×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

9 lipca 2015
info
 

Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.

Uwagi i wnioski Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej” do projektu dokumentu - Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W piątek (3 lipca) o północy minął termin składania uwag i wniosków do ww. dokumentu.

W nawiązaniu do Obwieszczenia Zarządu Województwa Lubuskiego o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pt.: Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej” zgłosiło następujące uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu:

 1. Treść Analizy jest ogólnikowa, nieprecyzyjna, zawiera informacje powszechnie dostępne w innych źródłach, przez co nie prowadzi do lepszego zrozumienia problematyki obecnego i przyszłego wydobycia kopalin na terenie województwa lubuskiego. W dokumencie poprzestano na zebraniu podstawowych informacji dotyczących występowania złóż kopalin, prowadzonej i planowanej ich eksploatacji oraz wskazania związanych z tą eksploatacją zagadnień problemowych, bez dokonania ich głębszej analizy, w szczególności pod kątem jej długofalowych następstw na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej. W zakresie bezpośrednich i długofalowych skutków ekonomicznych dokonano jedynie pobieżnej analizy kosztów związanych z transportem wydobytych surowców, całkowicie pominięto koszty związane z koniecznością wykupu gruntów i wywłaszczeniami, odszkodowaniami za szkody górnicze, jak również koszty rekultywacji oraz bezpośrednie i pośrednie koszty związane z negatywnym wpływem eksploatacji kopalin na środowisko naturalne.

  Pominięty został istotny, negatywny wpływ prowadzenia górnictwa odkrywkowego na rozwój turystyki w województwie lubuskim, która zgodnie z zapisami Analizy obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych województwa lubuskiego Katalogu Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych powinna być jednym z najistotniejszych obszarów rozwojowych w regionie.

  Całkowicie pominięta została kwestia wpływu odkrywkowej eksploatacji złóż na rozwój rolnictwa w regionie, ekonomiczne i społeczne następstwa likwidacji gruntów rolnych.

  W dokumencie nie podjęto nawet próby zestawienia korzyści płynących z eksploatacji kopalin z szeroko pojętymi negatywnymi następstwami tej eksploatacji -w sferze ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, z uwzględnieniem następstw długofalowych.
   
 2. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rozwój turystyki w regionie oraz wskazanie w jakim zakresie planowana eksploatacja ograniczy rozwój turystyki, z wyszczególnieniem potencjalnych korzyści w przypadku zaniechania prowadzenia wydobycia.
   
 3. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rozwój rolnictwa w regionie, ze wskazaniem potencjalnych korzyści płynących z zaniechania prowadzenia wydobycia.
   
 4. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rynek pracy w regionie, w szczególności wskazanie planowanej ilości utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.
   
 5. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę kosztów wydobycia kopalin ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wykupu gruntów i wywłaszczeń oraz kosztów związanych z koniecznością wypłaty odszkodowań za szkody górnicze.
   
 6. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę przyszłych kosztów rekultywacji terenu górniczego.
   
 7. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę oddziaływania transgranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem katastrofy środowiskowej w niemieckim zagłębiu łużyckim węgla brunatnego i jego obecnego negatywnego oddziaływania na województwo lubuskie.
   
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko do Analizy ma charakter ogólnikowy, jedynie sygnalizuje możliwe następstwa eksploatacji kopalin bez szczegółowego ich rozpatrzenia. Pobieżnie potraktowano kwestię dostępnych rozwiązań alternatywnych wobec eksploatacji węgla brunatnego dla celów energetycznych. W zakresie odnawialnych źródeł energii poprzestano na wskazaniu części odnawialnych źródeł energii: elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, energii geotermalnej i uprawy wierzby energetycznej. Pominięto najszybciej rozwijającą się obecnie metodę pozyskiwania energii odnawialnej - ogniwa fotowoltaiczne. Pominięto również inne niż uprawa wierzby energetycznej sposoby pozyskiwania biopaliw. Pominięto potencjał wytwarzania biopaliw, w tym biogazu, w gospodarstwach rolnych. Przyjęto założenie, że odnawialne źródła energii nie są w stanie zastąpić potrzeb energetycznych kraju, bez uzasadnienia i bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy na poparcie tego twierdzenia. Wskazano, że spalanie węgla brunatnego jest najtańszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej, jednakże nie uwzględniono pośrednich kosztów, w tym kosztów społecznych, zdrowotnych i przyrodniczych eksploatacji i spalania węgla. Pominięto niezwykle istotną kwestię, jaką są zmiany prawodawstwa unijnego w kontekście polityki klimatycznej oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zmierzające do stopniowego ograniczania spalania węgla, w szczególności węgla brunatnego, dla celów energetycznych. Pominięto kwestię wzrastających kosztów związanych z koniecznością dostosowania instalacji do stopniowo zaostrzanych standardów emisyjnych oraz kosztów związanych z emisją CO2. Pominięto również gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej, postępujący spadek kosztów i wzrost wydajności odnawialnych źródeł energii; nie poddano analizie potencjału rozwojowego energetyki rozproszonej.
   
 9. Konieczne jest poszerzenie Prognozy w zakresie propozycji alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Analizy o szczegółową analizę potencjału rozwoju energetyki odnawialnej - w tym energetyki rozproszonej, z uwzględnieniem postępującego wzrostu wydajności odnawialnych źródeł energii i obniżenia kosztów jej pozyskiwania, w kontekście wynikających z prawodawstwa unijnego ograniczeń nakładanych na energetykę konwencjonalną (limity emisyjne wynikające z dyrektywy IED, limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla dużych jednostek spalania, polityka klimatyczna).

Czy Lubuskie to Korea Północna?

Działające na terenie gmin Gubin i Brody Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej”, od lat sprzeciwiające się dalszemu marnowaniu środków finansowych na planowanie kompleksu energetycznego pod Gubinem, opartego na węglu brunatnym, wniosło powyższe uwagi i wnioski do Analizy. Czy będą one uwzględnione i w jakim stopniu? Nie wiadomo. Zarząd województwa oryginalnie rozpoczął społeczne konsultacje w tym zakresie. W ubiegłym tygodniu odrzucono wniosek Stowarzyszenia o przyjęcia do grona członków zespołu do spraw wykorzystania kopalin województwa lubuskiego. Państwa poglądy w sprawie odkrywki są znane, mogą Państwo przychodzić na spotkania, ale nie mogą Państwo być członkiem zespołu, - argumentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

W Niemczech odłączają elektrownie zasilane węglem brunatnym

W Lubuskiem urzędnicy tęsknią za władzą totalną, jaką posiadał Kim Ir Sen. U sąsiadów decyduje ekonomia. Kilka dni temu rząd niemiecki ogłosił rozpoczęcie odłączania elektrowni zasilanych węglem brunatnym – media ogólnopolskie nie przekazały tej informacji opinii publicznej. W polskich mediach, które jeszcze kilka miesięcy temu przekonywały o „renesansie węgla brunatnego” - rzadko również można znaleźć informacje, że energia z odnawialnych źródeł energii jest już tańsza od energii z węgla.

Zaklinanie rzeczywistości – wiara w gospodarkę węglową w Polsce - trwa. Niestety, intensywnie wydawane są również środki finansowe na strategie i plany. Analiza, w której nie podjęto nawet próby zestawienia korzyści płynących z eksploatacji kopalin z szeroko pojętymi negatywnymi następstwami tej eksploatacji - w sferze ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, z uwzględnieniem następstw długofalowych, będzie kosztować województwo lubuskie 250 tys. złotych. Pytanie - kto zarabia na samym PLANOWANIU nierealnych projektów? - pozostaje nadal aktualne.

Anna Dziadek (41) – prezes Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”, ekonomistka, Lubuszanka.

info

 1. Energetyka elektroprosumencka lepsza dla Bogatyni niż Turów i korporacycjne OZE  2. Czy kopalnia działa czy jest zamknięta?  3. Węgiel w Turowie, (...)
czytaj całość
  odkrywki Polska
Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, (...)
czytaj całość
czytaj całość

  subskrybuj newslettery eko.org.pl

subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
czytaj całość
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Dwaj wybitni eksperci wskazują min, że przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc (...)
czytaj całość
Solidarność międzynarodowa pilnie potrzebna! Koncern PGE chce uzyskać koncesję na wydobycie węgla. Istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko (...)
czytaj całość
Po trwającej dekadę walce mieszkańców gmin Gubin i Brody wspieranych przez organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace, jest znacząca decyzja o (...)
czytaj całość
więcej
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-08-01
wykazHomeDM - okno duze + okna mniejsze
2019-07-08
W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni (...)
2019-04-02
Transformacja energetyczna regionu konińskiego – raport IBS. List otwarty
2019-01-21
Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej
2018-10-03
Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?
2017-12-15
Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla
2017-10-11
Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?
2017-08-26
*Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-26
Tusk: budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej