Przegląd Wydawnictw z zakresu ochrony przyrody
w serwisie Klubu Przyrodników

[Strona główna Klubu Przyrodników]
[Strona główna Przeglądu Wydawnictw]
[Księgarnia internetowa Klubu Przyrodników]
[Inne księgarnie internetowe]

Rozmiar: 59592 bajtówA. Ruszlewicz (red.) - Góry i Pogórze Kaczawskie: europejskie dziedzictwo przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004

Półalbumowa książka prezentująca przyrodę Gór i Pogórza Kaczawskiego pod kątem tych jej elementów, które mają znaczenie dla dziedzictwa przyrodniczego całej Europy i predystynują obszar do włączenia go do sieci Natura 2000. Szeroki zespół autorski obejmuje przyrodników, leśników, miejscowych amatorów; długa jest też lista mieszkańców i sympatyków regionu którzy wnieśli do tej publkacji swój wkład. Książka jest przykładem, jak przy pomocy "Natury 2000" można promować swój region.

Książka omawia ogólnie Górzy Kaczawskie, prezentuje szczegółowo poszczególne kaczawskie gatunki i ekosystemy "znaczenia europejskiego". Opisuje też działania, jakie będą potrzebne, by dziedzictwo to zachować.

Szczegółowy informator turystyczny wylicza miejsca, które przede wszystkim warto zobaczyć i podaje informacje praktyczne.

Kup w księgarni internetowej Klubu Przyrodników