×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
2
2 listopada 2023
Pod Prąd
 

Pod prąd

październik 2023

 
 
 
Wybory w „twierdzy Turów”
Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody
Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna
Wielkopolska walczy o wodę – konferencja w Wilczynie to kropla w morzu potrzeb
Nowelizacja ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" weszła w życie!
1
Wybory w „twierdzy Turów”

Podobnie jak w reszcie kraju, w Bogatyni większościowo wygrała opozycja demokratyczna. Ale miało być inaczej. Wydaje się, że mieszkańcy zrozumieli, że środki ok 1 mld zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są ważne, a jeżeli wygra PiS, to region nigdy ich nie zobaczy. Kopalnia i tak ma przed sobą góra 20 lat a mieszkańcy już dzisiaj pracują za granicą, gdzie dojadą w 10 minut. Kiedy powstanie nowy rząd dowiemy się więcej, jakie są plany na przyszłość Turowa.

Komentarz Redakcji Pod prąd:
Jedną z pierwszych rzeczy do sprawdzenia jest to, czy PGE i nowy rząd są w stanie szybko przedstawić harmonogram transformacji Kompleksu Turów z etapem do 2030 r i po nim?!
PGE taki plan pokazało dla Bełchatowa i tam region już dostał ok 1 mld zł na transformację z UE.

 https://wpolityce.pl/polityka/667187-nie-chca-kopalni-i-elektrowni-opozycja-wygrala-w-bogatyni
 https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30317370,po-wyborach-prorzadowy-portal-krytykuje-gornikow-z-kopalni-turow.html

^menu
2
Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody

Pewnie słyszeliście już o planach bloku gazowego w miejscu byłej elektrowni Adamów? Wszystko miało iść jak po maśle. Jak wiadomo bloki gazowe tego typu potrzebują chłodzenia wodą, w tym przypadku z rzeki Kiełbaski. W międzyczasie Towarzystwo na rzecz Ziemi zleciło ekspertyzę pt. „Prognoza oddziaływania projektowanego bloku gazowo-parowego (BGP) planowanej Elektrowni Adamów na wybrane wskaźniki hydrologiczne, reżim przepływu i stan JCWP rz. Kiełbaski”. Okazuje się, że zasoby wodne zlewni Kiełbaski są niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej ilości wody do chłodzenia dla planowanej gazowej Elektrowni Adamów. Jak czytamy w raporcie: „Górny bieg rz. Kiełbaski powinien być traktowany jako rzeka okresowa, niestabilna hydrologicznie, o silnie zdegradowanych zasobach wodnych. Poza tym: „Prognozowane oddziaływanie poboru wód ze zlewni rz. Kiełbaski doprowadzi rzekę do permanentnego stresu wodnego. Wyrównanie tego stresu byłoby możliwe po dostarczaniu ok. 11 mln m3 wody rocznie, co w świetle wydanych pozwoleń wodnoprawnych (m.in. dla Zb. Jeziorsko) wydaje się niemożliwe.”. Już dzisiaj rzeka jest ciekiem z niestabilnymi przepływami, do tego zmiany klimatu będą ten stan pogłębiać. Takie są fakty hydrologiczne. Tymczasem plany budowy bloku nabierają kształtów. W czerwcu Rzeczpospolita pisała: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK podjęło 26 czerwca 2023 r. Uchwałę dotyczącą rozpoczęcia realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów.”

 https://energia.rp.pl/elektroenergetyka/art38663341-ze-pak-blizej-nowego-bloku-gazowego

^menu
3
Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna

Raport Polskiej Zielonej Sieci wydaje się być uniwersalny. Dotyczy co prawda Wielkopolski, ale wnioski pasują także do sytuacji w innych regionach. Czytamy: „Dominująca przez dekady w omawianym regionie monokulturowa gospodarka skutkowała niskim poziomem przedsiębiorczości, a wynikające ze zwolnień pracowników dużych zakładów przemysłowych wysokie bezrobocie tylko zaostrzyło to zjawisko. To z kolei doprowadziło do wzrostu liczby mieszkańców, którzy emigrowali za pracą.” Przedsiębiorcy „dowiedzieli się, że na kopalniach i elektrowniach się nie skończy i że transformacja energetyczna wpłynie na cały region, co implikuje konieczność objęcia go działaniami sprawiedliwo-transformacyjnymi.”

Dla przedsiębiorców w regionach górniczych z pewnością ważny jest wniosek: „władzom krajowym rekomenduje się przeprowadzenie kompleksowych zmian prawnych, które umożliwiłyby decentralizację systemu energetycznego poprzez rozwój energetyki obywatelskiej i energetyki rozproszonej. Wobec niedomagań rozwiązań systemowych przedsiębiorcy szukają indywidualnych metod radzenia sobie zarówno z kryzysem energetycznym, jak i wyzwaniami płynącymi z implementacji europejskich polityk klimatycznych. Działania podejmowane przez właścicieli firm są m.in. reakcją na gwałtowny wzrost cen energii. Tymczasem polityka energetyczna państwa powinna być kształtowana w taki sposób, żeby przedsiębiorcy mogli wpisać swoje działania w perspektywę systemowej i długofalowej strategii energetycznej, a nie łatać jej brak doraźnymi rozwiązaniami.
Zapraszamy do lektury:

 https://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport-26-10.pdf

^menu
4
Wielkopolska walczy o wodę – konferencja w Wilczynie to kropla w morzu potrzeb

9 października 2023 roku w Wilczynie odbyła się konferencja pn. „ Ochrona wód we wschodniej Wielkopolsce”. Jednym z prelegentów był Józef Drzazgowski, który podzielił się z redakcją Pod prąd swoimi wrażeniami dotyczącymi ochrony wód w regionie: „Prace trwają i miejmy nadzieję, że Pojezierze Gnieźnieńskie uratujemy. Przykład zalewania odkrywek ma swoje pozytywne znaczenie dla środowiska przyrodniczego i dla lokalnej ludności. Np. w zbiornikach pokopalnianych można zaobserwować ramienice i wiele innych wodnych roślin. W zbiornikach pomimo, że nikt nie zarybiał tych sztucznych jezior są dziesiątki rodzajów ryb w tym sielawa. A w słoneczny dzień można zaobserwować ławice narybku. Więc życie wraca”. Niech się jednak nie wydaje, że to koniec problemów, bo proces renaturyzacji i rekultywacji będzie trwał lata. Tymczasem wielu się wydaje, że najważniejsze problemy za nami. Na spotkaniu nie było np. przedstawiciela Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Po wyborach trzeba będzie pracować jeszcze bardziej, aby ochronić zasoby wodne w Polsce, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z eksploatacją węgla i rolnictwem.

 http://www.przyjezierze.org/pl,ochrona_wod_we_wschodniej_wielkopolsce,512.html

^menu
5
Nowelizacja ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" weszła w życie!

28 października 2023 r w życie weszła nowelizacja prawa geologicznego i górniczego.
Od wielu miesięcy, jako Koalicja „RT-ON” wraz licznymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, protestowaliśmy przeciw jej zapisom. Staraliśmy się zapobiec jej uchwaleniu. Na różnych etapach procedowania ustawy wskazywaliśmy komisjom sejmowym i senackim na jej niekonstytucyjność w tym ograniczenie praw własności, ograniczenie władztwa planistycznego gmin oraz faktyczną blokadę rozwoju gmin położonych na złożach węgla brunatnego poprzez arbitralne wprowadzenie tzw. ochrony złóż strategicznych. Nasze argumenty przekonały Senat RP, który postanowił w lipcu br. odrzucić ustawę w całości. Niestety Sejm rękami kończącej swoją kadencję rządzącej większości postanowił weto senackie odrzucić i to mimo wcześniejszej rekomendacji komisji sejmowych gdzie przegłosowano by zgodnie z wolą Senatu ustawy jednak nie przyjmować.

Naszym największym rozczarowaniem – mówi Tomasz Waśniewski z Fundacji „RT- ON” – była postawa Prezydenta RP, który miał szanse zawetować tą dramatycznie złą ustawę lub chociaż skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencji. Niestety, mimo apeli nie zrobił tego. Mało tego - nie doczekaliśmy nawet odpowiedzi na wspólny apel Fundacji „RT-ON” i Stowarzyszenia Samorządowego z płd. Wielkopolski wzywający Prezydenta by uchronił polski porządek prawny przed kolejnym legislacyjnym bublem, skoro nie zrobiła tego większość sejmowa.

Przypomnimy, co czeka mieszkańców i władze samorządowe: Minister właściwy ds. środowiska – po zasięgnięciu opinii państwowej służby geologicznej oraz (niewiążącej) opinii wójta, burmistrza czy prezydenta miasta gminy, na terenie, której są położone złoża kopalin będących przedmiotem postępowania – w drodze decyzji administracyjnej będzie miał możliwość uznania złóż kopalin (głównie węgla brunatnego) za strategiczne. Skutkuje to zakazem zabudowy, czyli faktyczna blokadą rozwoju gmin położnych na złożu. Właściciel działki, na terenie, której mogą się znajdować złoża uznane za strategiczne, będzie zmuszony udostępnić teren. Nie może go zabudować, a tym samym zostanie upośledzone jego prawo własności! Od decyzji ministra nie będzie przysługiwało odwołanie, naruszona będzie zasada dwuinstancyjności. Nie będzie też przysługiwało odszkodowanie dla właściciela prywatnej działki. Nie przewidziano też żadnej formy rekompensaty czy zadośćuczynienia.

Sądzimy, że ustawa górnicza (pgg) oraz tzw. lex knebel i ustawa wiatrakowa wymagają pilnej naprawy a ich zmiana powinna stać się priorytetem dla nowej koalicji rządowej.

 https://smoglab.pl/trzy-ustawy-do-naprawy-lex-knebel-700m-prawo-gornicze/
 https://www.portalsamorzadowy.pl/zmiany-w-prawie/nowe-przepisy-pozwalaja-zakazac-wlascicielowi-dzialki-postawienia-na-niej-domu,499145.html
 https://newsnadzis.pl/juz-28-pazdziernika-mozna-bedzie-zakazac-wlascicielowi-dzialki-postawienia-na-niej-domu-kontrowersyjna-nowelizacja-prawa-geologicznego-zaczyna-obowiazywac/

^menu
Wydawcy: ,Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej" Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" Zespół redakcyjny: Radosław Gawlik (red. naczelny) Anna Dziadek Hanna Schudy Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

1. Wybory samorządowe przy odkrywkach PGE 2. Konin – wybory i rozmowy o pracy po węglu 3. Niepewność w Bełchatowie – górnicy (...)
czytaj całość
1. Jest wyrok w sprawie odkrywki Turów – transformacja potrzebna od zaraz 2. Kopalnia sprzyja osuwiskom – Niemcy mają problem 3. Poważne (...)
czytaj całość
    1. Co dalej z Turowem? 6 marca wyrok, który wpłynie na przyszłość wydobycia     2. Debata samorządowa z Turowem w (...)
czytaj całość
    1. Zmiany w zarządzie PGE – co dalej z Turowem i atomem w Koninie?     2. Rozmowa z burmistrzem Zgorzelca (...)
czytaj całość
 1. Elektrownia Adamów, odkrywka Tomisławice – są plany na dalsze wydobycie i spalanie węgla  2. Cyrk i szopka – dlaczego społeczeństwo (...)
czytaj całość
1. Marcin Popkiewicz o samowystarczalności energetycznej regionu zgorzeleckiego 2. Fundusze unijne dla wielkich koncernów – „RT-ON” będzie się przyglądać procesowi wsparcia (...)
czytaj całość
 1. Wybory w „twierdzy Turów”  2. Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody  3. Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna  4. Wielkopolska walczy o (...)
czytaj całość
    1. Konferencja Mogilno – zmiany klimatu przyspieszają     2. Mówimy o transformacji - szkolenia dla przedsiębiorców w Zgorzelcu     3. Debaty (...)
czytaj całość
więcej
2023-09-03
Pod prąd sierpień 2023
2023-08-01
Pod prąd lipiec 2023
2023-06-27
Pod prąd czerwiec 2023 r.
2023-06-03
Pod prąd maj 2023 r.
2023-04-29
Pod prąd kwiecień 2023
2023-03-31
Pod prąd marzec 2023
2023-03-01
Pod prąd, luty 2023
2023-01-24
Pod prąd styczeń 2023
2023-01-02
Pod Prąd na przełomie roku 2022/2023
2022-12-17
Pod prąd grudzień 2022 – wydanie świąteczne
2022-11-09
Pod prąd październik-listopad 2022
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej