×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

7 września 2015
info
 

Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zaprasza do wzięcia udziału w konkursie szkolnym „Jak żyć w cieniu odkrywki?”. Termin składania prac do 30.10.2015.

OGŁASZAMY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ!

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zaprasza do wzięcia udziału w konkursie szkolnym „Jak żyć w cieniu odkrywki?”. Termin składania prac do 30.10.2015.

Czekamy na oryginalne, ciekawe prace poruszające temat kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Polsce oraz alternatyw energetycznych.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie:
http://eko.org.pl/odkrywki.php?dzial=2&kat=13&art=271

pobierz ogłoszenie:
http://eko.org.pl/imgturysta/files/konkursOdkrywka.pdf

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

1. Celem Konkursu jest:

 • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Polsce,
 • skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły (lub mogą nastąpić) w ich otoczeniu w wyniku powstania kopalni odkrywkowej,
 • popularyzowanie wiedzy o problemach związanych w wydobywaniem węgla brunatnego w systemie odkrywkowym, przede wszystkim w sektorze środowiska,
 • rozwój umiejętności plastycznych oraz audiowizualnych wśród dzieci i młodzieży.

II. Czas trwania konkursu

 1. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie do 15 września 2015.
 2. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych do 30 października 2015 do godziny 15:00 (w przypadku wysyłania prac pocztą lub kurierem ważna będzie data dostarczenia paczki do biura).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 listopada 2015.

III. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.
 2. Adres Organizatora:
  ul. Białoskórnicza 26
  50-134 Wrocław.
 3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
  Pani Katarzyna Kubiczek, tel. 669147997, e-mail: kasiakubiczek@gmail.com
  Pan Radosław Gawlik, tel. 605037417, e-mail: rgawlik@eko.org.pl

IV. Założenia organizacyjne

 1. Organizacja konkursu oraz nagrody finansowane są przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych, wśród uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie ze szkól podstawowych,
  2. uczniowie ze szkół gimnazjalnych i szkół licealnych.
   W każdej kategorii wiekowej przydzielone zostaną nagrody w dwóch podkategoriach:
  3. praca plastyczna,
  4. praca audiowizualna.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.) lub audiowizualną (np. krótki film, klip, itp.)
 6. Tematyka prac powinna obejmować:
  1. zmiany, które już nastąpiły (lub które dopiero nastąpią) w wyniku funkcjonowania kopalni odkrywkowych,
  2. życie codzienne ludzi żyjących w otoczeniu kopalni odkrywkowej (lub w miejscu jej planowania),
  3. radzenie sobie z codziennymi problemami związanymi z funkcjonowaniem istniejących już (lub planowanych) kopalni odkrywkowych.
 7. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace przedstawiające także możliwe alternatywy dla energetyki opartej na węglu.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. plakaty, ulotki, nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

V. Nagrody główne i dodatkowe

 1. Organizator przyzna cztery nagrody główne w każdej z dwóch kategorii wiekowych (po dwie nagrody w każdej podkategorii):
  1. uczniowie ze szkół podstawowych:
   1. a) praca plastyczna:
    1. I miejsce: tablet
    2. II miejsce: sprzęt sportowy
   2. b) praca audiowizualna:
    1. I miejsce: tablet
    2. II miejsce: sprzęt sportowy
  2. uczniowie ze szkół gimnazjalnych i szkół licealnych
   1. a) praca plastyczna:

    1. I miejsce: tablet

    2. II miejsce: aparat fotograficzny

   2. b) praca audiowizualna:

    1. I miejsce: tablet

    2. II miejsce: aparat fotograficzny

 2. Organizator przyzna także, obok nagród głównych, cztery wyróżnienia (po dwie w każdej kategorii wiekowej) w postaci książek lub albumów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
 4. Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą do II etapu Konkursu otrzymają pamiątkowe koszulki, a szkoły pamiątkowy dyplom oraz materiały informacyjno-edukacyjne.
 5. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 7 500 zł.

VI. Ocena prac konkursowych

 1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:
  1. Etap I – szkolny: Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po cztery prace z każdej grupy wiekowe, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych.
  2. Etap II – ogólnopolski: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów.
 2. Prace nie powinny być imiennie podpisane. Należy na nich umieścić numer, który dla uczestnika konkursu ustala szkoła.
 3. Prace, które wygrały w etapie szkolnym (zarówno plastyczne jak i audiowizualne – CD, pen drive) powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie z symbolem grupy wiekowej, nazwą, adresem i telefonem szkoły, osobiście do siedziby Organizatora lub na jego adres:
     Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
     ul. Białoskórnicza 26
     50-134 Wrocław
     godziny otwarcia biura: pon-pt, 10:00-15:00
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
 5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  1. trafność doboru tematu pracy,
  2. jakość wykonania,
  3. oryginalność,
  4. stopień trudności wykonania.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VII. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista nagrodzonych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA: www.eko-unia.org.pl, na www.eko.org.pl
  oraz na Facebooku Stowarzyszenia EKO-UNIA: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Ekologiczne-Eko-Unia/140708165940689?ref=hl
 2. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomione telefonicznie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, a organizator Konkursu może je wykorzystać tylko w celach niekomercyjnych lub charytatywnych.
 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronach internetowych pod adresem: www.eko-unia.org.pl, www.eko.org.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia EKO-UNIA: . https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Ekologiczne-Eko-Unia/140708165940689?ref=hl

 

Katarzyna Kubiczek,
Stowarzyszenie Eko-Unia

info

 1. Energetyka elektroprosumencka lepsza dla Bogatyni niż Turów i korporacycjne OZE  2. Czy kopalnia działa czy jest zamknięta?  3. Węgiel w Turowie, (...)
czytaj całość
  odkrywki Polska
Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, (...)
czytaj całość
czytaj całość

  subskrybuj newslettery eko.org.pl

subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
czytaj całość
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Dwaj wybitni eksperci wskazują min, że przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc (...)
czytaj całość
Solidarność międzynarodowa pilnie potrzebna! Koncern PGE chce uzyskać koncesję na wydobycie węgla. Istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko (...)
czytaj całość
Po trwającej dekadę walce mieszkańców gmin Gubin i Brody wspieranych przez organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace, jest znacząca decyzja o (...)
czytaj całość
więcej
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-08-01
wykazHomeDM - okno duze + okna mniejsze
2019-07-08
W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni (...)
2019-04-02
Transformacja energetyczna regionu konińskiego – raport IBS. List otwarty
2019-01-21
Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej
2018-10-03
Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?
2017-12-15
Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla
2017-10-11
Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?
2017-08-26
*Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-26
Tusk: budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej