Klimat

Zabrać kopalnym, dać odnawialnym

20 września 2014 min
(galeria fotografii)

Blisko 160 czołowych ekologów wezwało fundacje i filantropów, by przeznaczali swoje pieniądze na walkę ze zmianami klimatu.

W liście otwartym, opublikowanym w formie całostronicowej reklamy w międzynarodowym wydaniu "New York Times", znani obrońcy środowiska z całego świata twierdzą, że fundacje mogą odegrać dużą rolę w inicjowaniu akcji przeciwidzałających zmianom klimatu.

Wiele fundacji posiada udziały w spółkach zajmujących się wydobyciem bądź dystrybucją paliw kopalnych. Sektor ten w największym stopniu przyczynia się do ocieplenia. Zarabiane w ten sposób pieniądze służą rozwiązywaniu problemów społecznych, które pogłębią się na skutek zmian klimatu.

Lista sygnatariuszy obejmuje m.in. brytyjskich ekologów Jonathan Porritt i Tony’ego Junipera, liderów zielonej energetyki Juliet Davenport i Dale’a Vince’a, oraz międzynarodowych ekspertów, takich jak Aimée Christensen i Peggy Liu.

Apel ostrzega przed skutkami globalnego ocieplenia, na skutek którego, jak piszą autorzy „możemy stracić zasoby żywnościowe, wodę pitną, zwiększyć ryzyko wojen oraz doprowadzić do zderzenia cywilizacji”. Pomimo tych zagrożeń, rządom nie udało się ograniczyć emisji gazów cieplarnianych. Paryski szczyt klimatyczny ONZ w 2015 r. może być ostatnią szansą na „uzgodnienie traktatu, który uratuje cywilizację”.

Fundacje i filantropi mogą zmienić bieg rzeczy, uważają laureaci najważniejszych nagród ekologicznych. „Filantropijne fundacje, biorąc pod uwagę skalę posaidanych przez nie środków, mogą obudzić społeczeństwa i pomóc w niegocjowaniu traktatu klimatycznego” – czytamy w apelu. Niektóre fundacje już rozpoczęły tego typu działania. Około 17 organizacji członkowskich zreszonych w koalicji Divest-Invest i dysponujących łącznie budżetem wartości 2 miliardów dolarów (wśród nich m.in. Wallace Global Fund) niedawno zobowiązał się do zbycia udziałów w sektorze paliw kopalnych i zainwestowanie w energię odnawialną.

Deklarację opublikowaną w NYT koordynował znany działacz ekologiczny Jeremy Leggett, który jednocześnie jest założyciel i prezes firmy Solarcentury, zajmującej się produkcją paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. „Fundacje, z których wiele wyraża zaniepokojenie zmianami klimatu, mogą robić dużo więcej niż obecnie” – uzasadnia potrzebę apelu. Według Leggete’a „spektakularny rozwój czystej energii” i „presja na wydatki inwestycyjne firm zajmujących sie paliwami kopalnymi”, oznaczają, że istnieje znacząca szansa na przyspieszenie działań na rzecz klimatu. Dodał jednak, że wielu filantropów musi sobie uświadomić, jak zmiany klimatyczne wpłyną na ich wysiłki.

„Co z tego, że fundacje robią naprawdę dobrą robotę w dziedzinie polityki zdrowotnej, rolnej czy wodnej, jeśli globalna średnia temperatura może wzrosnąć o 4-6oC? Problem klimatu jest pierwszorzędny”.

Tłumaczenie Michał Olszewski
na podstawie blueandgreentomorrow.com
chronmyklimat.pl
 

tekst deklaracji:

tytul: Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?tytul: Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10 tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000tytul: Polityczne siecitytul: Między Śląskiem a kowadłemtytul: Jak lepiej zarządzać polskim systemem energetycznym? Odpowiada Arkadiusz Węglarz
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Jak ochłodzić miasta?

Związane ze zmianami klimatu fale upałów są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast ze względu na efekt miejskiej wyspy ciepła. Upały szkodzą nie tylko ludziom, lecz także środowisku, ponieważ urządzenia wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń zużywają dużo energii – m.in. z tego powodu 4 czerwca 2018 r. padł kolejny rekord zapotrzebowania na prąd w Polsce latem.

mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.