KLUB PRZYRODNIKÓW


66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: kp@kp.org.pl

Świebodzin, 15 stycznia 2005Sz. P.
Jerzy Swiatoń
Minister Środowiska
Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,

Z ubolewaniem przyjmujemy do wiadomości Pana decyzję o podpisaniu zadań ochronnych dla parków narodowych na 2005 rok z pominięciem jakichkolwiek konsultacji społecznych.
Sposoby ochrony przyrody w parkach narodowych - a tej sfery dotyczy przedmiotowa regulacja - są ważną sprawą publiczną, budzącą zainteresowanie wszystkich zainteresowanych polską przyrodą.
Zwracamy uwagę, że decyzja Pana złamała dobrą, stosowaną od czterech lat praktykę poddawania corocznych zadań dla parków narodowych publicznej konsultacji. Rokrocznie w procedurze tej konsultacji zgłaszanych było wiele uwag, w dużej części uznawanych za słuszne i uwzględnianych w ostatecznej postaci aktu prawnego.
Zdajemy sobie sprawę, że z formalnego punktu widzenia - w związku z ustanowieniem zadań ochronnych w trybie zarządzenia, a nie jak poprzednio rozporządzenia - miał Pan prawo nie poddawać przedmiotowego zagadnienia konsultacjom zewnętrznym. Nie zmienia to jednak faktu, że swoją decyzją uczynił Pan krok wstecz w procesie uspołecznienia ochrony przyrody w Polsce.
Pominięcie w tym przypadku konsultacji zewnętrznych stoi też w sprzeczności z Art. 8 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 707).
Zwracamy także uwagę, że conajmniej w kilku przypadkach, ustanawiając zadania ochronne dla parków narodowych, nie zasięgnął Pan nawet opinii Rad Naukowych tych parków, co może być już uznane za naruszenie zasad określonych Art. 98 ust. 3 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 o ochronie przyrody.

z poważaniem
Prezes Klubu
dr Andrzej Jermaczek