×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

24 czerwca 2015
Klimat
 

Apel do premier Kopacz w obronie energetyki obywatelskiej

Jako obywatele, działacze społeczni, naukowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki po raz kolejny czujemy się lekceważeni i oszukiwani przez reprezentantów polskich władz.

Warszawa, 22.06.2015
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Do Wiadomości:
Szanowny Pan
Janusz Piechociński
V-ce Prezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki


Szanowna Pani Premier,

Jako obywatele, działacze społeczni, naukowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki po raz kolejny czujemy się lekceważeni i oszukiwani przez reprezentantów polskich władz.

Działania, które opisujemy poniżej, świadczą o faktach bardzo niepokojących dla Polski, godzących w polską rację stanu. Od wielu lat polityka energetyczna w naszym kraju jest prowadzona przez kolejne rządy pod dyktando silnego lobby firm energetycznych. By nie tracić konkurencyjności i szans na rozwój, Polska musi pilnie wprowadzać nowe technologie energetyczne w obszarze poprawy efektywności i odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na początku tego roku, Sejm wprowadził do ustawy o OZE mechanizm taryf gwarantowanych dla mikroelektrowni OZE o mocach do 10 kW, czyli tzw. „poprawkę prosumencką”. Było to ogromnym sukcesem społeczeństwa obywatelskiego. Mechanizm umożliwia bowiem zwykłym obywatelom opłacalną produkcję czystej energii. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju nowoczesnej energetyki, co wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora, poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego kraju, a także umożliwi obywatelom sprawiedliwy udział w produkcji energii.

Zaraz po przyjęciu ustawy Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało jej nowelizację. Początkowo miała ona jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, jednak ostatecznie wnosi znacznie większe zmiany niż zapowiadano. Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, to nie tylko wprowadzi szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe) działających na niekorzyść obywateli, ale też negatywnie wpłynie na opłacalność indywidualnych inwestycji w mikroinstalacje OZE.

W naszym przekonaniu zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Powody, dla których część polityków i urzędników próbuje demonizować rozwój energetyki obywatelskiej, nastawiać społeczeństwo przeciwko tym, którzy chcieliby, aby inwestowanie we własne małe źródła energii stało się w Polsce opłacalne, są niezrozumiałe. Z powodu ciągle powtarzanych publicznie przekłamań dotyczących kosztów i skutków społecznych wprowadzenia taryf gwarantowanych, społeczeństwo obywatelskie traci i tak mocno już nadwerężone zaufanie do struktur państwowych.

Tymczasem już dziś, Polska zostaje daleko w tyle za gospodarkami krajów wysokorozwiniętych, które zdecydowały się na stopniową transformację w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Antyinnowacyjna polityka w zakresie energetyki, brak zdolności do patrzenia w przyszłość i kreowania spójnych długofalowych strategii doprowadziły do pogłębienia się problemów gospodarczych i społecznych. Wśród nich można wymienić m.in. zapóźnienie restrukturyzacji sektora wydobywczego czy osłabienie rozwoju przemysłu cyfrowych technologii energetycznych i procesów cyfryzacji infrastruktury technicznej kraju. Zauważalny jest też spadek jakości usług świadczonych przez system elektroenergetyczny, a co za tym idzie obniżenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i wzrost uzależnienia polskiej gospodarki od importu paliw.

Rząd świadomie rezygnuje z postępowej polityki energetycznej oraz budowy innowacyjnej, sprawiedliwej społecznie gospodarki na rzecz wzmacniania monopolu kilku koncernów kosztem obywateli. Towarzyszy temu dezinformacja opinii publicznej, co do rzeczywistych przyczyn narastającej utraty konkurencyjności krajowej energetyki. Jeżeli dzisiaj nie zostaną podjęte strategiczne decyzje, które umożliwią rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej Polska pozostanie skansenem Europy i będzie zmuszona do kupowania tańszej energii z zagranicy.
Rząd nie może dłużej ignorować potencjału energetyki rozproszonej opartej o mikroinstalacje OZE.

Dzięki niej tylko w ciągu najbliższej dekady może powstać nawet 70 tysięcy trwałych miejsc pracy na terenie całego kraju. Rozwinąłby się rodzimy przemysł oraz poprawiłaby się konkurencyjność wielu sektorów polskiej gospodarki.1 Energetyka obywatelska to też szansa na rozwój obszarów wiejskich. To także poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju – rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej i spadek importu surowców energetycznych (za który Polska płaci rocznie około 70 mld zł, głównie Rosji).

Skok cywilizacyjny, którego możemy dokonać właśnie dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej, nie będzie możliwy bez wprowadzenia efektywnych mechanizmów wsparcia. Taryfy gwarantowane to jedyny mechanizm, który zapewnia efektywne ekonomicznie wsparcie rozwoju OZE oraz prowadzi do spadku kosztów technologii o co najmniej 10 procent rocznie.

2 Ukrywanie przed opinią publiczną korzyści i możliwości gospodarczych, jakie niesie ze sobą proinnowacyjna polityka rozwoju rozproszonej, odnawialnej energetyki z udziałem obywateli oraz blokowanie rozwoju energetyki prosumenckiej są działaniami na szkodę kraju.

Zwracamy się do Pani Premier z apelem, by ewentualna nowelizacja ustawy o OZE miała na celu wyłącznie doprecyzowanie wątpliwości redakcyjnych i interpretacyjnych, bez zmieniania istoty mechanizmu wsparcia przyjętego przez Sejm RP dzięki ogromnemu wysiłkowi społecznemu. Nie może ona ograniczać rozwoju energetyki obywatelskiej i uderzać w Polaków, którzy chcieliby w sposób opłacalny produkować energię w przydomowych instalacjach OZE. Przyjęcie arbitralnych decyzji Ministerstwa Gospodarki, podważających i zmieniających ustawę przyjętą przez parlament, byłoby również burzeniem ukształtowanego ładu konstytucyjnego.
Apelujemy, by sposób przygotowania, konsultacji i przyjęcia nowelizacji ustawy był transparentny.

Wyniki konsultacji społecznych nie mogą zostać zignorowane. Oczekujemy również, że nowelizacja zostanie podparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce.

Wnosimy o powołanie przez Panią Premier Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która wspólnymi siłami administracji państwowej, środowisk naukowych, społecznych i przedsiębiorców będzie bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE – prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki.

Szanowna Pani Premier,

podpisuje się pod tym listem wyjątkowa grupa ze względu na jej szeroki, interdyscyplinarny skład. Są tu działający od lat: organizacje ekologiczne, zajmujące się od lat polityką energetyczno-klimatyczną, naukowcy, przedsiębiorcy oraz liczne organizacje, reprezentujące setki producentów i usługodawców z powstającego sektora efektywnej, odnawialnej i rozproszonej energetyki. Ta grupa i sektor aktywnych obywateli mają już swoją dobrą, prostą nazwę – „energetyka obywatelska”. Prosimy Panią o nadrobienie czasu oraz włączenie partii i rządu, które Pani reprezentuje, w działania na rzecz Obywateli.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji
Stefan Kamiński, prezes

Instytut
Energetyki Odnawialnej
Grzegorz Wiśniewski, prezes

Pomorskie Konsorcjum 3x20
Edward Licznerski, prezes

Stowarzyszenie Branży
 Fotowoltaicznej - Polska PV
 Bogdan Szymański, prezes

Koalicja Klimatyczna*
Zbigniew Karaczun, ekspert

Polska Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła
 Paweł Lachman, prezes

Polska Korporacja Techniki SGGiK
Tadeusz Jassa, prezydent

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Stanisław M. Pietruszko, prezes

Polskie Stowarzyszenie
Pomp Ciepła
 Tomasz Mania, prezes

Stowarzyszenie Producentów i
Importerów Urządzeń Grzewczych
  Janusz Starościk, prezes

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
Beata Kępińska, prezes

Unia Producentów i Pracodawców
 Przemysłu Biogazowego
 Sylwia Koch-Kopyszko, prezes

Związek Pracodawców Forum
 Energetyki Odnawialnej
Piotr Czajkowski, V-ce prezes


Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych:

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

 

Klimat

Warszawa przystępuje do Układu o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych jako pierwsze miasto w Polsce Stolica nie będzie już wspierać rozwoju paliw kopalnych. (...)
czytaj całość
W sobotę 11 grudnia ruch Extinction Rebellion Youth po raz pierwszy wyszedł na ulice Wrocławia, by domagać się adekwatnych działań światowych (...)
czytaj całość
Inicjatywa stworzenia Wielkiego Zielonego Muru, który pasem zieleni połączy wschodni i zachodnie wybrzeże Afryki, zyskała właśnie deklarację ponad 8 mld (...)
czytaj całość
Hanna Schudy: Ursula von der Leyen ogłosiła plan Komisji Europejskiej do podniesienia klimatycznego celu redukcyjnego gazów cieplarnianych UE na rok (...)
czytaj całość
Komunikat 01/2020 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w (...)
czytaj całość
„Ale”, „jednak” czy „aczkolwiek” to częste słowa w strategii argumentacyjnej polityków. Kryją się za nią przynajmniej dwie funkcje - możemy (...)
czytaj całość
Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak (...)
czytaj całość
Spontaniczny protest przeciwko postawie polskiego rządu w Brukseli
czytaj całość
więcej
2019-11-04
Czekając na COP 25 – listopad miesiącem protestów (FELIETON)
2019-10-18
Alarm Klimatyczny we Wrocławiu
2019-09-19
Sekretarz generalny ONZ liczy na konkrety podczas Szczytu Klimatycznego
2019-09-17
IV Forum Przyjaciół Drzew 2019
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-06-22
Morawiecki wbrew polskiej racji stanu blokuje neutralność klimatyczną na szczycie (...)
2019-04-26
Extinction Rebellion w Londynie
2018-12-22
Tęsknię za śniegiem, za czterema porami roku
2018-12-18
Powstrzymajmy wspólnie katastrofę klimatyczną
2018-12-15
Memorandum Katowickie.
2018-12-10
Marsz dla Klimatu Policja atakuje pokojowy marsz w Katowicach
2018-12-09
List otwarty do redakcji po Marszu dla Klimatu
2018-12-05
Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofy
2018-12-04
Z Wrocławia na Marsz dla Klimatu – COP24.
2018-11-25
Państwo na ławie oskarżonych – takie rewelacje dzięki zmianom klimatu
2018-11-16
Europarlament poparł pierwsze w historii UE standardy emisji CO2 dla (...)
2018-11-13
Polish NGOs appeal to the decision makers to stop capacity (...)
2018-08-16
Jak ochłodzić miasta?
2018-05-12
Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa (...)
2018-02-26
Szczyt spontaniczności – przygotowania do COP 24 w Katowicach
2018-02-01
Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach
2017-12-05
Klimat i nauka vs polityka
2017-11-08
COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla (...)
2017-11-07
Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między (...)
2017-11-03
Zmiana klimatu w Bundestagu – złość i rozczarowanie
2017-03-01
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
2016-11-30
Wokół szczytu klimatycznego COP 22 w Marrakeszu – Trzeźwość i (...)
2016-11-05
Unia Europejska potrzebuje skutecznej polityki klimatycznej
2016-06-27
Unijna polityka klimatyczna w obliczu Brexitu
2016-01-08
Polska pozywa UE ws. ETS
2015-12-18
Na nic globalne porozumienie!
2015-12-17
Możliwa 63-procentowa redukcja emisji do 2050 r.
2015-12-15
Uniwersalne porozumienie klimatyczne
2015-12-11
list otwarty do szefowej polskiego rządu
2015-12-08
Między biedą a zmianami klimatu. Polska kontra Kenia
2015-12-08
COP21: Losy porozumienia w rękach delegatów
2015-12-03
Szyszko: zasoby geotermalne i biomasa szansą dla Polski
2015-12-03
COP21: zapowiadają się trudne negocjacje
2015-11-25
Nowy Jork: prokurator generalny pozywa węglowych gigantów
2015-11-20
Tchórzewski: Polska zmotywowana, by renegocjować zobowiązania klimatyczne
2015-10-27
Blokowanie polityki klimatycznej czas zacząć!
2015-10-23
Oddaję głos delegatom rządu RP. Konferencja klimatyczna (...)
2015-10-21
COP Pozytywny wiatr zmian z Ameryki Północnej?
2015-10-20
Tajfun na Filipinach przywitał negocjacje klimatyczne ONZ
2015-10-05
Kukiz uderza w rząd i Donalda Tuska: *To namiestnik Niemiec*
2015-10-05
Polityką klimatyczną w kryzys migracyjny
2015-10-01
Wieczna zmarzlina – tykająca klimatyczna bomba
2015-09-11
Maciej Grabowski, minister środowiska w money.pl: Propozycja PiS jest mało (...)
2015-09-11
Jaka jest rola węgla w Europie?
2015-07-08
Bezkompromisowa deklaracja Chin
2015-07-07
MAE: Nieefektywne elektrownie węglowe muszą zniknąć
2015-07-07
Obama i Rousseff wzywają do zawarcia ambitnego porozumienia ws. klimatu
2015-07-07
Niemcy: Nie będzie opłat klimatycznych dla siłowni węglowych
2015-06-29
Niemcy: opłaty klimatycznej dla najstarszych elektrowni węglowych?
2015-06-24
Apel do premier Kopacz w obronie energetyki obywatelskiej
2015-05-14
Polska rozczarowana kompromisem w sprawie rezerwy CO2
2015-05-11
Porozumienie ws. rezerwy stabilizacyjnej to sukces
2015-04-20
*Vast methane plumes escaping from the seafloor* discovered in Siberian (...)
2014-12-17
Lima, COP 20: Podsumowanie
2014-12-14
Pieniądz rządzi ... klimatem.
2014-12-13
Lima: 13 dzien negocjacji
2014-12-12
Strategie zamierzonych krajowych zobowiązań redukcyjnych (INDCs)
2014-12-11
Polskie uzależnienie od węgla
2014-12-09
Nasz człowiek w Limie
2014-11-09
Niemiecka prasa: Po nas choćby potop!
2014-10-24
Depesze z Brukseli
2014-10-10
Podsumowanie Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku
2014-10-04
Kopacz: w kwestii redukcji emisji CO2 - nie wykluczam weta
2014-09-27
Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatyczne
2014-09-24
Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?
2014-09-20
Zabrać kopalnym, dać odnawialnym
2014-09-04
Na furce z weglem do Brukseli
2014-09-03
Raport Banku Światowego – ochrona klimatu się opłaca
2014-09-02
Koalicja Klimatyczna przedstawia uwagi do Polityki energetycznej Polski do 2050 (...)
2014-08-13
Najwięksi truciciele w Polsce
2014-08-13
Niekończące się upały
2014-07-30
Szczyt Klimatyczny 23 września 2014 r.
2014-07-09
Ekologiczni zyskują więcej. Porty stawiają na statki napędzane LNG
2014-07-01
Ochrona klimatu receptą na niezależność energetyczną
2014-05-04
Unia energetyczna nie zastąpi polityki klimatycznej
2014-03-15
Polska niepotrzebnie straszy wetem klimatycznym
2014-03-15
debata 2602 lead Cele UE na 2030 rok szansą na (...)
2014-03-10
Zdaniem Europejczyków działania w dziedzinie klimatu sprzyjają naprawie gospodarki i (...)
2014-03-02
Andrzej Kassenberg o polityce klimatycznej UE do roku 2030
2014-02-21
Decyzja UE zezwalająca na większą emisję zanieczyszczeń z polskich elektrowni (...)
2014-02-10
Raport Climate Strategies
2014-02-07
Dyrektywa siarkowa zagrozi małym armatorom i bałtyckiej żegludze promowej.
2014-01-30
Klęska suszy w Kalifornii
2014-01-26
KE zatwierdza przydział przez polski rząd bezpłatnych uprawnień do emisji (...)
2014-01-10
Dlaczego zdecydowane działania w dziedzinie klimatu leżą w interesie gospodarczym (...)
2013-11-30
Echa polskiej działalności na COP
2013-11-24
COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej