KLUB PRZYRODNIKÓW


Sprawy sprzedaży wydawnictw prowadzi Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach, 69-113 Górzyca, tel. 095 7591220; mail owczary@lkp.org.pl
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348

Zapraszamy do nowej wersji sklepu KP:

http://www.kp.org.pl