×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
2
23 marca 2022
Pod Prąd
 

Pod prąd

luty-marzec

 
 
 
1. Odkrywka Jänschwalde będzie zamknięta – już kolejny raz!
2. Turów: konflikt Czech i Polski – będzie ciąg dalszy?
3. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Bogatyni 2021-2027 – brak konkretów dotyczących transformacji
4. Bogatynia bez środków na transformację
5. Przyszłość Bełchatowa – współpraca ma sens
6.Przewodnik po rekultywacji w kontekście Narodowej Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)
7. Rekordowy kredyt dla węglowych elektrowni w Niemczech
8.Polityka Surowcowa Państwa (PSP) przyjęta przez Radę Ministrów
1
1. Odkrywka Jänschwalde będzie zamknięta – już kolejny raz!

Niemieckie organizacje ekologiczne Gruene Liga oraz Deutsche Umwelthilfe wygrały w sądzie administracyjnym w Cottbus w sprawie odkrywki Janschwalde. Już wcześniej ten sam sąd nakazał wstrzymanie pracy kopalni, ze względu na osuszanie terenów Natura 2000.

 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2301
Teraz koncern Leag musi zamknąć kopalnię odkrywkową Jänschwalde do 15 maja, wcześniej natomiast musi przygotować wszystkie zabezpieczenia, aby mogło dojść do zatrzymania kopalni. Jak wskazują ekolodzy: „Chciwość koncernu LEAG zemściła się teraz na samym operatorze kopalni”. Tym razem chodziło o to, że w postępowaniu koncesyjnym koncern zakładał dużo mniejsze zużycie wody - sąd uznał, że koncesja jest nieważna. Pobór wody przez lata był diametralnie różny od tego wnioskowanego na etapie starania się o koncesję.

Sprawa oprócz ciekawostek branżowych ma potencjał komunikacyjny, ponieważ polski rząd planował zadbać o prawidłowe działanie odkrywki w trosce o przygraniczne, polskie gminy. Zwracał też uwagę, że Niemcy owszem pouczają Pl w sprawie Turowa, ale nic nie robią ze swoimi odkrywkami.

 https://biznesalert.pl/schudy-odkrywki-zabieraja-wode-czyli-czego-dowie-sie-polski-rzad-z-analizy-dotyczacej-kopalni-janschwalde-przy-niemieckiej-granicy/

^menu
2
2. Turów: konflikt Czech i Polski – będzie ciąg dalszy?

Rządy Polski i Czech podpisały ugodę w sprawie trwającego od lat sporu w związku ze szkodliwą dla środowiska i klimatu działalnością kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Wskutek konfliktu polsko-czeskiego zapłacimy także ponad 313 milionów złotych kar do budżetu Komisji Europejskiej za niezastosowanie się do postanowienia TSUE nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Prąd z Turowa staje się najdroższą energią w Polsce. Jednak w umowie zabrakło kluczowego dla regionu turoszowskiego elementu – adekwatnej daty zamknięcia kompleksu energetycznego Turów, która pozwoli na uzyskanie i skorzystanie z funduszy UE oraz rozpoczęcie transformacji.
Podpisz list:

 https://www.stopturow.com/pl/
 https://www.stopturow.com/pl/aktualnosci/umowa-w-sprawie-turowa-nie-rozwiazuje-problemow-regionu

^menu
3
3. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Bogatyni 2021-2027 – brak konkretów dotyczących transformacji

Trwają konsultacje, w których warto wziąć udział – w projekcie brakuje podstawowych wyzwań, przed jakimi stoi region. Nie wystarczy wskazać problemy, ale też pokazać jak je rozwiązywać.
Planowane zakończenie pracy kopalni i elektrowni w przedłożonym projekcie to wciąż 2044 r. Problem transformacji przedstawiony jest w czasie przyszłym i w sposób życzeniowy: „Konieczne jest uruchomienie procesów, które w przyszłości pozwolą Gminie w sposób łagodny przejść przez proces transformacji energetycznej oraz przygotować lokalną gospodarkę na wstrząs wynikający z zakończenia pracy kompleksu górniczo-energetycznego Turów. […] W 2019 r. Gmina stała się także jednym z sygnatariuszy i członków „Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego”. Głównym celem organizacji jest tworzenie dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych, stworzenia nowych możliwości rozwojowych poprzez transformację systemu energetycznego, ekologicznych innowacji i dbałości o czyste powietrze i środowisko, a także koordynowanie i pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na cele związane z tą transformacją.”

 https://bogatynia.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-konsultacji-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy/

^menu
4
4. Bogatynia bez środków na transformację

Brak planu na transformację daje już wymierne efekty. Gmina pozostaje bez środków UE i pomysłu na przyszłość. Tymczasem Zgorzelec (miasto oraz lokalne podmioty) znalazł się na liście do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Zarząd Województwo Dolnośląskie podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.
"To, że wszystkie nasze zgłoszone projekty zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pokazuje, że nasze zaangażowanie i doświadczenie w sprawiedliwej transformacji regionu Turoszowa daje pozytywne efekty. Chcielibyśmy realizować te projekty w jak najszybszym czasie. Tak, aby mieszkańcy byli przygotowani do zmian i brali w nich aktywny udział” - mówi Agnieszka Spirydowicz, prezes Zklastra

 https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/FST/uchwala_nr_5022_VI_22_ZWD_z_15.03.2022.pdf?fbclid=IwAR11g0pyI0JVraLmNzPR6pC0-LgWV78sZybNumP5_bYdPujxOy5lkhUyd2w
 https://www.facebook.com/bogatyniainfo-499491603445123/

^menu
5
5. Przyszłość Bełchatowa – współpraca ma sens

Podczas gdy Bogatynia nie robi nic w kierunku transformacji, Bełchatów określił zamknięcie kopalni na rok 2030 i prowadzi intensywną współpracę z regionem Wielkopolski. Film o przyszłości Bełchatowa pokazuje jakie działania podejmowane są na miejscu

 https://www.youtube.com/watch?v=FDxMxLrPUI4
Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął też Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego, w którym zawarto deklarację ograniczenia produkcji energii z węgla brunatnego o 80 proc. do 2030 r.
 https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/belchatow-oze-kopalnia-wegiel-wielkopolska-wschodnia-lodzkie-fotowoltaika-wiatraki-atom

^menu
6
6.Przewodnik po rekultywacji w kontekście Narodowej Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

Na zlecenie Fundacji RT-ON ukazał się przewodnik po przepisach dotyczących rekultywacji kopalń węgla kamiennego i brunatnego, opracowany przez Fundację Frank Bold.
Przewodnik jest dostępny na stronie rt-on.pl w zakładce Publikacje, lub bezpośrednio pod tym linkiem:
https://rt-on.pl/publikacje?download=41:rekultywacja-kopaln-przewodnik-po-przepisach-prawnych
Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się webinar przybliżający te przepisy, skierowany do organizacji pozarządowych, samorządowców i urzędników. Niebawem będziemy rozsyłać zaproszenia.
Rekultywacja po zakończeniu eksploatacji, co zawsze przypominamy, to w świetle prawa ustawowy obowiązek ze strony inwestora górniczego, a nie wyraz jego dobrej woli. NABE coraz bliżej - rząd przyjął właśnie program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa – nie możemy więc pozwolić, aby problem rekultywacji pozostał jedynie na barkach podatników.
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego zdaniem prezesa Polskiej Grupy Energetycznej - największej firmy energetycznej w Polsce - pozwoli firmom energetycznym na jeszcze szybszą transformację” . Czy nie zapomną przy tym o rekultywacji?

 https://businessinsider.com.pl/finanse/rzad-zatwierdzil-utworzenie-nabe/xk6whbe

^menu
7
7. Rekordowy kredyt dla węglowych elektrowni w Niemczech

Nowy rząd zaproponował szybsze odejście od węgla w Niemczech do 2030 r. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, powraca temat przedłużenia funkcjonowania bloków na węgiel. Pytania stawiane są też na terenie Łużyc, gdzie pracują elektrownie na węgiel brunatny.

 https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2022/03/jaenschwalde-kraftwerk-energieversorgung-sichern.html
Sytuacja sprzyja jednak myśleniu, że uda się teraz pozyskać pieniądze na dofinansowanie węgla, jak np. w przypadku koncernu LEAG. Oficjalnie chodzi o wysokie ceny energii, ale mówi się też, że koncern szantażuje, że bez wsparcia państwa zbankrutuje i wtedy całe koszty zostaną na barkach podatników. Tyle że wsparcie prawie 5,5 mld euro to spora kwota, a tyle miał dostać właśnie koncern. Mówi się, że jest to jak na razie najwyższy kredyt, jaki został udzielony koncernowi energetycznemu.
 https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2022/03/leag-kfw-foerderbank-kredit-milliarden-handelsblatt.html
warto przypomnieć:
 https://rt-on.pl/wiadomosci/item/624-ktore-banki-wciaz-finansuja-swiatowy-przemysl-weglowy-raport

^menu
8
8.Polityka Surowcowa Państwa (PSP) przyjęta przez Radę Ministrów

01.03.2022 w trudnym dla wszystkich czasie, rząd podjął uchwałę ws. przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa" (PSP), przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, „tradycyjnie” nie oglądając się przy tym na przekazane w 2018 i 2021 r. uwagi organizacji ekologicznych (w tym Fundacji RT-ON) oraz samorządów lokalnych. Uwagi dotyczyły m.in. tzw. ochrony złóż w formie zabezpieczenia dostępu do złóż kopalin (brak możliwości zabudowy) prowadzące z kolei do zablokowania lub ograniczenia rozwoju gmin i to także w sytuacji braku realnych możliwości eksploatacji złóż kopalin jak np. węgiel brunatny. Pod pretekstem ustanowienia tzw. ”ochrony strategicznych złóż kopalin”, dąży się do zapewnienia inwestorom górniczym daleko idących ułatwień w dostępie do kopalin w tym do możliwości eksploatacji budzących wieloletni, silny opór społeczny złóż węgla brunatnego jak : „Oczkowice”, „Legnica”, „Gubin-Brody”, ”Ościsłowo”, „Dęby Szlacheckie” czy ”Złoczew”. Konsekwencją będzie doprowadzenie do drastycznego ograniczenia prawa własności obywateli (brak możliwości rzeczywistego dysponowania swoją własnością) oraz bezprecedensowej utraty władztwa planistycznego samorządu terytorialnego poprzez wyeliminowanie go z procesu decyzyjnego i możliwości zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Teraz działania państwa oraz Głównego Geologa Kraju nakierowane będą na:
- obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej .. dodajmy, że to społeczności lokalne sprzeciwiające się dotąd wydobyciu węgla brunatnego traktowane były jako „ryzyko inwestycyjne” właśnie
- ochronę złóż kopalin i zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową
- zintegrowanie działań wszystkich podmiotów, które realizują działania dotyczące zabezpieczenia dostępu do surowców.
Koalicja „Rozwój Tak-Odkrywki Nie” wraz z organizacjami samorządowymi przygotowuje wspólne, krytyczne stanowisko wobec zagrożeń wynikających z PSP oraz zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

 https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-przyjecia-polityki-surowcowej-panstwa

^menu
Wydawcy: Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej" Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" Zespół redakcyjny: Radosław Gawlik (red. naczelny) Anna Dziadek Hanna Schudy Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

1. Jest wyrok w sprawie odkrywki Turów – transformacja potrzebna od zaraz 2. Kopalnia sprzyja osuwiskom – Niemcy mają problem 3. Poważne (...)
czytaj całość
    1. Co dalej z Turowem? 6 marca wyrok, który wpłynie na przyszłość wydobycia     2. Debata samorządowa z Turowem w (...)
czytaj całość
    1. Zmiany w zarządzie PGE – co dalej z Turowem i atomem w Koninie?     2. Rozmowa z burmistrzem Zgorzelca (...)
czytaj całość
 1. Elektrownia Adamów, odkrywka Tomisławice – są plany na dalsze wydobycie i spalanie węgla  2. Cyrk i szopka – dlaczego społeczeństwo (...)
czytaj całość
1. Marcin Popkiewicz o samowystarczalności energetycznej regionu zgorzeleckiego 2. Fundusze unijne dla wielkich koncernów – „RT-ON” będzie się przyglądać procesowi wsparcia (...)
czytaj całość
 1. Wybory w „twierdzy Turów”  2. Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody  3. Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna  4. Wielkopolska walczy o (...)
czytaj całość
    1. Konferencja Mogilno – zmiany klimatu przyspieszają     2. Mówimy o transformacji - szkolenia dla przedsiębiorców w Zgorzelcu     3. Debaty (...)
czytaj całość
    1. Zawieszony wyrok w sprawie Turowa a przyszłość regionu     2. Prawo geologiczne i górnicze – apel do Prezydenta RP     (...)
czytaj całość
więcej
2023-08-01
Pod prąd lipiec 2023
2023-06-27
Pod prąd czerwiec 2023 r.
2023-06-03
Pod prąd maj 2023 r.
2023-04-29
Pod prąd kwiecień 2023
2023-03-31
Pod prąd marzec 2023
2023-03-01
Pod prąd, luty 2023
2023-01-24
Pod prąd styczeń 2023
2023-01-02
Pod Prąd na przełomie roku 2022/2023
2022-12-17
Pod prąd grudzień 2022 – wydanie świąteczne
2022-11-09
Pod prąd październik-listopad 2022
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
2015-02-24
Pod Prąd - Informator lubuski 2 (22) / 2015
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej