×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

24 września 2019
Odkrywki Polska
 

Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do poprawki

To miała być wyjątkowa rozprawa w postępowaniu administracyjnym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu zaoferowała interesariuszom biorącym udział w opiniowaniu raportu oddziaływania na środowisko inwestycji PGE czyli kopalni węgla brunatnego Turów, rozmowy przy wspólnym stole.

Organizacja takiej rozprawy nie wynika z procedury i jest opcjonalna. RDOŚ chciał umożliwić publiczną debatę nad inwestycją wszystkim zainteresowanym podmiotom. Same konsultacje z kolei miały charakter transgraniczny, dotyczyły Polski, Czech oraz Niemiec, stąd idea spotkania w Bogatyni była dobra – miała przybliżyć problematykę wszystkim zainteresowanym stronom. To niecodzienne wydarzenie, w którym wielu pokładało nadzieje, dość szybko przerodziło się w karykaturę samego pojęcia konsultacji. Nie było też wspólnego stołu.

W kolejce do mikrofonu

Spotkanie w Bogatyni otworzył RDOŚ, następnie osobny panel miał koncern PGE, który prezentował poszczególne elementy raportu oddziaływania na środowisko. Dopiero po tym zaproszono przybyłych Niemców, Czechów i Polaków do składania uwag. Zostali oni poinformowani, że na każdą osobę przewidziane są 2 minuty wypowiedzi, co w przypadku tłumaczenia tradycyjnego było nie lada wyzwaniem, bowiem każda wypowiedź musiała być tłumaczona na dwa języki obce. Organizator nie zadbał o tłumaczenie symultaniczne a powodem miało być to, że zgłosiło się zbyt dużo osób, dla których nie wystarczyłoby słuchawek. Nie było też stołu. W zasadzie interesariusze musieli stać w kolejce, czasami trwało to nawet godzinę, a kiedy już się dostali do mikrofonu, to nie mogli go wziąć do ręki i kiedy ów magiczny czas 2 minut był przekraczany, to prowadzący z RDOŚ w zasadzie kończył wypowiedź. Niejednokrotnie inwestor odpowiadał na takie przerwane pytanie – szczególnie w przypadku Niemców, gdzie czasownik jest na końcu zdania – że dana wypowiedź nie była pytaniem czy nawet kompletnym zdaniem. Poza tym odpowiedzi inwestora szły zazwyczaj w kierunku, że pytanie nie dotyczy istoty sprawy, czyli raportu oddziaływania na środowisku, albo że pytający nie rozumie problemu czy, że na to pytanie odpowiedziano już pisemnie. Z godziny na godzinę, robiło się coraz bardziej irytująco. Kwintesencją było potraktowanie Hetmana kraju Libereckiego, odpowiednika naszego marszałka, który dostał trochę więcej czasu niż 2 minuty, ale spotkało go przyjęcie podobne jak innych czeskich czy niemieckich gości. Jego gest kciuka skierowanego na dół mówił wszystko – dlatego także pisząc to sprawozdanie nie mam skrupułów odwoływać się do emocji, gdyż nawet polityk wysokiego szczebla podarował sobie dyplomację na tym międzynarodowym spotkaniu. Chciał nawet powiedzieć – rozumiemy Was, zrozumcie jednak też nas. Na nic się zdały jego słowa o tym, że lubi Polskę i że ma polską żonę. Został poinformowany o czasie, a następnie wygwizdany przez mieszkańców.

Rozmowy przy wspólnym stole?

Myślę, że nawet dla przybyłych Polaków spotkanie miało bardzo napiętą atmosferę, a u Czechów czy Niemców mogło wywołać wrażenie, że nie są tam mile widziani. I mimo że prowadzący spotkanie RDOŚ co rusz uciszał zgromadzonych mieszkańców Bogatyni, to jednak buczenie na sali czy wręcz przekleństwa i śmiechy kierowane w stronę mieszkańców Zittau czy Uhelnej nie sprawiały wrażenia międzynarodowych konsultacji transgranicznych.
Uwagi kierowane przez stojących w kolejce do RDOŚ i inwestora miały charakter krytyczny. Tylko jeden głos, oddany zresztą przez mieszkańca Bogatyni, był w zasadzie pytaniem czy po rozbudowie odkrywki poziom zanieczyszczenia i hałasu będzie tak dobry jak obecnie czy może nawet lepszy (Sic). Poza tym mieszkańcy Niemiec i Czech pytali o wpływ kopalni na odwadnianie terenu, na osadzanie gruntu, na szkody górnicze w budynkach, na zanieczyszczenie powietrza, wreszcie interesował ich wpływ na klimat. Szereg pytań dotyczyło planowanej ściany szczelinującej, która ma ograniczyć odpływ wody z Nysy i wód podziemnych. Odpowiedzi inwestora w tym temacie były następujące: Jeżeli powstanie kopalnia, będzie budowany ekran przeciwfiltracyjny który ma sprawić, że nie tylko woda nie będzie odchodzić, ale i powróci do utworów wodonośnych w Czechach. Logika była chyba taka, że jak kopalnia powstanie, to problem z wodą zamiast się pogłębiać, raczej zniknie. Kopalnia nie będzie też miała wpływu na wody powierzchniowe, gdyż tak wynika z modeli badanych przez PGE. Kiedy pytano o wodę odprowadzaną z odwadniania wyrobiska, kopalnia twierdziła, że spełnia wszystkie wymogi i wody z odwadniania mają głównie nieść ił, do tego siarczany i chlorki. Wartości chemiczne odpowiadają wg raportu PGE nawet niższym stężeniom niż dopuszczalne prawem i pozwoleniami wodnoprawnymi.

Klimatyczna zmora

Z kolei w przypadku powietrza PGE dysponuje, jak twierdzi, badaniami wszystkich możliwych źródeł pylenia, jakie mogą być związane z odkrywką. Modele przewidują, że zanieczyszczenie mieści się w granicach kopalni, dodatkowo kopalnia wciąż ma usprawniać minimalizację pylenia, także tego, które może docierać do Drausendorf. Co było do przewidzenia poszerzona kopalnia nie będzie też miała znaczącego wpływu na bioróżnorodność, ponieważ – i to jest znamienne - na terenie kombinatu i w okolicy nie rejestruje się gatunków chronionych i cennych. Tylko w przypadku klimatu kopalnia unikała w wypowiedziach zachwalania swojego ekologicznego nastawienia. Przy przestawianiu raportu nie podano żadnych konkretnych danych tylko jakościowy opis, następnie oddzielone zostały emisje ze spalania w elektrowni od tych powstałych przy budowie i eksploatacji odkrywki. Czy to właśnie te kwestie są dla PGE zmorą, o której koncern woli nawet nie myśleć? Na pytanie mieszkańca Czech o emisje węgla brunatnego ze spalania w pobliskiej elektrowni należącej do PGE dyrektor odpowiedział, że emisje z elektrowni obejmuje inny raport oddziaływania na środowisko stąd na tym etapie postawione pytanie jest bezprzedmiotowe. Gromkie brawa mieszkańców Bogatyni i uśmiech na twarzy inwestora miały tylko nas utwierdzić, że kopalnia węgla brunatnego i emisje CO2 ze spalania tego węgla to zupełnie inna para kaloszy.

Wszystko jest ze sobą...rozłączone

W całym tym wymienianiu sukcesów PGE trzeba też dodać odpowiedź udzieloną innemu mieszkańcowi czeskiej Uhelnej odnośnie odwodnienia ujęcia wody pitnej. Dowiedzieliśmy się, że zwierciadło wody podziemnej w Uhelnej obniża…samo ujęcie wody w Uhelnej. Jest to prawda, ale pomieszana jest tu kompletnie skala -  ilość wody jaką Uhelna wydobywa w rok, to kopalnia wysysa w jeden dzień. Tak jak życie mieszkańców Opolna Zdrój szczególnie kiedy wiedzą już, że kopalnia po prostu podejdzie pod ich domy, a wcześniej obiecane wykupienie nieruchomości przez kopalnię teraz okazuje się być tylko obietnicą.
Inwestor kwitował też pytania Niemców, że albo nie rozumieją o co sami pytają, albo nawet – jak w przypadku członka największej niemieckiej organizacji ochrony przyrody BUND z Berlina – współautorka raportu stwierdziła nawet, że przedstawione uwagi dotyczące ekranu przeciwfiltracyjnego idą w stronę oskarżania koncernu o oszustwo albo o lekceważenie badań hydrologicznych. Mieszkaniec Zittau na uwagę, że jego stary, zabytkowy dom zapada się ze względu na osadzanie terenu, dowiedział się, że dzieje się tak, gdyż dom jest stary, a jeżeli już coś miało na niego wpływ, to zapewne niemiecka, dawno zamknięta kopalnia, ale na pewno nie Turów oraz nie planowana odkrywka, wobec czego nie było dla PGE zrozumiałe, dlaczego mieszkaniec Zittau stawia bezprzedmiotowe pytanie. Najbardziej dramatyczne wydawały się jednak uwagi Czechów, a jeden z nich – dopiero za drugim razem, gdyż za pierwszym nie dano mu nawet dokończyć pytania – oznajmił, że jeżeli kopalnia powstanie, to on zdecydowany jest podjąć wszelkie kroki, aby tą inwestycję zatrzymać.

Kiedy interesariusze tak stali w kolejce do mikrofonu, na sali buczące towarzystwo było już na tyle rozochocone, że nie kryło nawet tego, że część osób jest po prostu pijana. Organizator nie zdecydował się ich jednak skutecznie upomnieć, nie zrobiła tego także policja, która dość mocno ochraniała spotkanie, a najbardziej chyba parking, który zamknięto, ale znalazło się na nim miejsce dla dwóch samochodów z rejestracją z Bełchatowa. Właśnie te elementy czyli obrażanie przybyłych gości, źle zorganizowane tłumaczenie, a do tego błędne tłumaczenie na język czeski sprawia, że należy poważnie zastanowić się, czy samo to spotkanie można uznać za byłe. Nie tylko kwestie tłumaczenia sprawiły bowiem, że przybyli goście nie zostali potraktowani poważnie. W zasadzie nie udzielano odpowiedzi na ich pytania poza dość opieszałymi uwagami inwestora, że pytanie nie jest konkretne itp. Problematyczne jest też to, że mieszkańcy Niemiec nie zostali oficjalnie poinformowani o odbywających się konsultacjach transgranicznych. Winą można za to obarczać urząd niemiecki, ale jednak. Po zgłoszonych uwagach raport został zmieniony w lipcu, w związku z tym można jeszcze raz składać uwagi do 1 października włącznie. Niemcy mogliby składać swoje uwagi do Polski, w trwających konsultacjach.  Takie uwagi musiały by być jednak złożone w j. polskim. 4 października odbędą się także konsultacje merytoryczne na szczeblu rządowym Czech i Polski. Mieszkańcy wielokrotnie jednak apelowali o wizję lokalną z udziałem PGE i RDOŚ.
Spotkanie trwało do wieczora. Mimo że tak długo, nie zadowoliło jednak Niemców i Czechów, którzy - także na nasze zaproszenie - przyjechali do Polski podzielić się uwagami dotyczącymi kopalni. Bardzo ich przepraszamy za farsę, jaka ich spotkała w Bogatyni.

Hanna Schudy

 

 

 
 

 

Odkrywki Polska

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, GDOŚ i Prokuratury Krajowej na wstrzymanie (...)
czytaj całość
Aktywistki i aktywiści z polskich organizacji ekologicznych w niedzielę, 25 czerwca 2023 r. kolejny raz dołączyli do protestu przeciwko planom (...)
czytaj całość
Kraków/Warszawa/Wrocław, 07.06.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w (...)
czytaj całość
Od początku sporu między Polską a Czechami, Komisją Europejską i wreszcie TSUE w sprawie Turowa było jasne, że milionowych kar (...)
czytaj całość
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od czerwca negocjacji pomiędzy stronami sporu, Polsce (...)
czytaj całość
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-28
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-22
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-08
Turów: czy wybory w Czechach przyspieszą zamknięcie kopalni?
2021-09-22
Kary za Turów i transformacja energetyczna powiatu zgorzeleckiego
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-06-29
Trudne negocjacje o odkrywce Turów.
2021-06-21
Znów oczy całej Polski skierowane na Turów i Bogatynię
2021-06-17
Negocjacje w Pradze nie rozwiązują prawdziwego problemu Turowa
2021-06-11
Kandydaci na Burmistrza Bogatyni lekceważą dyskusję o przyszłości i sprawiedliwej (...)
2021-06-09
Sprawa Turowa w TSUE to szansa na sprawiedliwą transformację Polski
2021-06-09
Pytamy kandydatów na burmistrza Bogatyni o przyszłość regionu i transformację (...)
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-19
To już prawie pewne: Przez politykę rządu do Turowa nie (...)
2021-05-13
Nowy blok w Turowie pozbawi szansy na fundusze i dobry (...)
2021-03-31
Kocham Cię jak... Bogatynię?
2021-03-11
Świat, który nie może zaginąć
2021-03-08
Zaproszenie na debatę: Czy kultura i sztuka może uratować Opolno (...)
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2021-02-15
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. (...)
2021-01-21
Kolejna skarga na kopalnię odkrywkową Turów.
2020-09-01
Trójstyk niezgody – jak górnicy nie chcieli usłyszeć Czechów i (...)
2020-08-24
Niemieckie odkrywki będą mniejsze a koncerny zarobią mniej, niż myślały
2020-07-16
Posiedzenie Komisji Petycji PE: Turów narusza unijne procedury
2020-07-01
Dość pustosłowia! Walne Zgromadzenie ZE PAK
2020-04-11
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie – kwaśne zderzenie z (...)
2020-04-10
Polski nie stać na smog i węgiel – Covid (...)
2020-04-01
Jak PGE Turów wykorzystuje szok i kpi z naszych sąsiadów. (...)
2020-03-31
Koncesja na wydobycie do 2025 a może nawet do 2044 (...)
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Kopalni (...)
2020-03-29
Społeczności stają do walki z gigantem węglowym, który kradnie im (...)
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2019-12-20
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i (...)
2019-11-28
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-21
Czesko-polskie starcie dyplomatyczne w sprawie rozbudowy odkrywki Turów
2019-11-13
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-15
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest na Wiejskiej (...)
2019-10-09
Przepis na bunt społeczny, czyli jak projekt Prawa Geologicznego i (...)
2019-10-04
Apel NGO do Prezesa PKO BP w sprawie finansowania (...)
2019-09-24
Kto organizuje źle, organizuje dwa razy – publiczna rozprawa do (...)
2019-09-17
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE Turów (19.09.2019)
2019-07-08
We are at risk of a Polish-Czech conflict over the (...)
2019-07-04
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów
2019-05-06
Czesi rozpoczęli transgraniczną oceną rozszerzenie polskiej odkrywki w Zagłębiu Turoszowskim.
2019-05-02
Kochaj sąsiada swego jak...?
2019-01-31
Pod prąd styczeń 2019
2018-11-30
Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego
2018-11-15
Najwyższy czas na zmianę – Nic o nas bez (...)
2018-10-26
Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacji
2018-09-17
Konsultacje społeczne mogą zadecydować o przyszłości kompleksu węgla brunatnego Turów
2018-08-15
Kto ubezpieczy Turów?
2018-08-04
Przyszłość Turowa? Niedługo konsultacje społeczne
2018-04-16
Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwa
2018-03-03
Wyjątkowe cmentarzysko neolityczne w Górach objęte ochroną konserwatora zabytków
2018-01-31
Polskie spółki węglowe. Kto ubezpiecza? Kto inwestuje?
2017-10-07
Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.
2017-05-25
Apel o transformację energetyczną województwa lubuskiego
2017-05-12
Żadnego węgla na stadionie
2017-05-07
Rozwój à la kopalnia Złoczew – spuścić staw, żeby złapać (...)
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-02-23
Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce
2017-02-21
Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofę
2017-02-06
Kurhany niczym papierek lakmusowy. Jaka przyszłość czeka region Konina?
2017-01-11
Konin i region – quo vadis?
2016-12-19
Nie - kopalni odkrywkowej
2016-10-02
Co dalej po węglu brunatnym
2016-09-14
Demonstracja w sprawie nowej odkrywki
2016-08-15
Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.
2016-07-30
Greenpeace w państwie PIS
2016-06-28
Mieszkańcy Wielkopolski protestowali w Warszawie przeciwko kopalni odkrywkowej
2016-06-23
Kopcie piłkę a nie węgiel !
2016-04-28
Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w (...)
2016-01-31
Apel do Głównego Geologa Kraju przeciw kopalniom odkrywkowym
2016-01-19
Mieszkańcy Dolnych Łużyc / PGE - 6 : 0
2015-12-16
NIe będzie kopalń w Wielkopolsce?
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-12-03
PGE zbuduje Elektrownię Złoczew na 2 tys. MW?
2015-11-25
Anna Dziadek: Na terenach, na których planuje się budowę kopalni (...)
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-10-02
Kończy się czas węgla brunatnego.
2015-08-25
Papież Franciszek sprzymierzeńcem
2015-05-15
Kto zarabia na planach kopalni na granicy
2015-03-18
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-01-08
Polscy rolnicy szykują powstanie.
2014-10-09
J. Nieradka: Mieć miedź, czyli lubuska racja stanu
2014-10-03
Łużyce w Niemczech: Szwecja chce zatrzymać ekspansję koncernu Vattenfall związaną (...)
2014-09-11
W Sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego
2014-07-08
Relacja z demostracji 8.07 w Warszawie
2014-07-04
Anna BIAŁOSZEWSKA: Atterwasch – opowieść o walce
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej