×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
Min. Środ. Republiki Czeskiej
6 maja 2019
Odkrywki Polska
 

Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.

Główny problem-  Kopalnia Turów pozbawia regiony przygraniczne wody pitnej

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej rozpoczęło kolejny etap międzynarodowej procedury EIA w sprawie poszerzenia odkrywki Turów

Ministerstwo Środowisko Republiki Czeskiej (MŽP) rozpoczęło 30.04.br. kolejny etap międzynarodowej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ, ang. EIA) w sprawie planowanego przez polskiego inwestora poszerzenia kopalni odkrywkowej Turów. Zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko Ministerstwo przekazało dziś dokumenty EIA do konsultacji opinii publicznej, lokalnej społeczności oraz właściwym organom oraz instytucjom samorządowym na obszarze objętym postępowaniem. Dokumentacja została także opublikowana w elektronicznym systemie EIA.

Ministerstwo Środowiska otrzymało od polskiej strony (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, GDOŚ) dokumentację EIA dotyczącą inwestycji w lutym 2019 r. Wstępna kontrola przesłanej dokumentacji, przeprowadzona wspólnie z Czeskim Urzędem Geologicznym, wykazała poważne uchybienia, w tym przede wszystkim brak istotnych informacji dotyczących oceny wpływu inwestycji na wody podziemne na terenie Republiki Czeskiej. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska złożyło wniosek do polskiej strony o uzupełnienie i przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko. Polska strona uzupełniła dokumenty w ubiegłym tygodniu. Po ich kontroli i ocenie przez ekspertów Czeskiego Urzędu Geologicznego dokumenty mogą być teraz przesłane właściwym instytucjom Republiki Czeskiej, a tym samym możliwa jest kontynuacja międzynarodowego postępowania EIA.

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Za najdotkliwszy negatywny skutek poszerzenia odkrywki Turów na terenie Republiki Czeskiej Ministerstwo Środowiska uznaje potencjalne naruszenie równowagi systemu wód podziemnych i naziemnych, w tym zwłaszcza zagrożenie dla źródeł wody pitnej zaopatrujących Hrádek nad Nisou. Wydobywanie węgla brunatnego bezpośrednio przy granicy z Czechami może wiązać się także z innymi negatywnymi konsekwencjami pod postacią hałasu, pylenia, osuwisk, destabilizacji nadkładu na zboczach wyrobiska, nowych hałd i zmiany krajobrazu.

Wszystkie instytucje oraz przedstawiciele opinii publicznej mają teraz możliwość zajęcia stanowiska w sprawie przesłanej dokumentacji. Termin na zajęcie stanowiska upływa po 30 dniach od momentu opublikowania informacji o dokumentacji EIA na urzędowej tablicy Kraju Libereckiego. Data publikacji i termin zakończenia procesu opiniowania zostanie także zamieszczony w systemie EIA, w którym upublicznione dziś zostały dokumenty (vide: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M). Po zakończeniu etapu opiniowania w ramach procedury EIA rozpoczną się międzypaństwowe konsultacje specjalistów. Zagadnienia do konsultacji zostaną ustalone m.in. na podstawie stanowisk otrzymanych w procesie opiniowania dokumentacji EIA.
Na podstawie otrzymanych opinii, w tym stanowiska lokalnej społeczności, właściwych instytucji oraz organów władzy samorządowej, a także biorąc pod uwagę wyniki międzypaństwowych konsultacji Ministerstwo Środowiska opracuje jednolite stanowisko Republiki Czeskiej w sprawie planowanej inwestycji, które zostanie przesłane stronie polskiej. Stanowisko to będzie punktem wyjścia w polskim postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia.

Projekt inwestycyjny „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów“ – w skrócie

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czeską. Po czeskiej stronie granicy najbliższe miejscowości to Uhelná, Václavice i Oldřichov na Hranicích, z większych natomiast Hrádek nad Nisou. Projekt kontynuacji wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów zakłada wydobycie pozostałego pokładu na terenie nowej odkrywki o łącznej powierzchni ok. 390 ha (3,9 km2), w której wydobycie będzie kontynuowane po 30.04.2020 roku, czyli po wygaśnięciu aktualnej koncesji. Planowany okres eksploatacji złoża to 24 lata (do 2044 roku), jednak długość tego okresu jest zależna od ekonomicznego zapotrzebowania na energetyczny węgiel brunatny. Półki wyrobiska będą rozkładać się wachlarzem w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do aktualnego obszaru, aż do samej granicy z Republiką Czeską (najbliżej odkrywka przesunie się na odległość ok. 50 m od granicy państwowej). Wyrobisko razem z wewnętrznymi usypiskami zajmuje obecnie powierzchnię ok. 26 km2. Obszar odkrywki po wdrożeniu planowanych zmian będzie miał powierzchnię ok. 30km2.  Nadkład sięgający obecnie na wysokość ok. 10 m n.p.m. po realizacji inwestycji osiągnie wysokość 10 m n.p.m. Najgłębiej położony punkt wyrobiska znajdzie się ok. 330 m poniżej powierzchni.

Dział prasowy
Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej
Tel. 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Odkrywki Polska

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, GDOŚ i Prokuratury Krajowej na wstrzymanie (...)
czytaj całość
Aktywistki i aktywiści z polskich organizacji ekologicznych w niedzielę, 25 czerwca 2023 r. kolejny raz dołączyli do protestu przeciwko planom (...)
czytaj całość
Kraków/Warszawa/Wrocław, 07.06.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w (...)
czytaj całość
Od początku sporu między Polską a Czechami, Komisją Europejską i wreszcie TSUE w sprawie Turowa było jasne, że milionowych kar (...)
czytaj całość
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od czerwca negocjacji pomiędzy stronami sporu, Polsce (...)
czytaj całość
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-28
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-22
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-08
Turów: czy wybory w Czechach przyspieszą zamknięcie kopalni?
2021-09-22
Kary za Turów i transformacja energetyczna powiatu zgorzeleckiego
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-06-29
Trudne negocjacje o odkrywce Turów.
2021-06-21
Znów oczy całej Polski skierowane na Turów i Bogatynię
2021-06-17
Negocjacje w Pradze nie rozwiązują prawdziwego problemu Turowa
2021-06-11
Kandydaci na Burmistrza Bogatyni lekceważą dyskusję o przyszłości i sprawiedliwej (...)
2021-06-09
Sprawa Turowa w TSUE to szansa na sprawiedliwą transformację Polski
2021-06-09
Pytamy kandydatów na burmistrza Bogatyni o przyszłość regionu i transformację (...)
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-19
To już prawie pewne: Przez politykę rządu do Turowa nie (...)
2021-05-13
Nowy blok w Turowie pozbawi szansy na fundusze i dobry (...)
2021-03-31
Kocham Cię jak... Bogatynię?
2021-03-11
Świat, który nie może zaginąć
2021-03-08
Zaproszenie na debatę: Czy kultura i sztuka może uratować Opolno (...)
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2021-02-15
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. (...)
2021-01-21
Kolejna skarga na kopalnię odkrywkową Turów.
2020-09-01
Trójstyk niezgody – jak górnicy nie chcieli usłyszeć Czechów i (...)
2020-08-24
Niemieckie odkrywki będą mniejsze a koncerny zarobią mniej, niż myślały
2020-07-16
Posiedzenie Komisji Petycji PE: Turów narusza unijne procedury
2020-07-01
Dość pustosłowia! Walne Zgromadzenie ZE PAK
2020-04-11
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie – kwaśne zderzenie z (...)
2020-04-10
Polski nie stać na smog i węgiel – Covid (...)
2020-04-01
Jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów. (...)
2020-03-31
Koncesja na wydobycie do 2025 a może nawet do 2044 (...)
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Kopalni (...)
2020-03-29
Społeczności stają do walki z gigantem węglowym, który kradnie im (...)
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-28
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-05-02
Kochaj sąsiada swego jak...?
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-30
Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-10-26
Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacji
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej