opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Odkrywki Polska

Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.

06 maja 2019 min
(galeria fotografii)

Główny problem-  Kopalnia Turów pozbawia regiony przygraniczne wody pitnej

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej rozpoczęło kolejny etap międzynarodowej procedury EIA w sprawie poszerzenia odkrywki Turów

Ministerstwo Środowisko Republiki Czeskiej (MŽP) rozpoczęło 30.04.br. kolejny etap międzynarodowej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ, ang. EIA) w sprawie planowanego przez polskiego inwestora poszerzenia kopalni odkrywkowej Turów. Zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko Ministerstwo przekazało dziś dokumenty EIA do konsultacji opinii publicznej, lokalnej społeczności oraz właściwym organom oraz instytucjom samorządowym na obszarze objętym postępowaniem. Dokumentacja została także opublikowana w elektronicznym systemie EIA.

Ministerstwo Środowiska otrzymało od polskiej strony (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, GDOŚ) dokumentację EIA dotyczącą inwestycji w lutym 2019 r. Wstępna kontrola przesłanej dokumentacji, przeprowadzona wspólnie z Czeskim Urzędem Geologicznym, wykazała poważne uchybienia, w tym przede wszystkim brak istotnych informacji dotyczących oceny wpływu inwestycji na wody podziemne na terenie Republiki Czeskiej. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska złożyło wniosek do polskiej strony o uzupełnienie i przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko. Polska strona uzupełniła dokumenty w ubiegłym tygodniu. Po ich kontroli i ocenie przez ekspertów Czeskiego Urzędu Geologicznego dokumenty mogą być teraz przesłane właściwym instytucjom Republiki Czeskiej, a tym samym możliwa jest kontynuacja międzynarodowego postępowania EIA.

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Za najdotkliwszy negatywny skutek poszerzenia odkrywki Turów na terenie Republiki Czeskiej Ministerstwo Środowiska uznaje potencjalne naruszenie równowagi systemu wód podziemnych i naziemnych, w tym zwłaszcza zagrożenie dla źródeł wody pitnej zaopatrujących Hrádek nad Nisou. Wydobywanie węgla brunatnego bezpośrednio przy granicy z Czechami może wiązać się także z innymi negatywnymi konsekwencjami pod postacią hałasu, pylenia, osuwisk, destabilizacji nadkładu na zboczach wyrobiska, nowych hałd i zmiany krajobrazu.

Wszystkie instytucje oraz przedstawiciele opinii publicznej mają teraz możliwość zajęcia stanowiska w sprawie przesłanej dokumentacji. Termin na zajęcie stanowiska upływa po 30 dniach od momentu opublikowania informacji o dokumentacji EIA na urzędowej tablicy Kraju Libereckiego. Data publikacji i termin zakończenia procesu opiniowania zostanie także zamieszczony w systemie EIA, w którym upublicznione dziś zostały dokumenty (vide: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M). Po zakończeniu etapu opiniowania w ramach procedury EIA rozpoczną się międzypaństwowe konsultacje specjalistów. Zagadnienia do konsultacji zostaną ustalone m.in. na podstawie stanowisk otrzymanych w procesie opiniowania dokumentacji EIA.
Na podstawie otrzymanych opinii, w tym stanowiska lokalnej społeczności, właściwych instytucji oraz organów władzy samorządowej, a także biorąc pod uwagę wyniki międzypaństwowych konsultacji Ministerstwo Środowiska opracuje jednolite stanowisko Republiki Czeskiej w sprawie planowanej inwestycji, które zostanie przesłane stronie polskiej. Stanowisko to będzie punktem wyjścia w polskim postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia.

Projekt inwestycyjny „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów“ – w skrócie

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Projekt kontynuacji wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów zakłada wydobycie pozostałego pokładu na terenie nowej odkrywki o łącznej powierzchni ok. 390 ha (3,9 km2), w której wydobycie będzie kontynuowane po 30.04.2020 roku, czyli po wygaśnięciu aktualnej koncesji. Planowany okres eksploatacji złoża to 24 lata (do 2044 roku), jednak długość tego okresu jest zależna od ekonomicznego zapotrzebowania na energetyczny węgiel brunatny. Półki wyrobiska będą rozkładać się wachlarzem w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do aktualnego obszaru, aż do samej granicy z Republiką Czeską (najbliżej odkrywka przesunie się na odległość ok. 50 m od granicy państwowej). Wyrobisko razem z wewnętrznymi usypiskami zajmuje obecnie powierzchnię ok. 26 km2. Obszar odkrywki po wdrożeniu planowanych zmian będzie miał powierzchnię ok. 30km2.  Nadkład sięgający obecnie na wysokość ok. 10 m n.p.m. po realizacji inwestycji osiągnie wysokość 10 m n.p.m. Najgłębiej położony punkt wyrobiska znajdzie się ok. 330 m poniżej powierzchni.

Dział prasowy
Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej
Tel. 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

tytul: Hanna Schudy: Między Alternatywą dla Niemiec a Zielonymi tytul: Jak rozpoznać dezinformację i jak się przed nią bronić?tytul: Czy europejski konsument żywności jest dobrze chroniony?tytul: Gdzie jest KoKo i co dalej z odejściem od węgla za Odrą?tytul: Pod Prąd: kwiecień 2019tytul: Kochaj sąsiada swego jak...? tytul: Extinction Rebellion w Londynietytul: Czysta Oława, czysta Odra, czysty Bałtyk
view_list  inne artykuły z tematu Odkrywki Polska:
mh

We are at risk of a Polish-Czech conflict over the expansion of the Turów Mine

What is more important: water or lignite?
Statement of the Ecological Association EKO-UNIA

mh

Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów

Co jest ważniejsze - woda i dobre stosunki sąsiedzkie czy węgiel brunatny?
Komunikat Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

mh

Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez nas

Polacy, Czesi i Niemcy rozmawiali o planowanej rozbudowie odkrywki oraz elektrowni na węgiel brunatny Turów

mh

Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów

Elektrownia Turów właśnie buduje nowy blok energetyczny na blisko 500 MW. Aby ten miał paliwo, potrzebne jest rozszerzenie odkrywki Turów. Inwestor PGE sporządził niedawno raport oddziaływania na środowisko, co oznacza, że zgodnie z prawem rozpoczną się niedługo konsultacje społeczne.

mh

Kto ubezpieczy Turów?

Jaka przyszłość czeka pogłębiającą zmiany klimatu odkrywkę i elektrownię na węgiel brunatny?

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.