[Problemy ochrony polskich parków narodowych] [Inne ważne sprawy polskiej ochrony przyrody] [Strona główna Klubu Przyrodników]
Wypracujmy standardy ochrony polskich parków narodowych - zaproszenie do dyskusji.

Świebodzin, 1 sierpnia 2002

Polskie parki narodowe budzą zainteresowanie wszystkich chyba przyrodników. Chronią one powiem najcenniejsze fragmenty polskiej przyrody i krajobrazu.

Model ochrony parków narodowych w Polsce należy do lepszych w Europie i daje szansę na ich skuteczną ochronę. Wiele polskich parków jest miejscami najintensywniejszego rozwoju rozwoju sztuki nowoczesnej ochrony przyrody.

Z drugiej strony jednak niektóre polskie parki narodowe są niekiedy areną wydarzeń nie mających nic wspólnego z ochroną przyrody i sytuacji patologicznych.

Wydaje się nam, że parki narodowe stoją obecnie "na rozdrożu" - trwają bardzo pospieszne prace nad ustanowieniem dla nich planów ochrony przesądzającej o ich przyszłości na najbliższe 20 lat; żywe są wspomnienia ubiegłorocznych prób sięgnięcia po eksploatację starodrzewi w kilku parkach, wciąż też napływają niepokojące informacje o zakusach na integralność terytorialną parków i planach zrealizowania na ich terenie inwestycji sprzecznych z ochroną przyrody.

Klub Przyrodników uważa, że potrzebne jest wypracowanie, w drodze otwartej dyskusji, docelowych standardów ochrony parków narodowych. Aby w tej dyskusji uczynić pierwszy krok, opracowaliśmy nasz projekt takich standardów. Zapraszamy do dyskusji nad nim. Zaproszenie takie skierowalismy również na ręce Ministra Środowiska, Głównego Konerwatora Przyrody, Przewodniczącego PROP i Przewoniczącej Komisji Parków Narodowych PROP, a także poszczególnych parków narodowych.

Prosimy o nadsyłanie uwag i opinii - w miesięcznym terminie, do końca sierpnia 2002 r. - na nasz adres pocztowy lub adres email: lkp@lkp.org.pl. na ich podstawie spróbujemy opracować ostateczną wersje dokumentu i uzyskać co do niej zgodnośc jak największej liczby podmiotów zainteresowanych ochroną parków narodowych w Polsce.

Klub Przyrodników
1 Maja 22              
66-200 Świebodzin


[Tekst dokumentu]