Klimat

Lima: 13 dzien negocjacji

13 grudnia 2014 min
(galeria fotografii)

Po 10 dniach oficjalnych negocjacji w ramach Cop20 w Limie, państwom nie udało się w wyznaczonym czasie dojść do porozumienia .

W piątek – ostatni oficjalny dzień negocjacji – państwa porozumiały się jedynie do treści jednego paragrafu. Jest to paragraf 34, który mówi o wzmocnionej współpracy w zakresie redukcji emisji do roku 2020.

To co dzieje się teraz w Limie, w sali plenarnej ‘Cusco’, jest przeciwieństwem radości, która towarzyszyła otwarciu COP20. Mimo wielkich oczekiwań wobec tych negocjacji, poprzedzonych bezprecedensowymi wydarzeniami, i nadzieja, ze tym razem negocjacji zakończał się w planowanym czasie, negocjacje wpadły na krętą drogę.

Państwa dzielą stare kwestie, takie jak: jak kraje bogate i biedne maja dzielić się odpowiedzialnością za zmiany klimatu? Czy wszystkie kraje powinny redukować emisje co2, czy tylko te uprzemysłowione? Ale też nowe.

Na chwilę obecną w szkicu porozumienia COP20 nie ma zapisów dotyczących Loss and Damage oraz równości. To budzi wielkie oburzenie wielu państw. Państwa-wyspy i mniej rozwinięte kraje, popierają umowę, chociaż przedstawiają swoje obawy braku konkretnego mechanizmu finansowego i technicznego. Z drugiej strony te same państwa są zadowolone z zapisów preambuły, w której znalazł się zapis dotyczący utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2̊C. Aby osiągnąć ten cel, do końca marca 2015 roku państwa będą musiały zaprezentować ambitne i transparentne dane zobowiązania INDCs. Jednak w toku negocjacji ten instrument stal się jeszcze bardziej nieprecyzyjny przez co zachodzi obawa, ze będzie miał słabszą moc niż zakładano. Dodano również, zapis podkreślający role kobiet i młodzieży

Za

Przeciw

Dlaczego // Komentarz

Szwajcaria

 

Nie zgadza sie na obecny zapis, ale jest gotowa dalej pracować nad szkicem umowy.

Meksyk

 

Chce bardziej ambitnych zapisów, ale jest gotowy do dalszej pracy nad szkicem.

Włochy (UE)

 

UE gotowa poprzeć aktualny szkic umowy.

 

Sudan (w imieniu grupy Afrykańskiej)

Chce balansu miedzy adaptacja a mitygacja.

Chile (AILAC)

 

"Bez tego tekstu stracimy wszystko co udało nam się do tej pory osiągnąć."

 

Tuvalu (LDC)

"Ten tekst potrzebuje malej operacji"

Belize

 

Ma zastrzeżenia, ale jest gotowy przyjąć ten szkic.

 

Malezja (LMDC)

‘Obecny tekst jest rozczarowaniem’

 

Arabia Saudyjska

 
 

Wenezuela

Nie chce renegocjować szkicu, ale nie uznaje jego podstawowych zapisów

 

Nigeria

Popiera uwagi grupy Afrykańskiej i LMDC

 

Algieria

"Z przykrością stwierdzamy, ze szkic nie uwzględnia naszych uwag"

Rosja

 

Popiera tekst w tej formie i zachęca do tego inne kraje

Wyspy Marshalla

   
 

Egipt

"Ten tekst dzieli wszystkich i podważa główne zapisy konwencji UNFCC"

 

Salwador

"Błagamy wszystkie kraje, nie zawiedźmy świata"

 

Wyspy Salomona

"Tekst ma ludzka twarz, ale brakuje zapisu o Loss and Damage"

Australia

 

"Mamy swoje zastrzeżenia, ale jesteśmy gotowi podpisać tekst w tej formie"

 

Indie

Potrzebna dyskusja nad INDCs

 

Uganda

Potrzebna dyskusja nad adaptacja, finansami i loss and damage

 

Singapur

"Pytanie które należy żądać przed każdą operacja to czy jest ona potrzebna. Należy uważać, żeby operacja nie zamieniła się w amputację"

 

Paragwaj

Potrzebna dyskusja nad loss and damage i adaptacją

USA

 

"Skupmy się na chwili obecnej, nie przekreślajmy tego co udało się nam już osiągnąć, ani tego co może nam się udać"

Nowa Zelandia

 

Popiera stanowisko USA

Japonia

 

Popiera i chce dalej pracować nad szkicem

 

Kuba

Zbyt mało szczegółów dotyczących finansów.

 

Pakistan

potrzeba dyskusji nad adaptacja

Białoruś

 

Popiera szkic i namawia pozostałe państwa do tego samego.

 

Oman

 
 

Chiny

"Jeżeli uda nam się osiągnąć konsensu, to będzie to sukces COP20, ale na razie mamy impas"

Zachodzi obawa, że ostateczny wynik będzie słabszy niż zakładano. Obecnie trwa 3 godzinna w negocjacjach.

Paulina Szabat, Lima

tytul: Zamaskowane uzdrowiska.tytul: (O)cena powietrza w Polscetytul: Lima, COP 20: Podsumowanietytul: Pieniądz rządzi ... klimatem.tytul: Strategie zamierzonych krajowych zobowiązań redukcyjnych (INDCs) tytul: Polskie uzależnienie od węglatytul: Nasz człowiek w Limietytul:  *Rżną* dęby na Osobowicach
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.