tytul: Decyzja UE zezwalająca na większą emisję zanieczyszczeń z polskich elektrowni stwarza zagrożenie dla zdrowiatytul: Atom będzie dla nas za drogitytul: Ryby wygrały z elektrowniątytul: Nowoczesna elektrownia jądrowa w Finlandii nie wiadomo kiedy i za ile ?tytul: euractiv Energia europejskich mórz i oceanów tytul:  Zamówienia publiczne pod ostrzałemtytul: Kłopotów Elektrowni Północ z ekologami ciąg dalszytytul: PGE stara się o nowe złoża węgla brunatnego
min
wiadomości

Raport Climate Strategies

Innowacyjność i efektywność energetyczna, a nie ceny energii decydują o konkurencyjności Unii Europejskiej
opublkowano 10 lutego 2014

Unia Europejska nie jest osamotniona w walce ze zmianami klimatu, a dla swojego dobra powinna zachować wiodącą rolę w tej walce – wynika z raportu opublikowanego przez ekspertów organizacji Climate Strategies. Ich zdaniem, to innowacyjność i efektywność energetyczna, a nie ceny energii, mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki Unii.

W 2013 roku już w 66 państwach świata funkcjonowały taryfy gwarantowane na sprzedaż prądu z energii odnawialnej. W przypadku niektórych krajów można mówić o boomie w przemianie gospodarki na bardziej przyjazną środowisku. Przykładowo: Indie, Tajlandia czy Chiny stały się  liderami w zmniejszaniu energochłonności produkcji cementu, która to w skali świata odpowiada aż za 5% emisji CO2. W 2012 roku aż 70% nowych mocy w elektrowniach wiatrowych zainstalowano poza Unią. Z kolei liderami jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych są Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny.

Eksperci Climate Strategies przekonują, że Unia powinna nadal przodować w walce ze zmianami klimatu, gdyż zwiększy to jej bezpieczeństwo energetyczne, przyciągnie długofalowe inwestycje i zapewni wzrost innowacyjności, która z kolei przełoży się m. in. na wzrost zatrudnienia.

Ich zdaniem, konkurencyjność europejskiej gospodarki nie zależy w głównej mierze od cen energii. Wydatki na energię w stosunku do PKB są w Europie na podobnym poziomie co w Stanach Zjednoczonych czy w innych gospodarkach, będących głównymi konkurentami UE. W przypadku Niemiec, dla 92% przedsiębiorstw koszty energii stanowią średnio tylko 1,6% wszystkich kosztów. Co więcej, wzrost cen energii powoduje, że gospodarka staje się bardziej energooszczędna, co zmniejsza wpływ kosztów energii na cenę produktów.

Eksperci zauważają jednak, że dla niewielkiej części przedsiębiorstw wydatki na energię są znaczące, stąd potrzeba utrzymania mechanizmów ochronnych dla sektorów energochłonnych. Mimo to, z powodu niewystarczających zasobów surowców i konieczności importu paliw, ceny energii w Europie nadal będą wyższe niż w innych, bardziej zasobnych w surowce regionach. Dlatego Unia powinna się skoncentrować na zniwelowaniu tej różnicy przez wzrost innowacyjności i efektywności energetycznej. 

Unijna polityka klimatyczna i ożywienie europejskiej gospodarki mogą i powinny, zdaniem ekspertów Climate Strategies, iść w parze. Jednak podkreślają oni, że realizując tę politykę należy wziąć pod uwagę istniejące różnice między krajami członkowskimi. Pomoc finansowa ze strony Unii będzie miała szczególne znaczenie w przypadku nowych oraz położonych na południu kontynentu krajów Unii.


Climate Strategies jest zarejestrowaną w Londynie organizacją pozarządową skupiającą ekspertów z różnych krajów zajmujących się ekonomiczną i polityczną analizą europejskiej i światowej polityki klimatycznej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.