×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
1
9 maja 2023
info
 

Energia dla Klimatu kwiecień – maj 2023

 

„Nie nowina, że głupi mądrego przegadał”

Ignacy Krasicki

 

Wielki Marsz Odry zbliża się do Wrocławia. Rząd zapewnia, że robi wszystko, aby zeszłoroczna katastrofa ekologiczna się nie wydarzyła. Tymczasem Polska Grupa Górnicza (PGG) zastrasza krokami prawnymi aktywistów za symboliczną „blokadę” odpływu kopalni Halemba, która cały czas  spuszcza do Odry związki soli. Do tej pory Ministerstwo Klimatu i Środowiska ani Wody Polskie nie pociągnęły do odpowiedzialności winnych zeszłorocznej katastrofy, mimo że znane są jej przyczyny. Zamiast działań mamy kompetencyjny chaos. Ile już razy słyszeliśmy, że MKIŚ panuje nad sytuacją?

Nie tylko górnictwo wydaje się uprzywilejowane. Sejm zagłosował za uchyleniem obowiązku okresowych badań psychologicznych i lekarskich myśliwych. Nad morzem z kolei na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wojewoda zachodniopomorski wprowadził zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Można się tylko domyślać, jak będzie wyglądać dostęp do plaży w Lubiatowie, kiedy rozpocznie się tam budowa strategicznej inwestycji – elektrowni jądrowej. Na razie nie wiele wiadomo o harmonogramie oraz o inwestorach poza tym, że koszt całego programu „atomizacji Polski” może wynieść 1 bilion złotych ( ok 1/3 rocznego PKB Polski w 2023 r.). Znając rzeczywistość będzie to znacznie więcej.

Europejski program „Gotowi na 55%” obejmuje coraz to nowe obszary. Niedługo dołączy do tego transport wodny, lotniczy, trzeba będzie bardziej inwestować w OZE oraz wycinać mniej lasów, ponieważ parlament rozszerzył definicję degradacji lasów. Zgodnie z nowymi regulacjami jest to przekształcanie lasów pierwotnych lub lasów naturalnie odnawiających się w plantacje leśne lub inne grunty zalesione. Nic dziwnego, że politycy, w tym Konfederacja na czele, grzmią, że Unia rzekomo zabiera nam polskie lasy. De facto Unia chce bardziej chronić obszary, które są lub powinny być chronione. Absurdów oczywiście nigdy za wiele – w województwie podlaskim władze chcą, aby wprowadzić odstrzał wilka i łosia, ponieważ podobno zwierzęta te odstraszają turystów.

Żeby nie było, że tylko nasz kraj oferuje obywatelom absurdy, to warto  pomówić o Niemczech. Co ciekawe tam też energetyka atomowa oraz lęk przed wilkami dobrze się sprawdzają w kampanii wyborczej. Mimo że m.in. politycy CDU wprowadzili decyzję o zamknięciu elektrowni jądrowych, teraz nagle głoszą, że są przeciwni i że chcą, aby o sprawie decydowały suwerennie landy. Temat pięknie się rozlał po polskich mediach sprawiając wrażenie, że wyłączenie atomu w Niemczech nie jest sprawą zamkniętą. W taki sposób Bawaria chce być jak zwykle najbardziej wolnym spośród landów i sugeruje, że uruchomi tamtejszą elektrownię atomową. To nic, że jest to formalnie niemożliwe. Zamieszanie musi być. Także Bawaria wiedzie prym w straszeniu wilkami. Zamieszania nie brakuje też na niemieckich drogach, na których coraz częściej kierowcy spotykają przyklejonych aktywistów. Sprawa zaczyna irytować nawet tych, którzy za ochroną klimatu jak najbardziej się opowiadają. Niedługo może być jednak jeszcze zabawniej, ponieważ protestujący korzystają z bardzo dobrych klejów. Tym samym zakłócenia dotyczą już nie tylko ruchu drogowego, ale także jakości samych dróg. Protestujących trzeba bowiem z miejsca odcinać razem z asfaltem.

 

Węgiel brunatny
Energetyka Konwencjonalna
Klimat
OZE
Niska emisja i ciepło
Węgiel brunatny

Pod prąd, a w nim o kontrowersyjnym prawie górniczym i geologicznym, o oszukanych mieszkańcach gminy Wierzbinek oraz o bezczynności konserwatora zabytków i nie tylko.

 

Polska wie lepiej – kopalnia Turów na pewno nie wpływa na Zittau
(źródło: bogatynia.info.pl)

Minister Moskwa: nie ma powodu, żeby Żytawa występowała do sądu w sprawie Turowa.

 

O ambitnej i odpowiedzialnej transformacji Bełchatowa na forum
(źródło: powiat-belchatowski.pl)

Kiedy w Bogatyni jedynie słychać kłótnię o to, jak mały wpływ ma kopalnia Turów na Czechy i Niemcy, w Bełchatowie zaczyna się myślenie o przyszłości. Są nawet plany, aby powstała wyższa, samodzielna uczelnia z innowacyjnymi kierunkami. To niektóre z rekomendacji, które wyartykułowano podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. „Mam nadzieję, że to pierwsze forum, poświęcone w całości transformacji, jest początkiem do naszej lepszej przyszłości - podsumowała wydarzenie Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, główny organizator przedsięwzięcia.”

 

Transformacji regionu Bogatyni nie widać
(źródło: biznesalert.pl)

W Libercu w Czechach odbyła się konferencja „Sprawiedliwa Transformacja Trójstyku”, podczas której o transformacji rozmawiano najmniej. Najwięcej czasu stanowiły wypowiedzi PGE Turów przekonujące jak mały wpływ ma  kopalnia na Czechy i Niemcy. Ponieważ prezentacje PGE trwały dłużej niż przewidywał program, „zabrakło” po prostu czasu, aby sensownie porozmawiać o transformacji. Tymczasem Bogatynia ma problem, bo pieniądze w budżecie to głównie wpływy właśnie z PGE. Zabytki, które mogłyby odegrać rolę w transformacji i przyszłości regionu, do 2044 r. po prostu przestaną istnieć. Konserwator Zabytków nie miał najwyraźniej czasu, aby się nad nimi pochylić.

 

^menu
Energetyka Konwencjonalna

Czekamy na Politykę Energetyczną Państwa
(źródło: polskieradio24.pl)

W kwietniu ogłoszono aktualizację prac, ale efektów jeszcze nie znamy. Wiadomo, że przyszłość polskiej elektroenergetyki ma być związana z dywersyfikacją, niezależnością i bezpieczeństwem energetycznym. Jak na razie wiadomo, że wciąż będziemy mieli sporo węgla, trwają plany budowy elektrowni atomowej, tymczasem OZE boryka się z niedostosowaną siecią, a biogaz nie jest wykorzystywany. W PEP 2040 będą pewnie wielkie plany i zapowiedzi ogromnych inwestycji, które pozwolą przetrwać jak najdłużej węglowi. Czy znajdzie się miejsce dla nowoczesnych sieci przesyłowych czy całe nasze środki wydamy na atom?

 

Polski rząd zabiega o rynek mocy
(źródło: wysokienapiecie.pl)

Polski rząd chce, aby skuteczne mechanizmy zdolności wytwórczych traktować jako stały element wielotowarowego rynku energii elektrycznej i żeby państwa członkowskie miały nieograniczone prawo ich wdrażania. Rynek mocy właśnie się kończy, co sprawi, że prąd w wielu elektrowniach konwencjonalnych będzie po prostu bardzo drogi.

Komentarz Redakcji:

Komisja Europejska traktuje „rynki mocy” ( mechanizm płacenie wytwórcom energii za utrzymywania określonych mocy elektrowni, na wypadek braku energii i wówczas doraźne ich włączanie) jako instrumenty tymczasowe, włączane wyjątkowo w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa systemu. W propozycji zmian, która jest obszernie omawiana, nie ma regulacji i przedłużania rynków mocy. Ale proponuje się min..:

- wsparcie elastyczności strony popytowej (DSR) oraz magazynów energii jako alternatywy dla budowy nowych mocy gazowych;

- Przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwiększenie przejrzystości operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w oferowaniu mocy przyłączeniowych;  

-Umożliwienie dzielenia się energią odnawialną przez aktywnych konsumentów – gospodarstwa domowe, MŚP, czy urzędy publiczne.

 

Kolejna specustawa – elektrownie szczytowo pompowe ( ESP)
(źródło: portalsamorzadowy.pl)

ESP  mogą służyć jako magazyny energii i sprawdzają się bardzo dobrze np. w Austrii, gdzie mamy górzysty teren i wciąż sporo wody z lodowców górskich. W Polsce też można takie zbudować np. w odkrywce po  Turowie (przedłużając górnikom zatrudnienie na formowaniu zbiorników ESP), zamiast tego planuje się ESP  na cennym obszarze  przyrodniczym o europejskim znaczeniu Natura 2000 w Młotach na Dolnym Śląsku. Widać, że wola jest, bo wprowadzono kolejną specustawę:

  • Ustawa będzie nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
  • Inwestorami budującymi ESP będą mogły być wyłącznie spółki Skarbu Państwa, spółki z ich grup kapitałowych, spółki samorządowe lub Wody Polskie.
  • Obecnie w Polsce działa sześć głównych ESP: Elektrownia Żarnowiec o mocy 716 MW, Elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce o mocy 200 MW, Elektrownia Żydowo o mocy 167 MW, Elektrownia Niedzica o mocy 92 MW oraz Elektrownia Dychów o mocy 90 MW.

Komentarz Redakcji:

„Specustawy” dodatkowo rozbijają spójny system prawa, który rząd rozkłada poczynając od  naruszania Konstytucji przez 7 lat.  A zamiast kolejnej specustawy powinniśmy wykorzystać do magazynowania OZE dobrze istniejące systemy ESP, których potencjał mocy wynosi 1 800 MW. W całym 2022 r. wg obliczeń prof. Jana Popczyka były one wykorzystane zaledwie ok 750 godzin, czyli poniżej 10 % rocznego czasu.

 

Rozporządzenie metanowe
(źródło: wnp.pl)

Parlament Europejski zadecydował w sprawie rozporządzenia metanowego. Osiągnięto kompromis - poprawka przewiduje ograniczenie emisji metanu do 8 ton na tysiąc wydobywanych ton węgla. Wcześniej mowa była o 5 tonach.

PiS ogłasza swój sukces, ale za rozporządzeniem głosowała zdecydowana większość. Jeszcze niedawno rząd twierdził tak: „Musimy zrobić wszystko by nie dopuścić do wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy o redukcji emisji metanu. Jej wprowadzenie doprowadzi w konsekwencji do likwidacji polskich kopalni - mówi wiceminister Marek Wesoły, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.”

Poseł do PE Kohut komentuje:

„Unia Europejska na tym polega, że powinniśmy się porozumiewać, powinniśmy rozmawiać i negocjować a nie machać szabelką, jak do tej pory robił polski rząd w sprawie rozporządzenia metanowego” - mówi euro poseł Kohut.

Jak zaznaczył, kluczowe dla rozporządzenia będą dalsze prace legislacyjne, w tym głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. - Będziemy pilnować i patrzeć na rękę przedstawicielom polskiego rządu i przedstawicielom PiS w PE, bo oni także opowiedzieli się za tym kompromisem w komisjach. Będziemy także patrzyć na ręce polskiemu rządowi w sprawie umowy społecznej dla Śląska - deklarował.

 

NABE w maju
(źródło: biznesalert.pl)

Plany już wiele razy zmieniano, teraz mamy kolejną zapowiedź. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powstanie w maju 2023 roku. Zostaną do niej włączone elektrownie węglowe należące do PGE GiEK i pozostałych grup energetycznych.

 

Przyszłość gazu w Polsce – argumenty krytyczne podaje Green-news
(źródło: green-news.pl)

W całej Europie obserwuje się zwiększone zainteresowanie gazem LNG. W Niemczech np. powstaje zdecydowanie więcej terminali, niż to jest potrzebne. Nie inaczej postępuje Polska – mamy szał na gaz. Tymczasem:

  • Gaz w polskim modelu transformacji nie będzie zgodny z taksonomią UE i nie będzie paliwem przejściowym, jak się powszechnie uważa.
  • Zwiększenie zużycia gazu w Polsce to wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego.
  • Inwestycje w gaz zwiększają ryzyko carbon lock-in i spowolnienia transformacji.
  • Projekty gazowe będą droższe i trudniejsze do sfinansowania. Reforma zaproponowana przez Komisję Europejską w lipcu w ramach pakietu „Fit for 55” tylko pogorszy rentowność i zwrot planowanych inwestycji gazowych. Liczba uprawnień będzie bowiem stopniowo zmniejszana, teraz jednak jeszcze szybciej. A to przełoży się na wyższe koszty operacyjne planowanych projektów.
     
  • https://www.green-news.pl/3401-gaz-inwestycje-polska

 

Prawie 1 bilion (1000 mld zł) zł będzie kosztować Polskę atom
(źródło: businessinsider.com.pl)

„Zrealizowanie wszystkich inwestycji w energetykę jądrową, niezbędnych do tego, aby dokonać transformacji energetycznej w Polsce to jest koszt około 1 bln zł. To są ogromne, astronomiczne kwoty – powiedział Sasin.

Jak wynika z raportu "Jak zaszczepić atom w Polsce", przygotowanego przez Baker McKenzie we współpracy z Polityką Insight atom nie tylko będzie drogi, ale widać wiele luk, których polska jeszcze nie wypełniła. Problemem jest np. kultura techniczna oraz kompletny brak kadr oraz nauki i edukacji w tym zakresie.

 

Czego wciąż nie wiemy o energetyce atomowej w Polsce?
(źródło: odpowiedzialny-inwestor.pl)

Energetyka jądrowa w największym stopniu angażuje publiczne pieniądze, wymaga niezawodnych procedur społecznych, angażuje całe pokolenia obywateli i musi się opierać na transparentnych i bezpiecznych zasadach. Tego wszystkiego w Polsce jednak wciąż brakuje.

 

Specustawa atomowa bez SMR
(źródło: wysokienapiecie.pl)

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające przygotowanie, budowę i eksploatację elektrowni jądrowych. Eliminują m.in. ryzyko wielomiesięcznego przestoju nowo wybudowanej elektrowni, w oczekiwaniu na wydanie zgodny na eksploatację. W specustawie zabrakło jednak jakichkolwiek ułatwień dla małych i modułowych reaktorów jądrowych, co stawia pod znakiem zapytania zapowiedzi ich szybkiej realizacji.

Komentarz Redakcji:

Ustawa przeszła przy gromadnym wsparciu opozycji. Głosowało przeciwko niej 3 posłanek/-ów partii Zieloni a 3-ka posłów z PO wstrzymała się od głosu. Największe ryzyko tej ustawy to otwarcie niekontrolowanego wypływu środków na budowę infrastruktury wokół pierwszej EJ w Choczewie.  Wówczas 1000 mld zł, na które wyceniono ostatnio polskie plany atomowe ( duże EJ i SMR) może nie starczyć. Polski atomowy szał  ( 3 EJ z Polskiego Programu Energetyki Jądrowej oraz 76 SMR zapowiedzianych przez szefa Orlenu Daniela Obajtka) to czarna dziura na środki podatników. Przy budowie EJ od dawna nie ma środków prywatnych- jest Państwo lub jego spółki, które wrzucają nasze pieniądze, też zaciągając kredyty. 

 

Największą wadą SMR to fakt, że jeszcze ich nie ma
(źródło: energetyka24.com)

„Musimy mieć nadzieję, że one kiedykolwiek się pojawią”. Tymczasem rozbudzanie wyobraźni trwa: "Według wyliczeń zainteresowanych podmiotów jeden reaktor będzie wymagał zatrudnienia ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów. Biorąc pod uwagę szerokie plany koncernów takich jak Orlen, Synthos czy KGHM, inwestycje te pozwolą na stworzenie tysięcy miejsc pracy do 2040 roku" - oceniono w raporcie.

 

Niemcy – Bawaria sugeruje powrót do energetyki jądrowej
(źródło: euractiv.pl)

Mimo ogólnokrajowej decyzji o rezygnacji z energii atomowej Monachium będzie starało się utrzymać działanie bawarskich elektrowni, m.in. Isar 2, jednej z ostatnich czynnych, które zostały wyłączone. Jest to odbierane jako chwyt polityczny, ponieważ to o co zabiega premier Bawarii Markus Sueder jest de facto niemożliwe w warunkach federacji.

 

^menu
Klimat

Client Earth: Klimatyczny plan remontowy dla Polski
(źródło: clientearth.pl)

CE przygotował projekt ustawy o ochronie klimatu. Jak mówią specjaliści ”Nasza Konstytucja nakłada na organy państwa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.”

 

Oceany coraz cieplejsze
(źródło: wyborcza.pl)

Globalnie powierzchnia oceanów osiągnęła rekordowo wysoką temperaturę. Zasięg i grubość lodu na Antarktydzie dramatycznie się kurczy. Naukowcy ostrzegają: to nie koniec, bo jeszcze nadejdzie El Nino. Nigdy powierzchnia oceanów na planecie nie była tak ciepła - alarmują naukowcy.

 

Powoli się gotujemy
(źródło: smoglab.pl)

Najnowszy raport unijnego Copernicusa nie pozostawia złudzeń: 2022 rok w Europie był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Z rekordem mieliśmy natomiast do czynienia, jeśli chodzi o minione lato. To okazuje się być najgorętszym. Wysokie temperatury, w połączeniu z niskimi opadami atmosferycznymi, doprowadziły do powszechnej suszy.

 

^menu
OZE

Niewykorzystana szansa produkcji biometanu
(źródło: wnp.pl)

Polska ze względu na produkcję rolniczą i strukturę odpadów mogłaby mieć moc zainstalowaną w biogazowniach rzędu 6,7 GW. Ogromną zaletą biogazowi jest to, że chodzi o moc ciągłą- świetną do bilansowania zależnych od pogody OZE z wiatru i słońca. Niestety Polska nie wykorzystuje tej szansy. Przeciwnie w kwietniu, po raz pierwszy w historii wyłączono w słoneczną niedzielę 2 200 MW mocy z PV, która nie „zmieściła się w polskim systemie” elektroenergetycznym.

 

Klęska urodzaju – kolejny raz sieć nie może pomieścić OZE
(źródło: green-news.pl)

„Duża produkcja energii z OZE w czasie niskiego popytu, co widzimy szczególnie w dni wolne od pracy, sprawia, że grozi nam niezbilansowanie systemu. W pierwszej kolejności operator wydaje polecenia zaniżenia generacji w elektrowniach konwencjonalnych. Jednak mają one swoje minimum techniczne, poniżej którego nie mogą zejść. Wykorzystywane są także elektrownie szczytowo-pompowe, które działają jak magazyny energii. Kolejnym narzędziem jest także wymiana międzyoperatorska, w przypadku nadmiaru energii – eksport awaryjny do sąsiednich systemów. Nie zawsze jest to możliwe, bowiem zazwyczaj w krajach naszego regionu panują zbliżone warunki pogodowe” – wyjaśnia Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

 

Pompy ciepła będą produkowane w Polsce
(źródło: biznes.interia.pl)

Niemiecki koncern Bosch zainwestuje 1,2 mld zł w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (woj. dolnośląskie). W nowej fabryce do 2027 r. ma być zatrudnionych 500 osób - podała w komunikacie Grupa Bosch.


Czytaj więcej :

 

^menu
Niska emisja i ciepło

Upadł mit taniego węgla
(źródło: wnp.pl)

Co trzeci mieszkaniec największych aglomeracji w kraju wydał na ogrzewanie w sezonie 2022-2023 ponad 5000 zł. Największe wydatki miały osoby, które domy ogrzewały węglem, wzrost ich opłat to 300 proc. więcej, niż w rok wcześniej.

 

Polska najbardziej zanieczyszczona w Europie
(źródło: smoglab.pl)

Na stronach Europejskiej Agencji Środowiska pojawiło się narzędzie, dzięki któremu sprawdzić można jakość powietrza w europejskich miastach. Zestawienie, dostępne na stronach EEA, dotyczy zanieczyszczenia drobnymi pyłami PM2.5 w latach 2021-2022. Pierwsza dwudziestka nie pozostawia złudzeń. Okazuje się, że najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie znajdują się na terenie Polski. W pierwszej dziesiątce niechlubni polscy rekordziści to: Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Łomża, Żory, Kraków, Gliwice, Zgierz…

 

^menu

Redakcja:

Radosław Gawlik, Hanna Schudy, Witold Miklaszewski
Wydaje: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przy współpracy przedstawicieli Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE".
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

info

więcej
2022-09-14
Energia dla Klimatu sierpień/wrzesień 2022
2022-07-31
Energia dla Klimatu lipiec/sierpień 2022
2022-07-13
Energia dla Klimatu czerwiec/lipiec 2022
2022-06-18
Energia dla Klimatu majczerwiec 2022
2022-05-16
Energia dla Klimatu kwiecień/maj 2022
2022-04-09
Energia dla Klimatu marzec/kwiecień 2022
2022-03-07
Energia dla Klimatu luty/marzec 2022
2022-01-31
Energia dla Klimatu styczeń 2022
2022-01-05
Energia dla Klimatu grudzień-styczeń 2021
2021-12-21
Energia dla Klimatu listopadgrudzień 2021
2021-11-17
Energia dla Klimatu październik/listopad 2021
2021-10-13
Energia dla Klimatu wrzesień/październik 2021
2021-09-18
Energia dla Klimatu sierpień/wrzesień 2021
2021-08-04
Energia dla Klimatu Lipiec 2021
2021-07-08
Energia dla Klimatu Czerwiec/Lipiec 2021
2021-06-08
Energia dla Klimatu Maj-Czerwiec 2021
2021-05-09
Energia dla Klimatu kwiecień maj 2021
2021-04-09
Energia dla Klimatu marzec/kwiecień 2021
2021-03-13
Energia dla Klimatu luty/marzec 2021
2021-01-28
Energia dla Klimatu styczeń 2021
2021-01-13
Energia dla Klimatu grudzień 2020-styczeń 2021
2020-12-09
Energia dla Klimatu listopad/grudzień 2020 r.
2020-11-16
Energia dla Klimatu Październik/Listopad 2020
2020-10-16
Energia dla Klimatu Wrzesień/Październik 2020
2020-09-14
Energia dla Klimatu Sierpień/Wrzesień 2020
2020-08-10
Energia dla Klimatu Lipiec 2020
2020-07-14
Energia dla Klimatu Czerwiec/Lipiec 2020
2020-06-10
Energia dla Klimatu Maj/Czerwiec 2020
2020-05-12
Energia dla Klimatu, kwiecień 2020
2020-04-14
Energia dla Klimatu, marzec 2020
2020-03-03
Energia dla Klimatu, luty 2020
2020-02-02
Energia dla Klimatu, styczeń 2020
2019-12-30
Energia dla Klimatu, grudzień 2019
2019-12-13
Energia dla Klimatu, listopad grudzień 2019
2019-11-22
Energia dla Klimatu, październik / listopad 2019
2019-10-24
Energia dla Klimatu, wrzesień / październik 2019
2019-09-12
Energia dla Klimatu, sierpień/ wrzesień 2019
2019-08-08
Energia dla Klimatu, lipiec/sierpień 2019
2019-07-22
Energia dla Klimatu, czerwiec/lipiec 2019
2019-06-24
Energia dla Klimatu, maj/czerwiec 2019
2019-05-15
Energia dla Klimatu, kwiecień/maj 2019
2019-04-08
Energia dla Klimatu, marzec/kwiecień 2019
2019-03-09
Newsletter 02/2019
2019-02-13
Newsletter 01/2019
2019-01-09
Newsletter 12/2018 i 01/2019
2018-12-10
Newsletter 11/2018
2018-11-06
Newsletter 10/2018
2018-10-22
Newsletter 09/10/2018
2018-08-09
Newsletter 08/2018
2018-08-09
Newsletter 07/2018
2018-07-10
Newsletter 06/2018
2018-06-18
Newsletter 05/2018
2018-05-28
Newsletter 03/04/2018
2018-03-23
Newsletter 02/2018
2018-02-01
Newsletter 01/2018
2018-01-16
Newsletter 12/2017
2017-12-16
Newsletter 11/2017
2017-11-17
Newsletter 10/2017
2017-10-20
Newsletter 09/2017
2017-09-14
Newsletter 08/2017
2017-08-26
Newsletter 07/2017
2017-07-09
Newsletter 06/2017
2017-06-19
Newsletter 05/2017
2017-05-11
Newsletter 04/2017
2017-04-19
Newsletter 03/2017
2017-03-13
Newsletter 02/2017
2017-02-03
Newsletter 01/2017
2017-01-12
Newsletter 12/2016
2016-12-13
Newsletter 11/2016
2016-11-25
Newsletter 10/2016
2016-10-10
Newsletter 09/2016
2016-09-06
Newsletter 08/2016
2016-08-07
Newsletter 07/2016
2016-07-04
Newsletter 06/2016
2016-06-13
Newsletter 05/2016
2016-05-13
Newsletter 04/2016
2016-04-18
Newsletter 03/2016
2016-03-14
Newsletter 02/2016
2016-02-09
Newsletter 01/2016
2015-12-29
Newsletter 12/2015
2015-12-13
Newsletter 11/2015
2015-11-16
Newsletter 10/2015
2015-10-15
Newsletter 09/2015
2015-09-14
Newsletter 08/2015
2015-08-10
Newsletter 07/2015
2015-07-11
Newsletter 06/2015
2015-06-09
Newsletter 05/2015
2015-05-07
Newsletter 04/2015
2015-04-20
Newsletter 02-03/2015
2015-02-23
Newsletter 01/2015
2015-01-01
Newsletter 12/2014
2014-12-11
Newsletter 11/2014
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej