedliskowych Natura 2000
 • 22 marca - opinie KP o projekcie obszarów siedliskowych i ptasich Natury 2000
 • 19 marca - ministerialny projekt listy obszarów siedliskowych i ptasich sieci Natura 2000
 • 18 marca - projekt nowej Ustawy o ochronie przyrody z 11 marca 2004 - wersja uchwalona przez Sejm
 • 10 marca - uzupełnienia w Serwisie Prawnym
 • 3 marca - Natura 3000, czyli jaka powinna być przyszłość europejskiej ochrony przyrody - program kwietniowej sesji w Łagowie, 2-4.04.2004
 • 27 stycznia - Program seminarium "Szkoła jako ośrodek poznawania i ochrony przyrody"
 • 25 stycznia 2004 - uzupełnienia w Serwisie Prawnym
 • 17 stycznia 2004 - ogłoszenie: 20-22.02.2004 w Łagowie XXII Zjazd Klubu Przyrodników
 • 6 stycznia 2004 - ogłoszenie o Lubuskim Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych i średnich
 • 6 stycznia 2004 - zaproszenie na seminarium "Szkoła jako ośrodek poznawania i ochrony przyrody"
 • 30 grudnia 2003 - zaproszenie na sesję "Natura 3000, czyli jaka powinna być przyszłość europejskiej ochrony przyrody" (Łagów, 2-4.04.2004)
 • 20 grudnia 2003 - nowe elementy w Przeglądzie Wydawnictw
 • 16 grudnia 2003 - nowe elementy w Serwisie Prawnym
 • 15 grudnia - raporty Klubu Przyrodników o ujęciu w projekcie sieci Natura 2000 polskich jezior lobeliowych i torfowisk wysokich typu bałtyckiego
 • 14 grudnia - aktualny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW+, listopad 2003): tekst i załączniki
 • 14 grudnia - Nowe pozycje w Przeglądzie Wydawnictw
 • 29 listopada - Nowa książka naszego Wydawnictwa: "Zanim zginą chabry i kąkole..."
 • 28 listopada - Stanowisko Klubu Przyrodników w sprawie niektórych działań wykonywanych w rezerwatach przyrody i parkach narodowych
 • 18 listopada - Stanowisko 11 pozarządowych organizacji przyrodniczych w sprawie projektu sieci Natura 2000 w Polsce
 • 13 listopada - Life after Life - przedłużenie europejskiego funduszu finansującego ochronę przyrody
 • 25 października - Nowa książka naszego Wydawnictwa: "Ocalmy stare sady"
 • 19 października - opinia o projekcie zadań ochronnych dla parków narodowych na 2004 rok i szczegółowa opinia o projekcie dla Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 11 października - ogłoszenie o warsztatach na temat zabezpieczeń przed szkodami od bobrów, Kraków, 13.11
 • 6 października - załączniki do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej w wersji EUR25, tj. uwzględniające rozszrzenie Unii Europejskiej m. in o Polskę.
 • 5 października - ogłoszenie o warsztatach na temat zabezpieczeń przed szkodami od bobrów, Owczary, 5.11
 • 24 września - ogłoszenie o warsztatach na temat zabezpieczeń przed szkodami od bobrów, Supraśl 17-18.10.2003
 • 19 września - druk sejmowy 1982 z projektem nowej Ustawy o Ochronie Przyrody, wraz z projektami niektórych rozporządzeń, np. o zasadach sporządzania planów ochrony. Nasze propozycje korekt do Ustawy
 • 13 września - nowe pozycje w Przeglądzie Wydawnictw
 • 8 września - zaproszenie na Jesienne Spotkanie z Sadem (Owczary, 27.09.2003)
 • 5 września - nowy opracowany w Ministerstwie Rolnictwa projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 31 lipca - List 43 organizacji ekologicznych do Ministra Rolnictwa w sprawie programów rolnośrodowiskowych
 • 27 lipca - nowości w Księgarni i w Przeglądzie Wydawnictw
 • 20 lipca - Aktualny projekt nowej Ustawy o ochronie przyrody
 • 20 lipca - Informacja o zawieszeniu programów rolnośrodowiskowych
 • 5 lipca - Nowy projekt planu ochrony Drawieńskiego PN i zarazem nowy szablon planów ochrony dla parków narodowych
 • 29 maja - Minimalizacja konfliktów między ludźmi a bobrami - zaproszenie do udziału w projekcie
 • 29 maja - Ostateczne wersje zadań ochronnych dla polskich parków narodowych na 2003 rok w serwisie Problemy Parków Narodowych
 • 28 maja - nowa Instrukcja Urządzania Lasu w serwisie Poradniki
 • 12 maja - uaktualnienia w Serwisie Prawnym
 • 8 maja - możliwość otrzymywania Wiadomości Klubu Przyrodników e-mailem
 • 20 kwietnia - aktualna wersja projektu nowej Ustawy o ochronie przyrody
 • 14 kwietnia: info o monografii głuszca
 • 13 kwietnia: w serwisie Puszczy Drawskiej nowa galeria zdjęć Mariusza Lamentowicza
 • 10 kwietnia: ogłoszenie: 24-27 maja - "Szlakiem czynnej ochrony przyrody" - warsztaty objazdowe w pd-zach Polsce
 • 6 kwietnia: Oświadczenie Klubu Przyrodników w sprawie polityki kadrowej w polskiej ochronie przyrody
 • 1 kwietnia: 21-22 maja w Łagowie - terenowa sesja "Siedliska chronione i siedliska Natury 2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona"
 • 29 marca - Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w serwisie Poradniki
 • 29 marca - Krajowa Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej
 • 26 marca - nasza interwencja w sprawie tłumaczenia Konwencji Berneńskiej
 • 16 marca - zmiany w programie sesji "Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka" (3-6.04.2003, Łagów)
 • 16 marca - nowe książki w Przeglądzie Wydawnictw
 • 15 marca - Dyskusja o zadaniach ochronnych dla parków narodowych na 2003 - zobacz w dziale "Parki Narodowe"
 • 13 marca - Nasze propozycje zmian do projektu nowej Ustawy o Ochronie Przyrody
 • 13 marca - komunikat: Wiosenne Spotkanie z Łąką
 • 13 marca - program konferencji (3-6.04) "Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka"
 • 13 marca - program konferencji (25-26.04)"Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"
 • 3 marca - wyniki XXI Konkursu Przyrodniczego
 • 15 lutego - Opinia o projekcie zadań ochronnych dla parków narodowych na 2003
 • 13 lutego - W internecie numery czasopism: Bociek 3/2002, Bociek 4/2002, Ekoregion Ujście Warty 8
 • 12 lutego - Ogłoszenie: "Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka"
 • 5 lutego - Ogłoszenie: Przetarg na prace z zakresu sadownictwa i ogrodnictwa
 • 5 lutego - Ogłoszenie: 2-3 marca, Łagów - sesja "Siedliska chronione i siedliska Natury 2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona"
 • 3 lutego - ministerialny projekt nowej Ustawy o ochronie przyrody
 • 24 stycznia 2003 - ogłoszenie: 14-16.02.2003 w Łagowie XXI Zjazd Przyrodników
 • 23 stycznia 2003 - nowe Zasady Hodowli Lasu
 • 15 stycznia 2003 - projekt Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego
 • 30 grudnia 2002 - nasze nowe publikacje: monografia kózkowatych i monografia żołny
 • 29 grudnia 2002 - Nasza opinia o projekcie planu ochrony Białowieskiego PN
 • 27 grudnia 2002 - Jak urządzono Puszczę Białowieską - nasza analiza założeń planów urządzania lasu nadleśnictw puszczańskich
 • 23 grudnia - uaktualnienie serwisu prawnego
 • 22 grudnia - teksty "rocznych zadań ochronnych" dla parków narodowych na 2002 (to nie myśmy się spóźnili; Minister ustanowił je pod koniec października!)
 • 10 grudnia - Apel Profesorów - głos w sprawie rozbudowy kolejki na Kasprowy Wierch w Tatrach
 • 6 grudnia - zaproszenie na sesję w Łagowie w kwietniu 2003 - "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"
 • 6 grudnia - nowe dokumenty w sprawie "wniosku o zmniejszenie Karkonoskiego PN" - stanowisko wrocławskiego SITLiD oraz nasz wniosek do nowego planu ochrony KPN
 • 5 grudnia - nowelizacje w Serwisie Prawnym
 • 11 listopada - zapraszamy na kolejną edycję "Kursu lokalnej ochrony przyrody" oraz na Kurs lokalnej ochrony przyrody - II stopnia - dalszą część kursu dla absolwentów tej i poprzednich edycji.
 • 29 października - Nasza opinia w sprawie "nowych planów ochrony" parków narodowych
 • 26 października - nowy numer "Boćka" (70)
 • 25 października - nowe elementy w Serwisie Prawnym
 • 28 września - zaproszenie na imprezy: 14-15.10 - Sesja warsztatowa "Ochrona przyrody dla leśników"; 19.10 - Jesienne Spotkanie z Łąką w Owczarach; 20.10 - I Zlot rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku; 14-15.11 - warsztat "Marketing i negocjacje w ochronie przyrody - skuteczne sprzedawanie idei ochrony przyrody"; 16-17.11 - warsztaty "Jak poznawać przyrodę wokół siebie", "Jak chronić przyrodę lokalnie?"; wycieczka "Ochrona przyrody w Niemczech"
 • 5 września - stanowisko PTT w sprawie kolejki na Kasprowy Wierch
 • 1 września - w serwisie Natura 2000 projekt dokumentu Komisji Europejskiej "Leśnictwo a Natura 2000", wyjasniający wiele wątpliwości
 • 1 września - Alternatywna strategia gospodarowania populacją bobra w Polsce A. Czecha - propozycja do dyskusji
 • 31 sierpnia - Ministerialny projekt Krajowej Strategii Ochrony Róznorodnosci Biologicznej i dyskusja o nim
 • 28 sierpnia - format planu ochrony rezerwatu przyrody: wspólna, uzgodniona wersja Klubu Przyrodników i Departamentu Ochrony Przyrody MŚ do ściagnięcia (40kB) lub przeczytania on line (580kB)
 • 28 sierpnia - Ministerstwo Rolnictwa poprosiło, by wstrzymać udostępnianie lipcowego projektu programu rolnośrodowiskowego
 • 14 sierpnia - format planu ochrony parku krajobrazowego - propozycja Departamentu ochrony Przyrody MŚ
 • 13 sierpnia - pakiet pomocy do projektowania prostych zastawek: rysunki zastawek, formularz przedmiaru robót, szablon wnisoku o pozwolenie wodnoprawne, wszystko do sciągnięcia
 • 12 sierpnia - stanowiska organizacji społecznych w sprawie wniosku o zmniejszenie Karkonoskiego Parku Narodowego
 • 10 sierpnia - "ocenzurowany" tekst umowy Tatrzański Park Narodowy - Polskie Koleje Linowe
 • 9 sierpnia - Apel Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego w sprawie Karkonoszy
 • 5 sierpnia - zaproszenie na objazdową sesję warsztatową "Szlakiem czynnej ochrony przyrody (12-15.09)"
 • 3 sierpnia - wersja beta elektronicznego klucza do wyboru metod ochrony torfowisk
 • 1 sierpnia - Proponujemy społeczny projekt standardów ochrony polskich parków narodowych i rozpoczynamy dyskusję nad nim.
 • 1 sierpnia - Problemy ochrony polskich parków narodowych - nowy element serwisu
 • 28 lipca - Szablony planu ochrony rezerwatu przyrody - propozycje DOP mŚ oraz Klubu Przyrodników
 • 28 lipca Miasto Szklarska Poręba chce zmniejszenia Karkonoskiego Parku Narodowego!
 • 27 lipca - Małgorzata Sawras i Lubuska Kartoteka Przyrodnicza poszukują informacji o występowaniu szopa pracza w woj. lubuskim.
 • 17 lipca - Kolejny, 69 numer Boćka
 • 17 lipca - Kolejny, 7 numer Ekoregionu Ujście Warty
 • 14 lipca - nowe elementy w Serwisie Prawnym
 • 13 lipca - w Poradach wzór uchwały Rady Gminy w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
 • 13 lipca - nowa wersja pilotażowego programu rolnośrodowiskowego
 • 8 lipca - nowe elementy w sprawie "ochrona gatunkowa vs racjonalna gospodarka rybacka"
 • 7 lipca - zamieszczamy treść oświadczenia Głównego Konserwatora Przyrody i Dyrektora Generalnego LP w sprawie Puszczy Białowieskiej. Czy to przełom?
 • 5 lipca - zamieszczamy najnowszą ministerialna propozycję zmiany ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw
 • 30 czerwca - w Polsce rusza program Sapard, ale bez programów rolnośrodowiskowych!
 • 29 czerwca - nowy format planu ochrony parku narodowego opracowany w Departamencie Ochrony Przyrody
 • 1 czerwca - nasze stanowisko w sprawie treści i trybu ustanowienia rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie szczególowych zasad sporządzania planów ochrony
 • 1 czerwca - modernizacja działu "poradników i materiałów ochroniarskich". Więcej dokumentów i materiałów dostępnych na tych stronach!
 • 27 maja - zaproszenie na Letnie Spotkanie z Łąką (22.06, Owczary)
 • 27 maja - zaproszenie na Międzynarodowy Kostrzynski Rajd Pieszy (1-2.06., okolice Kostrzyna)
 • 22 maja - zbiór dokumentów pomocniczych o sieci Natura 2000 - nowy element naszego serwisu
 • 22 maja - rozporządzenia w sprawie zasad sporzadzania planów ochrony: parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody w Serwisie Prawnym
 • 21 maja - nowe pozycje w Przeglądzie Wydawnictw
 • 13 maja - nowe elementy w Serwisie Prawnym, m.in jednolity tekst Prawa Łowieckiego oraz nowe rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego
 • 24 kwietnia - nowa wersja projektu Zasad Hodowli Lasu i nasze uwagi do niej
 • 24 kwietnia - nasze propozycje do projektów rozporządzeń w sprawie planów ochrony
 • 16 kwietnia - nowe wersje projektów rozporządzeń w sprawie planów ochrony
 • 10 kwietnia - nowości w Przeglądzie Wydawnictw
 • 16 marca - informacja o wiosennym spotkaniu z łąką (23.03, Owczary)
 • 16 marca - nasze stanowisko i działania wobec interpretacji przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, dokonywanej przez Ministerstwo Rolnictwa
 • 16 marca - nasze uwagi do ministerialnego projektu nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody
 • 10 marca - nowe elementy w dziale "Poszukiwany-Poszukiwana" Lubuskiej Kartoteki Przyrodniczej
 • 10 marca - internetowa wersja numeru 6 "Ekoregionu Ujście Warty"
 • 10 marca - dostępne internetowe wersje "Boćka" nr 67 i 68
 • 9 marca - projekt polskich standardów certyfikacji lasów FSC
 • 9 marca - najnowsza wersja ministerialnego projektu nowelizacji Ustawy o ochronie Przyrody
 • 8 marca - komunikat o Kursie Praktycznej Ochrony Przyrody (12-14.04.2002, Myslibórz k. Jawora)
 • 7 marca - Program wiosennej sesji łagowskiej "Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody" i karta zgłoszenia na sesję
 • 27 lutego - Nowe Aktualności Pomorskie
 • 26 lutego - nowe pozycje w Przeglądzie Wydawnictw
 • 19 lutego - nowe linki w linkowisku
 • 18 lutego - serwis "Drawieński Park Narodowy" uznany za WP-Hit przez portal Wirtualna Polska
 • 17 lutego - nowości w Przeglądzie Wydawnictw oraz w Aktualnościach z Puszczy Drawskiej
 • 7 lutego - nowości w Przeglądzie Wydawnictw
 • 6 lutego - program XX Lubuskiego Zjazdu Przyrodników (Łagów, 22-24.02.2002)
 • 1 lutego - jutro tracą ważnośc wszystkie plany ochrony parków narodowych w Polsce! Nasz komentarz
 • 26 stycznia - komunikat o nadchodzących imprezach w Klubie: 19-22.02.2002, Owczary - Kurs "Leśnictwo dla nieleśników" ; 22-24.02.2002, Łagów - XX Lubuski Zjazd Przyrodników ; 27-28.02.2002, Owczary - Kurs dla nauczycieli "Przyroda i jej ochrona w dydaktyce szkolnej" ; 2.03.2002, Świebodzin - XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ; 16.03.2002, Świebodzin - II Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół średnich ; 5-7.04.2002, Łagów - Sesja wiosenna: "Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody"
 • 25 stycznia - Nasze stanowisko w sprawie Ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania
 • 24 stycznia - Poradnik Ochrony Mokradeł i kilka innych publikacji omówionych w Przeglądzie Wydawnictw
 • 12 stycznia - Proponujemy własny projekt nowelizacji Prawa Ochrony Przyrody
 • 7 stycznia - ministerialny projekt nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody
 • 4 stycznia - Propozycje modyfikacji prawa ochrony gatunkowej (PTOP "Salamandra") i prawa ochrony siedlisk przyrodniczych (LKP)
 • 4 stycznia - Główny Konserwator Przyrody przyznaje nam rację w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 3 stycznia - Serwis internetowy projektu "Ochrona stanowisk cennych roślin w lasach RDLP Zielona Góra"
 • 1 stycznia 2002 - publikacje z Roztoczańskiego Parku Narodowego w Przeglądzie Wydawnictw
 • 28 grudnia 2001 - nowe elementy w Przeglądzie Wydawnictw
 • 27 grudnia - wydaliśmy nową książkę - "Rzadkie i zagrozone rosliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc"
 • 15 grudnia - promocja świąteczna w Księgarni
 • 10 grudnia - nowe Aktualności Pomorskie
 • 26 listopada - Raport w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 22 listopada - rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt !
 • 6 listopada - zaproszenie na sesję "Ochrona przyrody i ekorozwój w Borach Dolnośląskich"
 • 29 października - nowe elementy w Serwisie Prawnym, m. in. nowe prawo wodne i ustawa o dostępie do informacji publicznej, wchodzące w życie od 1.01.2002.
 • 20 października - nowa porcja omówień książek w "Przeglądzie wydawnictw"
 • 20 października - Nowe "Wiadomości pomorskie"
 • 15 października - Prosimy Dyrektora Generalnego LP o inicjatwę w sprawie ochrony "chronionych siedlisk przyrodniczych" w lasach ! Zobacz nasz list i propozycje rozwiązań!
 • 7 października - nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin
 • 7 października - nowe Prawo Ochrony Środowiska zmienia wiele ustaw, w tym Ustawę o Ochronie Przyrody; dostosowany Serwis Prawny
 • 6 października - program "Cztery pory roku na Drawie" i zamiary samorządowców - szansa czy zagrożenie dla przyrody?
 • 28 września - programy: Jesiennej Sesji Klubu (5-7.10), sesji "Problemy Lokalnej Ochrony Przyrody" (16-17.10), sesji "Metody czynnej ochrony herpetofauny" (17-18.11)
 • 27 września - opinia Polskiego Komitetu IUCN o projekcie zakresu zadań ochronnych dla parków narodowych
 • 18 września - dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie o siedliskach chronionych!
 • 18 września - Opinia Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego na temat ministerialnego projektu zadań ochronnych na 2001 r. dla 9 parków narodowych
 • 14 września - Opinie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju na temat projektu zasad sporządzania planów ochrony oraz projektu krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej
 • 13 września - opinie o projektach "zakresów zadań ochronnych" dla 9 parków narodowych
 • 11 września - Wojewodowie, chrońcie gatunki! - Prośba do wojewodów o wprowadzenie ochrony gatunkowej zwierząt i roślin
 • 8 września - Wstępny komentarz do ministerialnego projektu zadań ochronnych dla 9 parków
 • 6 września - ministerialne projekty zadań ochronnych dla 9 polskich parków narodowych
 • 31 sierpnia - Żądamy dymisji Tokarczuka zamiast Byrcyna ! - List otwarty polskich przyrodników do premiera
 • 28 sierpnia późnym wieczorem - nasza opinia w sprawie projektu rozporządzenia o planie ochrony parku krajobrazowego
 • 28 sierpnia - nasze opinie w sprawie ministerialnych rozporządzeń na temat planów ochrony: rezerwatu i parku narodowego
 • 25 sierpnia - Nowy (nr 5 !) numer czasopisma "Ekoregion Ujście Warty" dostępny w Internecie !
 • 24 sierpnia - informacje o Jesiennej Sesji Klubu (5-7.10.2001) i sesji "Metody ochrony mokradeł w lasach" (3-4.10.2001)
 • 17 sierpnia - Projekty rozporządzeń w sprawie zasad sporządzania planów ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego
 • 17 sierpnia - publikacja "Gazety Wyborczej" potwierdza nasze obawy co do nieczystych zamiarów Krajowego Zarządu Parków Narodowych względem Drawieńskiego Parku Narodowego ! Link w naszym serwisie na ten temat.
 • 6 sierpnia - w serwisie prawnym: leśna ustawa nasienna, ustawa o zalesieniach i kilka innych zmian
 • 1 sierpnia - O sprawie zagospodarowania narciarskiego rejonu Szklarskiej Poręby: Memoriał wrocławskich przyrodników i jego fiasko.
 • 31 lipca - Nowa oferta naszej księgarni. Także ksiązki niemieckie !
 • 31 lipca - Nowe rozporządzenia dotyczące turystyki w Serwisie Prawnym
 • 27 lipca - uaktualniony informator turystyczny z Puszczy Drawskiej
 • 25 lipca - kominukat nr 1 w sprawie sesji "Metody czynnej ochrony herpetofauny" (17-18.11.2001; Łagów Lubuski)
 • 23 lipca - nowe Aktualności Pomorskie
 • 15 lipca - Park Narodowy Ujście Warty !
 • 10 lipca - w Serwisie Prawnym nowe, uchwalone przez Sejm: Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o Odpadach, a także kilka innych drobniejszych aktów prawnych
 • 9 lipca - nowy dział: Przegląd Wydawnictw Przyrodniczych
 • 6 lipca - Projekt Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej i nasza opinia o nim
 • 5 lipca - nasza opinia o Pilotażowym Programie Rolnośrodowiskowym
 • 5 lipca - nasza opinia o projektach rozporządzeń w sprawie opracowań ekofizjograficznych i oceny wpływu planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko ekofizjograficznych oraz liście przedsięwzięć mogących znacząco oddział
 • 2 lipca - nasza opinia o projekcie rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
 • 1 lipca - Opinia LKP o projekcie rozporządzenia okreslajacego rodzaje przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko
 • 30 czerwca - do Lubuskiej Kartoteki Przyrodniczej szukamy stanowisk kilkunastu gatunków rzadkich chrząszczy !
 • 29 czerwca - Projekty istotnych rozporządzeń z zakresu prawa ochrony środowiska: lista przedsięwzięć znacząco oddziałujących, opracowania ekofizjograficzne, ocena wpływu planu zagospodarowania przestrzennego
 • 28 czerwca - projekt Pilotażowego Programu Rolnośrodowiskowego Ministerstwa Rolnictwa - to jest znaczące wydarzenie w polskiej ochronie przyrody !
 • 28 czerwca - nasze opinie w sprawie projektów rozporządzeń o ochronie siedlisk i o ochronie gatunkowej roślin
 • 25 czerwca - nowe aktualności z Gdańska w serwisie Pomorskiego Koła Terenowego
 • 22 czerwca - Projekty nowych rozporządzeń: o chronie gatunkowej roślin, o ochronie gatunkowej zwierząt, o ochronie siedlisk
 • 20 czerwca - w Serwisie Prawnym Ustawa o Nasiennictwie
 • 7 czerwca - w Serwisie Prawnym ustawa o rolnictwie ekologicznym, nowa lista zwierząt łownych i okresy polowań, a także kilka drobniejszych uzupełnień
 • 30 maja - zaproszenie do Owczar na Letnie Spotkanie z Łąką - 23 czerwca 2001
 • 29 maja - Manifest prof. Tomiałojcia - "Sprzeciw wobec kontrrewolucji ekologicznej w Polsce"
 • 23 maja - zaproszenie na obozy dla młodzieży w lipcu
 • 23 maja - zaproszenie na Letnią Szkołę Ochrony Przyrody
 • 18 maja - Serwis internetowy naszego Pomorskiego Koła Terenowego w Gdańsku
 • 18 maja - Co się dzieje w polskich parkach narodowych ? - Raport Najwyższej izby Kontroli
 • 11 maja - Co napisaliśmy do Krajowego Zarządu Parków Narodowych w sprawie Planu Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 6 maja - Lubuska Kartoteka Przyrodnicza prosi o dane na temat występowania sasanek i pierwiosnek
 • 4 maja - nasz niepokój wzbudza sprawa Planu Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego: zobacz naszą korespondencję z Ministrem Środowiska i Krajowym Zarządem Parków Narodowych w sprawie możliwości zaopiniowania projektu rozporządzenia w tej sprawie
 • 25 kwietnia - jeżeli widziałeś: przebiśniegi, śnieżyce, cebulice, szafirki; wawrzynka wilczełyko, łuskiewnika, kokorycze, żywca dziewięciolistnego lub podrzenia żebrowca - daj znać Lubuskiej Kartotece Przyrodniczej
 • 18 kwietnia - Nasza opinia w sprawie projektu Zasad Urządzania Lasu i szczegółowa opinia w sprawie Programów Ochrony Przyrody
 • 13 kwietnia - Jak zatkać rów, czyli mały poradnik antymelioranta !
 • 5 kwietnia - Znacznie więcej adresów w Książce Adresowej Przyrodników !
 • 4 kwietnia - Rozporządzenie o stawkach opłat za udostępnianie informacji o środowisku w Serwisie Prawnym
 • 3 kwietnia - Projekt nowych Zasad Urządzania Lasu dla IV rewizji urządzania polskich lasów. Zobacz też nasza opinia o nim.
 • 28 marca - Bociek nr 2/2001 - wcześniej w Internecie niż w druku !
 • 27 marca - Nasza opinia na temat projektu nowej instrukcji sporządzania planów ochrony parków narodowych
 • 16 marca - zaproszenie na Wiosenne Spotkanie z Łąką w Owczarch (23-25.03.2001)
 • 14 marca - nieco uaktualnień w Serwisie Prawnym
 • 12 marca - zaproszenie na klubową wycieczkę na Lubelszczyznę (28.04-3.05)
 • 12 marca - Projekt nowej instrukcji planów ochrony parków narodowych
 • 11 marca - projekt Rozporządzenia w sprawie Parku Narodowego Ujście Warty
 • 11 marca - recenzje dwóch ksiązek z serii "Vademecum Geobotanicum": to hit wydawniczy na polskim rynku ksiązki przyrodniczej !
 • 3 marca - Sprawy, wydarzenia, opinie: nowy dział naszego serwisu grupujący aktualne informacje o "gorących punktach" ochrony przyrody w Polsce i prowadzący do poświęconych im zasobów internetowych
 • 2 marca - nasza opinia o programie "Warta 2006"
 • 27 lutego - oferta edukacyjna Gdańskiego Koła Terenowego
 • 26 lutego - Nasza opinia na temat nowelizacji Zasad Hodowli Lasu
 • 26 lutego - Bociek 1/2001 dostępny on-line
 • 21 lutego - Program sesji łagowskiej "Dokąd zmierza ochrona przyrody" !
 • 18 lutego - nieco dokumentów w bulwersującej nas sprawie zatwierdzania Planu Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 5 lutego - niektóre elementy głównego serwisu klubu oraz serwisu Ujście Warty także po niemiecku
 • 4 lutego - w serwisie Ujście Warty materiały na temat procesu powoływania tam Parku Narodowego.
 • 24 stycznia - KPA, Prawo Budowlane i Prawo Geodezyjno-Kartograficzne i kilka nowych podrzędnych aktów prawnych w serwisie prawnym
 • 23 stycznia - nowe elementy w serwisie "Puszcza Drawska"
 • 16 stycznia - ogłoszenie o sesji kwietniowej (30.03-1.04). Tegoroczny temat brzmi "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"
 • 12 stycznia - nowa szata serwisu "Drawieński Park Narodowy"
 • 10 stycznia - ogłoszony XIX Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz I Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół średnich
 • 2 stycznia 2001 r. - dzieki uprzejmości Autorów w Wirtualnej Bibliotece Drawieńskiego Parku Narodowego do ściagnięcia opracowanie "Koncepcja udostępnienia DPN do turystyki i rozwoju turystyki w jego otoczeniu" oraz pełny tekst projektu Syntezy Planu Ochrony DPN.
 • 31 grudnia 2000 r. - Biuletyn "Ekoregion Ujście Warty" od nr. 4 dostępny także on-line
 • 30 grudnia - Zapraszamy na XIX Zjazd Lubuskiego Klubu Przyrodników
 • 30 grudnia - Na łamach Boćka rozpoczynamy społeczną dyskusję na temat ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, publikując założenia oficjalnego Planu Ochrony Parku
 • 30 grudnia - Numer 4/2000 Boćka on-line
 • 24 grudnia - nowe elementy serwisu regionalnego "Puszcza Drawska"
 • 23 grudnia - Przewodnik turystyczny po Parku Krajobrazowym Ujście Warty
 • 8 grudnia - w Serwisie Prawnym ostateczny tekst Ustawy o Ochronie Przyrody po nowelizacji (ustalony przez Sejm 7 grudnia) oraz ustawa o dostępie do informacji o środowisku (ma wejśc w życie 1 stycznia 2001 r.)
 • 29 listopada - 'Puszcza Drawska' - nowy serwis regionalny. Zobacz także Wirtualny Zielnik drzew i krzewów Puszczy !
 • 29 listopada - aktualizacja Informatora Turystycznego z rejonu Drawieńskiego Parku Narodowego
 • 22 listopada - Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych - propozycja społeczna
 • 20 listopada - III wydanie Poradnika Lokalnej Ochrony Przyrody już w naszej księgarni !
 • 10 listopada - Numer 3/2000 Boćka on line
 • 10 listopada - Nowa ustawa o nawożeniu dostępna w serwisie prawnym
 • 10 listopada - Zaproszenie na kurs praktycznej ochrony przyrody (Owczary, 12-15 grudnia)
 • 8 listopada 2000 r. - dodano kilka aktów prawnych (gospodarka nieruchomosciami, prawo autorskie, rejestr zabytków, dotacje na ochronę zabytków) do serwisu prawnego
 • 5 listopada 2000 r. - wprowadzono stronę NOWOŚCI, którą właśnie oglądasz
 • 3 listopada 2000 r. - dodano kilka nowych linków przyrodniczych oraz linków o Drawieńskim Parku Narodowym
 • 3 listopada 2000 r. - zaproszenie na sesję "Ochrona terenów podmokłych i mała retencja wody w lasach" (22-23 listopada)
 • 26 października 2000 r. - zaproszenie na "Jesienne spotkanie z łąką" (18 listopada)
 • 26 października 2000 r. - aktualizacja oferty Księgarni
 • 13 października 2000 r. - "Chrońmy węże Ziemi Lubuskiej" w Serwisie Przyrodniczym
 • 1 października 2000 r. - jesteśmy na wrocławskim serwerze Zielona Brama Powyższa lista nie zawiera drobnych poprawek na poszczególnych stronach serwisu