Klimat

Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?

24 września 2014 min
(galeria fotografii)

Zbigniew M. Karaczun: Każda zmiana rządu, nawet jeśli odbywa się w ramach tej samej koalicji, stanowi szansę na zmianę dotychczasowej polityki.

Tak też będzie zapewne i tym razem, gdy rząd Ewy Kopacz zastąpi gabinet Donalda Tuska. Czy spowoduje to nowe podejście do polityki klimatycznej? Należy mieć nadzieję, że tak się stanie.

Na pierwszy rzut oka szanse pozytywną zmianę wydają się niewielkie. Wokół polityki klimatycznej wyrosło w Polsce zbyt wiele stereotypów i mitów, nie ma ona w zasadzie przyjaciół wśród polityków, jest jednym z niewielu obszarów, w których głos koalicji rządowej i opozycji brzmiał do tej pory zadziwiająco zgodnie. Z drugiej jednak strony blokowanie rozwoju polityki klimatycznej staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki.

Z pewnością jest to spowodowane coraz większą wiedzą naukową, wskazującą jednoznacznie, że to człowiek odpowiada za obserwowane obecnie trendy zmian klimatu. Głosy sceptyków pojawiają się w debacie publicznej coraz rzadziej. Przykładem może być ostatnie Forum Ekonomiczne w Krynicy, w trakcie którego w publicznych wypowiedziach w zasadzie żaden z panelistów nie podważał konieczności zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Zapewne na sytuację wpływa także rosnąca wiedza o skutkach zmian klimatu oraz kosztach, jakie przyjdzie nam zapłacić za zapobieganie ich negatywnym efektom.

Jednocześnie na ustalanie długoterminowych celów polityki klimatycznej coraz silniejszy wpływ ma przemysł. Gwarancja kierunków rozwoju długookresowej polityki przekłada się bowiem na pewność planowanych inwestycji. Dzięki ustaleniu celów na 2020, 2030 i 2050 rok manedżerowie gospodarczy zyskują wiedzę, jakie sektory opłaca się rozwijać, a jakich nie warto wspierać. Można było to dostrzec w trakcie przywołanego powyżej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wielu obecnych tam przedsiębiorców twierdziło, że z ich punktu widzenia przyjęcie przez UE celów polityki klimatycznej na 2030 rok jest pożądane. Przykładem może być wypowiedź Petera Blauwhoffa, dyrektora generalnego niemieckiego oddziału Shell. W reakcji na wypowiedź ministra Marcina Korolca – że nie ma się co spieszyć z przyjmowaniem europejskich celów klimatycznych na rok 2030 – stwierdził on, że jest wręcz odwrotnie. Dla przemysłu, dla jego firmy, ale także dla większości przedsiębiorstw europejskich – im prędzej decyzje polityczne zostaną podjęte, tym lepiej. Zdaniem Blauwhoffa, nie można czekać do marca 2015 roku, bo każdy miesiąc opóźnienia w przyjęciu tych celów pogłębia niepewność europejskich przedsiębiorców. W podobnym tonie o polityce klimatycznej wypowiedziała się ostatnio Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Przez ostatnie kilka lat polska polityka klimatyczna budowana była w przekonaniu, że cele europejskie są nieracjonalne i z pewnością zostaną zmienione. Przedstawienie przez Komisję Europejską celów na 2030 roku rozwiało te złudzenia. Polska może – jak do tej pory – płynąć pod prąd, starać się blokować proces zmian. Koszty takiej polityki będą jednak wysokie – dalsze pogłębianie się uzależnienia od importu surowców energetycznych, marginalizacja pozycji Polski w debacie na temat polityki klimatyczno-energetycznej, spadek innowacyjności gospodarki. Nieprzyjmowanie europejskich celów klimatycznych jest także sprzeczne z oczekiwaniami większości Polaków – wszystkie badania opinii publicznej wskazują, że Polacy chcą większego zaangażowania się naszego kraju w ochronę klimatu, wzrostu inwestycji w efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Na progu objęcia władzy przez nowy rząd życzę Pani Premier, aby potrafiła wsłuchać się w głos obywateli i podejmowała decyzje przynoszące długoterminowe korzyści zarówno gospodarce, jak i obywatelom.

 

Zbigniew M. Karaczun
dla ChronmyKlimat.pl

tytul: Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną z węglem brunatnym.tytul: Nowa Premier o polityce energetycznej – dla górników, nie dla społeczeństwa.tytul: Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatycznetytul: Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?tytul: Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10 tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Zabrać kopalnym, dać odnawialnym
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.