Klimat

Raport Climate Strategies

10 lutego 2014 min
(galeria fotografii)

Innowacyjność i efektywność energetyczna, a nie ceny energii decydują o konkurencyjności Unii Europejskiej

Unia Europejska nie jest osamotniona w walce ze zmianami klimatu, a dla swojego dobra powinna zachować wiodącą rolę w tej walce – wynika z raportu opublikowanego przez ekspertów organizacji Climate Strategies. Ich zdaniem, to innowacyjność i efektywność energetyczna, a nie ceny energii, mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki Unii.

W 2013 roku już w 66 państwach świata funkcjonowały taryfy gwarantowane na sprzedaż prądu z energii odnawialnej. W przypadku niektórych krajów można mówić o boomie w przemianie gospodarki na bardziej przyjazną środowisku. Przykładowo: Indie, Tajlandia czy Chiny stały się  liderami w zmniejszaniu energochłonności produkcji cementu, która to w skali świata odpowiada aż za 5% emisji CO2. W 2012 roku aż 70% nowych mocy w elektrowniach wiatrowych zainstalowano poza Unią. Z kolei liderami jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych są Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny.

Eksperci Climate Strategies przekonują, że Unia powinna nadal przodować w walce ze zmianami klimatu, gdyż zwiększy to jej bezpieczeństwo energetyczne, przyciągnie długofalowe inwestycje i zapewni wzrost innowacyjności, która z kolei przełoży się m. in. na wzrost zatrudnienia.

Ich zdaniem, konkurencyjność europejskiej gospodarki nie zależy w głównej mierze od cen energii. Wydatki na energię w stosunku do PKB są w Europie na podobnym poziomie co w Stanach Zjednoczonych czy w innych gospodarkach, będących głównymi konkurentami UE. W przypadku Niemiec, dla 92% przedsiębiorstw koszty energii stanowią średnio tylko 1,6% wszystkich kosztów. Co więcej, wzrost cen energii powoduje, że gospodarka staje się bardziej energooszczędna, co zmniejsza wpływ kosztów energii na cenę produktów.

Eksperci zauważają jednak, że dla niewielkiej części przedsiębiorstw wydatki na energię są znaczące, stąd potrzeba utrzymania mechanizmów ochronnych dla sektorów energochłonnych. Mimo to, z powodu niewystarczających zasobów surowców i konieczności importu paliw, ceny energii w Europie nadal będą wyższe niż w innych, bardziej zasobnych w surowce regionach. Dlatego Unia powinna się skoncentrować na zniwelowaniu tej różnicy przez wzrost innowacyjności i efektywności energetycznej. 

Unijna polityka klimatyczna i ożywienie europejskiej gospodarki mogą i powinny, zdaniem ekspertów Climate Strategies, iść w parze. Jednak podkreślają oni, że realizując tę politykę należy wziąć pod uwagę istniejące różnice między krajami członkowskimi. Pomoc finansowa ze strony Unii będzie miała szczególne znaczenie w przypadku nowych oraz położonych na południu kontynentu krajów Unii.


Climate Strategies jest zarejestrowaną w Londynie organizacją pozarządową skupiającą ekspertów z różnych krajów zajmujących się ekonomiczną i polityczną analizą europejskiej i światowej polityki klimatycznej.

tytul: Decyzja UE zezwalająca na większą emisję zanieczyszczeń z polskich elektrowni stwarza zagrożenie dla zdrowiatytul: Atom będzie dla nas za drogitytul: Ryby wygrały z elektrowniątytul: Nowoczesna elektrownia jądrowa w Finlandii nie wiadomo kiedy i za ile ?tytul: euractiv Energia europejskich mórz i oceanów tytul:  Zamówienia publiczne pod ostrzałemtytul: Kłopotów Elektrowni Północ z ekologami ciąg dalszytytul: PGE stara się o nowe złoża węgla brunatnego
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Jak ochłodzić miasta?

Związane ze zmianami klimatu fale upałów są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast ze względu na efekt miejskiej wyspy ciepła. Upały szkodzą nie tylko ludziom, lecz także środowisku, ponieważ urządzenia wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń zużywają dużo energii – m.in. z tego powodu 4 czerwca 2018 r. padł kolejny rekord zapotrzebowania na prąd w Polsce latem.

mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.