Rozmiar: 8664 bajtów Zobacz także:
[Oficjalna strona Natury 2000 w Europie]
[Natura 2000 na stronach IOP w Krakowie]
[Natura 2000 w Atlasie Odry]
[Natura 2000 na stronach PTOP 'Salamandra']
[Czechy] [Francja] [Wielka Brytania]

Strona gromadząca materiały robocze do prac nad siecią Natura 2000 w Polsce, w ramach serwisu www Klubu Przyrodników. Program AcrobatReader niezbędny do otwarcia dokumentów *.pdf pobierzesz stądCo się dzieje w Polsce?

NEW! [13.03.2006] Uaktualniona Shadow List Natura 2000
Rozmiar: 225 bajtów [06.04.2004] Ostateczny wybór przyjęty przez Rząd - obszary siedliskowe (184 obszary) i obszary ptasie (72 obszary)
Rozmiar: 225 bajtów [01.05.2004] Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 - podstawa prawna sieci Natura 2000
Rozmiar: 225 bajtów [02.11.2004] Ustanowione Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków
Rozmiar: 225 bajtów [06.12.2004] Polska Shadow List: ocena propozycji rządowej (KP, OTOP, PTOP "Salamandra", WWF Polska) i propozycja optymalizacji sieci - po polsku   - po angielsku
Rozmiar: 225 bajtów [06.12.2004] wektor granic obszarów siedliskowych: - rządowe tab  - shadow tab  - rządowe shp (ukł. 1992)  - shadow shp (ukł. 1992)Rozmiar: 225 bajtów [24.10.2004] Książka: P. Pawlaczyk, A. Jermaczek - Natura 2000 - narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 (wyd. WWF Polska) pdf, 1.8MB
Zasady ochrony siedlisk przyrodniczych (oprac. IOP Kraków) [lub ściągnij pdf]
Zasady ochrony ptaków: Tekst - Tab1 (leśne)- Tab2 (wodnobłotne)- Tab 3 (polne) - Tab 4 (przelotne)- Tab 5 (zalatujące)
Rozmiar: 225 bajtów Raporty KP:
     Jeziora lobeliowe w projektowanej sieci Natura 2000
     Torfowiska wysokie typu bałtyckiego w projektowanej sieci Natura 2000


Dokumenty:
Dyrektywa Siedliskowa - [strona WWW][strona programu Natura 2000]

Dyrektywa Ptasia - [strona WWW] [przegląd gatunków chronionych na stronie WWW]


Materiały,komentarze
Priorytety Europy w dziedzinie ochrony przyrody - broszurka popularyzatorska (plik pdf, po angielsku, 280kB)

Interpretacja typów siedlisk przyrodniczych Dyrektywy Siediskowej - "Interpretation manual" z opisami i charakterystykami siedlisk - roboczy projekt wersji EU25, po akcesji (plik doc, po angielsku, 700kB) (lub ściągnij zip)

Formularz obiektu (Standard Data Form) w formacie nadającym się do wypełnienia: plik *.doc (217kB) plik *.rtf (425kB)

Instrukcja wypełniania formularza obiektu (plik pdf, po angielsku, 106kB)

- Zarządzanie obszarami Natura 2000 - komentarz Komisji Europejskiej do Artykułu 6 Dyrektywy Habitatowej: zasady planowania ochrony i zarządzania/zagospodarowania obszaru plik pdf po angielsku, 805 kB - Polskie tłumaczenie (www.odra.org.pl)

Leśnictwo a obszar Natura 2000 - projekt dokumentu komisji Europejskiej, wyjasniający wiele wątpliwości: czytaj (doc, 440kB) - ściągnij (zip, 137kB)

Natura 2000 w lasach Polski. Skrypt wydany w grudniu 2003 w ramach projektu COWI (plik pdf, 9Mb)

Rozmiar: 225 bajtów NEW! Eddie Iddle, Tim Bines - Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo: przewodnik dla praktyków i ich szefów (pdf, 1,4Mb) [Kup wersję drukowaną >>]

Rozmiar: 225 bajtów NEW! Uspołecznione planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci Natura 2000 - przewodnik powarsztatowy. Publikacja prezentująca doświadczenia z projektu zrealizowanego w 2004 w obszarach: Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Dolina Narwi - Klub Przyrodników, pdf: str 1-60   str 61-120   str 121-188 [Więcej info >>] [Kup wersję drukowaną >>]

Rozmiar: 225 bajtów NEW! Jak wykorzystać Naturę 2000 do promowania swojego regionu: Góry i Pogórze Kaczawskie - Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu. Analiza problemu i algorytmy opracowane przez polskich specjalistów dla warunków Polski (plik pdf, po polsku, 1Mb)

Podręcznik oceny wpływu planów i programów na obszary Natury 2000 (ang., pdf, 600kB)

Obszary Natura 2000 a zrównoważona turystyka


"Obszary Natura 2000 a ludzie - poszukiwanie partnerstwa" (plik pdf, po angielsku, 440kB)


Dokumenty Komisji Europejskiej zamieszczone w tym zbiorze pochodzą z oficjalnej strony www Natury 2000 i są tu skopiowane bez naruszenia praw ich autorów, zgodnie z upoważnieniem podanym na dokumentach.