×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

8 lutego 2018
Pod Prąd
 

Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie

Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie

Luty 2018 r.

wersja online : http://eko.org.pl/o_401

  1. Nowe przepisy będą sprzyjać inwestorom górniczym -  „RT-ON” na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym  "Polityki Surowcowej Państwa"
  2. Konsultacje transgraniczne odnośnie odkrywki Nochten w Niemczech
  3. Woda i czyste powietrze dla woj. łódzkiego. Czy odkrywka Złoczew w XXI wieku nam pomoże? – konferencja w Łodzi
  4. Zabytki archeologiczne na drodze do odkrywki Złoczew
  5. Odkrywki w Niemczech – koncerny energetyczne niszczą kościoły i przyrodę dla węgla
  6. Samorządowcy z powiatów rawickiego i gostyńskiego przeciwni eksploatacji złoża węgla brunatnego "Oczkowice" chcą rozwijać alternatywne źródła energii na swoim terenie
  7. Spotkanie w „Zemście” w Poznaniu z członkami Koalicji pt. „Kto ma interes w dofinansowaniu kopalni w Polsce”

1. Nowe przepisy będą sprzyjać inwestorom górniczym - Fundacja „RT-ON” na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym  "Polityki Surowcowej Państwa"

17 stycznia w Krakowie, reprezentująca Koalicję „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”  Fundacja „RT-ON” - jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych - wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym dot. "Polityki Surowcowej Państwa". Wydarzenie miało znaczną rangę - oprócz Gł. Geologa Kraju M. O. Jędryska,  udział  w konsultacjach wzięła m.in.  była premier B. Szydło, wiceminister finansów oraz wojewoda małopolski. Większość audytorium stanowiła branża geologiczno-górnicza, w tym PAK KWB oraz politycy. Dwa panele tematyczne prowadziła znana branżowa dziennikarka K. Baca-Pogorzelska, patronat mediany objęła m.in. Gazeta Polska.  

Polityka Surowcowa Państwa (projekt) ma,  zdaniem jej twórców, w założeniu porządkować sytuację, dotyczącą  m.in.  inwestycji w wydobycie paliw kopalnych. Naszym zdaniem projekt ten jest jednak nie tyle porządkujący, co maksymalnie ułatwiający działania inwestorom  górniczym. Jak powiedział prof. Jędrysek – chodzi o to, aby "obniżać ryzyko inwestycyjne w sektorze surowcowym". Wiele wskazuje, że ryzyko o którym mówi to po prostu wypowiadający się w sprawie inwestycji gminy i obywatele, również ci protestujący. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. ograniczenia kompetencji samorządów w przypadku, kiedy na ich terenie planowana jest inwestycja górnicza. Samorządy są w opinii przedsiębiorców często głównymi hamulcowymi inwestycji (obok społeczności lokalnych czy  org. środowiskowych). Inwestorzy woleliby widzieć rolę samorządów jako jedynie opiniodawców. Obecne przepisy dają samorządom pewne możliwości obrony przed np. budową na ich terenie kopalni odkrywkowej. Ich upór sprawia, że procedury inwestycyjne trwają nieraz kila lat. Teraz  ma się to zmienić - z korzyścią dla inwestorów górniczych. 

Na tak ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć reprezentanta naszej Koalicji. Główne przesłanie konsultacji było całkowicie niezgodne z celami jakie nam przyświecają - formułowano instytucjonalne rekomendacje, by węgiel brunatny obok np. ropy i gazu był w Polsce zasobem strategicznym o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Żądano m.in. deklaracji odnośnie udziału węgla brunatnego w mixie energetycznym (wydobycie minimum: 50-60 mln ton rocznie). Przykładowo w 2015 r. wydobycie węgla brunatnego wyniosło 63,13 mln ton. Aby utrzymać ten poziom oraz zapewnić krajowi dostęp do „zasobów strategicznych” w opinii ,niektórych panelistów   niezbędne jest by powstały nowe odkrywki np. Złoczew, Gubin czy Ościsłowo.  W obecnych odkrywkach  węgla brunatnego wystarczy na 16 lat. Wszystko to wskazuje, że polska w dobie kryzysu klimatycznego chce spalać węgiel brunatny przez kolejne 20 lat.

Utrudnienia, jawnie artykułowane podczas konsultacji przez  górniczych inwestorów, są w znacznej mierze wynikiem protestów społecznych w tym pracy i zaangażowania ruchu antyodkrywkowego.  Sprawa jest jednak poważna z punktu widzenia samorządów  oraz społeczności lokalnych bowiem oznacza  np. zmiany w prawie  w tym ustawie prawo geologiczne i górnicze  a także w ustawie o  gospodarce nieruchomościami.  Nowa Polityka Surowcowa Państwa może być znacznie groźniejsza w skutkach niż tzw. Biała Księga Ochrony Złóż, którą m.in. w wyniku  wspólnej  inicjatywy Koalicji RT-ON i samorządów minister M.O. Jędrysek musiał w 2015 r. wyrzucić  do kosza.  Dr Michał  Wilczyński przekazał  już Fundacji RT-ON  swoje  uwagi do projektu PSP gdzie  wskazuje  m.in. na jej  liczne słabości i potwierdza zagrożenia.

„Skrócenie i uproszczenie  – pisze   dr Wilczyński w uwagach - procedury  uzyskiwania „decyzji środowiskowej” to poważne zagrożenie dla środowiska i interesów społeczności lokalnych. Projekt PSP nie dostrzega, że przedłużające się procedury, nie odbiegające w swoim standardzie od stosowanych w krajach bogatych w surowce mineralne najczęściej leżą po stronie inwestorów, którzy niestarannie sporządzają raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organy rozpatrujące te opracowania nie mogą tolerować braków i zgodnie z polskim prawem oraz regulacjami UE są zobowiązane do egzekwowania zawartości raportu zdefiniowanego w ustawie, oraz prowadzenia konsultacji społecznych, które nie mogą być upraszczane, czy skracane w imię wąsko pojmowanego interesu inwestoraa z naruszeniem interesu społecznego.

Władze samorządu terytorialnego na poziomie podstawowym (gmina) od 24 lat są ważną stroną procesu koncesjonowania poszukiwania i wydobywania kopalin. Pojawiające się opinie polityków o „przeszkadzaniu” gmin w eksploatacji kopalin muszą budzić najwyższy niepokój, gdyż zapowiadane w projekcie PSP zmiany prawa geologicznego mogą ograniczyć rolę władz lokalnych jedynie do jakiejś niewiążącej formy konsultacji. W ten sposób administracja centralna zdominowałaby proces koncesyjny, a interes lokalnej społeczności nie byłby chroniony.”

Kolejne konsultacje planowane są m.in. w Katowicach (31.01.18) ,  Toruniu (22.02.18) Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Kielcach, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Sama polityka  ma być przyjęta przez rząd w przyszłym roku.

7 i 28 lutego odbędą się również posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego”

2. Konsultacje transgraniczne odnośnie odkrywki Nochten w Niemczech

Do 26 styczna 2018 r. można było wypowiadać się w sprawie odkrywki Nochten w Niemczech na terenie Łużyc. Mimo że kopalnia zostanie zmniejszona, to jednak jej dalsza eksploatacja będzie wiązała się z wpływem na polską stronę. W przypadku tych konsultacji dość znamienna była ich organizacja – czeski inwestor LEAG nie zadbał jak powinien o to, aby polska strona mogła wziąć udział na poważnie w konsultacjach. To, co miało miejsce można w zasadzie nazwać farsą demokratycznych procedur. Kiedy o wydobycie na złożu Gubin w Polsce starała się polska spółka skarbu państwa PGE, to konsultacje transgraniczne zdawały się wyglądać lepiej: „PGE przeprowadzając konsultacje zorganizowała spotkanie z Niemcami w Guben i przetłumaczono 80 stron raportu oddziaływania na środowisko na język niemiecki - zauważa A. Dziadek. „Nam na język polski przetłumaczono jedynie legendę do małej mapki. To źle świadczy o czeskiej firmie LEAG. To w zasadzie parodia konsultacji transgranicznych”. 

Dodajmy jednak, że kiedy w Polsce planowany był Łańcuch Ludzi w 2014 r. na terenie Łużyc, w tym samym czasie trwały konsultacje transgraniczne odnośnie kopalni Nochten. Wówczas nie wpłynęły żadne uwagi ze strony polskiej. Odpowiedni urząd po polskiej stronie przeprowadzał ważne dla wszystkich konsultacje, ale dziwnym trafem nie dowiedziały się o tym ani organizacje ekologiczne, ani lokalne samorządy.

Dlatego w tym roku na podkreślenie zasługuje fakt, że w konsultacjach wzięło udział ponad 100 osób prywatnych, kilka organizacji pozarządowych, starosta powiatu żarskiego oraz wójtowie przygranicznych gmin i burmistrz Łęknicy. To pierwszy taki przypadek w historii istnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 
Projekt był w podobny sposób konsultowany w woj. Dolnośląskim. EKO-UNIA wysłała w tej sprawie swoje uwagi do Dyrektora RDOŚ we Wrocławiu. W przesłanym dokumencie czytamy: „Wnioskujemy o ponowienie konsultacji z przedstawieniem pełnej, przetłumaczonej dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko w połączeniu z oceną skumulowanych wpływów innych odkrywek – istniejących i planowanych (np. w Turoszowie czy na złożu Gubin-Brody) po stronie polskiej i niemieckiej”.

3. Woda i czyste powietrze dla woj. łódzkiego. Czy odkrywka Złoczew w XXI wieku nam pomoże? – konferencja w Łodzi

26. stycznia Stowarzyszenie EKO-UNIA wspólnie z HEAL Polska zorganizowały w centrum Łodzi konferencję o wpływie na środowisko kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w woj. łódzkim. Pokazano m.in. potencjalny wpływ planowanej, najgłębszej w Polsce odkrywki Szczerców na wody podziemne i powierzchniowe. Sporą cześć dyskusji poświęcono jakości powietrza oraz nakładaniu się niskiej emisji z emisją (wysoką) - z kominów elektrowni spalających węgiel.

4. Zabytki archeologiczne na drodze do odkrywki Złoczew

Nie tylko planowanie kopalni Ościsłowo wiązać się będzie ze zniszczeniem zabytków kultury. Również w przypadku odkrywki Złoczew okazuje się, że będzie ona oznaczała dewastację dla zabytków archeologicznych. 18 stycznia Fundacja Greenpeace skierowała do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi list, w którym informuje, że trzy zabytki archeologiczne znajdują się na miejscu inwestycji górniczej Złoczew. Są to: osada kultury ceramiki sznurowej oraz dwa kurhany kultury trzcinieckiej. Fundacja prosi zatem Dyrekcję, aby ta zwróciła się do inwestora o wprowadzenie zmian w projekcie inwestycji odnośnie znajdujących się tam zabytków. Uwagi te są niezależne od negatywnego stanowiska Greenpeace odnośnie sprawie kopalni z uwzględnieniem kwestii ekologicznych. Fundacja twierdzi też, że dbałość o ochronę zabytków historycznych wpisuje się w koncept interesu państwa. 

5. Odkrywki w Niemczech – koncerny energetyczne niszczą kościoły i przyrodę dla węgla

W Niemczech wciąż trwają rozmowy koalicyjne odnośnie utworzenia nowego rządu. Wiele wskazuje, że jednym z kluczowych tematów, przez który rozmowy są tak trudne, jest polityka klimatyczna oraz odejście od węgla brunatnego w Niemczech. W 2017 r. często powtarzane były słowa, że Niemcy stawiają na węgiel brunatny. Przyćmiły skutecznie inne wiadomości -  w 2017 r. Niemcy miały  36,18% OZE w miksie energetycznym, plany nowych odkrywek na terenie Łużyc zostały zatrzymane. W Polsce nie było słychać, że żadna nowa elektrownia na węgiel nie będzie już budowana w Niemczech. Dowiedzieliśmy się raczej, że emisje CO2 utrzymują się na wysokim poziomie.

Zapoznanie się z sytuacją w Niemczech jest istotne, gdyż wyposaża nas w argumenty, kiedy np. polski rząd twierdzi, że Niemcy traktują węgiel brunatny jako paliwo strategiczne. Po tym jak w styczniu została zburzona XIX w. katedra w Immerath na potrzeby rozbudowy odkrywki Garzweiler, odrobienie lekcji z niemieckiej polityki energetycznej będzie kluczowe. W przypadku odkrywki Ościsłowo czy Złoczew przeszkodą mogą być właśnie znajdujące się tam zabytki. Łatwo się spodziewać sądów – skoro Niemcy burzą kościół, to czemu my nie możemy kurhanów? Mimo że w tej sprawie nie warto relatywizować, który kościół czy zabytek można zniszczyć pod budowę odkrywki, to jednak warto się uzbroić w wiedzę na ten temat. Wszystko bowiem wskazuje, że Polska daje więcej zielonego światła – niestety nie dla OZE, ale dla węgla brunatnego. 

6. Samorządowcy z powiatów rawickiego i gostyńskiego przeciwni eksploatacji złoża węgla brunatnego "Oczkowice" chcą rozwijać alternatywne źródła energii na swoim terenie

  Z inicjatywy Fundacji "Rozwój Tak-Odkrywki Nie" wójtowie, burmistrzowie i starosta rawicki (płd. Wielkopolska) odwiedzili (23.01.18) śląską gminę Gierałtowice, która doskonale wykorzystuje swój rolniczy charakter do rozwoju samowystarczalności energetycznej w obszarze energii elektrycznej i ciepła. Impulsem dla samorządów  była konferencja Koalicji „RT-ON” w Poznaniu  z września 2017 r. gdzie wskazywaliśmy  inne drogi rozwoju wielkopolskich gmin  niż dożywające swoich dni górnictwo  odkrywkowe.

"Wielkopolskie gminy muszą opierać swój rozwój na dwóch filarach: jeden to rolnictwo, drugi niezależność energetyczna w oparciu o własne zasoby ze źródeł odnawialnych" usłyszeli podczas wizyty studyjnej w Gierałtowicach od prof. Jana Popczyka (Politechnika Śląska) samorządowcy wizytujący obiekty gminne i oprowadzani przez jej wójta dr inż. Joachima Bargiela. Szczególne wrażenie oprócz źródeł kogeneracyjnych oraz fotowoltaicznych zasilających np. szkołę czy samofinansujący się gminy aquapark, zrobiła na nas inicjatywa budowy kolejnych źródeł kogeneracyjnych, które będą opalane metanem stanowiącym odpad górniczy - relacjonuje  prezes Fundacji "RT-ON", towarzyszący grupie wielkopolskich samorządowców.

Zwieńczeniem wizyty było Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" na Politechnice Śląskiej, którego gośćmi byli uczestnicy wizyty w tym min. starosta rawicki Adam Sperzyński, burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak oraz prezes Stowarzyszenia Eko-Unia Radosław Gawlik.

7. Spotkanie w „Zemście” w Poznaniu z członkami Koalicji pt. „Kto ma interes w dofinansowaniu kopalni w Polsce”

9 lutego w Poznaniu w klubokawiarni „Zemsta” odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział Koalicjanci. Rozmowa dotyczyć będzie finansowania górnictwa w Polsce.


Wydawcy

Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej"
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Zespół redakcyjny:

Radosław Gawlik (red. naczelny)
Anna Dziadek
Hanna Schudy
Tomasz Waśniewski

Pod Prąd

    1. Nasza koleżanka Patrycja Stefanek nie żyje     2. Frans Timmermans w Koninie witany „Odą do radości” – będzie pilnować (...)
czytaj całość
    1. Mieszkańcy gminy Wierzbinek oszukani – środowisko zdewastowane, wykupu działek nie będzie     2. Rząd przyjął projekt prawa geologicznego i (...)
czytaj całość
1. Wójt gminy Brody Ryszard Kowalczuk nie żyje 2. Miasto Zittau chce zaskarżyć koncesję na wydobycie węgla w Turowie 3. Złoczewska kiełbasa (...)
czytaj całość
1. Nie żyje Zbigniew Barski, samorządowiec, współtwórca Koalicji „RT-ON”  walczył m.in. z planowaną odkrywką Gubin 2. Organizacje ekologiczne będą skarżyć przedłużenie (...)
czytaj całość
Protesty w Niemczech – RT-ON  aktywnie wspiera niemiecki ruch antyodkrykowy, TVP pisze o „ekoterrorystach” Niezależność i miejsca pracy – elektrownia atomowa (...)
czytaj całość
1. NABE prawie gotowe – sporo pytań co do przyszłości regionów górniczych 2. Ku przestrodze – jezioro powyrobiskowe w Cottbus wciąż (...)
czytaj całość
    1. Region Bogatyni bez pieniędzy na transformację, burmistrz się broni     2. Nie będzie pieniędzy, ale jest medal     3. Kopalnia (...)
czytaj całość
1. Górnicza Solidarność domaga się specustawy dla Złoczewa 2. Czeskie NGO skarżą do Komisji Europejskiej polsko-czeską umowę w sprawie Turowa 3. Raport (...)
czytaj całość
więcej
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
2015-02-24
Pod Prąd - Informator lubuski 2 (22) / 2015
2015-01-20
Pod Prąd - Informator lubuski 1 (21) / 2015
2014-12-21
Informator Lubuski "Pod Prąd"
2014-11-28
Pod Prąd - Informator lubuski 12 (19) 2014 – specjalne
2014-10-15
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (17) 2014
2014-04-08
Niezależność mediów po lubusku ...
2014-04-07
Pod Prąd: Informator lubuski 4 (11) / 2014
2014-02-03
„Pod prąd” - Informator Lubuski 2(9)/2014
2013-12-05
Pod Prąd - Informator lubuski 7/2013
2013-10-28
Pod Prąd - Informator lubuski 6/2013
2013-09-03
Informator lubuski 4/2013
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej