×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

4 sierpnia 2018
Odkrywki Polska
 

Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne

Bogatynia uchodzi za jedną z bogatszych gmin w województwie dolnośląskim. Dochody generuje tu wydobycie i spalanie węgla brunatnego.

Mimo że na świecie odchodzi się od węgla, tamtejsza elektrownia właśnie buduje nowy blok energetyczny na blisko 500 MW. Aby ten miał paliwo, potrzebne jest rozszerzenie odkrywki Turów. Inwestor PGE sporządził właśnie raport oddziaływania na środowisko, co oznacza, że zgodnie z prawem rozpoczną się niedługo konsultacje społeczne odnośnie tego dokumentu. Mieszkańcy będą mogli zająć stanowisko. Następnie o głos zostaną poproszeni Niemcy i Czesi, którzy od lat ponoszą rozliczne straty powodowane przez kompleks. Jak to często przy odkrywkach bywa – kokosy zbiera gmina Bogatynia, ale sąsiedzi zostają z problemem m.in. zapylenia i suszy. Pył spada też na głowy mieszkańców Bogatyni, a szczególnie osiedla Zatonie i Trzciniec, gdzie dodatkowo nocny hałas przerywa dobry sen. To wszystko prowokuje pytanie, kto naprawdę skorzysta na poszerzeniu kopalni w Bogatyni? A w skali kraju -  czy drożejące uprawnienia na emisje dwutlenku węgla nie przekreślają oby przyszłości całego kompleksu energetycznego?

PGE i miasto – „liderzy” ochrony środowiska w Bogatyni

Biorąc pod uwagę, jak PGE oraz działające blisko koncernu władze miasta, podchodzą do przyrody i jej wpływu na kwestie społeczne można się spodziewać, że raport oddziaływania na środowisko ukaże same superlatywy inwestycji. Od wielu lat w mieście monopol na definiowanie ryzyka ma miasto oraz PGE, natomiast co bardziej krytyczni mieszkańcy czy organizacje pozarządowe traktowani są jak przewrażliwione czy nawet wrogie jednostki. Aczkolwiek władze oraz PGE zupełnie inaczej traktują podobne obawy sąsiadów – Czechów i Niemców. I mają powody – w konsultacjach transgranicznych mogą oni wyrazić swoje negatywne stanowisko i postawić cały projekt pod znakiem zapytania. Teraz także mieszkańcy miasta a szczególnie osiedla Zatonie i Trzciniec mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Dotychczas byli oni brani pod uwagę tak często, jak przejeżdża oczyszczanie dróg po mieście – rzadko.

Mimo że Bogatynia od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza, miasto nie lubi o tym informować. Mogłoby to z resztą wpłynąć na wizerunek gminy. A nad tym Bogatynia od lat pracuje organizując imprezy, jakich pozazdrościć mogą jej nawet większe miasta. Jednocześnie Bogatynia nie ma najlepszej opinii, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne – to z tej miejscowości trafiała na Dolny Śląsk do Niemiec czy Czech metamfetamina. Miasto  truje też w inny, dyskretny sposób. Biorąc pod uwagę badania WIOŚ i naukowców zajmujących się ochroną środowiska, w Bogatyni to właśnie zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym problemem. Pomiary prowadzone przez różne podmioty pokazywały, że jakość powietrza w Bogatyni jest zła i to nawet w sezonie pozagrzewczym. Jak dotąd Kopalnia Turów nie przyznaje się do swego udziału w zanieczyszczeniu powietrza. Ba, z lektury pism skierowanych do Dolnośląskiego Alarmu Smogowego wynika, że kopalnia nie ma żadnego wpływu na jakość powietrza w gminie i okolicach. O ile w przypadku pogarszającej się jakości wody pitnej odpowiednie służby informują mieszkańców o zalecanych zachowaniach prewencyjnych, to jednak w przypadku zanieczyszczenia powietrza takich komunikatów nie ma. Odpowiedzialnym za zanieczyszczenie, według kopalni, jest „niska emisja i transport kołowy”. Z kolei pylenie „pochodzące z procesów technologicznych na obszarze kopalni występuje lokalnie i zamyka się w obrębie wyrobiska”.  Mieszkańcy Bogatyni, a szczególnie osiedla Zatonie i Trzciniec zdani są zatem na samych siebie. A może według kopalni te osiedla rozumiane są jako „obręb wyrobiska”?

Skupmy się na powietrzu

Nawet jeżeli pominiemy temat zmian klimatu i kwestii przyszłego działania elektrowni na węgiel brunatny, warto przyjrzeć się problemowi dalszego funkcjonowania i poszerzenia kopalni węgla brunatnego Turów. Nie chcę tutaj nawet poruszać problemu wysiedlenia i zniszczenia miejscowości Opolno Zdrój, która z jednej strony zachwyca architekturą, ale z drugiej ostrzega na jaką zapaść społeczną i gospodarczą mogą liczyć miejscowości sąsiadujące z odkrywką. Nawet tamtejsi pracownicy kopalni odczuwają mur, kiedy zgłaszają do kopalni np. szkody górnicze. Nie będę się też skupiać na problemie wody, a raczej zabierania wody przez odkrywkę Czechom czy Niemcom. Myśląc o przyszłości kompleksu energetycznego skoncentruję się tylko na temacie zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie.

Jak dowiadujemy się z ekspertyzy Łukasza Adamkiewicza, eksperta badającego wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, emisje z kopalni odkrywkowej oraz elektrowni Turów na terenie Polski przyczynia się corocznie do ok 80 przedwczesnych zgonów, ok 50 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, prawie 300 zapaleń oskrzeli u dzieci, ponad 27 tys. dni chorobowych oraz ponad 7 tys. napadów astmy wśród dzieci. Jeżeli dodamy do tego oddziaływanie na bliskich sąsiadów, to w związku z funkcjonowaniem kompleksu energetycznego corocznie dochodzi do: ok 290 przedwczesnych zgonów, ok 120 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, prawie 700 zapaleń oskrzeli u dzieci, ponad 130 tys. dni chorobowych oraz ponad 18 tys. napadów astmy wśród dzieci.

Łukasz Adamkiewicz zaznacza: „Warty podkreślenia jest fakt, że samo funkcjonowanie kopalni odkrywkowych wiąże się z emisją pyłów, co z kolei wpływa na zdrowie. W przypadku odkrywki pył jest naturalnie unoszony, jak na pustyni, czyli nawet bez spalania węgla dochodzi do emisji zanieczyszczeń pyłowych”.

Jakub Gogolewski z koalicji Rozwój Tak-Odkrywki NIE, specjalizujący się we wpływie kopalni odkrywkowych na zdrowie, środowisko i społeczeństwo twierdzi: „Elektrownia Turów od lat podkreśla, że w jej przypadku spełnione są normy zanieczyszczenia powietrza. Pamiętajmy jednak, że sama kopalnia węgla brunatnego przyczynia się do znacznego, niezorganizowanego pylenia, co wpływa na zdrowie mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że kopalnia poczyniła spore inwestycje, ale wydaje się, że są one wciąż niezadowalające. Jeżeli dodamy do tego przyszłe ceny prądu produkowanego z węgla brunatnego można postawić pod znakiem zapytania dalsze istnienie elektrowni Turów. Dlatego mieszkańcy powinni skorzystać z okazji i przyjrzeć się raportowi dotyczącemu poszerzeniu kopalni oraz ocenić, jaki wpływ na ich portfel oraz zdrowie będzie miała ta inwestycja”.
Z kolei pracownicy kompleksu Turów mówią: „Nad kopalnią unosi się pylista mgła”. Martwią się o warunki pracy. Choć można być pewnym, że chmura pyłu wdychana jest przez pracowników, to oficjalnie według kopalni podobny proceder nie ma miejsca, a to oznacza, że i środków prewencyjnych nie ma powodu podejmować. Zawiesina popiołu widoczna jest szczególnie zimą, kiedy czarny obłok spada na biały śnieg.

Przyszłość Zatonia i Trzcińca czy kopalni?

Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że szczególnie narażone na pylenie i hałas jest osiedle Zatonie i Trzciniec. Mimo że brzmi to okrutnie, należy zadać pytanie czy biorąc pod uwagę obecny stan pylenia z kopalni osiedla te powinny tam w ogóle istnieć. Życie w cieniu odkrywki i ciągłe proszenie się o standardy, jakie mają pozostali mieszkańcy miasta nie świadczy o wysokiej jakości życia, którą chwali się władza miasta. To właśnie obok Zatonia przejeżdża transport węgla brunatnego z kopalni do sprzedaży zewnętrznej, to tam dociera największe pylenie z kopalni oraz składowiska popiołów z elektrowni wewnątrz wyrobiska. Jak na razie władza i kopalnia nie chcą słyszeć o problemie pylenia z odkrywki, a sama kopalnia zaprzecza w odpowiedzi na pytania Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, iżby na jej terenie dochodziło do składowania pylących popiołów.
W nadchodzących konsultacjach znajdzie się zapewne przestrzeń, aby o tych problemach pomówić otwarcie. Na razie rozmówcy wolą zachować anonimowość, gdyż wielki brat, jakim jest kompleks PGE w Bogatyni jest prawie w każdym domu, biurze czy zakładzie pracy.

Hanna Schudy

https://bogatynia.fotopolska.eu/1666,user.html

Odkrywki Polska

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, GDOŚ i Prokuratury Krajowej na wstrzymanie (...)
czytaj całość
Aktywistki i aktywiści z polskich organizacji ekologicznych w niedzielę, 25 czerwca 2023 r. kolejny raz dołączyli do protestu przeciwko planom (...)
czytaj całość
Kraków/Warszawa/Wrocław, 07.06.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w (...)
czytaj całość
Od początku sporu między Polską a Czechami, Komisją Europejską i wreszcie TSUE w sprawie Turowa było jasne, że milionowych kar (...)
czytaj całość
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od czerwca negocjacji pomiędzy stronami sporu, Polsce (...)
czytaj całość
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-28
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-22
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-08
Turów: czy wybory w Czechach przyspieszą zamknięcie kopalni?
2021-09-22
Kary za Turów i transformacja energetyczna powiatu zgorzeleckiego
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-06-29
Trudne negocjacje o odkrywce Turów.
2021-06-21
Znów oczy całej Polski skierowane na Turów i Bogatynię
2021-06-17
Negocjacje w Pradze nie rozwiązują prawdziwego problemu Turowa
2021-06-11
Kandydaci na Burmistrza Bogatyni lekceważą dyskusję o przyszłości i sprawiedliwej (...)
2021-06-09
Sprawa Turowa w TSUE to szansa na sprawiedliwą transformację Polski
2021-06-09
Pytamy kandydatów na burmistrza Bogatyni o przyszłość regionu i transformację (...)
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-19
To już prawie pewne: Przez politykę rządu do Turowa nie (...)
2021-05-13
Nowy blok w Turowie pozbawi szansy na fundusze i dobry (...)
2021-03-31
Kocham Cię jak... Bogatynię?
2021-03-11
Świat, który nie może zaginąć
2021-03-08
Zaproszenie na debatę: Czy kultura i sztuka może uratować Opolno (...)
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2021-02-15
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. (...)
2021-01-21
Kolejna skarga na kopalnię odkrywkową Turów.
2020-09-01
Trójstyk niezgody – jak górnicy nie chcieli usłyszeć Czechów i (...)
2020-08-24
Niemieckie odkrywki będą mniejsze a koncerny zarobią mniej, niż myślały
2020-07-16
Posiedzenie Komisji Petycji PE: Turów narusza unijne procedury
2020-07-01
Dość pustosłowia! Walne Zgromadzenie ZE PAK
2020-04-11
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie – kwaśne zderzenie z (...)
2020-04-10
Polski nie stać na smog i węgiel – Covid (...)
2020-04-01
Jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów. (...)
2020-03-31
Koncesja na wydobycie do 2025 a może nawet do 2044 (...)
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Kopalni (...)
2020-03-29
Społeczności stają do walki z gigantem węglowym, który kradnie im (...)
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-28
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-05-02
Kochaj sąsiada swego jak...?
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-30
Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-10-26
Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacji
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej