Problemy ochrony polskich parków narodowych

Ściśle chronione uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym Buczyna po cięciach w Drawieńskim Parku Narodowym wykonanych przez Park w 2001 r.

[Inne ważne sprawy polskiej ochrony przyrody] [Strona główna Klubu Przyrodników]