×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
2
25 stycznia 2022
Pod Prąd
 

Pod prąd styczeń 2022

 
 
 
Nowy wątek w negacjach czy raczej stare zagrywki?
Kara dla Polski za Turów przekroczyła już 63 mln euro ( wielkość z 25.01.22)
ETS pomoże w transformacji Turowa?
Krajobraz kulturowy Łużyc – jak będzie się rozwijać region i na bazie jakich zasobów
Tradycje tkaczy oraz przemysłu włókiennniczego, kierunki edukacji branżowej i technicznej - refleksje po konferencji w Zgorzelcu
Międzynarodowy Protest w Bogatyni
Kalendarze oporu
1
Nowy wątek w negacjach czy raczej stare zagrywki?

Negocjacji polsko-czeskich końca nie widać. Tymczasem strona polska cały czas wrzuca „przełomowe” argumenty, które miałyby wykazać nieczyste zamiary Czechów. Najpierw rząd przypomniał sobie o niemieckiej kopalni Jaenschwalde, należącej do czeskiego operatora EPH, która osuszać ma polską gminę Brody – ani słowa jednak nie padło o wcześniejszych, wieloletnich protestach ekologów z niemieckiej i polskiej strony. Teraz okazuje się, że Czesi „podkopują nam dołki” w starym, spornym regionie Zaolzia w Stonawie. Działa tam kopalnia węgla kamiennego, która według strony polskiej ma pracować bez przeprowadzenia konsultacji transgranicznych. Sprawa jest już komentowana w mediach - temat podjęła m.in. Barbara Oksińska, która pisze, że „Polska wytyka Czechom, że ich przygraniczna kopalnia ČSM kontynuuje działalność bez ponownych transgranicznych konsultacji środowiskowych i bez uwzględnienia uwag polskiej strony. To może podważyć wiarygodność czeskiego rządu w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i skłonić go do szybkiego podpisania porozumienia z Polską.”

 https://www.tvbogatynia.pl/wiadomosci/8599,nowy-watek-w-negocjacjach?fbclid=IwAR1LMQt2cpJczfKmdm8ATrggGUipFjLxRSxVnohuo_NRk0Gy2rpGfoNU0Kw

Sprawa została przeanalizowana przez prawników zajmujących się konfliktami wokół węgla brunatnego i kamiennego.  Hubert Smoliński, prawnik Fundacji Frank Bold pisze: — Kopalnia węgla kamiennego ČSM do 2020 roku prowadziła działalność na podstawie koncesji poprzedzonej oceną oddziaływania na środowisko wraz ze stosownymi konsultacjami transgranicznymi [1]. 30 grudnia 2021 roku przedłużono jednorazowo decyzję środowiskową na okres 5 lat tj. do końca 2026 roku. W międzyczasie podjęto decyzję, że ČSM ma działać wyłącznie do 2022 roku, a jej zamknięcie odbędzie się na podstawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania likwidacji. PGE w Turowie uzyskało z kolei przedłużenie koncesji do 2026 roku bez decyzji środowiskowej i rzetelnie przeprowadzonych konsultacji transgranicznych oraz planuje zakończyć wydobycie dopiero w 2044 roku. Także koncesja wydłużająca okres działalności kopalni Turów do 2044 roku została wydana bez ostatecznej decyzji środowiskowej. Wydana przez RDOŚ w 2020 roku decyzja środowiskowa została zaskarżona, a postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Decyzja ta zatem nie powinna służyć do wydania koncesji z uwagi na toczący się proces odwoławczy przed GDOŚ. Z uwagi na fakt, że decyzja może zostać uchylona (jako niezgodna z prawem) istnieje ryzyko prowadzenia wydobycia bez decyzji środowiskowej ( podkreślenie Redakcja)

Strona polska zaprzecza, aby stan faktyczny miał właśnie taką postać. W czasie, kiedy negocjacje były już prawie zakończone, PGE wydało komunikat, że kopalnia działa zgodnie z prawem. Tym samym koncern i rząd podważa nie tylko opinię TSUE ale też zastrzeżenia Czechów. PGE twierdzi niezgodnie z prawdą: „Kopalnia Turów rozpoczęła starania o przedłużenie koncesji już w 2015 roku, występując z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, która była podstawą do jej dalszego działania zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa. W toku tych starań na bardzo szeroka skalę zostały przeprowadzone konsultacje transgraniczne z Czechami i Niemcami w ramach oceny oddziaływania na środowisko.”Kara za niezastosowanie postanowienia TSUE  w połowie 25 stycznia 2022r wynosiła 294 mln zł. – zegar kar

 https://ilekosztujeturow.pl/
 https://www.zgorzelec.info/news/21627
 https://www.tvbogatynia.pl/wiadomosci/8599,nowy-watek-w-negocjacjach?fbclid=IwAR1LMQt2cpJczfKmdm8ATrggGUipFjLxRSxVnohuo_NRk0Gy2rpGfoNU0Kw

^menu
2
Kara dla Polski za Turów przekroczyła już 63 mln euro ( wielkość z 25.01.22)

Według Bloomberga blokada funduszy dla Polski może nastąpić już w najbliższych dniach. Tym razem chodzi jednak o potrącenie orzeczonych kar z wypłat budżetowych, a nie Krajowego Planu Odbudowy, którego KE jeszcze nie zatwierdziła. Naliczana kwota przekroczyła już 63 mln euro. Właśnie o taką sumę może zostać pomniejszona kwota ok. 137 mld euro przysługująca Polsce w ramach wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

 https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ue-ke-komisja-europejska-bloomberg-turow-kopalnia-wegla-pieniadze-kary-finansowe-czechy-spor-polsko-czeski-tsue/

^menu
3
ETS pomoże w transformacji Turowa?

Od kilku tygodni w prasie, radiu i telewizji nadawca publiczny oraz koncerny energetyczne ogłaszają, że winnym podwyżek cen energii ma być europejski system handlu emisjami EU ETS. Mało kto jednak wie, że pieniądze z ETS wspierają budżet państwa członkowskiego, też Polski, a środki powinny być przeznaczone na transformację. Nawet jeśli region  pieniędzy nie dostanie z FST, ze względu na dotychczasowy brak daty końca wydobycia, to wciąż ma szansę na rozwój dzięki wsparciu z innych funduszy unijnych, takich jak Fundusz Modernizacyjny, którego źródłem są pieniądze z uprawnień do emisji CO2. Niestety nie wiadomo na co poszły pieniądze, która dzięki EU ETS pozyskała Polska.

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Trurow-transformacja-sprawiedliwa-Pogoda-PZS-11338.html

^menu
4
Krajobraz kulturowy Łużyc – jak będzie się rozwijać region i na bazie jakich zasobów

W styczniu z „Zagrodzie Kołodzieja”, czyli przeniesionym z Wigańcic Żytawskich dużym domu przysłupowym, odbyła się wyjątkowa konferencja zrzeszająca organizacje ekologiczne,  zajmujące się ochroną zabytków oraz specjalistów pracujących w miejscach transformacji. Rozmawialiśmy o możliwościach „rozwoju” Łużyc w i po procesie odchodzenie od węgla na bazie  dziedzictwa kulturowego. Zapis konferencji, program oraz listę prelegentów znajdziecie tutaj:

 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2550

Wystąpienia naukowców zarysowały stan ochrony zabytków Górnych Łużyc, następnie odbyła się bardzo ciekawa debata dotycząca szans rozwojowych tego regionu w oparciu o zasoby kulturowe.
Marek Sztark mówił o ludziach opiekujących się zabytkami, że to właśnie ich upór i potencjał w wielu miejscach uruchamiał zainteresowanie skarbami architektury mieszkańców. Podkreślał też wyjątkowość powiatu zgorzeleckiego pod względem bogactwa architektury przysłupowej i przemysłowej.
Gordian Meyer-Plath z Ministerstwa Nauki, Kultury i Turystyki Wolnego Kraju Saksonia w wykładzie Ochrona zasobów i kultury przemysłowej w rejonach po-górniczych Saksonii opowiadał o programie wsparcia dla kultury przemysłowej i architektury w Brandenburgii i Saksonii ze środków na transformację regionów pogórniczych.
Prof. dr hab. inż. Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr inż. Elżbieta Rdzawska z Politechniki Śląskiej, opowiadały o Wigancicach Żytawskich, które już dzisiaj są przykładem tego, jak wizja mieszkańców we współpracy z naukowcami sprzyja tworzeniu atrakcji turystycznych.
Prof. Krystyna Dziubacka podczas debaty przypominała o praktykach studentów z UWr w Bogatyni i Opolnie i o ich reakcjach na piękno miejsca, którego nie dostrzegają mieszkańcy. Jej zdaniem wynika to jednak z wieloletniego zaniedbania przez władze i ośrodki edukacji pod względem promocji własnego regionu i podnoszenia jakości życia.
Dr Kamila Kamińska doceniła przygraniczny charakter tego regionu, co może w przyszłości ułatwić pozyskiwanie środków, właśnie ze względu na kwestie transgraniczne.

Dr Maciej Zathey przypominał, że przyszłość zawsze kreuje się już dzisiaj dzięki ludziom na miejscu, szczególnie tym najbardziej kreatywnym i odpowiedzialnym. Region będzie musiał zadbać o to, aby ich tutaj zatrzymać. Edukacja szkolna i wyższa będzie potrzebna w procesie transformacji, gdyż musimy wykształcić zawody, które pozwolą być i rozwijać się regionowi między Wrocławiem a Dreznem.

Relacja:

 https://www.tvbogatynia.pl/wiadomosci/8602,kultura-zasobem-transformacji-regionu

^menu
5
Tradycje tkaczy oraz przemysłu włókiennniczego, kierunki edukacji branżowej i technicznej - refleksje po konferencji w Zgorzelcu

Worek turoszowski na terenie Górnych Łużyc to miejsce kojarzące się z węglem i monopolem zatrudnienia przemysłu energetycznego. Tymczasem region  bogatyńsko- zgorzelecki przez setki lat związany był też z przemysłem włókienniczym. Po tkaczach i przemyśle z tym związanym  zostały dzisiaj nie tylko domy przysłupowe zlokalizowane głównie nad rzekami, ale też pałace czy same fabryki. W latach 80 tych było tu w tym przemyśle 18 tys. miejsc pracy. Wiele zabytków kultury przemysłowej w latach 90 tych jak np. Bogatyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Doltex” zostały zniszczone, a krosna sprzedane. Pamięć o tym ginie. Taka historyczna i kulturoznawcza analiza jest potrzebna na etapie wyznaczania kierunków transformacji. Do nich z pewnością należeć też będzie opracowanie kierunków kształcenia dla przyszłych miejsc pracy w regionie.
Wydaje się, że w regionach odkrywkowych to właśnie szkoły są miejscami, gdzie widać „jaskółki zmiany”. W zagłębiu konińskim szkoły od dawna uczą technologii odnawialnych

 https://www.zsge.pl/pracownia-odnawialnych-zrodel-energii.html
 W Kleszczowie koło Bełchatowa działa jedno z najlepszych techników w Polsce, gdzie uczy się mechatroniki, informatyki i OZE
 https://zspkleszczow.pl/technikum-nowoczesnych-technologii/
 https://energia.rp.pl/wegiel/art17032881-wsparcie-dla-gornikow-z-belchatowa
Także szkoła w Bogatyni rozwija się coraz bardziej w kierunku nowoczesności, zawodów technicznych, ale także hotelarstwa. W wywiadzie dla TV Bogatynia dyrektor „Górnika” opowiada o pozytywnych zmianach, jakie zaszły w szkole branżowej i technikum. Programy i kierunki są co roku konsultowane, tak aby oferta była atrakcyjna i pozwoliła młodzieży znaleźć pracę na terenie powiatu.
 https://www.tvbogatynia.pl/wiadomosci/8357,pod-lupa-piotr-ernest-wicedyrektor-zsz-w-bogatyni
W zgorzeleckim technikum górniczym także nauczymy się odnawialnych źródeł energii i nowych technologii. https://ofertaedukacyjna.powiat.zgorzelec.pl/technikum-im-gornikow-i-energetykow-turowa-w-zgorzelcu
Co ciekawe w Zgorzelcu można się też uczyć w zawodach budowlanych jak murarz tynkarz, roboty wykończeniowe. Wydaje się, że szkoły regionu już są gotowe na nowe zawody zarówno dotyczące nowej, odnawialnej energetyki jak i związane z budynkami – czy także zabytkowymi?
Temat ten był szeroko omawiany na konferencji w Zgorzelcu. Była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia konferencja, na której rozmawiano o transformacji regionu. Oprócz kierunków rozwoju ważne jest też, aby do procesu przystąpił sektor publiczny. Może to właśnie szkoły będą pierwszymi, które bez obaw poruszą ten temat.
Zapis konferencji:
 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=226565069656148

^menu
6
Międzynarodowy Protest w Bogatyni

W sobotę 15 stycznia br.  w Bogatyni  odbył się protest czeskich, niemieckich i polskich aktywistów. Skandowano hasła o konieczności szybszego zamknięcia kopalni Turów oraz sprawiedliwej transformacji regionu. Ponieważ sytuacja w regionie jest napięta, tylko nieliczni odważyli się na udział w tej akcji. Z całkiem prawdopodobnej konfrontacji z aktywistami związanymi z ruchem Extension Rebelion(XR) wycofały się we wspólnym oświadczeniu związki zawodowe działające w spółce PGE. Czekamy, kolejne długie  miesiące  na zakończenie negocjacji z Czechami, których efektem będzie dwustronna umowa międzyrządowa.
Relacja na FB TV Bogatynia

 https://www.facebook.com/TelewizjaBogatynia

Tomasz Waśniewski: „Nie bez obaw o spokojny przebieg wydarzenia - pamiętamy z jaką agresja spotkaliśmy się sami jako organizacje pozarządowe się ze strony związkowców latem 2020 r. podczas pokojowego protestu na Trójstyku - udałem się  w sobotnie przedpołudnie na miejsce spotkania protestujących aktywistów z Czech, Polski, Niemiec, a nawet Austrii  tj. na skraj odkrywki w okolicach Białopola, blisko granicy w Sieniawce. Szczęśliwie, wraz z liczną grupą częściowo mało życzliwie nastawionych mediów, byłem świadkiem spokojnego protestu aktywistów, którego głównym przesłaniem było hasło: "Nie dajcie się oszukać węgiel nie ma przyszłości !". Wystąpienia, w trzech językach, były bardzo powściągliwe i niekonfrontacyjne - dotyczyły klimatu, końca węgla, sprawiedliwej transformacji regionu, konieczności dialogu oraz winy polskich władz i spółki PGE powodujących swoimi działaniami (lub ich brakiem) eskalację konfliktu z mieszkańcami Czech, pokrzywdzonymi przez eksploatację węgla brunatnego po polskiej stronie. Aktywiści w pokojowym marszu pokonali następnie blisko 9 km trasę do centrum Bogatyni by przed Urzędem Miasta ponownie wezwać do szybszego zamknięcia kopalni Turów i sprawiedliwej transformacji”.

^menu
7
Kalendarze oporu

W 2021, w efekcie pleneru w Opolnie-Zdroju, powstał Kalendarz bezdni na rok 2022, 2033, 2039 – przyda się w oczekiwaniu na proces transformacji Turowa  i regionu bogatyńsko-zgorzeleckiego. Będziemy mogli się też przekonać, na ile temat „zagospodarowania wielkiej dziury” będzie dręczył mieszkańców w najbliższych latach.
Okazuje się, że także w Niemczech powstał kalendarz „antyodkrywkowy” na rok 2022 stworzony przez „Alle Doerfer bleiben“. Zamieszczono w nim najważniejsze „historyczne” osiągnięcia ruchu, którego celem jest ocalenie wsi przed zniszczeniem przez odkrywkę Garzweiler. Teraz kiedy data odejścia od węgla w Niemczech została zmieniona na 2030 r. możemy być pełni nadziei, że uda się ocalić te pamiętające średniowiecze miejscowości w Nadrenii Północnej-Westfalii. Koncerny energetyczne w Polsce i Niemczech są podobne- nie zajmują się  ochroną zabytków, ale liczy się dla nich każda tona węgla zakopanego pod ziemią. Czujność wciąż jest ważna
Kalendarz niemiecki:

 https://www.alle-doerfer-bleiben.de/wp-content/uploads/2022/01/kalender-light.pdf
Więcej na temat zagrożonych wsi w artykule ze stycznia 2022
 https://www.dw.com/pl/zagro%C5%BCone-miejscowo%C5%9Bci-maj%C4%85-ust%C4%85pi%C4%87-miejsca-kopalni-odkrywkowej/a-60420230?fbclid=IwAR2QZF1e0AOMFCdlliTYbugQ9YU555QKPdFZ5gPwOiBHVaMGYAHOXjvhJeI

^menu
Wydawcy: Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej" Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" Zespół redakcyjny: Radosław Gawlik (red. naczelny) Anna Dziadek Hanna Schudy Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

    1. Nasza koleżanka Patrycja Stefanek nie żyje     2. Frans Timmermans w Koninie witany „Odą do radości” – będzie pilnować (...)
czytaj całość
    1. Mieszkańcy gminy Wierzbinek oszukani – środowisko zdewastowane, wykupu działek nie będzie     2. Rząd przyjął projekt prawa geologicznego i (...)
czytaj całość
1. Wójt gminy Brody Ryszard Kowalczuk nie żyje 2. Miasto Zittau chce zaskarżyć koncesję na wydobycie węgla w Turowie 3. Złoczewska kiełbasa (...)
czytaj całość
1. Nie żyje Zbigniew Barski, samorządowiec, współtwórca Koalicji „RT-ON”  walczył m.in. z planowaną odkrywką Gubin 2. Organizacje ekologiczne będą skarżyć przedłużenie (...)
czytaj całość
Protesty w Niemczech – RT-ON  aktywnie wspiera niemiecki ruch antyodkrykowy, TVP pisze o „ekoterrorystach” Niezależność i miejsca pracy – elektrownia atomowa (...)
czytaj całość
1. NABE prawie gotowe – sporo pytań co do przyszłości regionów górniczych 2. Ku przestrodze – jezioro powyrobiskowe w Cottbus wciąż (...)
czytaj całość
    1. Region Bogatyni bez pieniędzy na transformację, burmistrz się broni     2. Nie będzie pieniędzy, ale jest medal     3. Kopalnia (...)
czytaj całość
1. Górnicza Solidarność domaga się specustawy dla Złoczewa 2. Czeskie NGO skarżą do Komisji Europejskiej polsko-czeską umowę w sprawie Turowa 3. Raport (...)
czytaj całość
więcej
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
2015-02-24
Pod Prąd - Informator lubuski 2 (22) / 2015
2015-01-20
Pod Prąd - Informator lubuski 1 (21) / 2015
2014-12-21
Informator Lubuski "Pod Prąd"
2014-11-28
Pod Prąd - Informator lubuski 12 (19) 2014 – specjalne
2014-10-15
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (17) 2014
2014-04-08
Niezależność mediów po lubusku ...
2014-04-07
Pod Prąd: Informator lubuski 4 (11) / 2014
2014-02-03
„Pod prąd” - Informator Lubuski 2(9)/2014
2013-12-05
Pod Prąd - Informator lubuski 7/2013
2013-10-28
Pod Prąd - Informator lubuski 6/2013
2013-09-03
Informator lubuski 4/2013
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej