×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

26 czerwca 2015
Pod Prąd
 

Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015

Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015

  1. Rolnicy górą
  2. Relacja między bezpieczeństwem a zagrożeniem wg wojewody Świrepo
  3. Korzyści dla niewielu burze piaskowe dla reszty
  4. Obrazy przeszłości i walka o przyszłość- wyjazd studyjny do Niemiec
  5. Odkrywki inspiracją dla społeczeństwa obywatelskiego
  6. Analiza Urzędu Marszałkowskiego – mamy węgiel, kopalnie są problemem
  7. Złotousta komisarz Bieńkowska burzy mity na temat węgla a papież Franciszek mity sceptyków klimatycznych
  8. Ogólnopolska Koalicja Rozwój Tak. Odkrywki Nie w Paryżu

1. Rolnicy górą

Bardzo dobra wiadomość dla rolników uprawiających ziemię na terenie planowanej odkrywki w gminach Gubin- Brody. Agencja Nieruchomości Rolnej (ANR) będzie przedłużać umowy. Potencjalna kopalnia, a raczej działania wojewody lubuskiego dotycząca ochrony złoża, przyczyniły się już jednak do strat finansowych wielu osób. Decyzja o zabezpieczeniu złoża w praktyce oznaczała spore ograniczenia dla działalności nie związanej z energetyką na terenie około 10 tys. ha. Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mogli w tym przypadku korzystać z kredytów preferencyjnych, dopłat oraz odpisywać akcyzy od ceny oleju napędowego. Przypomnijmy, że na terenie gminy Gubin i Brody większość ziem nie spoczywa w rękach prywatnych, jak to ma miejsce np. w Wielkopolsce, ale skarbu państwa. Wójt gminy Gubin wcześniej zaskarżył decyzję wojewody w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Czekamy na rozstrzygnięcie. Nie mniej postanowienie ANR może być świadectwem pewnego postępu. Straty i nerwy jakich doświadczyli dotychczas rolnicy ze względu na planowaną kopalnię zostaną jednak długo w ich pamięci.

Polecamy komentarz Anny Dziadek:

2. Relacja między bezpieczeństwem a zagrożeniem wg wojewody Świrepo

Wojewoda: „Bezpieczeństwo to nie tylko zagrożenie bezpośrednie, ale i pośrednie”. Może to tylko przejęzyczenie, a może i nie ? Ponieważ jeżeli „powstanie elektrownia i kopalnia”, która dla myślących w kategoriach XIX w. decydentów wiąże się z bezpieczeństwem narodowym, to zagrożenie degradacją środowiska, suszą i rozpadem społeczności przytrafi się na pewno. I to nie tylko według logiki wojewody Świrepo, inicjatora Lubuskiej Naukowej Rady Bezpieczeństwa.

3. Korzyści dla niewielu burze piaskowe dla wszystkich

Jednym z kosztów zewnętrznych jakie wiążą się z wydobyciem węgla brunatnego są burze piaskowe. Powstają one w wyniku przesuszenia terenu wywołanego lejem depresyjnym. Mieszkanka miejscowości Późna zarejestrowała to zjawisko. Mimo że kopalni węgla brunatnego nie ma na terenie gminy Gubin, tylko po drugiej stronie granicy, to jednak mieszkańcy doświadczają negatywnych skutków jej obecności. Innymi słowy płacą koszty zewnętrzne obecności kopalni w Niemczech. Tak jak zawsze – kopalnia przynosi zyski wąskiej grupie, natomiast masa innych ludzi, nie wspominając o przyrodzie, ponosi tego negatywne konsekwencje. Przy okazji nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Zainteresowanym polecamy odwiedziny odkrywki „Drzewce” koło gminy Babiak w woj. wielkopolskim gdzie nie tylko panuje susza i zdarzają się burze piaskowe, ale też płoną torfowiska (samozapłony). Korzyści z istnienia tam kopalni płyną oczywiście do elektrowni oraz jednego z najbogatszych Polaków i innej gminy. Zapraszamy na wycieczkę - bliżej niż na Saharę - już dziś. Bełchatów się chowa!

Polecamy film:

4. Obrazy przeszłości i walka o przyszłość- wyjazd studyjny do Niemiec

Zainteresowanym szkodami zewnętrznymi istnienia kopalni odkrywkowych polecamy zdjęcia z wizyty studyjnej po niemieckiej stronie regionu, pod którym znajdują się złoża węgla brunatnego: http://gorzow.tvp.pl/20545453/co-sie-stanie-z-mieszkancami-jesli-powstanie-kopalnia-odkrywkowa

Podczas wycieczki mieszkańcy gmin Gubin i Brody mogli zobaczyć m.in. zanieczyszczoną związkami żelaza Sprewę w miejscowości Spremberg. O „zażelazieniu” rzeki jako efekcie ubocznym górnictwa odkrywkowego pisaliśmy już wielokrotnie. Teraz można się było o tym przekonać na własne oczy.

Wizyta odbyła się także w miejscowości Horno, która tak naprawdę jest kopią 1:1 zniszczonej miejscowości. Można powiedzieć – to robi wrażenie. Ten sam układ ulic i domów oraz odbudowany kościół. Podczas rozmowy z mieszkańcami okazało się jednak, że ta miejscowość „kopia” niezrekompensowała strat psychicznych, jakie towarzyszyły niszczeniu dobytku, cmentarza i ogólnie małej ojczyzny. Oprócz tego okazało się, że w historii były tylko dwie takie „pokazowe wsie”, na zniszczonych ponad 130 na Łużycach. Najczęściej ludzi ze wsi, które ginęły z powodu odkrywek, rozpraszano i przesiedlano do bloków w miastach.

Uczestnicy wycieczki mogli też zobaczyć nieistniejące miejscowości-widma, zniszczone domy i miejsca będące świadkiem dramatu ludzi, którzy musieli zostawiać cale swoje życie dla kopalni. Można sobie wytłumaczyć ten dramat kontekstem politycznym NRD. Jednak nic nie usprawiedliwia tego, że w XXI wieku planiści poszerzania kopalni węgla brunatnego kierują się raczej perspektywą własnej kadencji niż rachunkiem ekonomicznym.

O sprzeciwie Niemców świadczy protest w miejscowości Proschim. Sprzeciwiające się polityce węglowej osoby – utworzyły żółty znak „X”- symbolniezgody na dalsze niszczenie miejsc, które są nie tylko piękne, ale też samowystarczalne pod względem energii. Otuchy protestującym dodał pastor protestancki podczas kazania w małym kościele w Proschim. Nie tylko zachęcał on przybyłych do walki o ziemię, ale i uzasadnił to głęboko religijną nauką o świętości przyrody i każdej istoty żywej. Poza tym odwoływał się on do filozofii świętości życia Alberta Schweitzera. Biorąc pod uwagę to, że właśnie ukazała się encyklika papieża Franciszka można stwierdzić, że słowa pastora były aktualne, ekumeniczne oraz progresywne. Życzylibyśmy sobie takiego wsparcia ze strony naszych duszpasterzy.

Zdjęcia z protestu w Proschim:

5. Odkrywki inspiracją dla społeczeństwa obywatelskiego

Mieszkańcy gminy Babiak ( wschodnia Wielkopolska) są kolejnym przykładem na to, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce to już nie tylko postulat, ale fakt. Na spotkaniu przed referendalnym w Babiaku, sala pękała w szwach, panowała też atmosfera szacunku i wzajemnego wsparcia. Ludzie nie chcą kopalni, bo jej nie potrzebują! Wielkopolska to poszanowanie dla ziemi i pieniędzy. Przeprowadzone w najszybszym możliwym czasie referendum pozwoli, jak podkreślają inicjatorzy, zaoszczędzić zarządowi kopalni środki, które niepotrzebnie by wyrzucał w błoto planując inwestycję, dla której nie ma zgody społecznej! Podobnie jak w przypadku Miejskiej Górki i Krobi, Wielkopolanie z okolic Turku wiedzą jakie straty niesie ze sobą kopalnia węgla brunatnego. Nie kuszą ich domniemane miejsca pracy, ponieważ o takowych stanowi dla nich ich własna ziemia. Na dodatek przekazywana z pokolenia na pokolenie. Trzymaliśmy mocno kciuki za Wielkopolskę 21.06.2015! I udało się. 2537 (ponad 90,25 % głosujących)  głosowało przeciw budowie kopalni a tylko 235 opowiedziało się za.Rozstrzygnięcie obywateli jest prawomocne. Frekwencja  wyniosła  42,94 %.

 Referendum  jest  prawomocne i zobowiązujące dla władz gminy.

Gratulujemy Babiakowi.

Informacja na temat referendum w gminie Babiak:

6. Analiza Urzędu Marszałkowskiego – mamy węgiel, kopalnie są problemem

Lubuski Urząd Marszałkowski opublikował szczegółową analizę dotyczącą złóż kopalnych w regionie. Autorzy analizy zidentyfikowali też obszary problemowe ze względu protesty mieszkańców oraz organizacji sprzeciwiających się wydobyciu węgla brunatnego metodą odkrywkową. Czyli, autorzy stwierdzili to, co wiadomo od dawna - że w regionie jest węgiel oraz, skoro ludzie nie chcą poświęcić swoich domów dla wydobycia surowca, że trzeba opracować jakąś specjalną „politykę i zarządzanie”. Może Urząd Marszałkowski zaproponuje w końcu coś innowacyjnego. Czekamy z niecierpliwością.

7. Złotousta komisarz Bieńkowska burzy mity na temat węgla. A papież Franciszek mity sceptyków klimatycznych

Górnictwo i energetyka to ostatnimi czasy w Polsce temat raczej polityczny niż ekonomiczny. Można nawet powiedzieć - ideologiczny. Ktoś bowiem w przypływie mocy analitycznej własnego umysłu ocenił encyklikę papieża Franciszka dotyczącą zmian klimatu jako „antypolską” Dlaczego? Ponieważ papież zwrócił uwagę na relację między spalaniem węgla a ocieplaniem się klimatu. To jednak komisarz Bieńkowskiej dziękujemy szczególnie za jej słowa ilustrujące prawdziwe oblicze polityków dotujących węgiel. Popierają oni raczej siebie nawzajem, przejadając środki, jakie mogły pójść na restrukturyzację górnictwa i transformację Śląska w kierunku np. odnawialnych źródeł energii.

Komentarz na temat encykliki papieża:

8. Ogólnopolska Koalicja Rozwój Tak. Odkrywki Nie w Paryżu

Przytaczamy relację Tomasza Waśniewskiego, prezesa Zarządu Fundacji Rozwój Tak. Odkrywki Nie

Szanowni Państwo

3 czerwca br. w Paryżu (Zgromadzenie Narodowe) odbyło się międzynarodowe seminarium pt. "Climat et charbon: le rôle de l’Etat actionnaire"(Klimat i węgiel: rola państwa akcjonariusza) pod przewodnictwem Jeana-Paula Chanteguet, szefa Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Planowania Przestrzennego Zgromadzenia Narodowego Francji

Miło mi poinformować, że reprezentowałem tam Ogólnopolską Koalicje "Rozwój Tak-Odkrywki Nie" w charakterze prelegenta. Zostałem zaproszony przez organizację pozarządową "Les Amis de la Terre" (Przyjaciele Ziemi). Polskę we francuskim parlamencie reprezentowała razem ze mną pani Monika Matus z Global Call for Climate Action(animatorka całego przedsięwzięcia – tą drogą ogromne podziękowania :).

W historycznej sali im. Jean Baptiste Colberta w samym sercu stolicy Francji zdałem obszerną relację z sytuacji zagrożonych odkrywkami regionów w Polsce oraz skali protestów przeciwko istniejącym i planowanym kopalniom węgla brunatnego. Przewodniczącego Jeanq-Paula Chanteguet szczególnie zainteresował zasięg planowanych inwestycji węglowych, stanowisko lokalnych społeczności w rejonie Lubina, Legnicy, Ścinawy Gubina i Brodów w lubuskim czy Miejskiej Górki w Wielkopolsce oraz zakres wpływu lobby węglowego i energetycznego na polskie władze państwowe. W odpowiedzi padły z mojej strony ostre słowa o arogancji i braku dialogu władz z zaniepokojonymi o swoją przyszłość obywatelami, niewdrażaniu w życie raportu z misji śledczej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego czy celowym ograniczaniu rozwoju alternatywnych źródeł energii i samowystarczalności energetycznej gmin.  Od razu skomentowała to na twiterze uczestniczka seminarium Armelle Le Comte pisząc‏ "Le lobby du charbon est très puissant en Pologne, fait preuve d'arrogance, pas de dialogue avec les communautés”(Lobby węglowe jest bardzo silne w Polsce, wykazało się arogancją, brakiem dialogu ze społecznościami")

Dziękując gospodarzom za zaproszenie podzieliłem się uwagą, że jest coś dziwnego w tym, że o problemach społeczności zagrożonych istniejącymi i planowanymi kopalniami, o tzw. polityce węglowej naszego kraju (prowadzonej bez oglądania się na koszty społeczne i środowiskowe) mogłem mówić w Brukseli czy Paryżu zaś w polskim Sejmie nie. W naszym Parlamencie rzadko słucha się tych, którzy mają rację i argumenty ... niestety.

http://www.amisdelaterre.org/3-juin-2015-Seminaire-Climat-et.html

Z pozdrowieniami Tomasz Waśniewski

Komentarz „Pod prąd”: Brak jest po prostu dialogu między organizacjami ekologicznymi a rządem. Niepotrzebnie utrwalany jest podział na „my” i „oni”. W interesie wszystkich leży dobra gospodarka, jakościowe środowisko, czyste powietrze a jednocześnie restrukturyzacja branż przemysłu bez przyszłości. A taką jest górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Cały świat, łącznie z Chinami i USA, stawia na przemianę energetyczną, oszczędzanie energii i OZE. Na spotkania organizowane przez Koalicję RTON nie przychodzą przedstawiciele rządu. Z kolei, w roli ekspertów na spotkania komisji parlamentarnych ds. energetyki zapraszane jest głównie lobby węglowe. Przypomina to trochę bajkę o żurawiu i czapli. Miejmy nadzieję, że sytuacja w ramach polskiej energetyki będzie miała inny finał.

Wydawcy:

Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej”
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Zespół redakcyjny:

Hanna Schudy,
Anna Dziadek,
Radosław Gawlik (red. naczelny),
Janusz Szymański.

Pod Prąd

    1. Kopalnia Turów dostała koncesję na wydobycie do 2044 r.     2. GDOŚ potwierdza decyzję dot. Turowa – nielegalna działalność (...)
czytaj całość
    1. Precedens prawny w UE – Czechy skarżą Polskę do TSUE     2. Protest na Trójstyku granic – kończą się (...)
czytaj całość
Kompleks Turów –  Niemcy protestują w Komisji Europejskiej Wałbrzych dostał środki z FST. Bogatyni nie ma nawet na liście Sukces kampanii prawnej (...)
czytaj całość
Cieszymy się, że ten pod wieloma względami „Annus horribilis”  (łac.okropny rok) za nami. Cieszymy się razem z tymi, którzy kolejne (...)
czytaj całość
    1. Sukces Fundacji Rozwój Tak-Odkrywki Nie!!!     2. Sprawiedliwa Transformacja – Bogatynia się budzi     3. Z Turowem czy bez – (...)
czytaj całość
Zamiatanie pod dywan węglowych aktywów – co z rekultywacją? Złoczew – będzie nie będzie? Strajki w PGE - obiecanki przedwyborcze właśnie okazały (...)
czytaj całość
więcej
2020-10-05
Pod Prąd wrzesień/październik 2020
2020-09-05
Pod Prąd sierpień-wrzesień
2020-07-30
Pod Prąd lipiec 2020
2020-07-01
Pod Prąd czerwiec 2020
2020-05-29
Pod Prąd maj 2020
2020-04-29
Pod Prąd kwiecień 2020
2020-04-02
Pod Prąd marzec 2020
2020-03-12
Pod prąd luty 2020
2020-01-23
Pod Prąd styczeń 2020
2019-12-23
Pod prąd listopad-grudzień 2019
2019-11-12
Pod Prąd – październik-listopad 2019
2019-10-21
Pod prąd wrzesień/październik 2019
2019-09-03
Pod prąd, sierpień 2019
2019-08-03
Pod prąd - lipiec 2019
2019-07-11
Pod prąd - czerwiec/lipiec 2019
2019-06-13
Pod prąd maj/czerwiec 2019
2019-06-13
Pod Prąd - kwiecień 2019
2019-03-31
Pod prąd marzec 2019
2019-02-28
Pod Prąd - 2/2019
2019-01-13
Pod prąd styczeń 2019
2018-12-28
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-11-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-10-30
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-09-22
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-29
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-08-05
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-07-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-05-31
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-04-24
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-03-23
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2018-02-08
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2018-01-06
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie (...)
2017-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie
2017-10-12
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie
2017-08-12
Pod Prąd - Informator Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE (...)
2017-06-24
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-05-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-04-07
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2017-02-09
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-23
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-12-03
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-09-19
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-08-16
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-07-15
Pod Prąd - Informator Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (...)
2016-06-08
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016
2016-05-04
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 05.2016
2016-04-02
Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 04.2016
2016-03-04
Pod Prąd - Informator lubuski 2(34) / 2016
2016-01-28
Pod Prąd - Informator lubuski 1(33) / 2016
2016-01-01
Pod Prąd - Informator lubuski 12(32) / 2015
2015-12-03
Pod Prąd - Informator lubuski 11(31) / 2015
2015-11-02
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (30) / 2015
2015-10-03
Pod Prąd - Informator lubuski 9 (29) / 2015
2015-08-31
Pod Prąd - Informator lubuski 8 (28) / 2015
2015-07-29
Pod Prąd - Informator lubuski 7 (27) / 2015
2015-06-26
Pod Prąd - Informator lubuski 6 (26) / 2015
2015-05-18
Pod Prąd - Informator lubuski 5 (25) / 2015
2015-04-21
Pod Prąd - Informator lubuski 4 (24) / 2015
2015-03-23
Pod Prąd - Informator lubuski 3 (23) / 2015
2015-02-24
Pod Prąd - Informator lubuski 2 (22) / 2015
2015-01-20
Pod Prąd - Informator lubuski 1 (21) / 2015
2014-12-21
Informator Lubuski "Pod Prąd"
2014-11-28
Pod Prąd - Informator lubuski 12 (19) 2014 – specjalne
2014-10-15
Pod Prąd - Informator lubuski 10 (17) 2014
2014-04-08
Niezależność mediów po lubusku ...
2014-04-07
Pod Prąd: Informator lubuski 4 (11) / 2014
2014-02-03
„Pod prąd” - Informator Lubuski 2(9)/2014
2013-12-05
Pod Prąd - Informator lubuski 7/2013
2013-10-28
Pod Prąd - Informator lubuski 6/2013
2013-09-03
Informator lubuski 4/2013
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej