×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

12 czerwca 2017
info
 

„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii 07-06-2017 roku

Na wniosek Tomasza Waśniewskiego, Prezesa Fundacji RT-ON do udziału w posiedzeniu został zaproszony dr Michał Wilczyński. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. J. Popczyk prezentując mocne uzasadnienie merytoryczne dla docelowego modelu polskiej energetyki w którym OZE znajdą się w centrum rynku. Droga dojścia do takiego modelu wiedzie poprzez:

  1. technologię pasywnych budynków stosowaną na szeroką skalę,
  2. rozbudowa źródeł OZE wytwarzających energię elektryczną,
  3. elektryfikację ciepłownictwa rozumianą jako wytwarzającego nie tylko ciepło ale też energię elektryczną dla lokalnych systemów (klastrów energetycznych),
  4. elektryfikację transportu zasilanego z OZE.

Środowiskiem transformacji winna być gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym modelu ważną rolę odgrywa recykling odpadów przemysłowych i komunalnych), oraz „elektronizacja” i „cyfryzacja”. Jednakże stan obecny polskiej energetyki Profesor określa jako: „rynek mocy – budowa podwalin pod inwestycje w energetyce węglowej i jądrowej (oraz pod neokolonializm energetyczny)”.

Przedstawicielka PGE pani A. Radzimowska stwierdziła, że „sektor ma problem” polegający na tym, że w ciągu 3 lat wycofanych być musi 6-7 GW mocy wytwórczych, a brak jest środków na modernizację i dostosowanie do regulacji UE (dyrektywa IED, BREF, pakiet zimowy-uwaga autora), ponadto „niemożliwe jest w ciągu 3-4 lat zbudowanie takiej mocy w źródłach alternatywnych”. Jak można było wywnioskować z tej wypowiedzi planowany rynek mocy będzie stanowić wsparcie finansowe dla wytwórców. „Sektor” spodziewa się dopłynięcia 40 mld zł w ciągu 3 lat z tytułu rynku mocy. Oczywiście koszty tego mechanizmu poniosą odbiorcy końcowi. Profesor Popczyk we wcześniejszym wystąpieniu wskazał, iż w rachunku końcowym za energię opłaty dystrybucyjne stanowią już 60 – 70 %, a po dołożeniu kosztów „rynku mocy” będziemy mieli kuriozalną sytuację. Na nic się zdadzą wysiłki odbiorców końcowych na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, bo i tak nie wpłynie to na wysokość opłat. Kolejni dyskutanci zdecydowanie polemizowali z tezami zaprezentowanymi przez przedstawicielkę PGE, a zwłaszcza z niemożliwością zastąpienia przestarzałych mocy węglowych źródłami OZE. Uruchomienie inwestycji w OZE w potrzebnej skali jest sprawą mądrej legislacji, a jak wiele nowych miejsc pracy może wygenerować 40 mld zł skierowane do sektora inwestorów prywatnych, po rozsądnym koszcie kapitałowym. „Budowa 1000 MW bloków węglowych i elektrowni atomowej to jest wznowienie produkcji parowozów” (Włodzimierz Erenhardt). Tomasz Podgajniak wykazał precyzyjnie, iż nie ma uzasadnienia dla budowy nowych mocy węglowych, gdyż budowane obecnie 4 GW mocy o parametrach nadkrytycznych zastępuje całkowicie 6-7 GW starych, zanieczyszczających bloków węglowych: „sektor pcha nas w kierunku petryfikacji węgla w energetyce”. Dodatkowo 2 GW w ogniwach fotowoltaicznych zapewniałoby energię potrzebną w szczytach letnich upałów. Wspomniane miliardy mają w krótkim horyzoncie wesprzeć „sektor”, a nie dokonać transformacji energetyki w kierunku nisko- lub bez-emisyjnym w horyzoncie 2050 roku. Przewodniczący Zespołu poseł I.Zyska:„Po co zwiększać moce, skoro kierunkiem winna być efektywność energetyczna”.

W naszym kraju trwa zdumiewający wyścig koncernów energetycznych „kto zbuduje większy blok”, a przecież wiadomo, że w polskim systemie energetycznym niezwykle trudno jest utrzymać w ruchu ciągłym (6000-7200 godz pracy w ciągu roku) blok klasy 1000 MW, i „stąd się biorą nawoływania do utworzenia rynku mocy celem powetowania sobie części strat”(dr Karol Pawlak z Politechniki Warszawskiej). W tym aspekcie „sektor” postrzega energetykę rozproszoną jako niebezpiecznego konkurenta do rynku. Janusz Witczyk reprezentujący społeczną grupę FB „Energia odnawialna i rozproszona” określił koncerny energetyczne jako „Titanic” z wiadomym końcem. Czymże jest „bilansowanie międzyfazowe” stosowane przez koncerny energetyczne jak nie okradaniem prosumentów ? A problem blokowania przez koncerny inwestycji w oszczędność energii w systemach oświetlenia ulic i dróg ? Na pytanie panie A. Radzimowskiej (PGE) skąd wziąć brakującą energię, odpowiada J. Witczyk; w inwestycjach w efektywność energetyczną. I podaje przykład szkoły w Końskich, gdzie po głębokiej modernizacji zużycie energii na 1 m2 spadło z 800 kWh do 30 kWh. A mamy w Polsce 53 000 szkół. Wszelkie przyjazne zapisy dla prosumentów w prawie energetycznym natychmiast były obwarowywane szeregiem dodatkowych warunków uniemożliwiających sensowne inwestycje. Klastry energetyczne są diamentem w przyszłej transformacji energetycznej o ile koncerny energetyczne nie będą blokować tego kierunku przemian.

Na pojawiające się w dyskusji otwarte pytania o to, że kiedyś paliwa kopalne się wyczerpią wyjaśnia autor tego tekstu. Budując nowe moce węglowe teraz, skazujemy się na rosnący import węgla kamiennego, który w perspektywie 10 – 15 lat osiągnie 60 – 70 % zapotrzebowania energetyki. I nie są alternatywą nowe moce energetyczne i kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, gdyż regulacje BREF do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), zwłaszcza w zakresie emisji rtęci (której w węglu brunatnym jest blisko 3 – krotnie więcej niż węglu kamiennym), i chloru będą bardzo kosztowne do spełnienia. A na dzień dzisiejszy panuje swoista schizofrenia pomiędzy planami koncernów energetycznych a PSE SA instytucji sterującej mocami i przesyłem energii w skali kraju i odpowiedzialnej za utrzymanie ciągłości dostaw energii. W prognozach PSE SA do 2030 roku (marzec 2017 roku) powiada, że:

  • elektrownie konwencjonalne będą funkcjonowały w warunkach znacznej konkurencji, w szczególności o wolumen produkcji;
  • jest bardzo prawdopodobne, że znaczna ilość jednostek nie będzie jednostkami podstawowymi, tylko podszczytowymi lub nawet szczytowymi;
  • istnieją istotne przesłanki do uzyskiwania większej efektywności ekonomicznej w przyszłości przez jednostki o zwiększonej elastyczności.

Otóż koncerny energetyczne z uporem maniaka idą w kierunku wielkich bloków, zupełnie nieelastycznych, które powinny „zmieścić się” w podstawie systemu, gdzie wiadomo, że już jest brak miejsca dla takich bloków jak w Kozienicach (1070 MW), lub planowanych elektrowni jądrowych. Zaskoczenie i panika energetyków wywołana 20 stopniem zasilania w sierpniu 2015 roku została błędnie zinterpretowana jako konieczność budowy nowych mocy, a nie faktem, że poziom wody w Wiśle był tak niski, że zabrakło jej do chłodzenia dwóch blisko siebie leżących elektrowni Połaniec i Kozienice. Polska jako kraj o 3 – krotnie mniejszych zasobach wody na głowę mieszkańca niż średnia w UE, nie powinna brnąć w energetykę węglową zużywającą olbrzymie ilości wody.

Dr Michał Wilczyński
08-06-2017

 

info

 1. Energetyka elektroprosumencka lepsza dla Bogatyni niż Turów i korporacycjne OZE  2. Czy kopalnia działa czy jest zamknięta?  3. Węgiel w Turowie, (...)
czytaj całość
  odkrywki Polska
Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, (...)
czytaj całość
czytaj całość

  subskrybuj newslettery eko.org.pl

subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
czytaj całość
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Dwaj wybitni eksperci wskazują min, że przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc (...)
czytaj całość
Solidarność międzynarodowa pilnie potrzebna! Koncern PGE chce uzyskać koncesję na wydobycie węgla. Istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko (...)
czytaj całość
Po trwającej dekadę walce mieszkańców gmin Gubin i Brody wspieranych przez organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace, jest znacząca decyzja o (...)
czytaj całość
więcej
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-08-01
wykazHomeDM - okno duze + okna mniejsze
2019-07-08
W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni (...)
2019-04-02
Transformacja energetyczna regionu konińskiego – raport IBS. List otwarty
2019-01-21
Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej
2018-10-03
Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?
2017-12-15
Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla
2017-10-11
Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?
2017-08-26
*Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-26
Tusk: budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej