×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

28 lutego 2018
Informator Łuzycki
 

Węgiel Łużycki, 28 stycznia 2018 r.

Lausitzer-Kohle-Rundbrief
BRUNICOWY ROZGLĔD

  1. Wielka koalicja GroKo oraz węgiel
  2. Wodociągi we Frankfurcie bronią się przed siarczanami z planowanego jeziora poodkrwkowego ależącego do koncernu LEAG
  3. Saksońskie władze żądają od LEAG zapewnienia zabezpieczenia na rekultywację od 2021 r.
  4. Obywatele z Łużyc chcą zmniejszenia odkrywki Janschwalde
  5. Mieszkańcy Proschim opublikowali „Mity na temat węgla”
  6. Nie uwierzysz – Vattenfall opowiada się za uregulowanym odejściem od węgla 

1. Wielka koalicja GroKo oraz węgiel

Rozmowy koalicyjne trwają. 12 stycznia znany był wynik rozmów  między CDU, CSU i SPD, z kolei 21 stycznia na zjeździe partyjnym SPD zdecydowano o przyjęciu ustaleń  rozmów koalicyjnych. Tutaj znaczący wyimek z umowy koalicyjnej, dotyczący polityki węglowej:

„Akceptujemy cele polityki klimatycznej do 2020, 2030 oraz 2050 r. Chcemy jak najszybciej wypełnić zobowiązania odnośnie osiągnięcia celów polityki klimatycznej - redukcja do 2030 r.. Musi się to odbyć przy zachowaniu takich elementów jak: bezpieczeństwo dostaw energii, czystość energii, opłacalność, unikanie zapaści strukturalnej. Stworzymy komisję „Rozwój, zmiana strukturalna, zatrudnienie”, do której włączymy różnych aktorów – politycznych, gospodarczych, ekologicznych, związki zawodowe oraz przedstawicieli regionów, w których będą zachodziły największe zmiany. Komisja ma do końca 2018 r. opracować program, który zawierać będzie następujące punkty:

sposoby na realizację celu redukcji do 2030 r. w sektorze energetycznym, łącznie z obliczeniem skutków tego przedsięwzięcia,
plan stopniowej redukcji oraz zakończenia spalania węgla, wraz z datą odejścia od węgla oraz z koniecznym otoczeniem prawnym,
finansowe zabezpieczenie transformacji strukturalnej oraz utworzenie funduszu transformacyjnego ze środków federalnych.

Krótka ocena:

W końcu, po raz pierwszy, zostanie określony plan odejścia od węgla wraz z określeniem daty. Ma to z pewnością duże symboliczne znaczenie. Jednak sama data nie może zastąpić kroków krótkoterminowych. Co to oznacza dla Łużyc? – musimy wiedzieć kiedy, zostanie wyłączona elektrownia Janschwalde, oraz kiedy jako ostatni, zostanie odłączony blok r elektrowni Boxberg. Dla samej elektrowni Janschwalde jest to decyzja zasadnicza, która powinna zostać podjęta jak najszybciej. Wiele jednak wskazuje, że koalicja będzie chciała przesunąć tą decyzję na czas późniejszy.

Przedstawione dokumenty nie wykluczają szybkiego zamknięcia kolejnych elektrowni. Do 2020 r. można by podjąć kroki w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i jest to z pewnością łatwiejsze niż w transporcie czy rolnictwie. Ale czy komisja, która się jak dotąd jeszcze nie zebrała jest w stanie do końca roku zaproponować jakieś rozwiązania? Trzeba się liczyć raczej z tym, że „koniec 2018 r.” może oznaczać połowę 2019 czy nawet później. Z każdym miesiącem bez porozumienia kurczą się możliwości, które miały zostać wykorzystane do 2020 r. Jeżeli komuś naprawdę zależałoby na „przyspieszeniu redukcji emisji, co miało być osiągnięte do 2020r.” to wtedy zapis ten znalazłby się w umowie koalicyjnej. Wtedy powołanoby komisję, która byłaby odpowiednim instrumentem do realizacji celu 2030 oraz odejścia od węgla. Aby to się jednak stało, komisja musiałaby się zająć czymś innym niż obecnie , a więc profitami z węgla czy krytyką organizacji ekologicznych. 

2. Wodociągi we Frankfurcie bronią się przed siarczanami z planowanego jeziora poodkrwkowego należącego do koncernu LEAG

Spółka wodociągowa (FWA Frankfurter Wasser- undAbwassergesellschaft mbH) we Frankfurcie nad Odrą zwraca uwagę, że jakość wody dla Frankfurtu jest poważnie zagrożona ze względu na związki siarki dopływające do ujęcia wody z odkrywki węgla brunatnego. Posiedzenie rady nadzorczej FWA zleciło zarządowi wystosowanie sprzeciwu względem planowanego przez koncern LEAG przedwczesnego zalania wyrobiska po odkrywce Cottbus Nord oraz o zwrócenie się w trybie przyspieszonym do sądu administracyjnego, aby zatrzymać działania koncernu. Informacja została przekazana 15 stycznia. 
Przewiduje się, że w przypadku kiedy kopalnia nie zostanie uznana za zanieczyszczającego, utrzymanie niezbędnych parametrów doprowadzi do podniesienia cen wody o 20%. 
Dlatego spółka FWA z niepokojem przygląda się ciągle podnoszącemu się poziomowi siarczanów w rzece Sprewie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wypłukiwanie związków siarki i żelaza z istniejących oraz zamkniętych kopalni. W ciągu ostatnich kilku lat, w wodociągu Pegel Briesen zarejestrowano stężenie związków siarki 280mg/l. Prognozy, które zostały zamówione w Landowym Urzędzie Górniczym przewidują utrzymanie się tego trendu również w następnych latach - stężenie siarki będzie rosnąć. Dojdzie do tego tym bardziej, jeżeli LEAG rozpocznie przedwczesne zalewanie byłej odkrywki Cottbus Nord, co ma się rozpocząć już jesienią 2018 r. FWA pobiera wody gruntowe w wodociągu Briesen oraz filtruje wody z rzeki Sprewy, ponieważ zasoby wód podziemnych nie są wystarczające. Wymagany przepisami poziom siarczanów w wodzie pitnej 250mg/l był dotychczas zachowany przez odpowiednie starania FWA, jednak stężenie coraz bardziej rośnie i wynosi obecnie około 200 mg/l. Techniczne sposoby oczyszczania wody przestają wystarczać przy tak wysokim stężeniu. Aby w ogóle budowa zbiornika w byłym wyrobisku była możliwa, ministerstwo środowiska landu Brandenburgia chciałaby podnieść dopuszczalne stężenie siarczanów przy wodociągu Pegel Briesen do 350 mg/l.

Decyzja uzasadniana jest przez fakt, że dotychczas zdarzało się bezpieczne zaopatrzenie regionu Frankfurtu w wodę pitną także przy przekroczeniach norm. Wodociągi FWA już w 2014 r. opracowały bardziej skuteczne, techniczny sposób na oczyszczanie wody. Trzeba jednak zaznaczyć, że koszty inwestycyjne planowanego na przyszłość przedsięwzięcia wyniosą około 20 milionów euro. Realizacja działań jest na razie zatrzymana ze względu na zapewnienia finansowe ze strony zanieczyszczających rzekę podmiotów oraz landu Brandenburgia. Gdyby wodociągi FWA same musiały ponieść koszty oczyszczania, wtedy cena wody we Frankfurcie wzrosła by o 20 %. 

3. Saksońskie władze żądają od LEAG zapewnienia zabezpieczenia na rekultywację od 2021 r.

Saksoński wyższy urząd górniczy  po raz pierwszy nakazał LEAG wydanie dokumentów odnośnie zabezpieczenia środków na rekultywację. Możliwość tą gwarantuje federalne prawo górnicze, aby zapewnić, że część pieniędzy zarobionych przez koncern górniczy zostanie zabezpieczona na pokrycie kosztów rekultywacji. Urząd w ramach wydawania pozwolenia  na prace górnicze na lata 2018-2019 wymaga, aby od 2021 r. land Saksonia poręczył, że zabezpieczone są środki na rekultywację. Oznacza to też konieczność zawarcia umowy między koncernem LEAG oraz wyższym urzędem górniczym. 
Model zastosowany w Saksonii może być użyty także na terenie Brandenburgii. Obecnie jednak nie wiadomo, w jakim stopniu wprowadzenie tego modelu przyczyni się do ochrony interesów obywateli. Przypomnijmy, że środki na rekultywację w wysokości 1,7 mld euro przelane przez Vattenfall na konto LEAG nie są na razie zabezpieczone. Posłanka partii Die Linke Jana Pinka w doniesieniu prasowym krytykuje: „Wciąż niewiadomo w jakiej wysokości i w jakim zakresie środki na rekultywację zostaną zabezpieczone. Urząd górniczy cały czas uniemożliwia mi wgląd w dokumenty. Najwyraźniej jest tak dlatego, że dokumenty złożone przed rokiem przez koncern LEAG były  niedopracowane do tego stopnia, że władze do dzisiaj uporczywie wstrzymują ich publikację”. 

4. Obywatele z Łużyc chcą zmniejszenia odkrywki Jänschwalde

7 stycznia obywatele żądali zmniejszenia odkrywki Janchwalde. Burmistrz gminy Schenkendobern, Peter Jeschke (CDU) przypomniał obietnice, które zostały złożone już jesienią: „Gmina Schenkendobern opowiada się za przesunięciem brzegu kopalni uwzględnionego w studium. Dzięki temu zostanie ograniczone wysychanie wód podziemnych oraz zachowamy większy odstęp między odkrywką Janschwalde a miejscowością Taubendorf“.

„Odkrywka została zaprojektowana i zatwierdzona na podstawie fałszywych założeń. Trzeba ją zatrzymać zanim dojdzie do nieodwracalnych szkód” - powiedział
Rene Schuster z GRUNE LIGA. 
„Odpompowanie wody niezbędne dla budowy kopalni może w efekcie oznaczać obniżenie lustra wody w 7 okolicznych jeziorach. Nigdy nie sporządzono jednak w tej sprawie raportu oddziaływania na środowisko”. Rodzina Gebke z Taubendorf posiadająca działkę leśną znajdującą się na terenie planowanej odkrywki, nie chce sprzedać tej ziemi koncernowi LEAG. Las znajduje się między wsią a odkrywką. 
Podczas protestu 7 stycznia przeczytano także list solidarnościowy z mieszkańcami Immerath, gdzie następnego dnia została zniszczona katedra. Organizatorami wydarzenia były organziacje Agenda, gmina Schenkendobern oraz GRUNE LIGA Umweltgruppe Cottbus.

5. Mieszkańcy Proschim opublikowali „Mity na temat węgla”

Dziennikarze z Proschim Sybille Alexander Tetsch wraz z profesorem Christianem von Hirschhausenem oraz Prof. Dr. Claudią Kemfert z Niemieckiego Instytutu ds. badań gospodarki (DIW) opublikowali broszurę informacyjną „Pytania i odpowiedzi w sprawie węgla brunatnego na terenie Łużyc”. Materiały były kolportowane podczas spontanicznej mszy świętej w Atterwasch 2 kwietnia w ubiegłym roku, po tym jak koncern LEAG postanowił, że nie będzie niszczył miejscowości Atterwasch, Grabko i Kerkwitz.

6.Nie uwierzysz – Vattenfall opowiada się za uregulowanym odejściem od węgla 

 „Jeżeli rząd federalny traktuje transformację energetyczną na poważnie, potrzeba nam uregulowanego odejścia od węgla” – powiedział Tuomo Hatakka, przedstawiciel zarządu Vattendall Europa dla gazety Berliner Morgenpost 15 stycznia. Brzmi to zdumiewająco, ponieważ kiedy ten sam Hatakka mógł wpłynąć na odejście od węgla w Niemczech, nie uczynił tego. Do jesieni 2016 r. był przełożonym łużyckiej branży węgla brunatnego. W tym samym artykule powiedział: „Nie doceniliśmy, jak szybki jest rozwój technologii w przypadku energetyki odnawialnej oraz jak mocno spadają koszty tej energetyki.”

Tłumaczenie: Hanna Schudy

Informator Łuzycki

Lausitzer-Kohle-Rundbrief  BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
więcej
2017-09-22
Węgiel Łużycki, 18 września 2017 r.
2017-09-04
Węgiel Łużycki, 22 sierpnia 2017
2017-08-06
Węgiel Łużycki, 25 lipca 2017 r.
2017-07-05
Węgiel Łużycki, 30 czerwca 2017 r.
2017-07-04
Węgiel Łużycki, 14 czerwiec, 2017 r.
2017-04-18
Węgiel Łużycki, 10. kwietnia 2017 r.
2017-02-09
Węgiel Łużycki, 15 stycznia 2017 r.
2017-01-06
Węgiel Łużycki, podsumowanie 2016
2016-12-22
Węgiel Łużycki, 18 grudnia 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 17 listopada 2016
2016-11-18
Węgiel Łużycki, 4. listopada 2016 r.
2016-11-09
Węgiel Łużycki 21. Października 2016
2016-09-14
Węgiel Łużycki, 25 sierpnia, 2016
2016-08-23
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2016
2016-08-15
Węgiel Łużycki, 14 lipca 2016
2016-07-23
Węgiel Łużycki, 3 lipca 2016
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 19 czerwca 2016 r.
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 7 czerwca 2016 r.
2016-06-17
Węgiel Łużycki, 30 maja 2016 r.
2016-06-02
Węgiel Łużycki, 17 maja 2016 r.
2016-05-05
Węgiel Łużycki, 1 kwietnia 2016 r.
2016-04-21
Węgiel Łużycki, 21 marca 2016 r.
2016-04-02
Węgiel Łużycki, 11 marca 2016
2016-03-29
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2016 r.
2016-02-27
Węgiel Łużycki, 5 lutego 2016 r.
2015-12-30
Węgiel Łużycki. Niemcy, 22 grudnia 2015 r.
2015-12-09
Węgiel Łużycki, 7 listopada 2015 r.
2015-11-16
Węgiel Łużycki, 19 października 2015 r.
2015-10-22
Węgiel Łużycki, 28 września 2015 r.
2015-09-23
Węgiel Łużycki, 10 września 2015 r.
2015-08-28
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2015 r.
2015-07-26
Węgiel Łużycki, 8 lipca 2015 r.
2015-07-23
Węgiel Łużycki, 26 czerwca 2015 r.
2015-06-22
Węgiel Łużycki, 5 czerwca 2015 r.
2015-05-24
Węgiel brunatny, 18 maja 2015 r.
2015-05-24
Węgiel Łużycki, 8 maja 2015 r.
2015-05-05
Węgiel Łużycki, 22 kwietnia 2015 r.
2015-04-24
Węgiel łużycki, 9 kwietnia 2015 r.
2015-04-11
Węgiel Łużycki, 2 kwietnia 2015 r.
2015-04-02
Węgiel Łużycki, 27 marca 2015 r.
2015-03-28
Węgiel Łużycki, 19 marca 2015 r.
2015-03-23
Węgiel Łużycki, 3 marca 2015
2015-02-21
Węgiel Łużycki, 19 lutego 2015 r.
2015-02-17
Węgiel Łużycki, 11 luty 2015 r.
2015-02-09
Węgiel Łużycki, 26 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 9 stycznia 2015
2015-01-08
Krótkie sprawozdanie z pracy Umweltgruppe Cottbus w roku 2014
2014-12-30
Węgiel Łużycki, 16 grudnia 2014
2014-12-28
Węgiel Łużycki, 7 grudnia 2014
2014-12-16
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2014
2014-12-06
Węgiel Łużycki, 16 listopada 2014
2014-11-23
Węgiel Łużycki, 22 października 2014
2014-10-28
Węgiel Łużycki, 1 października 2014 r.
2014-10-09
Węgiel Łużycki, 11 września 2014
2014-09-24
Węgiel Łużycki: Wydanie specjalne, 6 września 2014
2014-09-09
Węgiel Łużycki, 27 sierpnia 2014
2014-09-03
Węgiel Łużycki, 21 sierpnia 2014
2014-08-22
Węgiel Łużycki, 18 sierpnia 2014
2014-07-17
Węgiel Łużycki 27 czerwca 2014
2014-07-14
Węgiel Łużycki, 18 czerwca 2014.
2014-07-01
Węgiel Łużycki, 4 czerwca 2014
2014-06-25
Węgiel Łużycki, 27 maja 2014
2014-06-14
Węgiel łużycki, 23 maja 2014
2014-06-04
Węgiel Łużycki, 11 maja 2014
2014-05-29
Węgiel Łużycki, 2 maja 2014
2014-05-20
Węgiel Łużycki, 25 kwietnia 2014
2014-05-13
Węgiel Łużycki, 14 kwietnia 2014 r.
2014-04-27
Węgiel Łużycki, 4 kwietnia 2014 r.
2014-04-24
Węgiel Łużycki, 25 marca 2014 r.
2014-04-03
Węgiel Łużycki, 21 marca 2014 r.
2014-03-16
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2014 r.
2014-02-19
Węgiel Łużycki, 7 lutego 2014
2014-02-11
Węgiel Łużycki, 30 stycznia 2014r.
2014-02-07
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2014r.
2014-01-10
Węgiel Łużycki, 7 stycznia 2014
2014-01-10
Na (dzikim) zachodzie od sześciu lat bez zmian.
2014-01-10
Węgiel Łużycki - Informator 21 grudnia 2013 r
2013-12-27
Węgiel Łużycki - Informator 6 grudnia 2013 r
2013-12-22
Węgiel Łużycki - Informator 2 grudnia 2014r
2013-12-09
Węgiel Łużycki - Informator 11 listopada 2013 r
2013-11-27
Węgiel Łużycki - Informator 1 listopada 2013 r.
2013-11-25
Węgiel Łużycki - Informator 18 października 2013r.
2013-10-29
Węgiel Łużycki - Informator 30 września 2013r.
2013-10-11
Węgiel Łużycki - Informator 22 września 2013r.
2013-10-08
Węgiel Łużycki - Informator 16 września 2013r.
2013-09-22
Węgiel Łużycki - Informator 8 września 2013r.
2013-09-14
Węgiel Łużycki - Informator 29 sierpnia 2013r.
2013-08-16
Węgiel Łużycki - Informator 5 sierpnia 2013r.
2013-07-24
Węgiel Łużycki - Informator 3 lipca 2013r.
2013-06-27
Węgiel Łużycki - Informator 21 czerwca 2013r.
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej