KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać emailem Wiadomośći Klubu Przyrodników - informacje o organizowanych imprezach, nowościach wydawniczych, ważnych sprawach polskiej ochrony przyrody:

kliknij tu i wyślij powstały, pusty e-mail

Nie musisz nic wpisywać w tytule ani w treści. Ze względów technicznych ostatecznego zatwierdzenia wpisu dokona administrator serwisu; lista jednak jest otwarta dla wszystkich. Wypisanie z listy informacyjnej: kliknij tu i wyślij powstały, pusty e-mail

Więcej ustawień listy, archiwum wiadomości, możliwość zaprenumerowania przez WWW: kliknij tu
[Strona główna LKP]