artykuł

Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody

04 marca 2017 min
(galeria fotografii)

Wybudowanie zbiornika Jeziorsko zaburzyło kontinuum ekosystemu Doliny Warty na znacznej długości,  przerywając drożność korytarza ekologicznego. W miejscu dawnej trasy zalewowej powstał duży zbiornik wodny o odmiennych warunkach hydrologicznych., a poniżej zapory uległa zmianie dynamika przepływów Warty i stany wód. Te ostatnie modyfikuje dodatkowo systemem wybudowanych wraz z Jeziorkiem obwałowań. W Dolinie Warty poniżej Jeziorska oraz na samym zbiorniku już w latach 80-tych odnotowano wyjątkowo cenne walory przyrodnicze. Był to powód utworzenia na Jeziorsku i na osi Warty poniżej zbiornika licznych obszarów chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, rezerwaty przyrody). Wstąpienie do Unii Europejskiej zobligowało utworzenie na omawianym terenie obszarów chronionych prawem wspólnotowym (Ostoje ptasie, ostoje siedliskowe - siec Natura2000). Monitoring przyrodniczy (dla ptaków w okresie ponad 40 lat) wskazuje na coraz szybszą , postępująca degradację wymienionych obszarów. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska zalicza się wybudowanie zbiornika Jezio9rjslkego, zabudowę hydrotechniczną Doliny poniżej zapory, oczekiwana wielofunkcyjność zbiornika, oraz być może obserwowane ostatnimi laty zmiany klimatyczne.

Pobierz: Wpływ zbiornika Jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
Aleksander Winiecki, Uniwersytet i. Adamam Mickiewicza Wydział BIologii Instytut Biologii Srodowiska Zakład Biologii i Ekologii Patków

tytul: Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polskitytul: „Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”tytul: W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?tytul: Ziemia kontra węgieltytul: *ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja *Rozwój TAK - Odkrywki NIE*tytul: List Otwarty Koalicji *Rozwój TAK – Odkrywki NIE*tytul: Akcja *Złoczew* tytul: Odpowiedź na interpelację nr 6901  w sprawie odkrywki Ościsłowo
view_list  inne artykuły z tematu artykuł:
mh

odkrywki.php: Ziemia kontra węgiel

Wyjątkowa i napięta konferencja w Ślesinie dotycząca społecznej i gospodarczej ceny za odkrywkę Ościsłowo

mh

odkrywki.php: Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.

4 listopada br. władze samorządowe województwa łódzkiego powołały do życia Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.

mh

gornictwo.wnp.pl: Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie

Kopcie piłkę, a nie węgiel - pod takim hasłem mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w swoim regionie.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.