×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas
logo
 

1 lipca 2020
info
 

Pod Prąd czerwiec 2020

Pod Prąd

Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
czerwiec 2020

wersja on-line

  1. 5 lecie referendum w gminie Babiak - spotkanie Koalicji RT-ON
  2. Sprawozdanie ZE PAK za pierwszy kwartał 2020 roku
  3. Będzie walka o szkody w środowisku – Frank Bold w akcji
  4. Specjalista węgla brunatnego Kasztelewicz: To nie odkrywka, ale zmiany klimatu osuszają ujęcia wody w Czechach
  5. Kopalnia Jaenschwalde osusza chronione tereny podmokłe w Niemczech
  6. Petycja za trwaniem kompleksu Turów do końca pokładów węgla
  7. Wielkopolska szczególnie narażona na suszę

1. 5 lecie referendum w gminie Babiak-spotkanie Koalicji Rozwój TAK-Odkrywki NIE

Walka trwa, ale z perspektywy czasu wiemy, że dzisiaj jesteśmy silniejsi, a nasze postulaty są coraz bardziej akceptowane. Mija właśnie 5 lat od udanego referendum, w którym mieszkańcy gminy Babiak zadecydowali, że nie chcą odkrywki „Dęby Szlacheckie”.

„Nie było tam podziałów politycznych, to była wspólna decyzja dla dobra lokalnej społeczności. Jednak sprawa odkrywki na złożu "Dęby Szlacheckie" nie jest jeszcze wygrana” powiedzieli mieszkańcy gminy Babiak - inicjatorzy referendum z 21.06 2015 r. podczas zorganizowanej 17 czerwca br, przez naszą Koalicję konferencji prasowej w Koninie. Udział w niej wzięli, oprócz inicjatorów referendum, Stowarzyszenie Eko Przyjezierze, Akcja Konin oraz Fundacja RT-ON.

Rocznica była też okazją do tradycyjnego, co półrocznego, spotkania całej naszej Koalicji - 17.06.20 w Kiejszach w gminie Babiak. Jego celem było uhonorowanie uczestników referendum w tym liderki lokalnego ruchu anty odkrywkowego pani Wandy Radowskiej oraz omówienie wspólnych planów na przyszłość, gdyż batalia o transformację energetyczną i dalsze działania na rzecz rozwoju bez odkrywek i spalania węgla jeszcze przed nami.
Otwierając spotkanie Koalicji Tomasz Waśniewski (Fundacja RT-ON) powiedział:
”Jednym z głównych powodów naszego spotkania jest to, że przed 5-laty odbyło się tu na terenie gminy Babiak referendum przeciwko odkrywce na złożu „Dęby Szlacheckie”. Mieszkańcy gminy odważnie poszli śladem mieszkańców gmin w lubuskiem i w regionie legnickim gdzie podobne referenda odbyły się w 2009 r. Referendum się udało, mimo że jego inicjatorzy działali w trudnym otoczeniu, do tego bez wsparcia ze strony władz samorządowych. Społeczność regionu powiedziała odkrywce - Nie! Brawa dla wszystkich inicjatorów i uczestników referendum. Dziś mają oni powód do pełnej satysfakcji bowiem ich wybór okazał się słuszny, wyprzedzając swój czas pokazali właściwy kierunek rozwoju dla swojego regionu”.

Kilka dni później 19 czerwca 2020 roku jako Koalicja byliśmy reprezentowani przez Kubę Gogolewskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie. Przypomnijmy, że koncern wciąż planuje wydobycie węgla brunatnego. Udział w Walnym Zgromadzeniu w Warszawie był pierwszym działaniem Koalicji po spotkaniu w gminie Babiak. Czasu za to nie marnujemy!

2. Sprawozdanie ZE PAK za pierwszy kwartał 2020 roku

Wczoraj (29.06) ZE PAK opublikował sprawozdanie za pierwszy kwartał 2020 roku, w którym koncern po raz pierwszy informuje, że: „Zarząd spółki zwrócił w raporcie uwagę na dużą niepewność na rynku energetycznym i związane z tym ryzyko dla przyszłej działalności firmy” oraz poinformował, iż „przed spółkami działającymi w branży węglowej stoi cała masa wyzwań dotyczących przyszłej działalności oraz ryzyka związanego m.in. ze stale zaostrzającą się ogólnie rozumianą polityką klimatyczną, zmniejszającą się skalą działalności oraz wahaniami relacji cen energii elektrycznej do cen uprawnień do emisji CO2".

3. Będzie walka o szkody w środowisku – Frank Bold w akcji

Fundacja prawnicza Frank Bold została dopuszczona do postępowania o zmianę koncesji górniczej dla złoża Pątnów IV (odkrywka Jóźwin II B). Koncern chce wydłużyć koncesję o 6 lat – będzie to wykorzystanie podobnej ścieżki prawnej jak w przypadku przedłużenia koncesji dla Turowa. Jednak podobnie jak w tamtej sytuacji postępowanie o wydanie koncesji nie zostało poprzedzone decyzją środowiskową. Teraz Frank Bold wchodzi do gry.

Złoże Pątnów IV to odkrywka Jóźwin II B. Frank Bold od długiego już czasu prowadzi sprawę o szkodę w środowisku w Jeziorze Wilczyńskim (obszar Natura 2000). RDOŚ bardzo kategorycznie odmawia uznania wystąpienia szkody, jak i bezpośredniego zagrożenia szkodą, pomimo tego, że zdaje sobie sprawę, że funkcjonowanie kopalni ma negatywny wpływ na stan obszaru. Negatywne skutki będą się zwiększać jeżeli koncesja zostanie przedłużona. W naszej ocenie przedłużenie koncesji w tym wypadku powinno wiązać się z oceną oddziaływania na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 wraz z pokazaniem skutków środowiskowych i sposobów przeciwdziałania, kompansaty lub zaprzestania szkodliwej działalności. W innym wypadku można się spodziewać, że koncern zastosuje „biznes jak zwykle”, czyli prywatyzację zysków i upublicznienie strat (środowiskowych, zdrowotnych, społecznych)!

4. Specjalista węgla brunatnego Kasztelewicz: To nie odkrywka, ale zmiany klimatu osuszają ujęcia wody w Czechach

Profesor Zbigniew Kasztelewicz, entuzjasta wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową, wypowiedział się dla portalu CIRE, gdzie cytował wyniki badań prowadzonych przez państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne badanie ma według IMGW oraz profesora Kasztelewicza pokazywać, że kopalnia nie wpływa na odwadnianie ujęć wody po stronie czeskiej. Jak się pewnie czytelnik domyśla, za suszę odpowiada nie kopalnia, ale zmiany klimatu i wyjątkowy charakter regionu, który ma być szczególnie „wrażliwy” na suszę. Informacja o ekspertyzie IMGW była cytowana przez wiele mediów. PGE tak komentuje wyniki badań: „To ważne stwierdzenie w kontekście funkcjonowania Kopalni Turów, która otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a która zgodnie z dokumentacją zasobową i racjonalną gospodarką złożem zaprojektowana była do ok. 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi docelowej rekultywacji i rewitalizacji”.

5. Kopalnia Jänschwalde osusza chronione tereny podmokłe w Niemczech

Walka o uznanie szkód środowiskowych toczy się na coraz większą skalę. Procesy są trudne dowodowo, chociaż wydaje się, że fizyka broni się sama. To co łączy niemieckie i polskie starania o uznanie szkody środowiskowej to systematyczne odcinanie się koncernów węglowych od strat w środowisku, które powodują.
W Niemczech właśnie udało się wykazać związek przyczynowo-skutkowy między kopalnią odkrywkową, a osuszaniem terenów podmokłych. Niedaleko przy granicy z Polską, chronione jezioro Calpenzmoor opadło już 2,5 m od 2017 r. Związek z tym ma odkrywka Jänschwalde, która została już raz zamknięta ze względu na jej osuszające działanie na tereny podmokłe. Właściciel - koncern LEAG ma naprawić szkodę w środowisku, ale z niewiadomych powodów będzie to robić dopiero w przyszłym roku. Tymczasem działanie potrzebne jest od zaraz.

6. Petycja za trwaniem kompleksu Turów do końca pokładów węgla

Kiedy Czesi ślą do Parlamentu Europejskiego petycję za zatrzymaniem rozbudowy odkrywki Turów, samorządy i mieszkańcy regionu z Polski kierują do Europy swój opór za tym, aby Turów działał do 2044 roku. Petycja trafiła od razu tuż przed I turą wyborów prezydenckich na ręce europosłanki Anny Zalewskiej z PiS, która będzie reprezentować obywateli w boju o Turów na arenie europejskiej. Pod dokumentem, który ma trafić do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, podpisało się blisko 30 tysięcy przeciwników likwidacji kompleksu Turów. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się obok PGE -samorządy powiatu zgorzeleckiego, mieszkańcy , harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK.

7. Wielkopolska szczególnie narażona na suszę

Mimo że pada, a niektóre części kraju zmagają się nawet powodziami i podtopieniami, w Wielkopolsce panuje susza rolnicza. Susza stanowi też swego rodzaju gwóźdź do trumny dla jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Eko-Przyjezierze zamieściło na swojej stronie zdjęcia z ostatniego obchodu po jeziorach.

Wydawcy:

Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej"
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Zespół redakcyjny:
Radosław Gawlik (red. naczelny)
Anna Dziadek
Hanna Schudy
Tomasz Waśniewski

info

Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Dwaj wybitni eksperci wskazują min, że przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc (...)
czytaj całość
Solidarność międzynarodowa pilnie potrzebna! Koncern PGE chce uzyskać koncesję na wydobycie węgla. Istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko (...)
czytaj całość
więcej
2019-09-13
Sukces mieszkańców i ekologów: kopalnia odkrywkowa w Gubinie nie powstanie (...)
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-08-01
wykazHomeDM - okno duze + okna mniejsze
2019-07-08
W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni (...)
2019-04-02
Transformacja energetyczna regionu konińskiego – raport IBS. List otwarty
2019-01-21
Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej
2018-10-03
Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?
2017-12-15
Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla
2017-10-11
Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?
2017-08-26
*Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej