×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

23 marca 2018
Pod Prąd
 

Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie Marzec 2018 r.

Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie

Marzec 2018 r.

  1. Spotkanie dotyczące Polityki Surowcowej Państwa we Wrocławiu - zaproszenie
  2. EKO-Przyjezierze pisze do przewodniczącej Sejmiku WLKP Zofii Szalczyk
  3. Czesi z wizytą w Turowie – coraz więcej krytyki względem przyszłości kopalni i elektrowni
  4. Zachęcamy do podpisania petycji – Generali rzuć węgiel!
  5. Normy dla węgla – Rząd wspiera dalsze zanieczyszczenia powietrza, także węglem brunatnym...
  6. Miłka Stępień o przyszłości Konina
  7. Mocna reprezentacja wielkopolskiego regionu górniczego na konsultacjach w Brukseli

1. Spotkanie dotyczące  projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) we Wrocławiu – zaproszenie

Najbliższe konsultacje  do PSP odbędą się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. (środa) w godz. 10.30 - 16.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D. 

Dlaczego warto przybyć na te konsultacje? Koalicja "RT-ON" była obecna dotychczas na wszystkich trzech tegorocznych spotkaniach prowadzonych przez  Wiceministra Środowiska Mariusza Oriona Jędryska. Ostatnio w Toruniu (22.02.18) reprezentowała nas grupa przeciwników odkrywek węgla brunatnego, mieszkańców Kujaw i płn-wsch. Wielkopolski w tym m.in.  pp. Wanda Radowska, Szymon Simiński czy Józef Drzazgowski. Na spotkaniach słychać było głos sprzeciwu i rozsądku, właśnie dzięki obecności reprezentantów Koalicji „RT-ON”. Warto przypomnieć słowa Józefa Drzazgowskiego, które padły w Toruniu:

 „Potrzebny nam jest swoisty przewrót kopernikański, radykalna zmiana światopoglądowa dotycząca roli węgla i paliw kopalnych w naszym kraju, niosąca trwałą zmianę myślenia o ekonomii, środowisku i potrzebach społecznych”.

 Zważywszy, że na spotkaniu tradycyjnie dominowali zwolennicy kopania węgla. głos naszego Kolegi był tym bardziej istotny. Jak relacjonuje  Wanda Radowska po spotkaniu w Toruniu doszło do rozmowy z ministrem Jędryskiem oraz  byłym ministrem Janem Szyszką. Padła kwestia udziału strony społecznej w konsultacjach nie tylko jako widzów, ale też uczestników paneli tematycznych. Sprawa była też przedmiotem rozmowy pani Wandy i pana Szymona podczas ich spotkania z ministrem M. Orionem- Jędryskiem  w Ministerstwie  Środowiska (2 marca br).  Minister podtrzymał propozycje udziału  naszej  strony w najbliższych konsultacjach. Co ważne mamy wystąpić na tym spotkaniu po raz pierwszy w roli prelegenta oraz uczestnika panelu dyskusyjnego. Imienne zaproszenia z Ministerstwa Środowiska otrzymali już: Wanda Radowska (jako panelistka „Aspekty gospodarowania surowcami mineralnymi, rekultywacja, remediacja”) oraz Tomasz Waśniewski (Fundacja „RT-ON”), który wystąpił  z prośbą o uzupełnienie składu panelistów o jeszcze dwie osoby reprezentujące nasze środowisko (eksperta i samorządowca). 

We Wrocławiu omawiany ma by być tzw. Filar 3 PSP  czyli  "Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja  cel: optymalizacja gospodarki odpadami mineralnymi  główne kierunki działań: identyfikacja źródeł surowców odpadowych wraz z oceną możliwości ich wykorzystania; intensyfikacja prac na rzecz zastąpienia pierwotnych surowców mineralnych surowcami odpadowymi; weryfikacja i usprawnienie procesów rekultywacji i remediacji".  Temat ten jest ważny zarówno ze względu na wydobycie węgla jak i  kwestię smogu oraz zanieczyszczenia powietrza. Obecne przepisy umożliwiają bowiem obrót oraz spalanie odpadów kopalnianych tzw. mułów i flotów. 

Projekt Polityki Surowcowej Państwa to dokument przygotowany pod kierunkiem prof. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Głównego Geologa Kraju. Projekt  stanowi podstawę do podjęcia dalszych prac nad polityką surowcową państwa. Kluczowym  jej celem jest wzrost gospodarczy, który według autorów jest podstawą dla zapewnienia społeczeństwu podstawowych dóbr i usług. Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalinami. Polityka Surowcowa Państwa jest ważnym dokumentem, który niesie jednak w obecnym kształcie szereg zagrożeń - może utrwalić dotychczasowy model korzystania z zasobów kopalin (bez oglądania się na skutki społeczne oraz środowiskowe) oraz ograniczyć lub wyeliminować społeczny wpływ na inwestycje węglowe, faworyzując inwestora. Celem naszego  ruchu antyodkrywkowego, w każdym miejscu i czasie, musi być jedno mocne przesłanie - żadnych nowych odkrywek węgla brunatnego!

Zapraszamy na spotkanie do Wrocławia. Udział w nim jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać do 23.03.2018 za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-wroclaw  oraz  poprzez zgłoszenie na adres psp@mos.gov.pl

2. EKO-Przyjezierze pisze do przewodniczącej Sejmiku WLKP Zofii Szalczyk

W liście podpisanym przez Józefa Drzazgowskiego znajdujemy zasadnicze argumenty przemawiające za zatrzymaniem planowania kopalni Ościsłowo. Autor punktuje wcześniejsze wypowiedzi Sejmiku:

  1. ZE PAK S.A, po wyłączeniu elektrowni Adamów  ma obecnie 4% udział w bilansie energetycznym kraju, a nie 7%.
  2. 41,32 milionów ton  zasobów węgla w planowanym Ościsłowie nie oznacza, że możliwe będzie wydobycie tej ilości węgla brunatnego. Ostatecznie wielkość operatywną złoża (do wydobycia przemysłowego) szacować można na 28,8 mln ton.
  3. Sejmik stosuje podwójne standardy – odkrywki na południu WLKP są niepożądane a mieszkańcy mają wsparcie Sejmiku, natomiast na wschodzie WLKP Sejmik planowane odkrywki popiera.

Mowa jest też o nieopłacalności tego projektu oraz o sprzeciwie mieszkańców i przedsiębiorców.

3. Czesi z wizytą w Turowie – coraz więcej krytyki względem przyszłości kopalni i elektrowni

Jak podaje Bogatynia.info.pl władze Czech przyjechały z wizytą do Bogatyni, aby porozmawiać o przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tzw. Worku Turoszowskim. Koalicjanci mieli okazję zapoznać się z uwagami Czechów na ostatnich spływach kajakowych „Straż niebieskiego złota”. Dowiedzieliśmy się m.in. o problemach z wodą po czeskiej stronie. Po tych wypowiedziach ze zdumieniem słuchaliśmy z kolei zapewnień Polaków, że wszystko, ale na pewno nie kopalnia odkrywkowa, może być przyczyną braku wody w studniach zaraz za polską granicą.

Tym razem do Turowa przyjechał sam wicepremier, minister środowiska oraz burmistrzowie miast Frydlant oraz Hradek. Czesi obawiają się braku dostawy wody pitnej dla ponad 30 tysięcy osób w regionie przygranicznym. Zadają pytania – kto zapłaci za te problemy?

Zaznaczmy, że wciąż nie ma koncesji na powiększenie kopalni odkrywkowej, która ma dostarczać węgiel do nowego, właśnie budowanego bloku elektrowni Turów. Kosztowna budowa bloku postępuje, mimo że nie ma omawianej koncesji, ale także raportu oddziaływania na środowisko czy nawet konsultacji transgranicznych. Co stanie się z blokiem, jeżeli węgiel brunatny nigdy do niego nie dotrze?

http://www.bogatynia.info.pl/newsy/wiadomosci/7663-wicepremier-czech-ogladal-kopalnie

4. Zachęcamy do podpisania petycji – Generali rzuć węgiel!

Jak wiemy branża ubezpieczeniowa to ważny element układanki jaką jest planowanie nowych kopalni oraz pogłębianie problemów środowiskowych i klimatycznych Świata. Jeżeli inwestycje w paliwa kopalne nie będą ubezpieczone, to nie ruszą z miejsca. Dlatego zachęcamy do podpisywania petycji skierowanej do prezesa jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Europie Generali, by zaprzestała ubezpieczać i inwestować w węgiel. 
Generali miał ponad 300 milionów złotych pod koniec 2017 roku w akcjach spółek takich jak PGE oraz ubezpieczał miedzy innymi odkrywkę Turów. 
Bez udziału Generali trudniej będzie PGE wybudować odkrywkę Złoczew i Gubin-Brody, a ZE PAK- Dęby Szlacheckie i Oczkowice.
Link do petycji tu: https://act.wemove.eu/campaigns/generali-rzuc-wegiel

5. Normy dla węgla – Rząd wspiera dalsze zanieczyszczenia powietrza, także węglem brunatnym...

Niestety okazało się, że Polska daleka jest od cywilizacji. Wciąż jest na etapie węgla łupanego, płukanego, podrabianego i sprzedawanego. Największe problemy z tytułu zanieczyszczenia powietrza generuje gospodarka komunalna a konkretnie indywidualne ogrzewanie mieszkań i domów poprzez spalanie węgla. Jednym z celów Alarmów Smogowych było ponowne wprowadzenie norm dla węgla, dzięki czemu można by wyeliminować z obrotu najgorsze gatunki węgla, w tym węgiel brunatny do opalania w przydomowych kotłowniach. Wprowadzone normy trzeba uznać za farsę, gdyż cały czas dopuszczają do sytuacji, że sprzedawane będą np. muły węglowe czy węgiel brunatny.

Warto przytoczyć fragment z analizy, jaką zamówił Polski Alarm Smogowy: „W latach 80. wprowadzono normę PN-82/G-97001, w której określono przeznaczenie sortymentów węglowych w zależności od uziarnienia oraz normę PN-82/G-97003 – Węgiel do celów energetycznych. Według tych standardów w indywidualnych paleniskach z rusztem stałym w gospodarce komunalnej mogły być zużywane jedynie sortymenty grube – kostka (200-60 mm) i orzech (80-25 mm). Natomiast dla energetyki zawodowej i przemysłowej przeznaczone były sortymenty średnie (groszek, 30-8 mm), drobne i miały. Muł (uziarnienie < 1 mm) stanowił produkt uboczny kierowany do przygotowywania mieszanek energetycznych. Wprowadzanie węzłów płukania w zakładach wydobywczych spowodowało wzrost ilości mułów, które coraz częściej trafiają na rynek paliw węglowych. Przyczynia się do tego także wprowadzona od 01.01.2003 r. dobrowolność stosowania ww. norm, w tym PN-82/G-97003 – Węgiel do celów energetycznych, określających przeznaczenie paliw węglowych”.

Co prawda lokalne przepisy - uchwały antysmogowe - mogą zabraniać i zabraniają spalania węgla brunatnego, ale ze względu na takie centralne podejście grozi krzewienie się postawy „Polak potrafi”. Na poprawę sytuacji trzeba będzie poczekać.

6. Miłka Stępień o przyszłości Konina

Ludzie chcą zmiany, politycy są zachowawczy. To banał znany, jak stary jest świat. Ten banał, absurd czy jak kto woli dzień jak co dzień regionów górniczych dotyka część społeczeństwa Polski bardziej, gdyż to na ich „skórze” ma się odbyć eksperyment trwania przy starym węglu wbrew temu, jakie trendy panują na świecie. 

Jak długo węglowe nogi Konina utrzymają ciężar, jaki narasta od lat, a mianowicie potrzeba transformacji? W 2018 r. kiedy w Polsce ma się odbyć Konferencja Klimatyczna politycy będą chętnie podejmować temat transformacji energetycznej kraju. Głównym bohaterem będzie zapewne Śląsk. Ale, jak przekonuje autorka: „Częściej mówi się o Śląsku jako o ofierze transformacji energetycznej. Jednak to Konin powinien przyciągać większą uwagę zainteresowanych tą tematyką, ponieważ tutaj właśnie toczy się teraz decydujący bój o to, jak w Polsce przebiegnie (trochę poza nami albo poza naszą kontrolą) transformacja energetyczna – i niestety nic nie wskazuje na to, żeby to miała być historia z happy endem”.

Polecamy przekrojowy artykuł: https://www.reo.pl/konin-co-po-weglu/

7. Mocna reprezentacja wielkopolskiego regionu górniczego na konsultacjach w Brukseli

Miłka Stępień, Jarek Kozlarek, Kasia Czupryniak oto osoby które reprezentowały sprawy Konina na konferencji Coal Regions in Transition Working Group w Komisji Europejskiej 26 lutego w Brukseli. Niestety nie przyjechał nikt z Urzędu Miasta Konin czy Starostwa. Ciąg dalszy rozmów o transformacji w czerwcu. Będzie mowa o miejscach pracy w regionach po górniczych oraz o technologiach poprawiających jakość środowiska.

https://ec.europa.eu/energy/en/events/coal-regions-transition-platform-working-groups-launch-and-first-meetings

Wydawcy

Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej"
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Zespół redakcyjny:

Radosław Gawlik (red. naczelny)
Anna Dziadek
Hanna Schudy
Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

    1. Droga do zatrudnienia po węglu – Wielkopolska liderem transformacji w Polsce     2. Bariera na granicy czesko-polskiej działa - (...)
czytaj całość
1. Wybory samorządowe przy odkrywkach PGE 2. Konin – wybory i rozmowy o pracy po węglu 3. Niepewność w Bełchatowie – górnicy (...)
czytaj całość
1. Jest wyrok w sprawie odkrywki Turów – transformacja potrzebna od zaraz 2. Kopalnia sprzyja osuwiskom – Niemcy mają problem 3. Poważne (...)
czytaj całość
    1. Co dalej z Turowem? 6 marca wyrok, który wpłynie na przyszłość wydobycia     2. Debata samorządowa z Turowem w (...)
czytaj całość
    1. Zmiany w zarządzie PGE – co dalej z Turowem i atomem w Koninie?     2. Rozmowa z burmistrzem Zgorzelca (...)
czytaj całość
 1. Elektrownia Adamów, odkrywka Tomisławice – są plany na dalsze wydobycie i spalanie węgla  2. Cyrk i szopka – dlaczego społeczeństwo (...)
czytaj całość
1. Marcin Popkiewicz o samowystarczalności energetycznej regionu zgorzeleckiego 2. Fundusze unijne dla wielkich koncernów – „RT-ON” będzie się przyglądać procesowi wsparcia (...)
czytaj całość
 1. Wybory w „twierdzy Turów”  2. Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody  3. Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna  4. Wielkopolska walczy o (...)
czytaj całość
więcej
2023-10-02
Pod prąd wrzesień 2023
2023-09-03
Pod prąd sierpień 2023
2023-08-01
Pod prąd lipiec 2023
2023-06-27
Pod prąd czerwiec 2023 r.
2023-06-03
Pod prąd maj 2023 r.
2023-04-29
Pod prąd kwiecień 2023
2023-03-31
Pod prąd marzec 2023
2023-03-01
Pod prąd, luty 2023
2023-01-24
Pod prąd styczeń 2023
2023-01-02
Pod Prąd na przełomie roku 2022/2023
2022-12-17
Pod prąd grudzień 2022 – wydanie świąteczne
2022-11-09
Pod prąd październik-listopad 2022
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej