×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

31 stycznia 2019
Odkrywki Polska
 

Pod prąd styczeń 2019

  1. Początek roku z transformacją energetyczną
  2. Konsultacje społeczne dotyczące odkrywki Turów
  3. Niemcy odchodzą od węgla – ambiwalentne oceny dotyczące daty 2038
  4. Konsultacje zakończone – Polityka Energetyczna Polski
  5. Michał Wilczyński w NIK – przyszłość odkrywek w Polsce
  6. Gmina Brody nie chce zmian w studium zagospodarowania gminy w kierunku kopalni
  7. Prądu naszego powszedniego...zaczyna brakować
  8. Prezes ZE PAK rezygnuje ze stanowiska i nie podaje powodu
  9. Konferencja dotycząca suszy już w marcu w Warszawie

1. Początek roku z transformacją energetyczną

Pełna sala, ogromne zainteresowanie i rosnąca wola polityczna, aby pilnie zmienić model energetyki w Polsce
Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII  Fundacji  „RT-ON” oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

Więcej:

2. Konsultacje społeczne dotyczące odkrywki Turów

24 stycznia 2019 rozpoczęły siękonsultacje społeczne dotyczące przyszłości odkrywki i Kopalni Turów i potrwają do 13 lutego 2019 roku (włącznie). Zapytaliśmy prawniczkę Magdę Ukowską z Fundacji Frank Bold o szczegóły dotyczące konsultacji w Polsce i za granicą. Magdalena Ukowska: Obecnie obowiązująca koncesja na wydobycie węgla brunatnego udzielona PGE GIEK S.A. Oddział KWB wygasa w dniu 30.04.2020 r. Aby przedłużyć obecną koncesję oraz objąć nią planowany obszar poszerzonej odkrywki inwestor zainicjował w 2015 roku procedurę dotyczącą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Od tego czasu procedura toczy się przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W lipcu 2018 roku PGE złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów” na środowisko. 24 stycznia 2019 rozpoczynają się konsultacje społeczne w Polsce i potrwają do 13 lutego 2019 roku (włącznie). Każdy z zainteresowanych może się zapoznać z dokumentacją sprawy w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu i wnieść uwagi. Jednocześnie raport został przetłumaczony na czeski i niemiecki i niebawem rozpoczną się konsultacje transgraniczne w Czechach i Niemczech (nie ma jeszcze wyznaczonych terminów). Podczas konsultacji ważne będą uwagi odnoszące się do wpływu odkrywki na zdrowie ludzi, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, obszary chronione, w tym Natura 2000, zabytki.

Jednocześnie, aby było możliwe poszerzenie odkrywki musi zostać zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Stosowna uchwała, którą zainicjowano tę procedurę została podjęta w czerwcu 2016 roku. Na chwilę obecną toczą się konsultacje transgraniczne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Republiką Czeską. Następnie plan zostanie wyłożony do konsultacji społecznych w gminie Bogatynia. Termin jest wciąż nieznany”.  
Strona niemiecka i czeska przygotowuje się do konsultacji. Niemcy podkreślają wpływ planowanego rozszerzenia odkrywki Turów na wody gruntowe po stronie niemieckiej.
https://www.saechsische.de/wie-sich-turow-auf-deutscher-seite-auswirkt-5010179.html

3. Niemcy odchodzą od węgla – ambiwalentne oceny dotyczące daty 2038

Długo wyczekiwana decyzja tzw komisji węglowej dotycząca daty odejścia od węgla w Niemczech w końcu zapadła. Są powody do radości – mamy dowód na to, że era węgla się kończy. Kiedy dokładnie Niemcy wyłączą ostatnią elektrownię wciąż nie wiadomo – może to być 2035 lub 2038, chociaż np. koncern RWE już naciska, że nawet ta mało ambitna data, to jednak za wcześniej.

Niemcy nie są jedynym krajem, gdzie węgiel wciąż jest spalany, ale w przeliczeniu emisji dwutlenku węgla na głowę mieszkańca są w czołówce światowej. Wpływa na to z pewnością przemysł, eksport energii elektrycznej za granicę oraz wysoka stopa życiowa. Dla porównania Polska ma znacznie mniejszą tę emisję CO2 , ale za to jesteśmy w czołówce nieefektywności energetycznej – produkcja jednej kilowato-godziny energii elektrycznej w Polsce wiąże się z największymi emisjami CO2 w Europie.

Procesowi w Niemczech będzie się przyglądać Europa, choć wiele krajów zachodnich odejdzie szybciej z węgla. Na przykład Anglia jako światowa królowa węgla oraz matka rewolucji przemysłowej odchodzi od węgla już w 2025 r. Co prawda w 2032 r. może się okazać, że proces w Niemczech zostanie przyspieszony do 2035 r. Na to czekają szczególnie organizacje ekologiczne, natomiast koncern RWE ma nawet nadzieję, że w 2032 okaże się że data będzie musiała być przesunięta, ale w przyszłość.
Kompromis oceniany jest ambiwalentnie – cieszą się firmy energetyczne oraz zatrudnieni w branży węgla brunatnego. Organizacje ekologiczne podkreślają z kolei, że kwestie klimatyczne nie zostały potraktowane z należytą ostrożnością. Na kontrowersje wpływa też wola zwiększenia udziału gazu w gospodarce Niemiec, co wiąże się nie tylko z emisjami CO2 ale też partycypacją w krytykowanym projekcie Nord Stream II.

Do 2030 r. wyłączonych zostanie 17 GW z elektrowni węglowych. Do 2022 wyłączonych zostanie 12 GW.

4. Konsultacje zakończone – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r

Do 15 stycznia br.  trwały konsultacje społeczne projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040r –  dalej PEP2040 (https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji).

Dokument, po wielokroć już krytykowany w mediach i  raportach, też zleconych przez EKO-UNIĘ w kontekście wpływu na gospodarkę wodną *, w interesującym nas zakresie zakłada, że wydobycie węgla brunatnego zostanie (jakoby..) ograniczone do złóż obecnie eksploatowanych oraz 3 złóż perspektywicznych: Ościsłowo, Złoczew i w dalszej kolejności Gubin. Złoża Południowej Wielkopolski, Legnica i Dęby Szlacheckie nie pojawiają się póki co w projekcie PEP2040, co jest optymistyczne jednak nie całkiem nas (członków Koalicji „RT-ON”)  i mieszkańców tych regionów uspokaja.
Projekt, w opinii ekspertów i autorytetów naukowych (np. prof. Jan Popczyk) lekceważy zachodzący na świecie i niezbędny w Polsce proces transformacji energetyki, a także zobowiązania wynikające z ratyfikacji Porozumienia Paryskiego i z członkostwa Polski w UE (np. przyjęto wskaźniki niższe, niż już przyjęte przez nasz kraj zobowiązania). Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jest niestety jako podtrzymanie przy życiu i dalszy rozwój nierentownej branży węglowej, i jest  (co budzi nasz przeciw) traktowane jako nadrzędne wobec szkód i strat społecznych oraz zagrożeń dla zasobów wodnych, rolnictwa i środowiska ze strony górnictwa i energetyki węglowej.

Dlatego Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, choć w naszym pojęciu nie były to rzeczywiste konsultacje, w ww. terminie złożyła do ME kilkadziesiąt szczegółowych uwag do PEP 2040, w tym min. na temat: braku ekonomicznego uzasadnienia dla budowy nowych odkrywek węgla brunatnego, ich  szkodliwości środowiskowej i społecznej (powodującej wieloletnie protesty) oraz konieczności rozpoczęcia sprawiedliwej transformacji energetycznej np. subregionu konińskiego i innych regionów zależnych od węgla.
Z jakim skutkiem? Zobaczymy..

Dodajmy, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego w ramach konsultacji społecznych w toku oceny oddziaływania na środowisko zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrownia Turów w Bogatyni,  również otrzymał  od   Fundacji stosowne(krytyczne) uwagi.

Zachęcam Państwa do odsłuchania wystąpień z konferencji w Warszawie z 10.01.2019
https://www.facebook.com/rozwojtakodkrywkinie/
http://praworzeki.eko-unia.org.pl/monitoring.php?dzial=5&kat=19&art=22

5. Michał Wilczyński w NIK – przyszłość odkrywek w Polsce

Dr Michał Wilczyński  reprezentował Koalicję/Fundację "Rozwój TAK-Odkrywki NIE" podczas konferencji w siedzibie NIK (24.01.19) pt.: "Przyszłość energetyki w Polsce".
Ekspert odniósł się do słów m.in. prezydenta Dudy podczas COP24, kiedy to polskie zasoby węgla zostały przedstawione jako niemal niewyczerpane (na 200 lat).   „Polski system oceny zasobów nie uwzględnia czynnika ekonomicznego. Zasoby geologiczne mogą być ogromne, ale zasoby węgla, który realnie ( biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne i dostępnośc techniczną złoż- przyp. red) będzie można wydobyć są znaczne mniejsze...Te ostatnie oceniam na nie więcej niż ok. 20 lat. ... po roku 2030 pozostaną w Polsce dwie kopalnie odkrywkowe. Reszta zniknie ze względu na wyczerpanie zasobów - ocenił dr Wilczyński

Warto w tym kontekście przypomnieć ekspertyzy dr Michała Wilczyńskiego sprzed kilku lat odnośnie ekonomicznych uwarunkowań eksploatacji węgla brunatnego w Polsce oraz ram prawnych, które takie wydobycie mocno zweryfikują:

"Największy wpływ na spadek produkcji energii w ZEPAK SA będzie miała obowiązująca od 01 stycznia 2016 roku dyrektywa o emisjach przemysłowych (2010/75/UE, tzw. IED). Dyrektywa wymusza znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Dla uzyskania odroczenia (derogacji) stosowania dyrektywy w okresie 2016 – 2020, rząd polski musiał przedstawić w 2013 roku Przejściowy Plan Krajowy (PPK), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17/02/2014. W załącznikach ujęto listę obiektów energetycznego spalania, wobec których odroczono stosowanie dyrektywy do 30 czerwca 2020 roku. Wśród 48 obiektów wymieniono Elektrownię Pątnów (o całkowitej mocy w paliwie 3624 MW) i Konin (mocy w paliwie 686 MW). Obie elektrownie muszą zostać zmodernizowane by spełnić zaostrzone kryteria emisji lub z dniem 01 lipca 2020 roku zostaną wyłączone. W 2015 zakończono modernizację bloków 1 i 2 w elektrowni Pątnów I (444 MWe). Pozostałe 4 bloki w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej spółki prawdopodobnie nie zostaną zmodernizowane."

"Z powyższych regulacji prawnych i sytuacji finansowej korporacji wynika, iż wysoce prawdopodobne jest, że od 2024 roku pozostanie w ZEPAK SA elektrownia Pątnów II, która zużywa węgla brunatnego średnio 2,9 mln ton/rok co może w pełni pokryć czynna odkrywka „Tomisławice”, oraz dwa zmodernizowane bloki Pątnowa I o sprawności poniżej 40 % zużywające 2,3 mln ton/rok węgla brunatnego. Jednakże wobec spadających cen energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku, działania zasady „merit order”, opłacalność eksploatacji tych 2 bloków poniżej 4000 h w roku wydaje się wątpliwa (ryc.2.). Wobec tego ich eksploatacja przynosić będzie straty spółce."

"W świetle powyższych argumentów a zwłaszcza regulacji dyrektywy IED i zobowiązań podjętych przez polskie władze wobec Komisji Europejskiej, a dotyczących elektrowni Konin, Pątnów I i Adamów nie ma podstaw do uruchamiania eksploatacji złoża „Dęby Szlacheckie”."

Na temat konferencji w NIK czytaj więcej tutaj:

6. Gmina Brody nie chce zmian w studium zagospodarowania gminy w kierunku kopalni

Ważna wiadomość w kontekście planowanego przez lata "kompleksu energetycznego" Gubin-Brody. 30.01.2019 r. Rada Gminy Brody,
Stosunkiem głosów 9 – ZA; 1 – PRZECIW i 4 – WSTRZYMUJĄCYCH, uchyliła uchwałę Radnego p. Marka Tracza, o przystąpieniu gminy Brody do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Brody z 28 marca 2013 r.

Po blisko 6 latach wynik referendum lokalnego z dn. 21 czerwca 2009 r (pierwszego w Polsce), w którym mieszkańcy gminy wyrazili sprzeciw planom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, jest w pełni respektowany!

7. Prądu naszego powszedniego...zaczyna brakować

Polska ma problem z prądem. Ze względu na przymrozki w styczniu zwiększyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak czytamy w Wysokim Napięciu, cudem uniknęliśmy blackoutu. Polska musiała prosić o prąd...Niemcy. Cena energii elektrycznej w tych dniach była jedną z najwyższych w Europie. Oto ile kosztuje nasza „niezależność energetyczna”

8. Prezes ZE PAK rezygnuje ze stanowiska i nie podaje powodu

W związku z powyższym ciekawymi wydają się zmiany w zarządzie ZE PAK. Czyżby kapitanowie energetyki konińskiej opuszczali okręt póki jeszcze nie zatonął

9. Konferencja dotycząca suszy już w marcu w Warszawie

22 marca, w Dniu Wody, w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się ogólnopolska konferencja podczas, której eksperci będą dyskutować nt. opracowywanego dla Polski Planu przeciwdziałania skutkom suszy.
czytaj więcej:

Zapraszamy także na podobną konferencję do Wrocławia. Szczegóły już wkrótce

Wydawcy:

Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej"
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Zespół redakcyjny:

Radosław Gawlik (red. naczelny)
Anna Dziadek
Hanna Schudy
Tomasz Waśniewski

 

Odkrywki Polska

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, GDOŚ i Prokuratury Krajowej na wstrzymanie (...)
czytaj całość
Aktywistki i aktywiści z polskich organizacji ekologicznych w niedzielę, 25 czerwca 2023 r. kolejny raz dołączyli do protestu przeciwko planom (...)
czytaj całość
Kraków/Warszawa/Wrocław, 07.06.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w (...)
czytaj całość
Od początku sporu między Polską a Czechami, Komisją Europejską i wreszcie TSUE w sprawie Turowa było jasne, że milionowych kar (...)
czytaj całość
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od czerwca negocjacji pomiędzy stronami sporu, Polsce (...)
czytaj całość
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-28
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-22
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-08
Turów: czy wybory w Czechach przyspieszą zamknięcie kopalni?
2021-09-22
Kary za Turów i transformacja energetyczna powiatu zgorzeleckiego
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-06-29
Trudne negocjacje o odkrywce Turów.
2021-06-21
Znów oczy całej Polski skierowane na Turów i Bogatynię
2021-06-17
Negocjacje w Pradze nie rozwiązują prawdziwego problemu Turowa
2021-06-11
Kandydaci na Burmistrza Bogatyni lekceważą dyskusję o przyszłości i sprawiedliwej (...)
2021-06-09
Sprawa Turowa w TSUE to szansa na sprawiedliwą transformację Polski
2021-06-09
Pytamy kandydatów na burmistrza Bogatyni o przyszłość regionu i transformację (...)
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-19
To już prawie pewne: Przez politykę rządu do Turowa nie (...)
2021-05-13
Nowy blok w Turowie pozbawi szansy na fundusze i dobry (...)
2021-03-31
Kocham Cię jak... Bogatynię?
2021-03-11
Świat, który nie może zaginąć
2021-03-08
Zaproszenie na debatę: Czy kultura i sztuka może uratować Opolno (...)
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2021-02-15
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. (...)
2021-01-21
Kolejna skarga na kopalnię odkrywkową Turów.
2020-09-01
Trójstyk niezgody – jak górnicy nie chcieli usłyszeć Czechów i (...)
2020-08-24
Niemieckie odkrywki będą mniejsze a koncerny zarobią mniej, niż myślały
2020-07-16
Posiedzenie Komisji Petycji PE: Turów narusza unijne procedury
2020-07-01
Dość pustosłowia! Walne Zgromadzenie ZE PAK
2020-04-11
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie – kwaśne zderzenie z (...)
2020-04-10
Polski nie stać na smog i węgiel – Covid (...)
2020-04-01
Jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów. (...)
2020-03-31
Koncesja na wydobycie do 2025 a może nawet do 2044 (...)
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Kopalni (...)
2020-03-29
Społeczności stają do walki z gigantem węglowym, który kradnie im (...)
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-28
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-05-02
Kochaj sąsiada swego jak...?
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-30
Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-10-26
Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacji
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej