×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

16 listopada 2015
Informator Łuzycki
 

Węgiel Łużycki, 19 października 2015 r.

Lausitzer-Kohle-Rundbrief
BRUNICOWY ROZGLĔD

Sprzedaż Vattenfall: dochodzenie karne przeciwko potencjalnemu nabywcy

Sobota, 31 października: festyn wiejski dla stron ojczystych i przyszłości w Atterwasch

Sołtysi zwracają się do Federalnej Izby Obrachunkowej ze sprawą przesunięcia drogi pod kopalnię węgla brunatnego

Ukazało się nowe wydanie „Nochten dzisiaj”

Zaproszenie na dyskusję do Proschim

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzmacnia prawo osób poszkodowanych do zaskarżania

We własnej sprawie: Strona internetowa www.kein-tagebau.de znowu działa

1. Sprzedaż Vattenfall: dochodzenie karne przeciwko potencjalnemu nabywcy

Zainteresowani kupnem łużyckich kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni zgłosili się oficjalnie na wniosek koncernu Vattenfall do banku Citi-Bank. EPH, ČEZ oraz Greenpeace Szwecja poinformowali o swoich zamiarach osobiście. Czy do kupna zgłosili się jeszcze inni zainteresowani, tego Vattenfall nie podaje. Według doniesień medialnych (Reuters) właściciel EPH Daniel Křetinsky przy kupnie będzie kooperował z koncernem finansowym PPF należącym do czeskiego miliardera Petera Kellnera. Jednakże sytuacja zaczyna się rozwijać w bardzo ciekawym kierunku. EPH ma zamiar kupić kopalnie poprzez środkowoniemiecką spółkę węgla brunatnego Mibrag. Według gazety Mitteldeutsche Zeitung z 15 października spółka wysłała jednak na przymusowy urlop Joachima Geislera ze względu na prowadzone względem niego postępowanie karne. W dochodzeniu tym chodzi o niezgodności przy sprzedaży firmy węglowej w roku 2009 przez amerykańskie konsorcjum ČEZ, czyli dzisiejszemu EPH. Więcej informacji prokuratura Bochum nie udzieliła. Sytuacja może mieć wpływ na dotychczasowe negocjacje, ponieważ sam Geisler dotychczas był za to odpowiedzialny.

2. Sobota, 31 października: festyn wiejski dla stron ojczystych i przyszłości w Atterwasch

Stowarzyszenie „Strony ojczyste i przyszłość” w dzień reformacji 31 października 2015 r. zaprasza ponownie na tradycyjny wiejski festyn dla stron ojczystych i przyszłości do miejscowości Atterwasch, koło Guben. Miejscowość ta zagrożona jest zniszczeniem ze względu na plany budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Impreza rozpoczyna się o godzinie 10 w średniowiecznym kościele wiejskim. Mszę odprawi oraz kazanie wygłosi ekolog, nowy pastor kościoła landowego Hans-Georg Baaske. Następnie po mszy berliński aktor Jens-Uwe Bogadtke zaprezentuje swój spektakl teatralny „Straż pożarna już jest”. Spektakl porusza kwestię relacji strażaka z Oderbruch ze swoją wsią w humorystyczny, ale też pozostawiający sporo do myślenia, sposób.

Podczas festynu o posiłki zadba ochotnicza straż pożarna z Atterwasch we współpracy z miejscowymi rolnikami. Kiełbaski, bułki ze smalcem, zupa dyniowa i ciepłe napoje z pewnością sprawią, że człowiek nie tylko się posili, ale też nabierze odwagi do zawierania nowych znajomości. O godzinie 13 między kościołem a plebanią odbędzie się manifestacja pod hasłem: „Koniec z węglem na całym świecie”. Podczas manifestacji przemówią przedstawiciele z regionów zagrożonych zmianami klimatu: Melvin Purzuelo z Filipin, Hindou Oumarou Ibrahim z Czadu oraz przewodniczący Brandenburskiego Związku Rolników Reinhard Jung. Następnie będzie możliwość obejrzenia filmu „Auf der Kippe“, zrobionego przez telewizję Graswurzel.tv, dotyczącego sprzeciwu wobec węgla brunatnego na terenie Łużyc.

„Nasz festyn wiejski pokazuje każdego roku, jak zdecydowani jesteśmy, aby dalej żyć tu, skąd pochodzimy oraz sprzeciwiać się planom budowy kopalni węgla brunatnego, które uznajemy za nieludzkie” – mówi Monika Schulz-Höpfner ze stowarzyszenia „Strony ojczyste i przyszłość“. Dodaje także: „Widzimy, że nie jesteśmy sami, że wiele osób z Niemiec, a nawet z całego świata wspiera naszą walkę na rzecz przyjaznej środowisku produkcji prądu”.

Program znajduje się tutaj:

3. Sołtysi zwracają się do Federalnej Izby Obrachunkowej ze sprawą przesunięcia drogi pod kopalnię węgla brunatnego

Miejscowość Groß Gastrose, 19.10.2015 r.

Sołtysi miejscowości Groß Gastrose i Taubendorf poprosili Federalną Izbę Obrachunkową o sprawdzenie kosztów zewnętrznych przesunięcia drogi krajowej 112 dla kopalni odkrywkowej koncernu Vattenfall – Jänschwalde. W liście do Izby Obrachunkowej wyrażają oni wątpliwość, czy długotrwałe koszty budowy drogi zostaną poniesione przez przedsiębiorcę, który zarządza kopalnią odkrywkową. Jednocześnie do Izby została przesłana skarga organizacji ekologicznej Grüne Liga oddział Brandenburgia przeciwko przesunięciu omawianej drogi. Droga 112 między Grießen i Taubendorf ma zostać w ciągu najbliższych lat zniszczona przez kopalnię Jänschwalde, a jej nowe położenie ma wchodzić na tereny zalewowe Nysy. Ma ona też zostać istotnie poszerzona w porównaniu z istniejącą drogą. Nawet jeżeli koncern Vattenfall zwróci państwu wszystkie koszty budowy, to jednak utrzymaniem drogi zajmie się podatnik.

Gmina Schenkendöbern, która zostanie poszkodowana w wyniku realizacji planu, odrzuca wyraźnie cały projekt, ponieważ prowadzone działania zakładają plany na które gmina nie wyraża zgody. Przeskalowana rozbudowa drogi może zakładać również przesunięcia drogi B97 z powodu kopalni Jänschwalde-Nord, w przeciwnym razie trudno zrozumieć cel całej budowy. Istniejąca B112 nie jest bardzo uczęszczaną drogą, ruch drogowy wyliczony jest na 2332 pojazdów dziennie. Uzasadnione jest, że jest to droga dwupasmowa. Nikt nie spodziewa się zwiększenia ruchu drogowego na niej w ciągu najbliższych lat. Planowana droga B112 będzie wykonana według drugiej klasy planistycznej, która przewiduje ruch ponad 8000 pojazdów na dzień. Poza tym dojdzie do zajęcia atrakcyjnych turystycznie terenów zalewowych Nysy. Uzasadnienie wprowadzenia omawianej klasy planistycznej we wniosku na budowę jest wyraźnie związane z przesunięciem drogi B97 do planowanej kopalni Jänschwalde-Nord. Ta kopalnia zagraża przesiedleniem miejscowości Grabko, Kerkwitz i Atterwasch należące do gminy Schenkendöbern. W liście burmistrzowie wyrażają następujące obawy:

  1. Czy firma górnicza zajmie się konserwacją drogi, która w dłuższej perspektywie okaże się za szeroka?
  2. Czy umowa finansowa pomiędzy rządem federalnym a Vattenfall uwzględni również zobowiązania, które zawarte są w pozwoleniu na budowę kopalni?
  3. Czy koszty budowy drogi z klasy 2 w sytuacji, gdy zupełnie uzasadniona jest klasa 3, będą pochodziły wyłącznie z firmy górniczej?

„Jeżeli choć jeden z tych punktów zostanie spełniony, wtedy przesunięcie drogi pociągać będzie nieuzasadnione wydatki związku federalnego” – czytamy w liście burmistrzów.

Przeciwko planowi budowy kopalni wydawanemu przez Urząd do Budowy i Komunikacji Brandenburgii złożona jest skarga przez Grüne Liga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

(Aktenzeichen OVG 1 A 1.15)

4. Ukazało się nowe wydanie „Nochten dzisiaj”

W nowym wydaniu „Nochten dzisiaj” w ramach wypowiedzi naszych gości Pao-Yu Oei z Niemieckiego Instytutu Badania Gospodarki omawiany jest proces sprzedaży koncernu Vattenfall. Z kolei inżynier gospodarczy Juliane Bränzel opisuje nową technologię gromadzenia ciepła (PtH). Warto przeczytać komentarz Adriana Rinnerta omawiającego lęki i rozczarowanie, które u osób mieszkających na terenie wywołało przygotowywanie budowy kopalni węgla brunatnego Nochten 2. „Już teraz, dużo wcześniej zanim coś jest rzeczywiście zadecydowane, słyszy się o stratach i to ze wszystkich stron”.

„Nochten dzisiaj“ wydawane jest przez stowarzyszenie „Zmiana strukturalna teraz. Bez Nochten 2” i rozdawane jest w formie papierowej na terenie, gdzie planowana jest kopalnia. Jak zawsze można też zobaczyć wydanie w wersji elektronicznej:

5. Zaproszenie na dyskusję do Proschim

W ramach projektu „Wkład do zrównoważonego stylu życia na terenie Łużyc” stowarzyszenie „Dom Kultury” zaprasza również tej jesieni na dwa wydarzenia. 14 października gościł już Thomas Tzschornack burmistrz serbołużyckiej gminy Nebelschützi, którego wystąpienie nosiło tytuł „Przyszłości łużyckich wsi – doświadczenia w regionie Krabat”. Natomiast 10 listopada o godzinie 19 prof. dr Christian von Hirschhausen analizować będzie pierwsze kroki w procesie odchodzenia od węgla brunatnego w kontekście szczytu klimatycznego, który ma się odbyć w Paryżu w grudniu bieżącego roku. Wydarzenie będzie miało miejsce w byłym gościńcu, naprzeciwko kościoła. Stowarzyszenie zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych.

6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzmacnia prawo osób poszkodowanych do zaskarżania

W piątek Trybunał Sprawiedliwości UE w jednym z wyroków stwierdził naruszenie prawa Republiki Federalnej Niemiec w zakresie raportów oddziaływania na środowisko. W rezultacie pozycja prawna osób poszkodowanych oraz organizacji ekologicznych została wyraźnie wzmocniona. Kancelaria Adwokacka Baumann w doniesieniu prasowym wskazuje na dwa aspekty:

  • Przesunięcie ciężaru dowodu na władze i inwestorów powinno iść jeszcze dalej. „Pozwolenia na autostrady, tory kolejowe, lotniska, zapory wodne i inne inwestycje infrastrukturalne muszą zostać unieważnione przez sąd, kiedy wymagany raport oddziaływania na środowisko nie jest wykonany albo zawiera błędy, a władze nie mogą udowodnić, że na decyzję o wydaniu pozwolenia nie wpłynął błąd zawarty w raporcie.
     
  • Wyłączenie zarzutów: „Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował dzisiaj, że nie dopuszczalne jest, aby ograniczać prawa skarżących, jeżeli wcześniej popełnili jakieś niedopatrzenie w procesie administracyjnym. Jedynie nadużycia prawne lub nieuczciwość może przyczynić się do ograniczenia praw skarżącego.”

Wyrok C-137/14 powinien ułatwić w przyszłości prowadzenie spraw dotyczących środowiska”

7. We własnej sprawie: Strona internetowa www.kein-tagebau.de znowu działa

Nasza strona internetowa dotycząca Węgla Łużyckiego została całościowo zmieniona i jest teraz dostępna w nowej odsłonie. Nowości dla użytkownika, na które chcemy zwrócić uwagę, to możliwość wyszukiwania, dzięki której można wyszukać również wpisy ze starszych numerów. Można też być informowanym o wpisach w kalendarzu terminów przez rss-feed. Prosimy o wyrozumiałość, ale przez dużą ilość tekstów nie wszystkie starsze numery są już dostępne. Będą one wprowadzane stopniowo.

Tłumaczenie: Hanna Schudy

Informator Łuzycki

Lausitzer-Kohle-Rundbrief  BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
więcej
2017-09-22
Węgiel Łużycki, 18 września 2017 r.
2017-09-04
Węgiel Łużycki, 22 sierpnia 2017
2017-08-06
Węgiel Łużycki, 25 lipca 2017 r.
2017-07-05
Węgiel Łużycki, 30 czerwca 2017 r.
2017-07-04
Węgiel Łużycki, 14 czerwiec, 2017 r.
2017-04-18
Węgiel Łużycki, 10. kwietnia 2017 r.
2017-02-09
Węgiel Łużycki, 15 stycznia 2017 r.
2017-01-06
Węgiel Łużycki, podsumowanie 2016
2016-12-22
Węgiel Łużycki, 18 grudnia 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 17 listopada 2016
2016-11-18
Węgiel Łużycki, 4. listopada 2016 r.
2016-11-09
Węgiel Łużycki 21. Października 2016
2016-09-14
Węgiel Łużycki, 25 sierpnia, 2016
2016-08-23
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2016
2016-08-15
Węgiel Łużycki, 14 lipca 2016
2016-07-23
Węgiel Łużycki, 3 lipca 2016
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 19 czerwca 2016 r.
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 7 czerwca 2016 r.
2016-06-17
Węgiel Łużycki, 30 maja 2016 r.
2016-06-02
Węgiel Łużycki, 17 maja 2016 r.
2016-05-05
Węgiel Łużycki, 1 kwietnia 2016 r.
2016-04-21
Węgiel Łużycki, 21 marca 2016 r.
2016-04-02
Węgiel Łużycki, 11 marca 2016
2016-03-29
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2016 r.
2016-02-27
Węgiel Łużycki, 5 lutego 2016 r.
2015-12-30
Węgiel Łużycki. Niemcy, 22 grudnia 2015 r.
2015-12-09
Węgiel Łużycki, 7 listopada 2015 r.
2015-11-16
Węgiel Łużycki, 19 października 2015 r.
2015-10-22
Węgiel Łużycki, 28 września 2015 r.
2015-09-23
Węgiel Łużycki, 10 września 2015 r.
2015-08-28
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2015 r.
2015-07-26
Węgiel Łużycki, 8 lipca 2015 r.
2015-07-23
Węgiel Łużycki, 26 czerwca 2015 r.
2015-06-22
Węgiel Łużycki, 5 czerwca 2015 r.
2015-05-24
Węgiel brunatny, 18 maja 2015 r.
2015-05-24
Węgiel Łużycki, 8 maja 2015 r.
2015-05-05
Węgiel Łużycki, 22 kwietnia 2015 r.
2015-04-24
Węgiel łużycki, 9 kwietnia 2015 r.
2015-04-11
Węgiel Łużycki, 2 kwietnia 2015 r.
2015-04-02
Węgiel Łużycki, 27 marca 2015 r.
2015-03-28
Węgiel Łużycki, 19 marca 2015 r.
2015-03-23
Węgiel Łużycki, 3 marca 2015
2015-02-21
Węgiel Łużycki, 19 lutego 2015 r.
2015-02-17
Węgiel Łużycki, 11 luty 2015 r.
2015-02-09
Węgiel Łużycki, 26 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 9 stycznia 2015
2015-01-08
Krótkie sprawozdanie z pracy Umweltgruppe Cottbus w roku 2014
2014-12-30
Węgiel Łużycki, 16 grudnia 2014
2014-12-28
Węgiel Łużycki, 7 grudnia 2014
2014-12-16
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2014
2014-12-06
Węgiel Łużycki, 16 listopada 2014
2014-11-23
Węgiel Łużycki, 22 października 2014
2014-10-28
Węgiel Łużycki, 1 października 2014 r.
2014-10-09
Węgiel Łużycki, 11 września 2014
2014-09-24
Węgiel Łużycki: Wydanie specjalne, 6 września 2014
2014-09-09
Węgiel Łużycki, 27 sierpnia 2014
2014-09-03
Węgiel Łużycki, 21 sierpnia 2014
2014-08-22
Węgiel Łużycki, 18 sierpnia 2014
2014-07-17
Węgiel Łużycki 27 czerwca 2014
2014-07-14
Węgiel Łużycki, 18 czerwca 2014.
2014-07-01
Węgiel Łużycki, 4 czerwca 2014
2014-06-25
Węgiel Łużycki, 27 maja 2014
2014-06-14
Węgiel łużycki, 23 maja 2014
2014-06-04
Węgiel Łużycki, 11 maja 2014
2014-05-29
Węgiel Łużycki, 2 maja 2014
2014-05-20
Węgiel Łużycki, 25 kwietnia 2014
2014-05-13
Węgiel Łużycki, 14 kwietnia 2014 r.
2014-04-27
Węgiel Łużycki, 4 kwietnia 2014 r.
2014-04-24
Węgiel Łużycki, 25 marca 2014 r.
2014-04-03
Węgiel Łużycki, 21 marca 2014 r.
2014-03-16
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2014 r.
2014-02-19
Węgiel Łużycki, 7 lutego 2014
2014-02-11
Węgiel Łużycki, 30 stycznia 2014r.
2014-02-07
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2014r.
2014-01-10
Węgiel Łużycki, 7 stycznia 2014
2014-01-10
Na (dzikim) zachodzie od sześciu lat bez zmian.
2014-01-10
Węgiel Łużycki - Informator 21 grudnia 2013 r
2013-12-27
Węgiel Łużycki - Informator 6 grudnia 2013 r
2013-12-22
Węgiel Łużycki - Informator 2 grudnia 2014r
2013-12-09
Węgiel Łużycki - Informator 11 listopada 2013 r
2013-11-27
Węgiel Łużycki - Informator 1 listopada 2013 r.
2013-11-25
Węgiel Łużycki - Informator 18 października 2013r.
2013-10-29
Węgiel Łużycki - Informator 30 września 2013r.
2013-10-11
Węgiel Łużycki - Informator 22 września 2013r.
2013-10-08
Węgiel Łużycki - Informator 16 września 2013r.
2013-09-22
Węgiel Łużycki - Informator 8 września 2013r.
2013-09-14
Węgiel Łużycki - Informator 29 sierpnia 2013r.
2013-08-16
Węgiel Łużycki - Informator 5 sierpnia 2013r.
2013-07-24
Węgiel Łużycki - Informator 3 lipca 2013r.
2013-06-27
Węgiel Łużycki - Informator 21 czerwca 2013r.
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej