KLUB PRZYRODNIKÓW

(dawniej Lubuski Klub Przyrodników)
66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: lkp@lkp.org.pl

Szanowni Państwo!

Jak wiadomo, bóbr europejski to gatunek zwierzęcia od dawna podlegającego ochronie, i dzięki niej wydobyty z zagrożenia wyginięciem. Dzięki skutecznej ochronie liczba bobrów w Polsce powiekszyła się obecnie do kilku tysięcy.

Bóbr jest gatunkiem, którego działalność inżynierska jest dobroczynna dla środowiska przyrodniczego - zwierzę to realizuje praktycznie "małą retencję" wody, w stawach bobrowych znajdują biotop dziesiątki gatunków roślin i zwierząt. Z drugiej jednak strony, działalność bobrów może powodować określone szkody w gospodarstwie człowieka i konflikty między potrzebami gospodarki, a tym gatunkiem.

Nie wystarczy ochronić bobra od wyginięcia. Trzeba zapewnić mu możliwość w miarę bezkonfliktowego "współbytowania" z człowiekiem, co można zrobić tylko minimalizując skalę tych konfliktów. Działania polegające na odstrzałach bobrów okazują się w większości przypadków nieskuteczne, poza tym zależy nam na utrwaleniu obecności tego gatunku w środowisku, a nie na jego eliminacji.

Klub Przyrodników zamierza zrealizować projekt, którego celem jest rozwiązywanie takich właśnie sytuacji konfliktowych. Wiele konfliktów może być zminimalizowanych przez zastosowanie prostych urządzeń technicznych. Jeżeli starania nasze zostaną uwieńczone powodzeniem, urządzenia takie będą mogły być - także na Państwa terenie - w całości lub w znacznej części sfinansowane ze środków zewnętrznych. Umożliwi to zapobieganie szkodom.

Zastrzegamy, że realizacja projektu jest uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania, to jednak zależy także od Państwa woli współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani takimi sposobami zminimalizowania określonych sytuacji konfliktowych między ludźmi a bobrami, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety - wniosku o uwzględnienie Państwa sytuacji w tym projekcie.

Do realizacji w pierwszym etapie projektu wybierzemy te spośród Państwa wniosków, w których:
  • Zainteresowane osoby lub podmioty wykażą wolę współpracy w zainstalowaniu urządzeń;
  • Potrzeba zastosowania określonych urządzeń będzie jasna i możliwie najdokładniej opisana;
  • Szkody powodowane przez bobry, którym można zapobiec instalując urządzenia, będą najbardziej istotne.

    Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do dnia 10 czerwca 2003 r., na nasz adres podany w nagłówku, pocztowym listem priorytetowym, faxem lub pocztą elektroniczną. Prosimy o wypełnianie osobnej karty 1 dla każdej sytuacji. W przypadku zapotrzebowania na więcej niż jedno urządzenie, prosimy o wypełnienie osobnej karty 2 na każde. Niniejszą ankietę w wersji elektronicznej umieściliśmy także pod adresem internetowym www.lkp.org.pl/poradniki/bobry_ankieta.doc, skąd można ją pobrać w celu kopiowania i powielania poszczególnych kart ankiety.

    Z poważaniem
    Prezes, Andrzej Jermaczek