Klimat

debata 2602 lead Cele UE na 2030 rok szansą na rozwój polskiej gospodarki

15 marca 2014 min
(galeria fotografii)

Instytut na rzecz Ekorozwoju 26 lutego 2014 roku zorganizował debatę online zatytułowaną *Polska wobec celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok*

W środę, 26 lutego br. odbyła się pierwsza debata online Instytutu na rzecz Ekorozwoju. – Polityka klimatyczna jest w Polsce tematem niepoprawnym politycznie, a powinna być jednym z priorytetowych, gdyż dotyczy przyszłości naszego kraju, którą trzeba zaplanować już teraz – mówił w trakcie niej prof. Tadeusz Skoczkowski. – Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje prawdziwe społeczne konsultacje na różnych szczeblach – odpowiadał dr Andrzej Kassenberg.

Instytut na rzecz Ekorozwoju 26 lutego 2014 roku zorganizował debatę online zatytułowaną "Polska wobec celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok". W spotkaniu wzięli udział dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytut na rzecz Ekorozwoju, Izabela Kielichowska, Energy Policy Director CEE w firmie GE, prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej, Cezary Lejkowski, dyrektor Departamentu Klimatu i Energii we Wrocławskim Centrum Badań Eit Plus, pełniący jednocześnie funkcję koordynatora regionalnego odpowiedzialnego za Polskę i Czechy w Climate-KIC oraz Janusz Turski ze Stowarzyszenia Papierników Polskich, będący też członkiem Forum CO2. Opiekunem merytorycznym był dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i ekspert Koalicji Klimatycznej. Debatę moderował znany dziennikarz ekonomiczny związany z Polskim Radiem, Wiktor Legowicz.

Punktem wyjścia do dyskusji stanowiło przekonanie, że Unia Europejska nie zrezygnuje ze swojej polityki klimatycznej zaprezentowanej w białej księdze i nie odstąpi od wprowadzania obligatoryjnych celów dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

debata 2602 uczestnicy 2

Uczestnicy debaty online "Polska wobec celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok", która odbyła się 26 lutego 2014 roku. Od lewej: dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski, Janusz Turski, Cezary Lejkowski, Izabela Kielichowska, dr Andrzej Kassenberg i Wiktor Legowicz (kliknij, aby powiększyć zdjęcie).

– Musimy być na to przygotowani i zrobić wszystko, aby przestano postrzegać nas jako hamulcowego europejskiej polityki klimatycznej. Aż trzykrotnie wetowaliśmy podjęcie decyzje w tym obszarze! Spowodowało to, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej zaczęli nas lekceważyć tworząc nowe propozycje w taki sposób, że omijają one ewentualne zagrożenie związane z naszym weto. Dziś powinniśmy zastanowić się przede wszystkim nad tym, w jaki sposób przełożyć cele europejskie na cele krajowe – rozpoczął dyskusję Zbigniew Karaczun.

– Nawet jeśli byśmy opracowali bardzo dobry program przełożenia tych celów, to komu taki dokument mamy zanieść? Nie znam adresata takiego programu – martwił się Tadeusz Skoczkowski. – Polityka klimatyczna jest w Polsce tematem niepoprawnym politycznie, a powinna być jednym z priorytetowych, gdyż dotyczy przyszłości naszego kraju, którą trzeba zaplanować już teraz. Mamy prawo bronić swoich interesów w kwestiach związanych z energetyką, ale nie przygotowujemy się do zmian, które nadchodzą w tej dziedzinie. W Polsce politykę klimatyczną traktuje się w kategoriach wiary. Politycy się jej boją, a ona naprawdę jest sposobem na unowocześnienie całej Europy, w tym oczywiście polskiej gospodarki i wprowadzenie innowacyjności technologicznej.

– Dla inwestorów, którzy mieliby budować nowe moce energetyczne, jedną z najważniejszych kwestii i najlepszych zachęt do finansowania właśnie w ten sektor gospodarki jest precyzyjne i przejrzyste prawo, a także jasno określone cele rozwoju tego sektora. Jest to ważne, gdyż proces inwestycyjny w ten typ działalności wynosi od kilku do nawet 30 lat. Bardzo dobrze, że rozpoczęła się dyskusja na temat celów 2030 i koniecznie trzeba popatrzeć na nasze podwórko zwłaszcza w sektorze energetyki, który może przynieść nawet 70% redukcji gazów cieplarnianych w Polsce przy realnych oszczędnościach lub niewielkich kosztach rzędu od 6 do 10 euro za oszczędzoną tonę CO2 w zależności od metodologii – tłumaczyła Izabela Kielichowska

– Mamy cele, które zaproponowała właśnie biała księga i dostaniemy środki na ich wprowadzenie w życie. Polska stoi dziś przed wyjątkową szansą rozwoju właśnie w kierunku zielonej gospodarki, co nie tylko stworzy nowe miejsca pracy, ale także poprawi komfort życia wszystkich mieszkańców. Powinniśmy korzystać z przykładów, które na świecie już funkcjonują, jak np. w Skandynawii, czy Niemczech. Tam od wielu lat wprowadza się rozwiązania bazujące na zielonych technologiach. Czy oni to robią tylko dlatego, że taka jest wola polityczna? Oczywiście że nie! Proponowane rozwiązania są bowiem korzystne dla rozwoju gospodarczego, a dzięki nim ludziom po prostu lepiej się żyje. Korzysta na tym całe społeczeństwo, więc dlaczego nie wprowadzić takich rozstrzygnięć także w Polsce! Wprowadzanie zielonych technologii nie ograniczy się tylko na Europie. Pomału będą się one upowszechniać się na całym świecie. Warto, aby Polska grała w tych zmianach jedną z głównych ról i była ich liderem na polu międzynarodowym. Wpływajmy na polityków, aby wzięli to wszystko pod uwagę, zwłaszcza, że zbliżają się wybory – przekonywał Cezary Lejkowski.

– Przedsiębiorcy przemysłowi w Polsce chcą uczestniczyć w wysiłku na rzecz redukcji emisji CO2. I to nie jest pusty frazes, jego podstawą są konkretne wyliczenia. Rezultaty są często o wiele lepsze niż w innych krajach europejskich. Odnosząc się bezpośrednio do celów 2030 cieszę się, że w tym samym dniu Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący rozwoju przemysłu zatytułowany "Renesans przemysłu w Europie". Możliwe jest więc zintegrowane podejście do spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego. Beneficjentem tych rozwiązań będzie całe społeczeństwo łącznie z przemysłem – opowiadał Janusz Turski.

Debatę zakończył prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kasseneberg. – Czas do 2030 roku należy traktować jako okres przejściowy w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. Nie możemy jednak do niej dojść bez stworzenia długofalowej strategii i to nie tylko energetycznej, ale obejmującej całą gospodarkę, związanej z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych kwestii, które powinny zostać poddane szerokiej debacie publicznej. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje prawdziwe społeczne konsultacje na różnych szczeblach.

Pobierz materiały dodatkowe:

  1. Biała księga: Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii (komunikat Komisji Europejskiej w języku polskim).
  2. Cele pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok, prezentacja dr. Andrzeja Kassenberga (w języku polskim).
  3. Cele 2030, autor Kilian Gross, Komisja Europejska (prezentacja w języku angielskim).
  4. Cena i koszty energii w EU, źródło: Komisja Europejska (prezentacja w języku angielskim).

Całą debatę, razem z zapisem prowadzonej w czasie niej na czacie dyskusji, można obejrzeć w archiwum portalu ChronmyKlimat.pl na stronie:
www.chronmyklimat.pl/debata.

KOLEJNA DEBATA JUŻ NIEDŁUGO. Informacje o jej dokładnej dacie i temacie podamy wkrótce na portalu

źródło: http://www.chronmyklimat.pl/negocjacje-klimatyczne/16895-cele-ue-na-2030-rok-szansa-na-rozwoj-polskiej-gospodarki

tytul: Akustyczny komunikat bałtyckich morświnówtytul: Brytyjska lekcja interwencji w energetyce tytul: Polska niepotrzebnie straszy wetem klimatycznymtytul: Wielka zagadka polskiego węglatytul: Odnawialne źródła energii czekają na plantytul: Zdaniem Europejczyków działania w dziedzinie klimatu sprzyjają naprawie gospodarki i zwiększaniu zatrudnienia tytul: Komisarz UE nawołuje do polityki klimatycznej, nawiązując do Ukrainytytul: Prosument dla jst. NFOŚiGW wesprze budowę małych, lokalnych elektrowni
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.