×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas
logo
 
Min. Środ. Republiki Czeskiej
6 maja 2019
Odkrywki Polska
 

Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.

Główny problem-  Kopalnia Turów pozbawia regiony przygraniczne wody pitnej

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej rozpoczęło kolejny etap międzynarodowej procedury EIA w sprawie poszerzenia odkrywki Turów

Ministerstwo Środowisko Republiki Czeskiej (MŽP) rozpoczęło 30.04.br. kolejny etap międzynarodowej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ, ang. EIA) w sprawie planowanego przez polskiego inwestora poszerzenia kopalni odkrywkowej Turów. Zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko Ministerstwo przekazało dziś dokumenty EIA do konsultacji opinii publicznej, lokalnej społeczności oraz właściwym organom oraz instytucjom samorządowym na obszarze objętym postępowaniem. Dokumentacja została także opublikowana w elektronicznym systemie EIA.

Ministerstwo Środowiska otrzymało od polskiej strony (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, GDOŚ) dokumentację EIA dotyczącą inwestycji w lutym 2019 r. Wstępna kontrola przesłanej dokumentacji, przeprowadzona wspólnie z Czeskim Urzędem Geologicznym, wykazała poważne uchybienia, w tym przede wszystkim brak istotnych informacji dotyczących oceny wpływu inwestycji na wody podziemne na terenie Republiki Czeskiej. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska złożyło wniosek do polskiej strony o uzupełnienie i przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko. Polska strona uzupełniła dokumenty w ubiegłym tygodniu. Po ich kontroli i ocenie przez ekspertów Czeskiego Urzędu Geologicznego dokumenty mogą być teraz przesłane właściwym instytucjom Republiki Czeskiej, a tym samym możliwa jest kontynuacja międzynarodowego postępowania EIA.

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Za najdotkliwszy negatywny skutek poszerzenia odkrywki Turów na terenie Republiki Czeskiej Ministerstwo Środowiska uznaje potencjalne naruszenie równowagi systemu wód podziemnych i naziemnych, w tym zwłaszcza zagrożenie dla źródeł wody pitnej zaopatrujących Hrádek nad Nisou. Wydobywanie węgla brunatnego bezpośrednio przy granicy z Czechami może wiązać się także z innymi negatywnymi konsekwencjami pod postacią hałasu, pylenia, osuwisk, destabilizacji nadkładu na zboczach wyrobiska, nowych hałd i zmiany krajobrazu.

Wszystkie instytucje oraz przedstawiciele opinii publicznej mają teraz możliwość zajęcia stanowiska w sprawie przesłanej dokumentacji. Termin na zajęcie stanowiska upływa po 30 dniach od momentu opublikowania informacji o dokumentacji EIA na urzędowej tablicy Kraju Libereckiego. Data publikacji i termin zakończenia procesu opiniowania zostanie także zamieszczony w systemie EIA, w którym upublicznione dziś zostały dokumenty (vide: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M). Po zakończeniu etapu opiniowania w ramach procedury EIA rozpoczną się międzypaństwowe konsultacje specjalistów. Zagadnienia do konsultacji zostaną ustalone m.in. na podstawie stanowisk otrzymanych w procesie opiniowania dokumentacji EIA.
Na podstawie otrzymanych opinii, w tym stanowiska lokalnej społeczności, właściwych instytucji oraz organów władzy samorządowej, a także biorąc pod uwagę wyniki międzypaństwowych konsultacji Ministerstwo Środowiska opracuje jednolite stanowisko Republiki Czeskiej w sprawie planowanej inwestycji, które zostanie przesłane stronie polskiej. Stanowisko to będzie punktem wyjścia w polskim postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia.

Projekt inwestycyjny „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów“ – w skrócie

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Projekt kontynuacji wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów zakłada wydobycie pozostałego pokładu na terenie nowej odkrywki o łącznej powierzchni ok. 390 ha (3,9 km2), w której wydobycie będzie kontynuowane po 30.04.2020 roku, czyli po wygaśnięciu aktualnej koncesji. Planowany okres eksploatacji złoża to 24 lata (do 2044 roku), jednak długość tego okresu jest zależna od ekonomicznego zapotrzebowania na energetyczny węgiel brunatny. Półki wyrobiska będą rozkładać się wachlarzem w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do aktualnego obszaru, aż do samej granicy z Republiką Czeską (najbliżej odkrywka przesunie się na odległość ok. 50 m od granicy państwowej). Wyrobisko razem z wewnętrznymi usypiskami zajmuje obecnie powierzchnię ok. 26 km2. Obszar odkrywki po wdrożeniu planowanych zmian będzie miał powierzchnię ok. 30km2.  Nadkład sięgający obecnie na wysokość ok. 10 m n.p.m. po realizacji inwestycji osiągnie wysokość 10 m n.p.m. Najgłębiej położony punkt wyrobiska znajdzie się ok. 330 m poniżej powierzchni.

Dział prasowy
Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej
Tel. 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Odkrywki Polska

Miejsce symboliczne na styku trzech granic, gdzie rzeka Lubota wpada do Nysy Łużyckiej. Mała kładka pozwala na przejście ze strony (...)
czytaj całość
„Nowa Zelandia” pod Lipskiem w Niemczech, jezioro Hańcza bis pod Bełchatowem? Zalewanie odkrywek na potrzeby rekreacji i rozwoju regionu to (...)
czytaj całość
Odchodzenie od węgla w energetyce i produkcji ciepła to nie tylko “abstrakcja” polityki klimatycznej. Węgiel nie jest dzisiaj ani konkurencyjnym (...)
czytaj całość
W tych trudnych czasach ufamy, że po kryzysie zmieni się podejście do naukowców, lekarzy czy analityków ryzyka.  Samo z siebie (...)
czytaj całość
czyli jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów
czytaj całość
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Na styku trzech państw: Polski, Czech i Niemiec rozciąga się kopalnia węgla, która może pozbawić 30 000 osób dostępu do (...)
czytaj całość
Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców (...)
czytaj całość
więcej
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-04
Chciał się wysadzić w powietrze
2014-05-04
Po co kopalnie odkrywkowe – 1 maja Spotkanie Zielonych Europejskich (...)
2014-02-07
PGE stara się o nowe złoża węgla brunatnego
2013-12-23
NIEPŁACONY RACHUNEK
2013-10-06
Radny skarży sie na CBA.
2013-09-18
Kopalnie kontra Konstytucja
2013-05-24
Konferencja prasowa w sprawie zapowiedzianej wizyty Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (...)
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej