KLUB PRZYRODNIKÓW


66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.pl

Linki przyrodnicze
Poniższy zbiór odsyłaczy nie rości sobie pretensji do kompletności. Są to miejsca, na które jak dotąd trafiliśmy, i które wydały nam się przydatne. Jeżeli znasz miejsce, do którego cytat powinien się tu znaleźć, napisz tutaj

[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Szukaj ! - Wyszukiwarki internetowe

Zbiory informacji
Edukacyjny Internet Ekologiczny. Serwis Krakowskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Bardzo dobra i bogata baza danych na temat nie tylko edukacji ekologicznej, ale także wydawnictw poswięconych ochronie przyrody. Bardzo duzo linków do ciekawych miejsc w internecie.
WWW Virtual Library. Chyba największy zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism.
European Nature Conservation Virtual Library. Zbiór linków na temat ochrony przyrody w Europie.
Internet Directory for Botany. Bardzo dobry zbiór światowych linków botanicznych na stronie Uniwersytetu w Helsinkach.
Botany WWW sites. Inny zbiór linków botanicznych.
Ecology - WWW page. Potężny zbiór linków ekologicznych utrzymywany na stronie Uniwersytetu w Lyonie, także mirrory w Cambridge, USA i w Edmonton, Canada
The Need to Know Library - Ecoogy and Environment Links. Ogromny zbiór linków, niestety głównie (ale nie tylko) amerykańskich. Jego wielką zaletą jest jasny układ tematyczny - są np. podgrupy linków poświęcone mokradłom albo roślinom inwazyjnym.
Vegetation Map Checklist. Zbiór linków na temat kartografii geobotanicznej.
Biodiversity and Biological Collections WWW Server. Duzy zbiór linków na tematy szeroko pojętej różnorodności, z przewagą amerykańskich
Index of Botany Journals. Światowa baza danych czasopism botanicznych.
Scott's Botanical Links. Linki botaniczne. Oprócz normalnego zbioru linków także "link dnia" z szerszym opisem nominowanej strony. Jest też archiwum linków dnia - tędy można naprawdę trafić w wiele ciekawych miejsc internetowych !
FloraGuide. Potężny zbiór linków dotyczących flory w różnych aspektach - przeważnie ogrodniczym, jednak odsyłaczy do "dzikich flor" jest tu więcej niż na wielu czysto botanicznych stronach.
National Parks Worldwide. Parki narodowe na świecie i w Polsce. Bogaty zbiór odsyłaczy.
Protected Areas Virtual Library. Linki do stron obszarów chronionych na świecie.
Klon/Jawor. Baza danych o organizacjach pozarządowych w Polsce.
Biblioteki w Internecie. Baza danych o polskich bibliotekach z linkami do nich, niestety niekompletna; w niektórych bibliotekach są jednak dostępne także katalogi on-line.
Marcin Faber. Prywatna strona z dobrym zbiorem linków ornitologicznych.
Moja Suwalszczyzna. Prywatna strona z dobrym zbiorem linków botanicznych i fotograficznych.
Wyzsze uczelnie Linki do szkół wyższych w Polsce.
EBHL. Europejska Grupa Bibliotek Botanicznych i Ogrodniczych. Bardzo bogaty zbiór linków do stron bibliotek.
HBZ Deutsche Bibliothek Online. Sieciowy indeks niemieckich bibliotek.
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. Na stronie IBL między innymi bardzo bogaty zbiór światowych linków na tematy leśne. W najbliższym czasie zamierzają także wystawić potężną bazę bibliograficzną - "Nowości Piśmiennictwa Lesnego" za 10 ubiegłych lat !
X500  - Wyszukiwanie pracowników wyższych uczelni. Ustaw "przeszukaj poddrzewo", żeby to działało.
Puszcza Bialowieska  - Największa strona o Puszczy Białowieskiej - ponad 1000 zdjęć, kilkaset opisów, kilkadziesiąt filmów!
Płazy i gady Europy  - Strona Joanny Mazgajskiej poświęcona płazom i gadom.Systematyka, cechy, zagrożenia.
Atlas drzew Polski - Bardzo dobry serwis - atlas drzew dla przyrodników. Systematyka, cechy, pochodzenie, ciekawostki...

[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Organizacje i instytucje przyrodnicze
PTOP "Salamandra". Strona poznańskiej "Salamandry", między innymi dobry serwis aktualności i Biuletyn on-line. Ciekawe propozycje zmian w prawie ochrony przyrody.
dolnośląska fundacja ekorozwoju Znana dolnośląska organizacja
Biuletyn ProNatura Biuletyn znanej wrocławskiej organizacji.
Zielona Akcja. Organizacja ekologiczna z Legnicy
OTOP. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - krajowa organizacja zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody - organizacja przyrodnicza z Kielc
Komitet Ochrony Orłów - organizacja zajmująca się ochroną ptaków drapieżnych, m. in ochroną strefową
Ministerstwo Środowiska. Oficjalny serwis Ministerstwa. Projekty aktów prawnych do konsultacji. Ogłoszenia. Tu można znaleźć także dokumenty typu "Polska strategia edukacji ekologicznej" albo "Ochrona środowiska na poligonach - przewodnik dla obcych armii".
Liga Ochrony Przyrody najstarsza i najwieksza organizacja ekologiczna.
Instytut Ochrony Środowiska. Strona IOŚ w Warszawie, między innymi baza danych o obszarach chronionych w Polsce (spis rezerwatów !). Instytut twierdzi że baza jest aktualna, otrzymaliśmy jednak sygnały że brakuje w niej nawet niektórych obiektów utworzonych 12 lat temu.
Instytut Ochrony Przyrody Instytut Ochrony Przyrody PAN. Między innymi: baza danych CORINE, kryteria CORINE, informacje o sieci Natura 2000, baza danych gatunków inwazyjnych, Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce; możliwość zakupu wydawnictw przez Internet
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. Jedna z ciekawszych w Polsce prób wystawienia w Internecie baz danych - dotyczących zagadnień leśnych. Warto zobaczyć między innymi aktualną mapę zagrożenia pożarowego.
NFOŚ. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na stronie dostępne kryteria wnioskowania o dotację.
EkoFundusz. Fundacja EkoFundusz, jeden z potencjalnych sponsorów przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody. Dostępne regulaminy konkursów i formularze wniosków.
OTON. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.
ZTO. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne ze Szczecina. Tu także: dokumentacja w sprawie rezerwatu Świdwie.
Nadnotecka Grupa OTOP - ptaki Doliny Noteci i okolic Czarnkowa
CZAPLON. Ornitologiczna grupa robocza Doliny Górnej Wisły. Dobre dane o awifaunie Górnej Wisły. Tu także: aktualny Komunikat Komisji Faunistycznej,lista gatunków podlegających weryfikacji i wskazówki Komisji.
Towarzystwo Przyrodnicze 'Bocian' - Dawne Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody - dawne Radomsko - Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze
BORE. Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego w Polsce.
CMok. Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła
CEE Regional Environmental Center (REC)Jeden z potencjalnych sponsorów niewielkich projektów ochroniarskich.
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Informacja o Centrum, zalążki informacji o przyrodzie Górnego Śląska. Przyroda to dla nich także mchy i bezkręgowce - unikat w Polsce ! Ciekawy spis publikacji o przyrodzie tego regionu, jakby ktoś chciał kupić to chyba przyjmą zamówienie mailem...
KZPN. Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Zawiera informację o poszczególnych parkach i linki do ich oficjalnych stron.
Most Serwer dla organizacji pozarządowych. W zasobach sporo materiałów przyrodniczych.
Dzika Polska. Katalog cennych przyrodniczo miejsc w Polsce - projekt Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot. Znana organizacja ekologiczna z Bielska Białej.
TOPB Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
Straż Ochrony Przyrody - Grupa Bielik. Witryna warszawskiej grupy SOP
WWF Polska
PROM. Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł
FSC Polska. Grupa robocza ds. certyfikacji lasów. Między innymi projekt polskich standardów certyfikacji.
Towarzystwo Ekologiczne Ziemia Przede Wszystkim
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Wspólna Ziemia - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne z chojnic i jego biuletyn Zielony Goniec
Pracownia Architektury Żywej Realizujące ciekawe, praktyczne projekty stowarzyszenie z pn-wsch. Polski
Bioregion Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Prawo
Serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC. Sprawnie działająca i szybko aktualizowana biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich od 1996 r.
Archiwum gazety "Rzeczpospolita". Całkiem dobre źródło do szukania potrzebnych aktów prawnych, zwłaszcza wtedy gdy nie znamy miejsca ich publikacji
Serwis prawny portalu Portal. Kiedyś może być bardzo dobry.
Poradnik prawa ekologicznego. Poradnik prawa ochrony srodowiska oraz prawa organizacji społecznych na wrocławskim serwerze "Zielona Brama"
Centrum Prawa Ekologicznego z Wrocławia
Grupa Bielik. Witryna warszawskiej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody, ważna ze względu na dobry serwis prawny.
Akty prawne z dziedziny ochrony środowiska
Akty prawne z dziedziny ochrony środowiska
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi: informacje o procesie legislacyjnym, teksty projektów ustaw, teksty interpelacji i odpowiedzi. Można korzystać z bazy danych Kancelarii Sejmu, a w niej z aktualizowanych tekstów ustaw począwszy od lat 30-tych do najaktualniejszych ! Wiekszość materiałów jest w formacie *.pdf, wymaga Adobe Acrobat Reader, najlepiej 4.0
Centrum Informacyjne Rządu. Jeżeli akurat działa i żaden hacker się nie włamał, można przejrzeć komunikaty z bieżących prac Rady Ministrów.
EUR-Lex European Union law. Serwis prawny Unii europejskiej.
Natura 2000. Strona programu Natura 2000, tu znajdziesz kryteria kwalifikacji obiektów do sieci Natura 2000, ściągniesz także listy gatunków i biotopów, podręcznik interpretacji tych list oraz formularz kwalifikacyjny obiektu. Do większości dokumentów będzie potrzebny Acrobat Reader, najlepiej 4.0.
ENV NATURE CONSERVATION HOMEPAGE. Między innymi dostęp do Dyrektywy Habitatowej i Ptasiej.
Discover the species of the Birds Directive. Dyrektywa Ptasia - wykaz gatunków ujętych w załączniku I z informacjami o nich - obrazek, zasięg, dlaczego wymaga ochrony
Bern Convention. Strona Konwencji Berneńskiej. Tu między innymi znajdziesz europejskie listy gatunków chronionych na mocy tej konwencji.
Convention on Biological Diversity. Konwencja o Różnorodności Biologicznej. Tu zbiór rezolucji i rekomendacji, ukonkretniających ogólnikowy tekst Konwencji.
Konwencja Ramsar. Konwencja o ochronie obszarów wodno-botnych. Na stronie spis obszarów Ramsar oraz zbiór rezolucji, rekomendacji i przewodników, ukonkretniających ogónikowy tekst Konwencji.
European Centre for Nature Conservation. Między innymi przegląd europejskiego prawodawstwa ochrony przyrody z wszystkimi ważniejszymi konwencjami.
EU Environmetnal Policy. Kompletny przegląd prawa europejskiego w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska
Ramsar Convention on Wetlands. Konwencja Ramsarska.
Środowisko. Katalog aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce (od 1996 r.)

[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Księgarnie i sklepy dla przyrodników
NASZA - Zamów książki w księgarni Lubuskiego Klubu Przyrodników
Artinsect - Sklep entomologiczny. Bogaty zestaw spreparowanych okazów motyli, chrząszczy...
Inne - Inne ważne dla przyrodników miejsca kupowania książek w Internecie.


[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Ciekawe miejsca w Polsce
Ochrona Środowiska i Ekologia. Serwis 'Ochrona Środowiska' Uniwersytetu Łódzkiego.
Zielona Brama. Wrocławski serwer i serwis ekologiczny.
Fotografia przyrodnicza i artyststyczna Zdjęcia Joanny Mazgajskiej.
Clanga Team - Birdwatching, informacje o ptakach i ciekawych miejscach w Polsce im poświęconych..
Ekoinfo. Serwis ochrony środowiska.
Ogólnopolski Informator Ekologiczny. Portal poświęcony ochronie środowiska i przyrody.
Ekologiczny Serwis Informacyjny
Ptaki Polski Strona prezentująca książkę "Ptaki Polski" A. Kruszewicza
Darz Bór. "Lista dyskusyjna zwolennikow i przeciwników łowiectwa" jednak nie tylko - przedmiotem dyskusji jest przyroda Polski i jej ochrona.
Lonicera - serwis botaniczny (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
Bagna - wortal mokradłowy
Serwis internetowy 'Trawy' - dla wszystkich zainteresowanych biologią, ekologią i ochroną traw
Sukcesy i porażki polskiej ekologii po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce. Publikacja internetowa na stronach IOP PAN w Krakowie.
ATPOL CHRONIONE Atlas rozmieszczenia roślin chronionych w Polsce, fragment przygotowywanego atlasu chorologicznego polskiej flory. Sprawdź, czy stanowiska które znasz, są tutaj !
Instytut Botaniki UJ.
Zielono mi ...Botaniczna strona Uli Zajączkowskiej, studentki SGGW; jeden z lepszych w polskim internecie serwisów o roślinach
Fotoatlas roślin naczyniowych Polski
Motyle europy. Polski serwis lepidopterologoczny
Fotoatlas roślin naczyniowych Polski
Motyle dzienne Polski. Toruński projekt "Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce" z informacjami o gatunkach.
Motyle Górnego Śląska. Regionalna lista motyli.
Grzyby Bardzo dobry serwis o grzybach, ze zdjęciami i opisami bardzo wielu polskich gatunków i z poradami dla grzybiarza - przyrodnika - fotografika
Grzyby Podhala. Regionalny, ciekawy i dynamicznie się rozwijający serwis o grzybach
Owady. Prywatna strona o owadach; m. in obfite zasoby o kózkach, linki, klucze do oznaczania. Bogatkowate, biegaczowate (obrazki !)
Janusz Kupryjanowicz. Prywatna strona białostockiego arachnologa. Checklista pająków Polski, zdjęcia pająków bagiennych.
Bobry Prywatna strona Janusza Szpaczyńskiego o bobrach (ekologia, fotografie)
Bibliografia ornitologiczna. Wyszukiwarka artykułów ornitologicznych, oparta na czasopismach w zbiorach Muzeum Przyrodniczego Uniwersyettu Wrocławskiego
Wszystko o bocianach. Łącznie z poradnikiem opieki nad chorym boćkiem.
Leśniczówka 'Bącka Huta' na Kaszubach - strona prywatna
Zwierzyna a ruch drogowy. Raport przedstawiający problem, metodyki badań, rozwiązania techniczne.
Animal.pl Portal o zwierzętach
Korespondencyjny Klub Miłośników Jeży
Centrum Monitoringu Wilka - Poznań
FORUM GEOEKOLOGICZNE Strona prezentująca prace z zakresu ekologii krajobrazu dotyczące polskich parków narodowych.
Dzikie Życie Znane czasopismo on-line
Lesza - Lesza to Pani, Boginii Lasu, bo właśnie dusza lasu nas inspiruje i uczy. "Biuletyn przyjaciół poświęcony głębokiej ekologii".
Kropla on line. Popularne wrocławskie czasopismo ekologiczne w wersji on-line.
Zielona Liga. Przyrodniczy miesięcznik edukacyjny z Katowic
Czas na Odrę. Kampania "Czas na Odrę", wiele ciekawych artykułów i opracowań
Społeczny Instytut Ekologiczny
PRZYRODNIK. Internetowe czasopismo przyrodnicze on-line. Sympatyczne, jednak rzadko aktualizowane.
System Wymiany Infomacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce. Szczerze mówiąc - taki sobie.
KBN Home Page Komitet Badań Naukowych. Między innymi: kryteria finansowania, baza danych o projektach badawczych finansowanych przez KBN
Lasy Państwowe. Oficjalna strona LP
Leśne WWW Katalog stron poświęconych lasom i leśnictwu, książka adresowa leśników,lista dyskusyjna Lasy
e-lasy. Inny wortal leśny
RDLP Zielona Góra. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Maciej Zimowski wita ! Biuro Podróży Bird Service - organizator wycieczek przyrodniczych w najciekawsze miejsca Europy, a także ciekawych imprez przyrodniczych w Polsce.
Biuro Turystyki Przyrodniczej DUDEK. Organizator turystyki przyrodniczej w Rezerwacie Słońsk i w całym Parku Krajobrazowym Ujście Warty.
Białowieża Travel. Białowieskie biuro (przyrodniczych) podróży Tomasza Lippomana
Ekoturystyka w Bieszczadach - oferta firmy Grzegorza Sitko
Wojaże - Księgarnia Turystyczna. Duzy wybór przewodników, także np. po polskich parkach narodowych
Bezdroża - Ksiegarnia Podróznicza. Przewodniki po swiecie i Polsce, także publikacje ekoturystyczne
Łukasz Łuczaj - Gospodarstwo Ekologiczne Survival w polskiej przyrodzie, książka o jadalnych polskich roślinach, sprzedaż mieszanek nasion chwastów polnych, roślin kwietnych łąk i kwietnych muraw
Ptaki Polski - Jurka Dyczkowskiego polska strona o ptakach i birdingu
Green Wróbelek. Strona Koła Ornitologicznego przy Gimnazjum w Tyczynie. M. in. pliki głosów ptaków.
Ptasia Poczta Pantoflowa. Szybka informacja (także SMS) o obserwacjach rzadkich gatunków ptaków w Polsce.
Rowerpage. Strona o turystyce rowewrowej; propozycje wycieczek w Lubuskiem.
Wydawnictwo "Zielone Brygady". W zasobach oferta publikacji oraz znane czasopismo "Zielone Brygady" w wersji on-line.
Czasopismo "Prawo i Środowisko"
Eko i My - czasopismo ekologiczne
Przegląd Leśniczy Niezależny miesięcznik leśny wydawany w Poznaniu.
Oficyna Oikos. Prasa leśna (Las Polski, Brać Łowiecka)
Studenckie Koło Naukowe Systematyków Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładna strona botaniczna. Dobry zbiór linków.
Moja Suwalszczyzna. Ładna strona prywatna z galerią fotografii, także przyrodniczej; zawiera ciekawy zbiór linków fotograficznych i przyrodniczych.
R i M. KosińscyGaleria - oferta fotografii przyrodniczej R. i M. Kosińskich z Krakowa
Fotografia przyrodnicza J. Dębskiego
Przyroda podpatrzona. Galeria fotografii przyrodniczej, głównie makro.
Galeria Jana Ciesielskiego, fotografia przyrodnicza z Warmii
Inna galeria fotorafii przyrodniczej
Zielony Dom Marty Jermaczek
Kamienie na świecie. Strona miłosników zabytków kamiennych: kurhanów, kręgów kamiennych itp. Zawiera katalog tego typu zabytków - zdziwisz się, ile ich jest w Polsce. Krążąc po terenie, warto zauważać nie tylko to co żywe, ale i to co kamienne...
Nowości Pismiennictwa Leśnego. Dobry serwis on-line prowadzony przez Instytut Badawczy Lesnictwa, informacja o nowych artykułach w czasopismach na tematy związane z lasem.
Jak budować program ekorozwoju ? 4 tomy poradnika do ściagnięcia. Na stronach Fundacji Karkonoskiej.
Perspectives in Environmental Sciences. Polskie czasopismo internetowe (w przygotowaniu). A jak się znudzi nauka to zajrzyj na Limeryki , stronę redaktora naczelnego, w całości poświęconą mniej lub bardziej frywolnym limerykom.
Turystyczna Infolinia. Ciekawy serwis turystyczny (Polska)
Pascal. Wydawnictwo "Pascal", obecnie potentat na rynku przewodników turystycznych po Polsce i świecie. W "skrzynkach kontaktowych" dotyczacych różnych krajów można znaleźć cenne informacje dotyczące planowania podróży.
Eceatweb. Stowarzyszenie ECEAT - rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
Polskie Towarzystwo Botaniczne. Informacja o Towarzystwie i wydawanych publikacjach, aktualności oddziału krakowskiego.
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Ciekawe zasoby tej strony to linki do muzeów przyrodniczych świata oraz lista publikacji pracowników Muzeum.
PAEK. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Plant noted in Poland. Przeszukiwalna checklista flory Polski.
Moja Strona Ekologiczna Gosi Ogłodzińskiej. Jak kogoś znudzi ekologia - tej samej autorki Kocia Strona
Eko-Serwis. Wortal ochrony środowiska z elementami ochrony przyrody
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu
Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie
Pierwszy Portal Rolny - co się dzieje w rolnictwie
BFI. Białowieża Forest Institure - inicjatywa ekologiczna Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska Strona o problemach i zagrożeniach Puszczy
Wirtualna Mapa Karpat. Wirtualna wędrówka po Bieszczadach i Karpatach Wschodnich; efektowne, ciekawe rozwiązanie techniczne.
Ośrodek Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Doskonały, wręcz modelowy serwis informacyjny o Bieszczadkim PN i jego udostępnieniu
Puszcza Bukowa. Dobry "turystyczny" serwis o podszczecińskiej Puszczy Bukowej, prowadzony przez jej prawdziwych miłośników - wzór do naśladowania
Informator turystyczno-przyrodniczy północno-wschodniej Polski. W serwisie także porady fotograficzne oraz strony "źródła Polski", prowadzone przez znanego krenologa, S. Czachorowskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły. M. in. internetowy katalog tradycyjnych odmian jabłoni.
Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"
Towarzystwo Bory Dolnośląskie
Park Krajobrazowy Chełmy. Nieoficjalny, ale bogaty serwis
Historyczne mapy topograficzne - Firma sprzedająca mapy topograficzne 1:25000 z lat 30-tych XX wieku terenów obecnej Polski Zachodniej i Północnej
Przedwojenne niemieckie zdjęcia lotnicze. Baza danych umożliwiająca wyszukiwanie przedwojennych niemieckich zdjęć lotniczych, m. in z terenu obecnych ziem Polski.
Pogoda. Komputerowa (ale dobra !) prognoza pogody z Uniwersytetu Warszawskiego
Prognoza pogody i aktualna sytuacja hydrologiczna na stronach IMiGW.
pogoda.onet.pl Pogoda w portalu Onetu.

Oficjalne strony polskich parków narodowych
           InterPark - webring najciekawszych stron o polskich parkach narodowych[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklepy] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Ciekawe miejsca na świecie
Tutaj są linki do kilku miejsc, które nam się spodobały i które chcemy pokazać innym...
English Nature Angielska rządowa agencja odpowiedzialna za ochronę przyrody. Wiele dobrych publikacji, w tym "manuali" i "handbooków" w pdf do ściągnięcia
Digitale Flora Salzburg. Tylko pomarzyć, kiedy będzie taka strona o polskich roślinach...
Koeltz Scientific Books Catalog. Firma sprzedająca książki przyrodnicze różnych wydawnictw. Bardzo bogata oferta, a ceny już nie tak bardzo odbiegające od polskich.... Mozliwość zakupu przez Internet. Działają bardzo sprawnie - sprawdzone !
Atlas Florae Europaeae Projekt opracowania atlasu chorologicznego flory Europy. Można stąd pobrać zgrabny programik - elektroniczną wersję dotychczas opracowanych części atlasu.
Brooklyn Botanic Garden's New York. Strona Ogrodu Botanicznego w Nowym Jorku. Wiele informacji o roślinach, zwłaszcza północnoamerykańskich.
Kurt Stueber Library Internetowa biblioteka historycznych, "klasycznych" książek botanicznych, czasami ze wspaniałymi, starymi rycinami
Flora Dannica on line. Internetowy reprint historycznej flory z pięknymi rycinami gatunków
United States Environment Protection Agency. Komputerowe "zabawki" z zakresu edukacji środowiskowej. Niektóre jako freeware.
Virtuella floran. Wirtualny zielnik flory Szwecji.
Swiss Web Flora. Wirtualna flora Szwajcarii.
BBC Online - Nature. Serwis przyrodniczy rozgłośni BBC. Tu między innymi transmisja z gniazda rybołowa.
Africam. Transmisja na żywo z rezerwatów zwierzęcych Południowej Afryki. A tutaj dla odmiany - transmisja z życia alaskańskich niedźwiedzi (zimą wyłączają z powodu snu niedźwiedzi)
Birding Home Page. Ciekawa strona o "birdingu" (polowych obserwacjach ptaków) utrzymywana przez BBC. Wiele linków ornitologicznych w różne strony świata.
The Owl Pages. Strona o sowach świata.
The Ornithology WebSite. Ornitologia północnoamerykańska
RSPB. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, potężna organizacja angielska.
Bundesamt für Naturschutz. Niemieckie Ministerstwo Ochrony Przyrody i bazy danych o ochronie przyrody w Niemczech.
Victor Emanuel Nature Tours. Katalog wycieczek przyrodniczych w różne miejsca świata. Gdyby nie te ceny...
Lepidoptera and other life forms. Stworzone przez Fina checklisty motyli i innych (zwierząt, roślin...) z bardzo bogatymi zasobami fotograficznymi dotyczącymi owadów.
Natur Foto Kunst. Fotografia przyrodnicza, między innymi bogata kolekcja zdjęc owadów
Conservation Ecology. internetowe czasopismo naukowe (amerykańskie) poświęcone ochronie przyrody. Darmowa subskrypcja!
Welcome to the Environmental Atlas. Przegląd (ogólnikowy) danych na temat "environmental policy" państw świata
Biodiversity and Conservation. Internetowy podręcznik ochrony przyrody, wprawdzie skupiony na zagadnieniach prawnych i warunkach północnoamerykańskich, ale ciekawy jako rozwiązanie.
WWF World Wide Fund For Nature
Pan Parks. certyfikacja parków narodowych w zakresie sprawnej ochrony ich walorów i rozwoju turystyki łagodnej dla przyrody
IUCN. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody - i jej Czerwone Listy (nowe kategorie i kryteria !)
US National Park Service. Parki narodowe Stanów Zjednoczonych. Flora i fauna parków zorganizowana w wyszukiwalną bazę danych (ach, kiedy u nas...) jest tutaj
Plant names. Stąd można ściągnąć łacińsko-angielsko-szwedzko-fińsko-niemiecko-francuski słownik nazw roślin. W serwisie także duzy zbiór fotografii roslin i ciekawe linki.
Flowerbase. Holenderska "maszyna" tłumacząca nazwy roślin (ale głównie ogrodowych) między językami: holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, szwedzkim i duńskim.
Flora of Europa. Flora Europy, zbiór wprawdzie niekompletny, ale i tak obfity, bogato ilustrowany.
Botanic Sorting Machine Bogaty zbiór danych o roslinach (także zdjęcia), z pewną przewagą ogrodowych
Flowering Plant Family Identification. Działający on-line klucz do rodzin światowej flory.
Silvics of Nord America. "Botanika leśna" Północnej Ameryki; wyczerpujące informacje o biologii i ekologii tamtejszych drzew leśnych. Zobacz jak żyją w swej ojczyźnie gatunki u nas sadzone - robinia, daglezja, dąb czerwony, klon jesionolistny, zywotnik olbrzymi, tulipanowiec i inne...
Fire Effect Information System. Pod hasłem "reakcja na ogień" kryje się bardzo porządny zbiór informacji o biologii i ekologii północnoamerykańskich roślin i zwierząt
LTER. Przykład solidnej roboty przyrodopoznawczej. Sieć długoterminowych badań ekologicznych na stałych powierzchniach w Ameryce.
badgers.org.uk - Welcome. Wszystko o borsukach.
The International Wolf Center. Monograficzna strona o wilkach
Swedish Dragonflies. Ważki Szwecji
Ważki Europy. Niemal wszystkie gatunki, zdjęcia!
Moths and Butterflies of Europe. Motyle Europy
Motyle Europy i Północnej Afryki. Niemal kompletny zbiór zdjęć i opisów.
Motyle Europy. Zdjęcia i krótkie opisy dużej części europejskich gatunków motyli
Pająki. Klucze do oznaczania pająków Europy
Cerambycidae. Kózkowate Zachodniej Palearktyki (w tym Europy) - niemal wszystkie gatunki, obrazki!
Naturesongs.com Głosy przyrody. Niestety w większości północnoamerykańskiej.
European Bird Songs Głosy i sonogramy głosów ptaków Europy (niemal wszystkich !). Przy oakzji łacińsko-włosko-angielski słowniczek nazw ptaków.
The Virtual Bird. Bogata kolekcja zdjęć i głosów europejskich ptaków (i słowniczek łacińsko-angielsko-fiński).
BirdGuides Online Angielska strona "birdingowa", zawierająca m.in. bibliotekę (płatnych) klipów video przedstawiających poszczególne gatunki ptaków
Natuurgeluiden - Nature Sounds. Bogata kolekcja dżwięków holenderskiej przyrody (ptaki i nie tylko...) z bardzo bogatym zbiorem linków "dźwiękowo-przyrodniczych"
Andeas Jonssons. Ptasie głosy na szwedzkiej stronie.
SAXIFRAGA Foundation. Darmowe slajdy europejskiej flory i fauny dla przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody.
Cornish Biological Records Unit. Dane biologiczne na stronach Uniwersytetu Exeter w Kornwalii. Prosta graficznie, ale ciekawa strona z dobrymi regionalnymi zasobami bazodanowymi. Checklista roslin Kornwalii, informacje o ochronie motyli. Ciekawy program szkolny "Monitoruj Swój Kawałek Planety Ziemi"
The Hedghogz Home Page. Strona o jeżach, ładna i ciekawa, ale strasznie nafaszerowana apletami. Czy wiesz, że jeżeli zimujesz jeża to należy karmić go zawartością psich puszek z dodanymi herbatnikami, a jeżeli mieszkasz na Wyspach Brytyjskich to dzięki dotacji RSPCA możesz bezpłatnie leczyć jeża u weterynarza ?
FishBase Imponujaca baza danych (i zdjęć!) o rybach świata
Otternet.com - Homepage. Wszystko o wydrach świata
Otter Survival Found. Organizacja zajmująca się ochroną wydr
Ranunculus. Wszystko o jaskrach


[Zbiory informacji] [Organizacje i instytucje] [Prawo] [Księgarnie i sklpey] [ciekawe strony w Polsce] [Ciekawe strony na świecie] [Narzędzia komputerowe] [Wyszukiwarki]

Narzędzia komputerowe
MapInfo. Między innymi darmowy konwerter formatów danych GIS i przeglądarka MapInfo Viewer.
ESRI GIS Software. Arc/INFO, ArcView, Map Objects. Darmowa przeglądarka danych GIS - Arc Explorer.
Adobe. PageMaker, Acrobat. Darmowa przeglądarka Acrobat Reader.
Mks_vir. Program antywirusowy i dane o wirusach; Unikat - skaner on-line !
Polska Strona Ogonkowa. Wszystko o standardach polskich znaków i ich konwersji.
Rejestrator stron WWW.
Creamsoft. Między innymi edytor WWW Pajączek


Do strony głównej Klubu Przyrodników