KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.plRozmiar: 6487 bajtów
Lubuska Kartoteka Przyrodnicza
jest zbiorem informacji o przyrodzie regionu lubuskiego. Gromadzimy w niej dane o wszystkich interesujących obserwacjach przyrodniczych, np. o stwierdzeniu stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale także np. o nietypowych zjawiskach fenologicznych

Poszukiwany - Poszukiwana: zobacz jakich informacji poszukujemy najbardziej intensywnie !


Korzystanie z informacji w kartotece

Wyslij do nas mail z zapytaniem
W przyszłości przewidujemy udostępnienie informacji w formie bazy danych on-line.

Dodawanie informacji do kartoteki
Wyslij do nas pocztą kartę obserwacji (czyste karty można otrzymać w klubie) lub wypełnij poniższy formularz elektroniczny:


Tu wpisz swój e-mail:

Tu wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy:

Tu wpisz dokładną datę obserwacji:

Tu wpisz dokładną lokalizację obserwacji:

Tu wpisz przedmiot obserwacji (np. gatunek)

Tu opisz szczegóły obserwacji:

Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników