×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
0
9 września 2019
Transformacja Energetyczna Ponad Podziałami
 

Newsletter/ Obserwator TEPP sierpień 2019

A. Informacje z wybranych działów

1. Klimat i Środowisko

Koniec węgla teraz
40 000 ludzi protestowało w Niemczech za końcem węgla brunatnego. Różne pokolenia oraz nacje. Imponujący wynik!

Właściciel Polsatu oraz Elektrowni PAK stawia na Czyste Powietrze
Czy to greenwashing czy stoją za tym inne intencje przekonamy się zapewne niedługo, kiedy okaże się, jakie plany ma inwestor odnośnie odkrywek Ościsłowo czy Dęby Szlacheckie. Na razie program wygląda „imponująco”.

Polskie łupki - do widzenia
Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu.

2. Energetyka

OZE

Więcej prądu ze słońca, niż z węgla
Według Komisji Europejskiej, w Polsce możliwe jest całkowite zastąpienie produkcji energii z węgla, energią ze słońca. Również większość miejsc pracy w sektorze węglowym można zastąpić miejscami pracy w sektorze OZE. Sprawiedliwa transformacja energetyczna musi opierać się jednak na szerokim dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Fabryka baterii zasilana wiatrem
Firma Freyr planuję na północy Norwegii budowę wielkiej fabryki baterii, która będzie zasilana energią wiatrową. Dzięki temu koszt produkcji baterii ma być niższy. Docelowo, w ciągu roku, firma chce wytwarzać baterie o pojemności 32 GWh.

Zielona hybryda w Holandii
W 2020 r. Vattenfall zbuduje w Holandii hybrydowy park energetyczny składający się z paneli słonecznych, turbin wiatrowych oraz akumulatorów. Produkcja energii w ten sposób będzie bardziej stabilna. Całkowita moc instalacji wyniesie 60 MW, co ma wystarczyć do zaopatrzenia w energię 40 tys. gospodarstw domowych.

Blackout  w Wielkiej Brytanii mógł być jeszcze większy
9 sierpnia w Wielkiej Brytanii miała miejsce awaria sieci energetycznej, czego skutkiem był blackout i pozbawienie około 1,1 mln odbiorców prądu. Jednak magazyny energii o mocy kilkuset MW, które funkcjonują w brytyjskim systemie energetycznym, pomogły podnieść częstotliwość sieci, co zapobiegło wypadnięciu z systemu większej ilości tradycyjnych elektrowni, które nie mogłyby poprawnie funkcjonować przy zbyt niskiej częstotliwości.

b) EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy zainwestują w EE i OZE w blokach mieszkaniowych
Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który ma premiować inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynków. Z premii remontowej skorzystać mają także wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina ma większość udziałów. Efektem ma być ograniczenie ubóstwa energetycznego w Polsce.

Efektywne ogrzewanie w polskich domach
Innogy Polska wdraża ofertę o nazwie "Efektywne ogrzewanie", w której proponuje kompleksową usługę montażu lub modernizacji urządzeń grzewczych dla domu, a także analizę zapotrzebowania na ciepło oraz pomoc doradcy, przy wyborze formy finansowania. Na kilka najbliższych miesięcy zaplanowany jest projekt pilotażowy dla mieszkańców Warszawy i okolic, gdzie oferowane będą pompy ciepła oraz nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe.

c) TRANSPORT

Panele słoneczne na samochodach
Hyundai zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży modelu samochodu z zamontowanymi na dachu panelami fotowoltaicznymi, które będą częściowo przezroczyste i umożliwią doświetlenie wnętrza auta. Energia słoneczna wyprodukowana w ciągu 6 h ma wypełnić pojemność baterii w 60%. Samochody te na razie będą sprzedawane wyłącznie w Korei i w USA i nie wiadomo jaki będzie ich koszt.

Rośnie w Polsce liczba elektryków i hybryd
Wg. najnowszych danych, pod koniec lipca tego roku w Polsce zarejestrowanych było 6 330 samochodów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. Przez ostatnie siedem miesięcy liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wzrosła o 86% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. To wciąż mało, w szczególności w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jednak tendencja ta rośnie.

B. Nowe koncepcje, nowe technologie energetyczne

1. Badania technologiczne, innowacje

Wodór z ropy naftowej i bitumu – potencjalnie czysta energia
Naukowcy opracowali metodę wydobycia na dużą skalę wodoru z piasków roponośnych (naturalnego bitumu) i pól naftowych. Surowiec ten można będzie wykorzystać do zasilania pojazdów napędzanych wodorem, a także do wytwarzania energii elektrycznej. Wodór uważany jest za wydajne paliwo transportowe i nie wiąże się z problemami zanieczyszczeń.

2. Realizowane  i zrealizowane inwestycje

Innowacyjne panele fotowoltaiczne
Po kilkunastu latach badań ruszyła produkcja elastycznych, ultracienkich paneli fotowoltaicznych, wykonanych w technologii organicznej. Niemiecka firma ma produkować docelowo panele o powierzchni sięgającej 1 mln m2 w skali roku. Główne zalety tej technologii to elastyczność, możliwość częściowej transparentności, mała waga i brak utraty efektywności przy nagrzewaniu się paneli.

Fiasko solarnej drogi we Francji
W grudniu 2016 r. Francuzi uruchomili solarną drogę o długości jednego kilometra, która oprócz podstawowej funkcji, miała produkować energię elektryczną - według założeń ok. 767 kWh (jeden pas ruchu). Niestety pomysł okazał się katastrofą. Produkcja energii była dużo niższa niż zakładano, a same panele uległy uszkodzeniu i dodatkowo generowały dużo hałasu.

C. Regulacje prawne

1. Nowe regulacje na świecie

Ulgi dla prosumentów w Rosji
W Rosji zatwierdzono projekt regulacji mających promować rozwój energetyki prosumenckiej. Prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki prądu za cenę rynkową, a dodatkowo sprzedaż ta będzie zwolniona z podatku dochodowego. Rosyjskie władze sygnalizują ponadto objęcie w przyszłości wsparciem instalacji o mocy przekraczającej 15 kW (sięgającej aż do 100 kW). Ma to ułatwić rozwój rozproszonej energetyki w kraju.

Więcej: https://www.gramwzielone.pl/trendy/101384/rosja-wprowadzi-ulgi-dla-prosumentow

2. Regulacje w Unii Europejskiej

Propozycje Komisji Europejskiej dla klimatu
Na nową kadencję KE proponuje uruchomienie nowych instytucji i środków na transformację energetyczną - m.in. nowy "Fundusz Zielonej Transformacji” jako nowy dodatkowy instrument finansowy, wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego + np. do przekwalifikowania pracowników w obszarach objętych transformacją przemysłową, a także wzmocnienie inicjatyw "Regiony węglowe w transformacji”( Coal Platform UE) i "Czysta energia dla wysp UE" oraz ustanowienie nowej inicjatywy "Sprawiedliwej transformacji obszarów wiejskich”.

Nowe fundusze Unijne z celem efektywności energetycznej
Zasada pierwszeństwa dla oszczędzania energii jest jednym z priorytetów polityki UE i będzie miało odwzorowanie w funduszach unijnych na okres 2021-2027. Tymczasem projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) przewiduje cel ograniczenia zapotrzebowania na energię jedynie o 23% do 2030 r., co wg. KE jest niewystarczające. Polska Zielona Sieć w swoim raporcie dowodzi, że Polska ma dużo większy potencjał redukcji zapotrzebowania na energię, niż wynikałoby z rządowych planów.

3. Regulacje krajowe

Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2?
Minister Środowiska proponuje, by po 2020 r. dochody ze sprzedaży całej puli aukcyjnej uprawnień do emisji CO2 przeznaczone zostały na modernizację sektora energetycznego.
Zdaniem autorów rekomendacji, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na energetykę jądrową, modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym, rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych. Niestety
OZE i transformacja energetyczna pozostają na dalszych miejscach.

Nowelizacja ustawy o OZE
Pod koniec sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która daje podstawę do tegorocznych aukcji dla OZE.  Rozszerzona została także definicja prosumenta – oprócz odbiorców indywidualnych, mogą nimi zostać także mali i średni przedsiębiorcy. Ustawa umożliwia również tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych.

Polska przygotowuje się do zmian klimatu
Wg. dokumentu "Polityka ekologicznej państwa do 2030 roku”, podpisanego przez premiera na początku sierpnia, mieszkańcy Polski będą w kolejnych latach coraz bardziej narażeni na większe ryzyko występowania niektórych chorób, dłuższe fale upałów i  krótkie, ale intensywne opady deszczu. Dokument skupia się na wyzwaniach związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, rozwojem gospodarczym i zapewnienie bezpieczeństwa i ma być podstawą do inwestowania środków z Unii Europejskiej tak, aby Polska zaadaptowała się do skutków zmian klimatycznych.

D. Finansowanie, dotacje

Dotacje na OZE i efektywność energetyczną
Wkrótce ruszą nabory wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich na lata 2014-2021, na inwestycje m.in. z zakresu OZE, efektywności energetycznej i adaptacji do zmian klimatu. Polska od lat jest największym beneficjentem tych środków. Za dystrybucję pieniędzy z zakresu środowiska i energii odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu".

E. Nowe grupy w sektorze OZE

1. Prosumenci, osoby indywidualne

Każdy może być właścicielem farmy wiatrowej
W Wielkiej Brytanii firma Ripple Energy oferuje klientom możliwość zakupu części farmy wiatrowej. Model współwłasności umożliwi indywidualnym klientom osobisty udział w czystej energii. Firma planuje budowę nowych farm wiatrowych i chce zaoferować klientom możliwość posiadania części obiektów. Ma to m.in. zainteresować ludzi posiadaniem własnego źródła czystej energii, którzy tradycyjnie są wyłączeni z projektów zielonej energii.

Wzrost kredytów i pożyczek proekologicznych
BOŚ Bank zwiększył w pierwszym półroczu 2019 r. sprzedaż kredytów proekologicznych aż o 62 %. W nowym modelu biznesowym bank przyjął rządowe działania na rzecz ochrony środowiska i zwiększenia swojego udziału w ograniczeniu emisji  CO₂ w Polsce. Sprzedaż kredytów i pożyczek w segmencie klientów indywidualnych wzrosła o 28,4%, natomiast w segmencie klientów instytucjonalnych aż o 94,3%.

2. Mali i średni przedsiębiorcy

Nowy sposób finansowania OZE
Na rynek weszła kompleksowa oferta firmy OZE Rent. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać nie tylko z innowacyjnej formy finansowania, jaką jest dzierżawa, ale także ubezpieczenie wybranego urządzenia oraz serwis sprzętu. Dzięki temu klienci, którzy chcą zacząć oszczędzać na rachunkach za energię, nie muszą już inwestować własnego kapitału. Firma oferuje również możliwości współpracy dostawcom i producentom z rynku OZE.

3. Samorządy, miasta i województwa

Nowe projekty OZE na Śląsku
W Katowicach podpisanie zostały trzy umowy na dofinansowanie - ze środków unijnych i rządowych – projektów OZE na Śląsku. Projekty obejmują montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE w Czerwionce-Leszczynach oraz instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną z OZE w powiecie żywieckim. Wszystkie regiony należą do najbardziej zanieczyszczonych pod kątem smogu w Polsce.

MPEC w Kielcach zaoszczędzi dzięki słońcu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach uruchomiło farmę fotowoltaiczną (99,6 kW). W czerwcu dzięki nowej farmie opłaty za energię elektryczną zużywaną przez ciepłownię były niższe o 5 tys. zł. Szacuje się, że dzięki nowej inwestycji uda się zaoszczędzić rocznie 30 tys. zł i znacznie obniżyć emisję CO2.

OZE zamiast miału węglowego
Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu planuje całkowicie odejść od spalania miału węglowego i wprowadzić technologię OZE. Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji, w której budowana jest hybrydowa centrala cieplna oparta o pompy ciepła, magazyny ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Koszt pierwszego etapu stworzenia instalacji i wdrożenia to ok. 2,5 mln zł.

4. Inni: sektor edukacji, szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych, organizacje pozarządowe

Uczelnie wyższe otwierają się na nowe kierunki OZE
Na Politechnice Gdańskiej powstają pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. W organizację studiów zaangażowało się Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną specjaliści z gdańskiej uczelni oraz firm z sektora energetyki wiatrowej.

Centrum szkolenia OZE na Śląsku
Projekt Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej - PSEW, które jest członkiem platformy „Coal Regions in Transition”, planuje utworzenie na Śląsku Centrum Szkoleniowego, które ma kształcić inżynierów i specjalistów w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Realizacja inwestycji zapowiadanej przez PSEW rozpoczęłaby się w 2020 r. i zakończyła w ciągu trzech lat.

Organizacja pozarządowa liderem projektu OZE
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jest liderem projektu „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski”, w ramach którego kilkadziesiąt gmin w Małopolsce będzie miało szanse zakupienia i zainstalowania prawie 6 tysięcy urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Projekt realizowany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

F. Monitoring transformacji energetycznej

1. Rekordy czasowe (pracy) i cenowe OZE

Rekord w historii polskiej fotowoltaiki
W lipcu tego roku padł rekord zainstalowanej mocy w źródłach fotowoltaicznych w Polsce. Przez cały miesiąc powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 116,1 MW, czyli o 15,1% więcej w porównaniu do danych z początku lipca. Tym samym, całkowita zainstalowana moc fotowoltaiki w naszym kraju, wzrosła do 882,6 MW.

Najtańsza energia wiatrowa na świecie
Chińska firma zapowiada produkcję energii po najniższej cenie w historii globalnego rynku wiatrowego. Nowa farma wiatrowa, która ma tego dokonać, powstanie w prowincji Saskatchewan w Kanadzie, a jej moc osiągnie 200 MW. Nie wiadomo na razie, jaka będzie ostateczna cena energii.

Przygotowała:

Katarzyna Kubiczek, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Transformacja Energetyczna Ponad Podziałami

W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat:     • dopłat do używanych aut elektrycznych     • innowacyjnej technologii produkcji (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat:     • emisyjności energetyki w Polsce     • tanich i (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat:     • roli biogazowni w systemie energetycznym     • innowacyjnego ogniwa słonecznego     (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat:     • dezinformacji związanych z polskim rolnictwem     • nowej technologii magazynowania (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat: - problemu rolnictwa w kontekście Zielonego Ładu - obiecującej technologii magazynowania wodoru - (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat: • innowacyjnych wiatraków z niskoemisyjnej stali • pierwszego na świecie wodorowego samolotu • (...)
czytaj całość
W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat: pierwszej w Polsce linii bezpośredniej OZE pilotażowego projektu dot. efektywności energetycznej budynków zmian (...)
czytaj całość
więcej
2023-11-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) październik 2023
2023-10-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) wrzesień 2023
2023-09-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2023
2023-07-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) lipiec 2023
2023-07-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) czerwiec 2023
2023-06-06
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) maj 2023
2023-05-04
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) kwiecień 2023
2023-04-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) marzec 2022
2023-03-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) luty 2023
2023-02-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) styczeń 2022
2023-01-08
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) grudzień 2022
2022-12-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) listopad (...)
2022-11-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) październik (...)
2022-10-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) wrzesień (...)
2022-08-02
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Lipiec 2022
2022-07-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Czerwiec (...)
2022-06-02
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)/ maj 2022
2022-05-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) kwiecień 2022
2022-04-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) marzec 2022
2022-03-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) luty (...)
2022-01-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) styczeń 2022
2021-12-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) grudzień 2021
2021-12-03
IV Wrocławskie Konwersatorium Inteligentna Energetyka
2021-12-02
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) listopad 2021
2021-11-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) październik 2021
2021-10-03
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2021-08-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) - sierpień (...)
2021-07-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2021-07-02
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) czerwiec 2021
2021-04-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2021-03-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) marzec 2021
2021-03-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) luty 2021
2021-02-01
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2021-01-25
Prognoza na Nowy Rok: wiatr i słońce.
2020-12-29
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2020-11-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2020-11-02
Newsletter/ Obserwator TEPP październik 2020
2020-09-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) - wrzesień 2020
2020-08-28
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2020
2020-08-26
OD DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH 2020 DO ELEKTROPROSUMERYZMU 2050
2020-07-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) lipiec 2020
2020-07-26
prof. Jan Popczyk: Trzy fale elektroprosumeryzmu
2020-07-02
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) czerwiec 2020
2020-05-27
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) maj 2020
2020-05-05
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) kwiecień (...)
2020-03-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) marzec 2020
2020-03-06
Newsletter/ Obserwator TEPP
2020-02-18
Transformacja energetyczna Zagłębia Turoszowskiego
2020-02-06
Newsletter/ Obserwator TEPP - styczeń 2020
2019-12-30
Newsletter/ Obserwator TEPP grudzień 2019
2019-11-30
Newsletter/ Obserwator TEPP, listopad 2019
2019-11-05
Newsletter/ Obserwator TEPP październik 2019
2019-10-02
Newsletter/ Obserwator TEPP / wrzesień 2019
2019-09-09
Newsletter/ Obserwator TEPP sierpień 2019
2019-08-07
Newsletter /Obserwator TEPP /lipiec 2019
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej