×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

22 grudnia 2013
Informator Łuzycki
 

Węgiel Łużycki - Informator 2 grudnia 2014r

Węgiel Łużycki, 2 grudnia 2013 r.
BRUNICOWY ROZGLĔD

Negocjacje w sprawie transformacji energetycznej w ramach tworzącego się rządu wciąż trwają i można się spodziewać, że będą na długo problemem dla czarno-czerwonej koalicji.
Ale nie zapominajmy, po wyborach czarno-żółtej koalicji w 2009 roku ustalono zgodę na dalsze istnienie energetyki atomowej. Wiemy dzisiaj, że czas zweryfikował te postanowienia.

  1. Rozprawa oraz akcja protestacyjna przeciwko kopalni Welzow II 10 grudnia o godzinie 8.30
  2. Kampania strachu lobby węglowego: Vattenfall winduje ceny sprzedaży
  3. Nowa specjalna ekspertyza SRU w sprawie transformacji energetycznej – prezentacja w styczniu w Cottbus
  4. Ogłoszenie wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 17 grudnia
  5. Korekta: 3673 petycji przeciwko Nochten II
  6. Gazeta partyjna SPD odrzuciła ogłoszenie Związku Fotowoltaicznego, a drukuje dla lobby węgla brunatnego
  7. Jezioro pokopalniane w Cottbus: Vattenfall wciąż nie złożył wniosku. Pogrzebane wizje
  8. Po 40 latach istnienia jezioro Senftenberg nagle wymarło – przyczyna nieznana
  9. Konsultacje online w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju landu Brandenburgia
  10. Związki zawodowe żądają sprawiedliwej zapłaty i zagwarantowania praw pracowniczych dla zatrudnionych w kopalni i elektrowni na terenie Łużyc

1. Rozprawa oraz akcja protestacyjna przeciwko kopalni Welzow II 10 grudnia o godzinie 8.30

Ponad 120 000 obywatelek i obywateli zgłosiło swój sprzeciw względem procedury planistycznej dotyczącej kopalni Welzow-Süd II. Począwszy od wtorku, 10 grudnia zarzuty te będą rozpatrywane przez władze planistyczne landów Berlin i Brandenburgia w Cottbus. W imieniu osób poszkodowanych w wyniku pracy kopalni, a także inicjatyw obywatelskich, mamy zamiar tego dnia protestować przeciwko powstaniu kopalni Welzow II oraz spalaniu węgla brunatnego. Zwolennicy nowych kopalni węgla brunatnego również wzywają na demonstrację. Stąd tak ważne jest, abyśmy byli wtedy obecni i przekazali czytelny znak przeciwko węglowi brunatnemu. To będzie nasz wkład w lepszą przyszłość Łużyc. Załączamy baner stowarzyszenia „Żadna kolejna wieś”. Samo wysłuchanie zarzutów rozpocznie się 10 grudnia, około godziny 10 i potrwa do godziny 17. Pierwszego dnia spotkanie może potrwać nawet do godziny 21, ponieważ dopiero od godziny 17 podjęty zostanie temat nieodzowności energetyczno-ekonomicznej projektu. Rozprawa nie jest publiczna. Kto jednak podpisał się przeciwko powstaniu kopalni, może przyjść wcześniej na spotkanie i zgłosić swoje zdanie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty. Publiczne obwieszczenie znajdziecie Państwo tutaj:
http://gl.berlin-brandenburg.de/imperia/md/content/bb-gl/braunkohle/welzow-
suedtaii/eroerterung_2_entwurf_bekanntmachung.pdf
Porządek obrad:
http://www.lausitzer-braunkohle.de/Texte/131210_eroerterung_ablauf.pdf
Manifestacja rozpocznie się o godzinie 8.30 przed targami w Cottbus  (Vorparkstraße 3, 03042 Cottbus)

2. Kampania strachu lobby węglowego: Vattenfall winduje ceny sprzedaży

„Co jest naprawdę ważne?” to nazwa najnowszej akcji plakatowej w ramach kampanii medialnej lobby węglowego na terenie Łużyc. W całym regionie nie da się nie zauważyć tego ogłoszenia. „Ważne są nasze wnuki, idee, uniwersytet i sport. Co może temu pomóc – węgiel brunatny”. Odnosimy wrażenie, że podprogowo przekazywane są nie tylko informacje, ale również lęki, że bez węgla brunatnego nasz rejon skazany będzie na porażkę. Czy pomogą jakieś merytoryczne argumenty? Okazuje się, że nie tędy droga. Węgiel brunatny w kampanii medialnej przedstawiany jest, w odwołaniu głównie do emocji, niemal jako zastępcza religia, która zaradzi wszelkim problemom. Po dokładniejszej obserwacji plakatu rzuca się jednak w oczy fakt, że logo Vattenfallu w tej kampanii jest jakby mniejsze. Trudno w ogóle dostrzec, że jest to reklama Vattenfallu. Przychodzi na myśl prawdopodobne wytłumaczenie tego zabiegu. Może nowe kopalnie mają zostać przeforsowane, aby podbić ceny łużyckiego przemysłu węglowego. Później mogłoby się pojawić inne logo, a umowy taryfowe dyskutowane byłyby na nowo. W internecie kampania ta komentowana jest np. pod tytułem – „Vattenfall – węgiel kupuje mniemanie”.
http://konsumpf.de/?p=15224
http://www.klima-luegendetektor.de/2013/11/28/vattenfall-sozialprobleme-schoen-reden/

3. Nowa specjalna ekspertyza SRU w sprawie transformacji energetycznej – prezentacja w styczniu w Cottbus

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię musi być szybko kontynuowana” – powiedział przedstawiciel Rady ds. Środowiska Rządu Federalnego (SRU) prof. Martin Faulstich, przy okazji wykładu dotyczącego specjalnej ekspertyzy „Kształtowanie rynku energetycznego przyszłości”. W ekspertyzie czytamy, że całkowita produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii jest przyjazna dla środowiska, tańsza i generuje więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna. Z tego powodu należy dalej rozbudowywać sektor odnawialnych źródeł energii. Na podstawie dostępnych danych analizy SRU szacuje się, że do 2030 roku udział OZE w zaopatrzeniu na prąd rzędu 60-70% przyczyni się, w ciągu roku, do obniżenia kosztów nawet poniżej 10 mld euro. Stanowi to mniej niż 0.4% PKB i mniej niż 1/6 całkowitych kosztów energetycznych z gospodarstw domowych i przemysłu. Spowolnienie rozbudowy OZE przez zastosowanie takich metod jak np. aukcje, nie jest według obliczeń SRU sensownym rozwiązaniem.
W swojej ekspertyzie SRU przekonuje do przyjęcia bardziej adekwatnej strategii obliczania kosztów. Skupienie się na rozłożeniu kosztów OZE nadmiernie akcentuje wzrost kosztów i zasłania całościowy bilans społeczno-ekonomicznej transformacji energetycznej. Nie mniej SRU jest zdania, że OZE powinny być bardziej promowane na rynku. Dodatkowo SRU zaleca popieranie obligatoryjnej, bezpośredniej sprzedaży z ruchomą premią. Wysokość premii powinna refinansować inwestycje i zapewniać ciągły wzrost udziału OZE. Konwencjonalne zaopatrzenie w prąd musi się zatem podporządkować wymogom OZE. Preferowanie elektrowni węglowych nie jest do pogodzenia z transformacją energetyczną. Elastyczne elektrownie gazowe są jednak nieodzowne dla przejścia na zaopatrzenie z dużym udziałem OZE, a aktualny nadmiar elektrowni produkujący podstawowe obciążenie sieci będzie musiał być zredukowany.
Specjalną ekspertyzę: „Kształtowanie rynku energetycznego przyszłości” można przeczytać tutaj: www.umweltrat.de
Dr. Christian Hey najprawdopodobniej przedstawi opracowanie SRU w styczniu w Cottbus na zaproszenie studenckiego koła naukowego oraz Gruene Liga Umweltgruppe prof. Dir.

4. Ogłoszenie wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 17 grudnia

Federalny Trybunał Konstytucyjny ustalił właśnie termin ogłoszenia wyroku w sprawie kopalni Garzweiler. Ogłoszenie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 10.00 w Karlsruhe. Postępowanie dotyczy kwestii dopuszczalności wywłaszczenia (prawnego odstąpienia gruntu), a także jego podstawowych założeń w kontekście federalnego prawa górniczego. Negocjacje ustne odbyły się czerwcu, o czym donosiliśmy w naszym Informatorze.

5. Korekta: 3673 petycji przeciwko Nochten II

W ostatnim Informatorze donosiliśmy o petycji przeciwko kopalni Nochten II. Otrzymaliśmy 2171 podpisów. Następnie w trakcie trwania petycji online napłynęło jeszcze 1502 podpisów, co w sumie dało 3673 głosów obywateli. Wszystkie podpisy zostały skierowane do saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przepraszamy, że omyłkowe ogłoszenie zaniżonej liczby podpisów.

6. Gazeta partyjna SPD odrzuciła ogłoszenie Związku Fotowoltaicznego, a drukuje dla lobby węgla brunatnego

Związek wsparcia fotowoltaiki od czasu osiągnięcia pewnych efektów w negocjacjach koalicyjnych przerażony jest głównie kwestiami polityki dotyczącej węgla. Stąd w ostatnim czasie związek zbierał pieniądze na kampanię medialną skierowaną bezpośrednio do członków partii SPD. Gazeta SPD "Vorwärts" odrzuciła jednak publikację ogłoszenia. Jednakże w tym samym wydaniu, w którym publikować chciał Związek Fotowoltaiczny, ukazało się ogłoszenie koncernu Vattenfall dotyczące węgla brunatnego. Warto zauważyć, że zbliża się głosowanie członków w sprawie umowy koalicyjnej i już pojawiają się takie godne uwagi posunięcia ze strony partii SPD. Donosiła o tym gazeta taz 21 listopada.
http://www.taz.de/1/archiv/artikel/?dig=2013/11/21/a0168

7. Jezioro pokopalniane w Cottbus: Vattenfall wciąż nie złożył wniosku. Pogrzebane wizje

Na spotkaniu przedstawicieli miasta Cottbus 27 listopada poddano pod głosowanie sprawę „Aktualizacji masterplanu jeziora wschodniego”. Chodzi o podejrzenia, że wcześniejsza wizja zbudowania jeziora w wyrobisku po kopalni legła w gruzach przez brak pieniędzy. Tak długo jak kopalnia pracuje, pozytywne wizje utworzenia jeziora pojawiają się często i są nierzadko wykorzystywane politycznie. Teraz kiedy wydobycie się kończy okazuje się, że przywiązanie miasta do planów utworzenia jeziora nie jest już tak oczywiste, ponieważ do kasy nie wpływają już tak wysokie podatki. Na posiedzeniu Komitetu ds. Węgla Brunatnego z dnia 14 listopada okazało się, że zapowiedziany w 2010 roku wniosek dotyczący zalania wyrobiska wciąż nie wpłynął i nie wpłynie również w tym roku. Jeszcze w sierpniu tego roku w wyniku krytyki skierowanej przeciwko koncernowi węglowemu, Vattenfall obiecał, że złoży wymagany wniosek we wrześniu. Teraz firma Vattenfall liczy, że wniosek wpłynie dopiero w 2014r., czyli rok przed zakończeniem wydobycia. Władze landowe wydały pozwolenie na zniszczenie podmokłych terenów koło miejscowości Lacoma w 2006r., co było związane z terminowym wydaniem wniosku na zalanie wyrobiska. W tym jednak przypadku podjęcie decyzji, a więc podjęcie w odpowiednim czasie działań, pozostawiono w gestii firmy Vatenfall. Jeżeli zalanie wyrobiska nie ma być przeciągane, postępowanie nie może przebiegać pod presją czasu. W kontekście tego, że planowane jezioro może wpłynąć na jakość wody na terenie Spreewald nie jest to naszym zdaniem odpowiedzialne działanie.
Kulisy całej sprawy: Kopalnia Cottbus Nord, najmniejsza i najstarsza należąca do koncernu Vattenfall na terenie Łużyc, ma zostać wyłączona z użycia w 2015 r. W zamian, do ponownej eksploatacji została już teraz włączona kopalnia Reichwalde.
Gazeta Potsdamer Neuesten Nachrichten zamieściła artykuł stowarzyszenia Umweltgruppe Cottbus na ten temat:
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/808059/

8. Po 40 latach istnienia jezioro Senftenberg nagle wymarło – przyczyna nieznana

Wyrobisko kopalniane przekształcone przed 40 laty na jezioro uchodziło przez cały ten czas za przykład dobrej rekultywacji terenów pokopalnianych. W czerwcu 2013r. premierzy Platzeck i Tillich podczas jednej ze wspólnych wizyt odwiedzili saksońskie i brandenburskie  jeziora pokopalniane m.in. Senftenberg, które zostało właśnie połączone z innym. Niedługo potem okazało się, że w jeziorze Senftenberg na określonej głębokości nie ma prawie w ogóle tlenu, a ryby żyjące w jeziorze zaczęły masowo ginąć. Przyczyniło się to do strat w lokalnym przedsiębiorstwie rybackim. Pod koniec sierpnia połączenie jezior zostało natychmiast wstrzymane przez władze. Przyczyna omawianych problemów nie jest wciąż znana, ponieważ typowe problemy związane ze środowiskiem kopalni węgla brunatnego, takie jak zażelazienie i zakwaszenie w tym przypadku nie wystąpiły. „Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje” – przyznał również prezydent Urzędu Landowego ds. Środowiska i Zdrowia prof. Freunde na spotkaniu stowarzyszenia „Czysta rzeka Sprewa” w listopadzie w Raddusch. W odpowiedzi na pytania dodał także, że władze ds. problematyki środowiskowej, w wyniku zarządzonej przez Landtag redukcji pracowników, nie mogą sobie pozwolić na dogłębną analizę tego problemu. „Robimy to, co nauczyliśmy się już robić w czasach NRD – improwizujemy” – powiedział prof. Freunde. Bezradność Rządu Landowego w tej sprawie została udokumentowana we wniosku bezpartyjnego Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann z Senftenberg.
Dokument zawierający 29 pytań do Rządu Landowego jest dostępny w Internecie:
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_8200/8228.pdf

9. Konsultacje online w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju landu Brandenburgia

Brandenburskie Ministerstwo Środowiska opublikowało w internecie szkic strategii zrównoważonego rozwoju i prosi o komentarze i sugestie do 20 grudnia. Kwestie te będą przedmiotem na debacie w Poczdamie 6 grudnia 2013r.
Szczegóły na stronie: www.nachhaltig.brandenburg.deveröffentlicht.

10. Związki zawodowe żądają sprawiedliwej zapłaty i zagwarantowania praw pracowniczych dla zatrudnionych w kopalni i elektrowni na terenie Łużyc

Mity dotyczące dobrze płatnej pracy w sektorze węgla brunatnego nie są już aktualne. Problem ten udowadnia IG Metall Südbrandenburg w doniesieniu prasowym z 21 listopada.
Mowa jest tam o „żądaniach wynagrodzenia taryfowego dla zatrudnionych w outsourcingu Vattenfallu.

Całe doniesienie prasowe tutaj:
http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2013/11/21/gerechte-loehne-fuer-lausitzer-kraftwerks-und-tagebaudienstleistern-gefordert/

Informator Łuzycki

Lausitzer-Kohle-Rundbrief  BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
więcej
2017-09-22
Węgiel Łużycki, 18 września 2017 r.
2017-09-04
Węgiel Łużycki, 22 sierpnia 2017
2017-08-06
Węgiel Łużycki, 25 lipca 2017 r.
2017-07-05
Węgiel Łużycki, 30 czerwca 2017 r.
2017-07-04
Węgiel Łużycki, 14 czerwiec, 2017 r.
2017-04-18
Węgiel Łużycki, 10. kwietnia 2017 r.
2017-02-09
Węgiel Łużycki, 15 stycznia 2017 r.
2017-01-06
Węgiel Łużycki, podsumowanie 2016
2016-12-22
Węgiel Łużycki, 18 grudnia 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 17 listopada 2016
2016-11-18
Węgiel Łużycki, 4. listopada 2016 r.
2016-11-09
Węgiel Łużycki 21. Października 2016
2016-09-14
Węgiel Łużycki, 25 sierpnia, 2016
2016-08-23
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2016
2016-08-15
Węgiel Łużycki, 14 lipca 2016
2016-07-23
Węgiel Łużycki, 3 lipca 2016
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 19 czerwca 2016 r.
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 7 czerwca 2016 r.
2016-06-17
Węgiel Łużycki, 30 maja 2016 r.
2016-06-02
Węgiel Łużycki, 17 maja 2016 r.
2016-05-05
Węgiel Łużycki, 1 kwietnia 2016 r.
2016-04-21
Węgiel Łużycki, 21 marca 2016 r.
2016-04-02
Węgiel Łużycki, 11 marca 2016
2016-03-29
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2016 r.
2016-02-27
Węgiel Łużycki, 5 lutego 2016 r.
2015-12-30
Węgiel Łużycki. Niemcy, 22 grudnia 2015 r.
2015-12-09
Węgiel Łużycki, 7 listopada 2015 r.
2015-11-16
Węgiel Łużycki, 19 października 2015 r.
2015-10-22
Węgiel Łużycki, 28 września 2015 r.
2015-09-23
Węgiel Łużycki, 10 września 2015 r.
2015-08-28
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2015 r.
2015-07-26
Węgiel Łużycki, 8 lipca 2015 r.
2015-07-23
Węgiel Łużycki, 26 czerwca 2015 r.
2015-06-22
Węgiel Łużycki, 5 czerwca 2015 r.
2015-05-24
Węgiel brunatny, 18 maja 2015 r.
2015-05-24
Węgiel Łużycki, 8 maja 2015 r.
2015-05-05
Węgiel Łużycki, 22 kwietnia 2015 r.
2015-04-24
Węgiel łużycki, 9 kwietnia 2015 r.
2015-04-11
Węgiel Łużycki, 2 kwietnia 2015 r.
2015-04-02
Węgiel Łużycki, 27 marca 2015 r.
2015-03-28
Węgiel Łużycki, 19 marca 2015 r.
2015-03-23
Węgiel Łużycki, 3 marca 2015
2015-02-21
Węgiel Łużycki, 19 lutego 2015 r.
2015-02-17
Węgiel Łużycki, 11 luty 2015 r.
2015-02-09
Węgiel Łużycki, 26 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 9 stycznia 2015
2015-01-08
Krótkie sprawozdanie z pracy Umweltgruppe Cottbus w roku 2014
2014-12-30
Węgiel Łużycki, 16 grudnia 2014
2014-12-28
Węgiel Łużycki, 7 grudnia 2014
2014-12-16
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2014
2014-12-06
Węgiel Łużycki, 16 listopada 2014
2014-11-23
Węgiel Łużycki, 22 października 2014
2014-10-28
Węgiel Łużycki, 1 października 2014 r.
2014-10-09
Węgiel Łużycki, 11 września 2014
2014-09-24
Węgiel Łużycki: Wydanie specjalne, 6 września 2014
2014-09-09
Węgiel Łużycki, 27 sierpnia 2014
2014-09-03
Węgiel Łużycki, 21 sierpnia 2014
2014-08-22
Węgiel Łużycki, 18 sierpnia 2014
2014-07-17
Węgiel Łużycki 27 czerwca 2014
2014-07-14
Węgiel Łużycki, 18 czerwca 2014.
2014-07-01
Węgiel Łużycki, 4 czerwca 2014
2014-06-25
Węgiel Łużycki, 27 maja 2014
2014-06-14
Węgiel łużycki, 23 maja 2014
2014-06-04
Węgiel Łużycki, 11 maja 2014
2014-05-29
Węgiel Łużycki, 2 maja 2014
2014-05-20
Węgiel Łużycki, 25 kwietnia 2014
2014-05-13
Węgiel Łużycki, 14 kwietnia 2014 r.
2014-04-27
Węgiel Łużycki, 4 kwietnia 2014 r.
2014-04-24
Węgiel Łużycki, 25 marca 2014 r.
2014-04-03
Węgiel Łużycki, 21 marca 2014 r.
2014-03-16
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2014 r.
2014-02-19
Węgiel Łużycki, 7 lutego 2014
2014-02-11
Węgiel Łużycki, 30 stycznia 2014r.
2014-02-07
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2014r.
2014-01-10
Węgiel Łużycki, 7 stycznia 2014
2014-01-10
Na (dzikim) zachodzie od sześciu lat bez zmian.
2014-01-10
Węgiel Łużycki - Informator 21 grudnia 2013 r
2013-12-27
Węgiel Łużycki - Informator 6 grudnia 2013 r
2013-12-22
Węgiel Łużycki - Informator 2 grudnia 2014r
2013-12-09
Węgiel Łużycki - Informator 11 listopada 2013 r
2013-11-27
Węgiel Łużycki - Informator 1 listopada 2013 r.
2013-11-25
Węgiel Łużycki - Informator 18 października 2013r.
2013-10-29
Węgiel Łużycki - Informator 30 września 2013r.
2013-10-11
Węgiel Łużycki - Informator 22 września 2013r.
2013-10-08
Węgiel Łużycki - Informator 16 września 2013r.
2013-09-22
Węgiel Łużycki - Informator 8 września 2013r.
2013-09-14
Węgiel Łużycki - Informator 29 sierpnia 2013r.
2013-08-16
Węgiel Łużycki - Informator 5 sierpnia 2013r.
2013-07-24
Węgiel Łużycki - Informator 3 lipca 2013r.
2013-06-27
Węgiel Łużycki - Informator 21 czerwca 2013r.
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej