×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
2
23 marca 2022
Pod Prąd
 

Pod prąd

luty-marzec

 
 
 
1. Odkrywka Jänschwalde będzie zamknięta – już kolejny raz!
2. Turów: konflikt Czech i Polski – będzie ciąg dalszy?
3. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Bogatyni 2021-2027 – brak konkretów dotyczących transformacji
4. Bogatynia bez środków na transformację
5. Przyszłość Bełchatowa – współpraca ma sens
6.Przewodnik po rekultywacji w kontekście Narodowej Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)
7. Rekordowy kredyt dla węglowych elektrowni w Niemczech
8.Polityka Surowcowa Państwa (PSP) przyjęta przez Radę Ministrów
1
1. Odkrywka Jänschwalde będzie zamknięta – już kolejny raz!

Niemieckie organizacje ekologiczne Gruene Liga oraz Deutsche Umwelthilfe wygrały w sądzie administracyjnym w Cottbus w sprawie odkrywki Janschwalde. Już wcześniej ten sam sąd nakazał wstrzymanie pracy kopalni, ze względu na osuszanie terenów Natura 2000.

 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2301
Teraz koncern Leag musi zamknąć kopalnię odkrywkową Jänschwalde do 15 maja, wcześniej natomiast musi przygotować wszystkie zabezpieczenia, aby mogło dojść do zatrzymania kopalni. Jak wskazują ekolodzy: „Chciwość koncernu LEAG zemściła się teraz na samym operatorze kopalni”. Tym razem chodziło o to, że w postępowaniu koncesyjnym koncern zakładał dużo mniejsze zużycie wody - sąd uznał, że koncesja jest nieważna. Pobór wody przez lata był diametralnie różny od tego wnioskowanego na etapie starania się o koncesję.

Sprawa oprócz ciekawostek branżowych ma potencjał komunikacyjny, ponieważ polski rząd planował zadbać o prawidłowe działanie odkrywki w trosce o przygraniczne, polskie gminy. Zwracał też uwagę, że Niemcy owszem pouczają Pl w sprawie Turowa, ale nic nie robią ze swoimi odkrywkami.

 https://biznesalert.pl/schudy-odkrywki-zabieraja-wode-czyli-czego-dowie-sie-polski-rzad-z-analizy-dotyczacej-kopalni-janschwalde-przy-niemieckiej-granicy/

^menu
2
2. Turów: konflikt Czech i Polski – będzie ciąg dalszy?

Rządy Polski i Czech podpisały ugodę w sprawie trwającego od lat sporu w związku ze szkodliwą dla środowiska i klimatu działalnością kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Wskutek konfliktu polsko-czeskiego zapłacimy także ponad 313 milionów złotych kar do budżetu Komisji Europejskiej za niezastosowanie się do postanowienia TSUE nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Prąd z Turowa staje się najdroższą energią w Polsce. Jednak w umowie zabrakło kluczowego dla regionu turoszowskiego elementu – adekwatnej daty zamknięcia kompleksu energetycznego Turów, która pozwoli na uzyskanie i skorzystanie z funduszy UE oraz rozpoczęcie transformacji.
Podpisz list:

 https://www.stopturow.com/pl/
 https://www.stopturow.com/pl/aktualnosci/umowa-w-sprawie-turowa-nie-rozwiazuje-problemow-regionu

^menu
3
3. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Bogatyni 2021-2027 – brak konkretów dotyczących transformacji

Trwają konsultacje, w których warto wziąć udział – w projekcie brakuje podstawowych wyzwań, przed jakimi stoi region. Nie wystarczy wskazać problemy, ale też pokazać jak je rozwiązywać.
Planowane zakończenie pracy kopalni i elektrowni w przedłożonym projekcie to wciąż 2044 r. Problem transformacji przedstawiony jest w czasie przyszłym i w sposób życzeniowy: „Konieczne jest uruchomienie procesów, które w przyszłości pozwolą Gminie w sposób łagodny przejść przez proces transformacji energetycznej oraz przygotować lokalną gospodarkę na wstrząs wynikający z zakończenia pracy kompleksu górniczo-energetycznego Turów. […] W 2019 r. Gmina stała się także jednym z sygnatariuszy i członków „Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego”. Głównym celem organizacji jest tworzenie dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych, stworzenia nowych możliwości rozwojowych poprzez transformację systemu energetycznego, ekologicznych innowacji i dbałości o czyste powietrze i środowisko, a także koordynowanie i pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na cele związane z tą transformacją.”

 https://bogatynia.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-konsultacji-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy/

^menu
4
4. Bogatynia bez środków na transformację

Brak planu na transformację daje już wymierne efekty. Gmina pozostaje bez środków UE i pomysłu na przyszłość. Tymczasem Zgorzelec (miasto oraz lokalne podmioty) znalazł się na liście do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Zarząd Województwo Dolnośląskie podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.
"To, że wszystkie nasze zgłoszone projekty zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pokazuje, że nasze zaangażowanie i doświadczenie w sprawiedliwej transformacji regionu Turoszowa daje pozytywne efekty. Chcielibyśmy realizować te projekty w jak najszybszym czasie. Tak, aby mieszkańcy byli przygotowani do zmian i brali w nich aktywny udział” - mówi Agnieszka Spirydowicz, prezes Zklastra

 https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/FST/uchwala_nr_5022_VI_22_ZWD_z_15.03.2022.pdf?fbclid=IwAR11g0pyI0JVraLmNzPR6pC0-LgWV78sZybNumP5_bYdPujxOy5lkhUyd2w
 https://www.facebook.com/bogatyniainfo-499491603445123/

^menu
5
5. Przyszłość Bełchatowa – współpraca ma sens

Podczas gdy Bogatynia nie robi nic w kierunku transformacji, Bełchatów określił zamknięcie kopalni na rok 2030 i prowadzi intensywną współpracę z regionem Wielkopolski. Film o przyszłości Bełchatowa pokazuje jakie działania podejmowane są na miejscu

 https://www.youtube.com/watch?v=FDxMxLrPUI4
Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął też Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego, w którym zawarto deklarację ograniczenia produkcji energii z węgla brunatnego o 80 proc. do 2030 r.
 https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/belchatow-oze-kopalnia-wegiel-wielkopolska-wschodnia-lodzkie-fotowoltaika-wiatraki-atom

^menu
6
6.Przewodnik po rekultywacji w kontekście Narodowej Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

Na zlecenie Fundacji RT-ON ukazał się przewodnik po przepisach dotyczących rekultywacji kopalń węgla kamiennego i brunatnego, opracowany przez Fundację Frank Bold.
Przewodnik jest dostępny na stronie rt-on.pl w zakładce Publikacje, lub bezpośrednio pod tym linkiem:
https://rt-on.pl/publikacje?download=41:rekultywacja-kopaln-przewodnik-po-przepisach-prawnych
Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się webinar przybliżający te przepisy, skierowany do organizacji pozarządowych, samorządowców i urzędników. Niebawem będziemy rozsyłać zaproszenia.
Rekultywacja po zakończeniu eksploatacji, co zawsze przypominamy, to w świetle prawa ustawowy obowiązek ze strony inwestora górniczego, a nie wyraz jego dobrej woli. NABE coraz bliżej - rząd przyjął właśnie program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa – nie możemy więc pozwolić, aby problem rekultywacji pozostał jedynie na barkach podatników.
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego zdaniem prezesa Polskiej Grupy Energetycznej - największej firmy energetycznej w Polsce - pozwoli firmom energetycznym na jeszcze szybszą transformację” . Czy nie zapomną przy tym o rekultywacji?

 https://businessinsider.com.pl/finanse/rzad-zatwierdzil-utworzenie-nabe/xk6whbe

^menu
7
7. Rekordowy kredyt dla węglowych elektrowni w Niemczech

Nowy rząd zaproponował szybsze odejście od węgla w Niemczech do 2030 r. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, powraca temat przedłużenia funkcjonowania bloków na węgiel. Pytania stawiane są też na terenie Łużyc, gdzie pracują elektrownie na węgiel brunatny.

 https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2022/03/jaenschwalde-kraftwerk-energieversorgung-sichern.html
Sytuacja sprzyja jednak myśleniu, że uda się teraz pozyskać pieniądze na dofinansowanie węgla, jak np. w przypadku koncernu LEAG. Oficjalnie chodzi o wysokie ceny energii, ale mówi się też, że koncern szantażuje, że bez wsparcia państwa zbankrutuje i wtedy całe koszty zostaną na barkach podatników. Tyle że wsparcie prawie 5,5 mld euro to spora kwota, a tyle miał dostać właśnie koncern. Mówi się, że jest to jak na razie najwyższy kredyt, jaki został udzielony koncernowi energetycznemu.
 https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2022/03/leag-kfw-foerderbank-kredit-milliarden-handelsblatt.html
warto przypomnieć:
 https://rt-on.pl/wiadomosci/item/624-ktore-banki-wciaz-finansuja-swiatowy-przemysl-weglowy-raport

^menu
8
8.Polityka Surowcowa Państwa (PSP) przyjęta przez Radę Ministrów

01.03.2022 w trudnym dla wszystkich czasie, rząd podjął uchwałę ws. przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa" (PSP), przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, „tradycyjnie” nie oglądając się przy tym na przekazane w 2018 i 2021 r. uwagi organizacji ekologicznych (w tym Fundacji RT-ON) oraz samorządów lokalnych. Uwagi dotyczyły m.in. tzw. ochrony złóż w formie zabezpieczenia dostępu do złóż kopalin (brak możliwości zabudowy) prowadzące z kolei do zablokowania lub ograniczenia rozwoju gmin i to także w sytuacji braku realnych możliwości eksploatacji złóż kopalin jak np. węgiel brunatny. Pod pretekstem ustanowienia tzw. ”ochrony strategicznych złóż kopalin”, dąży się do zapewnienia inwestorom górniczym daleko idących ułatwień w dostępie do kopalin w tym do możliwości eksploatacji budzących wieloletni, silny opór społeczny złóż węgla brunatnego jak : „Oczkowice”, „Legnica”, „Gubin-Brody”, ”Ościsłowo”, „Dęby Szlacheckie” czy ”Złoczew”. Konsekwencją będzie doprowadzenie do drastycznego ograniczenia prawa własności obywateli (brak możliwości rzeczywistego dysponowania swoją własnością) oraz bezprecedensowej utraty władztwa planistycznego samorządu terytorialnego poprzez wyeliminowanie go z procesu decyzyjnego i możliwości zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Teraz działania państwa oraz Głównego Geologa Kraju nakierowane będą na:
- obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej .. dodajmy, że to społeczności lokalne sprzeciwiające się dotąd wydobyciu węgla brunatnego traktowane były jako „ryzyko inwestycyjne” właśnie
- ochronę złóż kopalin i zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową
- zintegrowanie działań wszystkich podmiotów, które realizują działania dotyczące zabezpieczenia dostępu do surowców.
Koalicja „Rozwój Tak-Odkrywki Nie” wraz z organizacjami samorządowymi przygotowuje wspólne, krytyczne stanowisko wobec zagrożeń wynikających z PSP oraz zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

 https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-przyjecia-polityki-surowcowej-panstwa

^menu
Wydawcy: Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej" Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" Zespół redakcyjny: Radosław Gawlik (red. naczelny) Anna Dziadek Hanna Schudy Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

    1. Mieszkańcy gminy Wierzbinek oszukani – środowisko zdewastowane, wykupu działek nie będzie     2. Rząd przyjął projekt prawa geologicznego i (...)
czytaj całość
1. Wójt gminy Brody Ryszard Kowalczuk nie żyje 2. Miasto Zittau chce zaskarżyć koncesję na wydobycie węgla w Turowie 3. Złoczewska kiełbasa (...)
czytaj całość
1. Nie żyje Zbigniew Barski, samorządowiec, współtwórca Koalicji „RT-ON”  walczył m.in. z planowaną odkrywką Gubin 2. Organizacje ekologiczne będą skarżyć przedłużenie (...)
czytaj całość
Protesty w Niemczech – RT-ON  aktywnie wspiera niemiecki ruch antyodkrykowy, TVP pisze o „ekoterrorystach” Niezależność i miejsca pracy – elektrownia atomowa (...)
czytaj całość
1. NABE prawie gotowe – sporo pytań co do przyszłości regionów górniczych 2. Ku przestrodze – jezioro powyrobiskowe w Cottbus wciąż (...)
czytaj całość
    1. Region Bogatyni bez pieniędzy na transformację, burmistrz się broni     2. Nie będzie pieniędzy, ale jest medal     3. Kopalnia (...)
czytaj całość
1. Górnicza Solidarność domaga się specustawy dla Złoczewa 2. Czeskie NGO skarżą do Komisji Europejskiej polsko-czeską umowę w sprawie Turowa 3. Raport (...)
czytaj całość
Transformacja Bogatyni i środki z Unii Europejskiej Przyszłość regionu Turowa oczami mieszkańców i PGE Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla (...)
czytaj całość
więcej
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
2015-02-24
Pod Prąd - Informator lubuski 2 (22) / 2015
2015-01-20
Pod Prąd - Informator lubuski 1 (21) / 2015
2014-12-21
Informator Lubuski "Pod Prąd"
2014-11-28
Pod Prąd - Informator lubuski 12 (19) 2014 – specjalne
2014-10-15
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (17) 2014
2014-04-08
Niezależność mediów po lubusku ...
2014-04-07
Pod Prąd: Informator lubuski 4 (11) / 2014
2014-02-03
„Pod prąd” - Informator Lubuski 2(9)/2014
2013-12-05
Pod Prąd - Informator lubuski 7/2013
2013-10-28
Pod Prąd - Informator lubuski 6/2013
2013-09-03
Informator lubuski 4/2013
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej