×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

23 października 2019
o nas
 

Działałność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasze działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.

pobierz Statut Stowarzyszenia

Co robimy?

■ Chronimy bioróżnorodność i prowadzimy czynną ochronę przyrody.
Projekty: „Zieloni Kosynierzy”, „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce”, „Młodzi Strażnicy Przyrody” mające na celu zachowanie ginących w Polsce ekosystemów. Realizowane są m.in. na cennych przyrodniczo łąkach
dzierżawionych od Lasów Państwowych i osób prywatnych.
■ Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Zainicjowaliśmy współpracę ośmiu gmin dolnośląskich w Partnerstwie Doliny Dobrej Widawy korzystając z unijnego programu Leader. Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt: „Ochrona przyody i rozwój zrównoważony – kampania informacyjna dla ludności obszarów wiejskich
w krajach Europy Środkowej”.
■ Propagujemy ochronę naturalnego środowiska Bałtyku.
W ramach projektów: „Bałtyk jest w Polsce” oraz „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie” współpracując z organizacjami FISH oraz OCEAN2012 wspieramy ochronę zagrożonego środowiska Bałtyku. Uczestniczymy w obradach „Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds Rybołówstwa”.
Celem debaty jest zapobieganie skutkom nadmiernych połowów ryb, wprowawadzenie zasad zrównoważonego rybołówstwa w reformowanej Wspólnej Polityce Rybackiej Unii Europejskiej.
■ Pomagamy obywatelom – prowadzimy interwencje środowiskowe.
Projekty „Zielona Wachta – Biuro Interwencji” i „Energia dla Klimatu” pomagają lokalnym społecznościom w uzyskaniu informacji i porad prawnych dotyczących inwestycji zagrażających naturalnemu środowisku.

Tym samym wspieramy obywatelskie prawo do współdecydowania o lokalizacji kopalni odkrywkowych, farm wiatrowych, elektrowni węglowych i atomowych itp.
■ Prowadzimy edukację ekologiczną – szkolenia, warsztaty, programy edukacyjne.
Zrealizowaliśmy szereg programów z zakresu edukacji ekologicznej: „Cała prawda o odpadach”,
„Mniej odpadów? – tak!”, „Człowiek w Naturze”, „Papier – produkt globalny”, „Energia
dla Klimatu”. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych podejmując wiele tematów z dziedziny
ochrony środowiska.
■ Promujemy działania służące ochronie klimatu – zdecentralizowaną energetykę, odnawialne źródła energii i jej oszczędzanie.
Wśród młodzieży szkolnej zorganizowaliśmy konkurs „Hasła w Klimacie”, który był okazją do przekazania ogólnej wiedzy o związku energetyki z zagrożeniem klimatu.
Projekty „Wzmocnienie pozycji samorządów w proklimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce” oraz „Energia dla Klimatu” służą poprawie efektywności energetycznej kraju oraz budowie zdecentralizowanych, odnawialnych źródeł energii w miejsce wielkich elektrowni węglowych i atomowych.
■ Pomagamy w opracowaniu ekspertyz, opinii i ocen wpływu inwestycji na środowisko.
Wspieraliśmy m.in. wykonanie raportu przyrodniczego dotyczącego oddziaływania planowanej kopalni odkrywkowej w regionie legnickim, opiniowaliśmy inwestycje drogowe i kolejowe
pod względem wpływu na przyrodę. Pośredniczymy w uzyskaniu ekspertyz i ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanych inwestycji.

Stowarzyszenie  jest członkiem następujących koalicji międzynarodowych i krajowych:

OCEAN2012, Shark Alliance, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji Klimatycznej, Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE", Grupie na rzecz transformacji energetyki. EKO-UNIA jest członkiem-założycielem LGD Dobra Widawa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Koalicji Ratujmy Rzeki.

W 2018 r zostaliśmy przyjęci na członka międzynarodowej Koalicji European Environmental Bureau, z którą wspólnie działaliśmy na rzecz eliminacji szkodliwej rtęci z dentystyki i gospodarki energetycznej.

Uczestniczymy w działaniach Koalicji Ratujmy Rzeki, którą współtworzyliśmy i która stała się jedną z najważniejszych grup społecznych sprzeciwiających się jednostronnej, „betonowej” gospodarce wodnej. Techniczny stosunek do wód prowadzi w Polsce do zwiększania zagrożenia powodziowego, dewastacji przyrody rzek oraz nieracjonalnych planów transportowych.

pobierz KRS Stowarzyszenia

o nas

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasze działania mają zasięg (...)
czytaj całość
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej