×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

19 stycznia 2016
Odkrywki Polska
 

Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0

Po latach planowania i przekonywania mieszkańców do kopalni i elektrowni pod Gubinem, liczba gmin oficjalnie sprzeciwiających się kopalniom odkrywkowym węgla brunatnego wzrosła z dwóch do sześciu.

Ramię w ramię z polskimi gminami Brody i Gubin stanęły niemieckie: Guben, Schenkendoebern, Peitz i Forst - składając w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie, w dniu 11-go stycznia, swoje negatywne stanowisko w sprawie coraz bardziej kontrowersyjnego projektu Gubin, prowadzonego przez Polską Grupę Energetyczną.

Dlaczego PGE musi uwzględnić stanowisko przygranicznych niemieckich gmin w sprawie kopalni i elektrowni po polskiej stronie?

Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold: Obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wynika z przepisów ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Postępowanie przeprowadza się w razie stwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne poza granicami Polski. W przypadku kopalni odkrywkowej w Gubinie i Brodach, ze względu na bliskość granicy z Niemcami, niekwestionowane jest poważne oddziaływanie na środowisko naturalne na terytorium Niemiec, między innymi w wyniku powstania leja depresyjnego (nie kwestionują tego ani urzędnicy, ani sam inwestor).

Postępowanie transgraniczne ze strony polskiej prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W ramach postępowania przeprowadzone zostaną konsultacje z niemieckimi organami administracji oraz zapewniony zostanie udział społeczeństwa (konsultacje społeczne). Złożone przez organy i społeczeństwo uwagi i wnioski muszą zostać uwzględnione przez RDOŚ przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nie ilość a jakość – spotkanie przedstawicieli PGE z mieszkańcami Guben i okolic

Oficjalne przekazanie negatywnego stanowiska w sprawie odkrywki pod Gubinem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie poprzedziło spotkanie przedstawicieli PGE z mieszkańcami Guben i okolic, zorganizowane na prośbę burmistrza Guben – Freda Mahro, w dniu 5-go stycznia. Największym zaskoczeniem dla osób uczestniczących w spotkaniu, było przybycie aż 12 osób z Polski - przedstawicieli PGE, ekspertów, kierowców i tłumacza. Liczna reprezentacja strategicznej spółki energetycznej nie przeniosła się niestety na jakość przygotowanego wystąpienia. Chociaż konsultacje społeczne odbywają się po stronie niemieckiej, PGE przygotowało prezentacje jedynie w języku polskim! Tłumacz częściowo ratował sytuację, ale nie zmienia to faktu, że na ważne międzynarodowe spotkania przygotowuje się prezentację w języku osób, do których prezentacja jest skierowana. Ułatwia to komunikację, usprawnia przekaz, a przecież to PGE chce uzyskać przychylność mieszkańców niemieckich gmin i podkreślanie na spotkaniu w Niemczech, że Polacy nie gęsi i swój język mają, było tym razem nie na miejscu.

Do języka prezentacji dołożyły się inne błędy i niedopatrzenia, jak chociażyby przedstawienie Cezarego Bujaka, jako prezesa nieistniejącej od roku spółki PGE Gubin, mylenie Nysy Łużyckiej z Odrą, niezgodność danych liczbowych w opiniowanym raporcie z danymi na slajdach prezentacji. Niemców dziwiło również poświęcenie wiele uwagi planowanej po niemieckiej stronie odkrywce Jänschwalde Nord, której powstanie jest bardzo wątpliwe i jest to projekt koncernu Vattenfall, a nie PGE. Wyglądało jakby przedstawiciele PGE, nie rozumieli, że rozmawiają z mieszkańcami Guben i okolic, a nie z przedstawicielami szwedzkiej firmy - Vattenfall. Może pracownicy PGE nie zdają sobie sprawy, że Niemcy od lat sprzeciwiają się również planom koncernu Vattenfall?

Niemieccy gospodarze spotkania zafundowali szkolenie dla PGE

Mimo kontrowersyjnego przygotowania przedstawilcieli PGE gospodarze spotkania byli mili. Spokojnie i rzeczowo wymienili w punktach swoje uwagi. Z niemiecką precyzją podali braki w dokumentacji, którą przekazano im do konsultacji. Nie tylko błędy formalne, jak brak niektórych załączników, liczne błędy w tłumaczeniach, ale przede wszystkim uwagi do meritum problemu, jakim jest wykopanie dziury do głębokości miejscami nawet 200 metrów w pobliżu domów, dróg – siedlisk ludzkich i upieranie się, że projekt ten nie będzie oddziaływał na stronę niemiecką.

Pracownik urzędu gminy Schenkendöbern – Andreas Stahlberg - przekazał nawet słowniczek terminów fachowych z prośbą, żeby między innymi nie pisać o ekranach - parasole.

Zderzenie się z Unią Europejską

Dla przedstawicieli PGE spotkanie z mieszkańcami Guben i okolic było zderzeniem się z demokracją Unii Europejskiej. Widać było, że nie potrafią odnaleźć się w sytuacji prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Aroganckie odpowiedzi, okazywanie braku szacunku uczestnikom spotkania, ostatecznie zaprzestania odpowiadania na pytania - świadczą o nieprzygotowaniu strategicznej spółki skarbu państwa do przeprowadzenia tak dużego międzynarodowego projektu.

Przedstawiciele PGE nie potrafili pozyskać akceptacji mieszkańców polskich gmin dla swoich planów. Jakie szanse mają w przekonaniu Niemców? Czy podobnie, jak w sytuacji polskich gmin - odpowiedzą, że wola społeczeństwa to „tylko“ opinia? Jeżeli tak postąpią, narażają się na kolejne długotrwałe procesy sądowe. Planowanie kopalni nię będzie miało końca, ale niestety nie widać, żeby osoby zarabiające na wieloletnim opowiadaniu o wiodącej roli węgla, konferencjach i kolejnych odwiertach, przygotowywaniu materiałów informacyjno-propagandowych i kolejnych strategii energetycznych zamartwiały się kosztami przedsięwzięcia. My jesteśmy grupą projektową, od realizacji ustaleń na szczeblu rządowym jest rząd – poinformowała jedna z pracownic PGE (firma w 65 % należy do skarbu państwa) osłupiałych ze zdiwienia uczestników spotkania w Guben. Pozostaje pogratulować asertywności i dobrego samopoczucia z racji posiadanych etató przy planowaniu „projektu Gubin”.

Reakcje i komentarze Niemców

Zarówno podczas spotkania w Guben, jak i w relacjach niemieckich mediów przebija się niezadowolenie, zdziwienie i brak akceptacji dla planów PGE.

  • „Czy oni myślą, że my jesteśmy idiotami?”
  • „Mamy zgodzić się na ich plan? Przecież oni nie mają planu!”
  • „Polacy stracili kontakt z rzeczywistością, jeżeli chodzi o energetykę.”

Nie wiadomo kto i dlaczego dopilnował, aby polskie media nie zostały poinformowane o ważnym międzynarodowym spotkaniu w Euromieście Gubin-Guben. Zazwyczaj PGE lubi brylować i chwalić się, jak już wszysko jest zaklepane i postanowione. W ubiegłym roku, prawie co tydzień, mogliśmy przeczytać o kolejnym wydarzeniu przesądzającym o kopalni. Tym razem było skromnie i nawet Cezary Bujak odpowiadając na pytania burmistrza Guben w sprawie kierunków rozwoju energetyki - powiedział: „Dyskusja w Polsce nadal trwa“. Ostatecznie Gubin ciągle pod znakiem zapytania, co potwierdzili sami przedstawiciele PGE podczas spotkania w Guben, szkoda tylko, że informacji tej nie przekazuje się mieszkańcom lubuskiego.

Wielki nieobecny – koncern Vattenfall

W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele szwedzkiego koncernu Vattenfall, chociaż dlasze planowanie kopalni odkrywkowych węgla brunatnego po obu stronach Nysy Łużyckiej to głównie ich interes. Firma w 100 % należąca do państwa szwedzkiego oczekuje do końca marca wiążących ofert na zakup elektrowni i kopalni na Łużycach. Niemcy obawiają się, że jednym z zainteresowanych będzie koncern PGE, chociaż ten oficjalnie zaprzecza.

Jeszcze Łużyce nie zginęły!

Polsko-niemiecki ruch antyodkrywkowy na Dolnych Łużycach to modelowy przykład współpracy międzynarodowej społeczeństwa obywatelskiego. Po niemieckiej stronie działa Klinge Runde, po polskiej Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej – obydwie inicjatywy obywatelskie współpracują ze sobą, bez tłumaczy, bez niepotrzebnej propagandy. Zawsze mogą liczyć na wsparcie wójtów i burmistrzów, ale przede wszystkim mieszkańców swoich gmin i to dzięki tej współpracy pojawiają się w mediach informacje inne od propagandowej papki koncernów energetycznych o dalszej wiodącej roli węgla w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, czy też anonimów dezinformujących opinię publiczną.

Anna Dziadek
Prezes Stowarzyszenia
NIE kopalni odkrywkowej

Odkrywki Polska

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, GDOŚ i Prokuratury Krajowej na wstrzymanie (...)
czytaj całość
Aktywistki i aktywiści z polskich organizacji ekologicznych w niedzielę, 25 czerwca 2023 r. kolejny raz dołączyli do protestu przeciwko planom (...)
czytaj całość
Kraków/Warszawa/Wrocław, 07.06.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w (...)
czytaj całość
Od początku sporu między Polską a Czechami, Komisją Europejską i wreszcie TSUE w sprawie Turowa było jasne, że milionowych kar (...)
czytaj całość
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od czerwca negocjacji pomiędzy stronami sporu, Polsce (...)
czytaj całość
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-28
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-22
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-08
Turów: czy wybory w Czechach przyspieszą zamknięcie kopalni?
2021-09-22
Kary za Turów i transformacja energetyczna powiatu zgorzeleckiego
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-06-29
Trudne negocjacje o odkrywce Turów.
2021-06-21
Znów oczy całej Polski skierowane na Turów i Bogatynię
2021-06-17
Negocjacje w Pradze nie rozwiązują prawdziwego problemu Turowa
2021-06-11
Kandydaci na Burmistrza Bogatyni lekceważą dyskusję o przyszłości i sprawiedliwej (...)
2021-06-09
Sprawa Turowa w TSUE to szansa na sprawiedliwą transformację Polski
2021-06-09
Pytamy kandydatów na burmistrza Bogatyni o przyszłość regionu i transformację (...)
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-19
To już prawie pewne: Przez politykę rządu do Turowa nie (...)
2021-05-13
Nowy blok w Turowie pozbawi szansy na fundusze i dobry (...)
2021-03-31
Kocham Cię jak... Bogatynię?
2021-03-11
Świat, który nie może zaginąć
2021-03-08
Zaproszenie na debatę: Czy kultura i sztuka może uratować Opolno (...)
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2021-02-15
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. (...)
2021-01-21
Kolejna skarga na kopalnię odkrywkową Turów.
2020-09-01
Trójstyk niezgody – jak górnicy nie chcieli usłyszeć Czechów i (...)
2020-08-24
Niemieckie odkrywki będą mniejsze a koncerny zarobią mniej, niż myślały
2020-07-16
Posiedzenie Komisji Petycji PE: Turów narusza unijne procedury
2020-07-01
Dość pustosłowia! Walne Zgromadzenie ZE PAK
2020-04-11
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie – kwaśne zderzenie z (...)
2020-04-10
Polski nie stać na smog i węgiel – Covid (...)
2020-04-01
Jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów. (...)
2020-03-31
Koncesja na wydobycie do 2025 a może nawet do 2044 (...)
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Kopalni (...)
2020-03-29
Społeczności stają do walki z gigantem węglowym, który kradnie im (...)
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-28
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-05-02
Kochaj sąsiada swego jak...?
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-30
Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-10-26
Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacji
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej