Klimat

Zdaniem Europejczyków działania w dziedzinie klimatu sprzyjają naprawie gospodarki i zwiększaniu zatrudnienia

10 marca 2014 min
(galeria fotografii)

Cztery na pięć osób w Unii Europejskiej uznają, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii mogą stymulować gospodarkę i zatrudnienie.

Wynika to z najnowszego specjalnego badania Eurobarometru na temat zmian klimatu. Wynik ten jest nieco wyższy niż w poprzednim badaniu, które przeprowadzono w 2011 r., kiedy z powyższym stwierdzeniem zgodziło się 78 proc. ankietowanych.

W kilku krajach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym i finansowym odnotowano bardzo wysoki odsetek obywateli uznających korzyści ekonomiczne działań w dziedzinie klimatu i efektywności energetycznej. W żadnym państwie członkowskim poparcie nie było niższe niż 65 proc.

Badanie1 wykazało również, że 70 proc. obywateli zgadza się, że zmniejszenie importu paliw kopalnych spoza UE mogłoby przynieść korzyści gospodarcze.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Rozwoju gospodarczego i ochrony klimatu nie można traktować jak alternatyw: efektywne pod względem kosztów działanie w dziedzinie klimatu jest korzystne dla gospodarki. Bardzo mnie cieszy, że fakt ten uznają również europejscy obywatele. Badanie Eurobarometru jest wyraźnym sygnałem dla przywódców UE, którzy powinni podjąć odważne działania w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze. Wyniki tej ankiety są również zachętą dla nas, członków Komisji. Będziemy kontynuować starania o prowadzenie w Europie ambitnej polityki związanej z przeciwdziałaniem zmianie klimatu.″

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Jak wykazało badanie, zdecydowana większość Europejczyków oczekuje od reprezentujących ich polityków podjęcia natychmiastowych działań w dziedzinie klimatu. Obywatele są świadomi tego, że problem zmiany klimatu nie rozwiązał się sam, podczas gdy politycy byli zajęci kryzysem gospodarczym. Wybór – albo wzrost i konkurencyjność, albo klimat – jest nieporozumieniem. Obie kwestie są równie ważne i obie są nam potrzebne. Mam nadzieję, że liderzy UE podejmą adekwatne działania w odpowiedzi na nasze propozycje w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r., które przedstawimy w trakcie najbliższego szczytu Rady Europejskiej pod koniec miesiąca.″

Najważniejsze wyniki badania:

80 proc. respondentów zgadza się, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii może stymulować gospodarkę i zatrudnienie. 31 proc. w pełni zgadza się z tym stwierdzeniem, a 49 proc. raczej się z nim zgadza. Największy odsetek osób, które w pełni zgadzają się z tym stwierdzeniem, odnotowano w następujących krajach: Hiszpania (52 proc.), Szwecja (50 proc.), Malta (44 proc.), Irlandia i Cypr (43 proc.) oraz Grecja (42 proc.). Najniższy udział respondentów, którzy w pełni zgadzają się lub raczej zgadzają się z tym stwierdzeniem, stwierdzono w Estonii (65 proc.).

Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem. Znaczna większość – 69 proc. – jest zdania, że problem jest „bardzo poważny”, a 21 proc. uznaje go za „dość poważny”. Jedynie 9 proc. uważa, że nie jest to poważny problem. W skali od 1 (niezbyt poważny) do 10 (bardzo poważny) wagę problemu zmiany klimatu oceniono na 7,3. Dla porównania, w 2011 r. średnia ocena wyniosła 7,4, a w 2009 r. – 7,1.

Zmiana klimatu jest uznawana za jeden z najpoważniejszych globalnych problemów – po głodzie i sytuacji gospodarczej. W 2011 r. zmiana klimatu zajęła drugą pozycję, po ubóstwie, głodzie i braku wody, a przed stanem gospodarki. Obecnie połowa obywateli Europy wymienia zmianę klimatu wśród czterech najpoważniejszych problemów. Klimat jest najczęściej uznawany za najważniejszy problem na świecie przez obywateli Szwecji (39 proc.), Danii (30 proc.) i Malty (30 proc.).

70 proc. Europejczyków zgadza się z twierdzeniem, że zmniejszenie importu paliw kopalnych mogłoby przynieść korzyści UE. W pełni zgadza się z tym stwierdzeniem 26 proc., a 44 proc. raczej się zgadza. Największy odsetek osób, które w pełni zgadzają się z tym stwierdzeniem, odnotowano w następujących krajach: Hiszpania (45 proc.), Austria (40 proc.), Cypr (38 proc.), Irlandia (37 proc.), Portugalia (34 proc.) i Malta (34 proc.).

Zdecydowana większość Europejczyków popiera krajowe działania w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. 92 proc. respondentów uważa, że ważne jest, aby ich rządy udzielały wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r., a nieco ponad połowa (51 proc.) twierdzi, że jest to „bardzo ważne”. 90 proc. ankietowanych uznaje, że ważne jest określenie przez rządy celów, służących zwiększeniu do 2030 r. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a 49 proc. uznało wyznaczenie takich celów za „bardzo ważne”.

Połowa Europejczyków twierdzi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy podjęło w tej dziedzinie jakieś działania (nieznacznie mniej niż w 2011 r., kiedy podejmowanie działań deklarowało 53 proc. ankietowanych). Jednak gdy podano szczegółowy wykaz działań i usunięto ograniczenia czasowe, że odsetek ten wzrósł do 89 proc. (w 2011 r. – 85 proc.). Najczęściej podejmowane działania to recykling odpadów (69 proc.) i ograniczanie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku (51 proc.).

Dodatkowe informacje:

Link do strony Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

tytul: Polska niepotrzebnie straszy wetem klimatycznymtytul: Wielka zagadka polskiego węglatytul: debata 2602 lead Cele UE na 2030 rok szansą na rozwój polskiej gospodarki tytul: Odnawialne źródła energii czekają na plantytul: Komisarz UE nawołuje do polityki klimatycznej, nawiązując do Ukrainytytul: Prosument dla jst. NFOŚiGW wesprze budowę małych, lokalnych elektrowni tytul: Biogazownie nie są na przegranej pozycji tytul: Cele pakietu klimatyczno-energetycznego a sprawa polska
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.