×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

13 stycznia 2019
Pod Prąd
 

Pod prąd styczeń 2019

  1. Początek roku z transformacją energetyczną
  2. Konsultacje społeczne dotyczące odkrywki Turów
  3. Niemcy odchodzą od węgla – ambiwalentne oceny dotyczące daty 2038
  4. Konsultacje zakończone – Polityka Energetyczna Polski
  5. Michał Wilczyński w NIK – przyszłość odkrywek w Polsce
  6. Gmina Brody nie chce zmian w studium zagospodarowania gminy w kierunku kopalni
  7. Prądu naszego powszedniego...zaczyna brakować
  8. Prezes ZE PAK rezygnuje ze stanowiska i nie podaje powodu
  9. Konferencja dotycząca suszy już w marcu w Warszawie

1. Początek roku z transformacją energetyczną

Pełna sala, ogromne zainteresowanie i rosnąca wola polityczna, aby pilnie zmienić model energetyki w Polsce
Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII  Fundacji  „RT-ON” oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

Więcej:

2. Konsultacje społeczne dotyczące odkrywki Turów

24 stycznia 2019 rozpoczęły siękonsultacje społeczne dotyczące przyszłości odkrywki i Kopalni Turów i potrwają do 13 lutego 2019 roku (włącznie). Zapytaliśmy prawniczkę Magdę Ukowską z Fundacji Frank Bold o szczegóły dotyczące konsultacji w Polsce i za granicą. Magdalena Ukowska: Obecnie obowiązująca koncesja na wydobycie węgla brunatnego udzielona PGE GIEK S.A. Oddział KWB wygasa w dniu 30.04.2020 r. Aby przedłużyć obecną koncesję oraz objąć nią planowany obszar poszerzonej odkrywki inwestor zainicjował w 2015 roku procedurę dotyczącą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Od tego czasu procedura toczy się przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W lipcu 2018 roku PGE złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów” na środowisko. 24 stycznia 2019 rozpoczynają się konsultacje społeczne w Polsce i potrwają do 13 lutego 2019 roku (włącznie). Każdy z zainteresowanych może się zapoznać z dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu i wnieść uwagi. Jednocześnie raport został przetłumaczony na czeski i niemiecki i niebawem rozpoczną się konsultacje transgraniczne w Czechach i Niemczech (nie ma jeszcze wyznaczonych terminów). Podczas konsultacji ważne będą uwagi odnoszące się do wpływu odkrywki na zdrowie ludzi, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, obszary chronione, w tym Natura 2000, zabytki.

Jednocześnie, aby było możliwe poszerzenie odkrywki musi zostać zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Stosowna uchwała, którą zainicjowano tę procedurę została podjęta w czerwcu 2016 roku. Na chwilę obecną toczą się konsultacje transgraniczne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Republiką Czeską. Następnie plan zostanie wyłożony do konsultacji społecznych w gminie Bogatynia. Termin jest wciąż nieznany”.  
Strona niemiecka i czeska przygotowuje się do konsultacji. Niemcy podkreślają wpływ planowanego rozszerzenia odkrywki Turów na wody gruntowe po stronie niemieckiej.
https://www.saechsische.de/wie-sich-turow-auf-deutscher-seite-auswirkt-5010179.html

3. Niemcy odchodzą od węgla – ambiwalentne oceny dotyczące daty 2038

Długo wyczekiwana decyzja tzw komisji węglowej dotycząca daty odejścia od węgla w Niemczech w końcu zapadła. Są powody do radości – mamy dowód na to, że era węgla się kończy. Kiedy dokładnie Niemcy wyłączą ostatnią elektrownię wciąż nie wiadomo – może to być 2035 lub 2038, chociaż np. koncern RWE już naciska, że nawet ta mało ambitna data, to jednak za wcześniej.

Niemcy nie są jedynym krajem, gdzie węgiel wciąż jest spalany, ale w przeliczeniu emisji dwutlenku węgla na głowę mieszkańca są w czołówce światowej. Wpływa na to z pewnością przemysł, eksport energii elektrycznej za granicę oraz wysoka stopa życiowa. Dla porównania Polska ma znacznie mniejszą tę emisję CO2 , ale za to jesteśmy w czołówce nieefektywności energetycznej – produkcja jednej kilowato-godziny energii elektrycznej w Polsce wiąże się z największymi emisjami CO2 w Europie.

Procesowi w Niemczech będzie się przyglądać Europa, choć wiele krajów zachodnich odejdzie szybciej z węgla. Na przykład Anglia jako światowa królowa węgla oraz matka rewolucji przemysłowej odchodzi od węgla już w 2025 r. Co prawda w 2032 r. może się okazać, że proces w Niemczech zostanie przyspieszony do 2035 r. Na to czekają szczególnie organizacje ekologiczne, natomiast koncern RWE ma nawet nadzieję, że w 2032 okaże się że data będzie musiała być przesunięta, ale w przyszłość.
Kompromis oceniany jest ambiwalentnie – cieszą się firmy energetyczne oraz zatrudnieni w branży węgla brunatnego. Organizacje ekologiczne podkreślają z kolei, że kwestie klimatyczne nie zostały potraktowane z należytą ostrożnością. Na kontrowersje wpływa też wola zwiększenia udziału gazu w gospodarce Niemiec, co wiąże się nie tylko z emisjami CO2 ale też partycypacją w krytykowanym projekcie Nord Stream II.

Do 2030 r. wyłączonych zostanie 17 GW z elektrowni węglowych. Do 2022 wyłączonych zostanie 12 GW.

4. Konsultacje zakończone – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r

Do 15 stycznia br.  trwały konsultacje społeczne projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040r –  dalej PEP2040 (https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji).

Dokument, po wielokroć już krytykowany w mediach i  raportach, też zleconych przez EKO-UNIĘ w kontekście wpływu na gospodarkę wodną *, w interesującym nas zakresie zakłada, że wydobycie węgla brunatnego zostanie (jakoby..) ograniczone do złóż obecnie eksploatowanych oraz 3 złóż perspektywicznych: Ościsłowo, Złoczew i w dalszej kolejności Gubin. Złoża Południowej Wielkopolski, Legnica i Dęby Szlacheckie nie pojawiają się póki co w projekcie PEP2040, co jest optymistyczne jednak nie całkiem nas (członków Koalicji „RT-ON”)  i mieszkańców tych regionów uspokaja.
Projekt, w opinii ekspertów i autorytetów naukowych (np. prof. Jan Popczyk) lekceważy zachodzący na świecie i niezbędny w Polsce proces transformacji energetyki, a także zobowiązania wynikające z ratyfikacji Porozumienia Paryskiego i z członkostwa Polski w UE (np. przyjęto wskaźniki niższe, niż już przyjęte przez nasz kraj zobowiązania). Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jest niestety jako podtrzymanie przy życiu i dalszy rozwój nierentownej branży węglowej, i jest  (co budzi nasz przeciw) traktowane jako nadrzędne wobec szkód i strat społecznych oraz zagrożeń dla zasobów wodnych, rolnictwa i środowiska ze strony górnictwa i energetyki węglowej.

Dlatego Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, choć w naszym pojęciu nie były to rzeczywiste konsultacje, w ww. terminie złożyła do ME kilkadziesiąt szczegółowych uwag do PEP 2040, w tym min. na temat: braku ekonomicznego uzasadnienia dla budowy nowych odkrywek węgla brunatnego, ich  szkodliwości środowiskowej i społecznej (powodującej wieloletnie protesty) oraz konieczności rozpoczęcia sprawiedliwej transformacji energetycznej np. subregionu konińskiego i innych regionów zależnych od węgla.
Z jakim skutkiem? Zobaczymy..

Dodajmy, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego w ramach konsultacji społecznych w toku oceny oddziaływania na środowisko zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrownia Turów w Bogatyni,  również otrzymał  od   Fundacji stosowne(krytyczne) uwagi.

Zachęcam Państwa do odsłuchania wystąpień z konferencji w Warszawie z 10.01.2019
https://www.facebook.com/rozwojtakodkrywkinie/
http://praworzeki.eko-unia.org.pl/monitoring.php?dzial=5&kat=19&art=22

5. Michał Wilczyński w NIK – przyszłość odkrywek w Polsce

Dr Michał Wilczyński  reprezentował Koalicję/Fundację "Rozwój TAK-Odkrywki NIE" podczas konferencji w siedzibie NIK (24.01.19) pt.: "Przyszłość energetyki w Polsce".
Ekspert odniósł się do słów m.in. prezydenta Dudy podczas COP24, kiedy to polskie zasoby węgla zostały przedstawione jako niemal niewyczerpane (na 200 lat).   „Polski system oceny zasobów nie uwzględnia czynnika ekonomicznego. Zasoby geologiczne mogą być ogromne, ale zasoby węgla, który realnie ( biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne i dostępnośc techniczną złoż- przyp. red) będzie można wydobyć są znaczne mniejsze...Te ostatnie oceniam na nie więcej niż ok. 20 lat. ... po roku 2030 pozostaną w Polsce dwie kopalnie odkrywkowe. Reszta zniknie ze względu na wyczerpanie zasobów - ocenił dr Wilczyński

Warto w tym kontekście przypomnieć ekspertyzy dr Michała Wilczyńskiego sprzed kilku lat odnośnie ekonomicznych uwarunkowań eksploatacji węgla brunatnego w Polsce oraz ram prawnych, które takie wydobycie mocno zweryfikują:

"Największy wpływ na spadek produkcji energii w ZEPAK SA będzie miała obowiązująca od 01 stycznia 2016 roku dyrektywa o emisjach przemysłowych (2010/75/UE, tzw. IED). Dyrektywa wymusza znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Dla uzyskania odroczenia (derogacji) stosowania dyrektywy w okresie 2016 – 2020, rząd polski musiał przedstawić w 2013 roku Przejściowy Plan Krajowy (PPK), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17/02/2014. W załącznikach ujęto listę obiektów energetycznego spalania, wobec których odroczono stosowanie dyrektywy do 30 czerwca 2020 roku. Wśród 48 obiektów wymieniono Elektrownię Pątnów (o całkowitej mocy w paliwie 3624 MW) i Konin (mocy w paliwie 686 MW). Obie elektrownie muszą zostać zmodernizowane by spełnić zaostrzone kryteria emisji lub z dniem 01 lipca 2020 roku zostaną wyłączone. W 2015 zakończono modernizację bloków 1 i 2 w elektrowni Pątnów I (444 MWe). Pozostałe 4 bloki w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej spółki prawdopodobnie nie zostaną zmodernizowane."

"Z powyższych regulacji prawnych i sytuacji finansowej korporacji wynika, iż wysoce prawdopodobne jest, że od 2024 roku pozostanie w ZEPAK SA elektrownia Pątnów II, która zużywa węgla brunatnego średnio 2,9 mln ton/rok co może w pełni pokryć czynna odkrywka „Tomisławice”, oraz dwa zmodernizowane bloki Pątnowa I o sprawności poniżej 40 % zużywające 2,3 mln ton/rok węgla brunatnego. Jednakże wobec spadających cen energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku, działania zasady „merit order”, opłacalność eksploatacji tych 2 bloków poniżej 4000 h w roku wydaje się wątpliwa (ryc.2.). Wobec tego ich eksploatacja przynosić będzie straty spółce."

"W świetle powyższych argumentów a zwłaszcza regulacji dyrektywy IED i zobowiązań podjętych przez polskie władze wobec Komisji Europejskiej, a dotyczących elektrowni Konin, Pątnów I i Adamów nie ma podstaw do uruchamiania eksploatacji złoża „Dęby Szlacheckie”."

Na temat konferencji w NIK czytaj więcej tutaj:

6. Gmina Brody nie chce zmian w studium zagospodarowania gminy w kierunku kopalni

Ważna wiadomość w kontekście planowanego przez lata "kompleksu energetycznego" Gubin-Brody. 30.01.2019 r. Rada Gminy Brody,
Stosunkiem głosów 9 – ZA; 1 – PRZECIW i 4 – WSTRZYMUJĄCYCH, uchyliła uchwałę Radnego p. Marka Tracza, o przystąpieniu gminy Brody do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Brody z 28 marca 2013 r.

Po blisko 6 latach wynik referendum lokalnego z dn. 21 czerwca 2009 r (pierwszego w Polsce), w którym mieszkańcy gminy wyrazili sprzeciw planom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, jest w pełni respektowany!

7. Prądu naszego powszedniego...zaczyna brakować

Polska ma problem z prądem. Ze względu na przymrozki w styczniu zwiększyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak czytamy w Wysokim Napięciu, cudem uniknęliśmy blackoutu. Polska musiała prosić o prąd...Niemcy. Cena energii elektrycznej w tych dniach była jedną z najwyższych w Europie. Oto ile kosztuje nasza „niezależność energetyczna”

8. Prezes ZE PAK rezygnuje ze stanowiska i nie podaje powodu

W związku z powyższym ciekawymi wydają się zmiany w zarządzie ZE PAK. Czyżby kapitanowie energetyki konińskiej opuszczali okręt póki jeszcze nie zatonął

9. Konferencja dotycząca suszy już w marcu w Warszawie

22 marca, w Dniu Wody, w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się ogólnopolska konferencja podczas, której eksperci będą dyskutować nt. opracowywanego dla Polski Planu przeciwdziałania skutkom suszy.
czytaj więcej:

Zapraszamy także na podobną konferencję do Wrocławia. Szczegóły już wkrótce

Wydawcy:

Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej"
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Zespół redakcyjny:

Radosław Gawlik (red. naczelny)
Anna Dziadek
Hanna Schudy
Tomasz Waśniewski

 

Pod Prąd

    1. Droga do zatrudnienia po węglu – Wielkopolska liderem transformacji w Polsce     2. Bariera na granicy czesko-polskiej działa - (...)
czytaj całość
1. Wybory samorządowe przy odkrywkach PGE 2. Konin – wybory i rozmowy o pracy po węglu 3. Niepewność w Bełchatowie – górnicy (...)
czytaj całość
1. Jest wyrok w sprawie odkrywki Turów – transformacja potrzebna od zaraz 2. Kopalnia sprzyja osuwiskom – Niemcy mają problem 3. Poważne (...)
czytaj całość
    1. Co dalej z Turowem? 6 marca wyrok, który wpłynie na przyszłość wydobycia     2. Debata samorządowa z Turowem w (...)
czytaj całość
    1. Zmiany w zarządzie PGE – co dalej z Turowem i atomem w Koninie?     2. Rozmowa z burmistrzem Zgorzelca (...)
czytaj całość
 1. Elektrownia Adamów, odkrywka Tomisławice – są plany na dalsze wydobycie i spalanie węgla  2. Cyrk i szopka – dlaczego społeczeństwo (...)
czytaj całość
1. Marcin Popkiewicz o samowystarczalności energetycznej regionu zgorzeleckiego 2. Fundusze unijne dla wielkich koncernów – „RT-ON” będzie się przyglądać procesowi wsparcia (...)
czytaj całość
 1. Wybory w „twierdzy Turów”  2. Blok gazowy na miejscu elektrowni Adamów bez wody  3. Przedsiębiorczość a transformacja energetyczna  4. Wielkopolska walczy o (...)
czytaj całość
więcej
2023-10-02
Pod prąd wrzesień 2023
2023-09-03
Pod prąd sierpień 2023
2023-08-01
Pod prąd lipiec 2023
2023-06-27
Pod prąd czerwiec 2023 r.
2023-06-03
Pod prąd maj 2023 r.
2023-04-29
Pod prąd kwiecień 2023
2023-03-31
Pod prąd marzec 2023
2023-03-01
Pod prąd, luty 2023
2023-01-24
Pod prąd styczeń 2023
2023-01-02
Pod Prąd na przełomie roku 2022/2023
2022-12-17
Pod prąd grudzień 2022 – wydanie świąteczne
2022-11-09
Pod prąd październik-listopad 2022
2022-10-06
Pod prąd wrzesień-październik 2022
2022-09-02
Pod prąd sierpień-wrzesień
2022-07-29
Pod prąd lipiec-sierpień 2022
2022-07-04
Pod prąd czerwiec – lipiec 2022
2022-05-06
Pod prąd maj 2022
2022-04-15
Pod prąd marzec-kwiecień
2022-03-23
Pod prąd luty-marzec
2022-01-25
Pod prąd styczeń 2022
2022-01-02
Pod prąd grudzień-styczeń 2021
2021-11-30
Pod prąd listopad 2021
2021-10-08
Pod prąd wrzesień/październik 2021
2021-09-06
Pod prąd sierpień-wrzesień 2021
2021-07-29
Pod prąd lipiec 2021
2021-06-30
Pod Prąd czerwiec 2021
2021-06-02
Pod Prąd maj 2021
2021-05-01
Pod prąd kwiecień 2021
2021-03-31
Pod prąd marzec 2021 r.
2021-03-01
Pod prąd luty 2021
2021-01-25
Pod Prąd styczeń 2021
2020-12-31
Pod Prąd Grudzień 2020 – podsumowanie roku
2020-11-30
Pod prąd listopad 2020
2020-10-31
Pod prąd październik 2020 r.
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej