×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

31 stycznia 2015
Informator Łuzycki
 

Węgiel Łużycki, 9 stycznia 2015

Lausitzer-Kohle-Rundbrief

BRUNICOWY ROZGLĔD

Drodzy Czytelnicy,

życzymy Wam udanego i zrównoważonego roku 2015, w którym, jak dotychczas w naszym biuletynie, będziemy Was informować o ważnych wydarzeniach dotyczących węgla brunatnego.

  1. VIII marsz gwiaździsty pod hasłem „NIE dla wszystkich planów nowych kopalni węgla brunatnego”
  2. Większość obywateli Brandenburgii przeciwko nowym kopalniom węgla brunatnego
  3. Odwołano przedterminowe wybory w Szwecji. Czerwono-zielona koalicja będzie rządzić dalej
  4. Dość poświęcania terenów chronionych na rzecz węgla brunatnego – planowane zajęcie terenów zalewowych Nysy byłoby przyzwoleniem na budowę kopalni Jänschwalde-Nord
  5. Program ramowy dla kopalni Nochten 2 udostępniony do publicznego wglądu
  6. Zalanie wyrobiska pod „Cottbuser Ostsee“ – dokumenty dostępne w sieci
  7. Rok 2014 najcieplejszym w historii Niemiec – nawet bez uwzględnienia rekordów ciepła
  8. Federalny Urząd Ochrony Środowiska zaleca zmiany w prawie górniczym
  9. Znaleziono torebkę po marszu gwieździstym – prosimy o kontakt

1. VIII marsz gwiaździsty pod hasłem „NIE dla wszystkich planów nowych kopalni węgla brunatnego”

Mieszkańcy z miejscowości zagrożonych powstaniem kopalni węgla brunatnego Jänschwalde-Nord protestowali przeciwko zniszczeniu ich stron ojczystych w organizowanym już od ośmiu lat marszu gwiaździstym. Wspierali ich licznie przybyli goście z Berlina oraz obywatele pochodzący z Łużyc.

„Stanowczo domagamy się, aby rząd federalny ratował wiarygodność Niemiec w zakresie ochrony klimatu i konsekwentnie zastosował w praktyce zapowiedziany program obniżenia ilości spalanego węgla. Vattenfall musi podporządkować tym celom sprzedaż branży węglowej oraz zaprzestać planowania budowy nowych kopalni: Nochten 2, Welzow-Süd II oraz Jänschwalde-Nord” – streszcza żądania uczestników marszu Kerstin Nedoma, przewodnicząca Rady Miasta sąsiedniego Guben.

„Również Berlin staje się świadomy swojej współodpowiedzialności za to, co dzieje się na terenie Łużyc. Oczekujemy, że Senat wyrazi swój sprzeciw i wpłynie na planowanie przestrzenne landu zapowiadające obecnie budowę nowych kopalni. Berlin powinien się włączyć w ten sprzeciw również dlatego, że region ten byłby bezpośrednio poszkodowany w wyniku zrzutu wód pokopalnianych z łużyckich kopalni zanieczyszczonych siarczanami do rzeki Sprewy” – powiedział Stefan Taschner, który zgromadzonym przekazał serdeczne pozdrowienia od inicjatywy „Berliński stół energetyczny”.

„W ciągu ostatnich lat nasze wsie pokazały, że pomimo wiszącego nad nimi nieustannie zagrożenia zniszczeniem potrafią się ciągle rozwijać i gwarantować mieszkańcom wysoką jakość życia. W Kerkwitz został otwarty sklep wiejski oraz wyremontowano dom związkowy. Dlatego będziemy walczyć o dalsze istnienie naszej ojczyzny” – powiedział ksiądz Mathias Berndt z Atterwasch. Serbska proboszczka ze Schleife, Jadwiga Mahling, również przekazała serdeczne wsparcie dla mieszkańców z regionu zagrożonego budową kopalni Nochten II.

Podobnie jak w ubiegłym roku w marszu wzięło udział ponad 800 osób cieszących się z nastania nowego roku w swoich dotychczasowych domach.

Zdjęcia z marszu gwiaździstego można zobaczyć tutaj:

2. Większość obywateli Brandenburgii przeciwko nowym kopalniom węgla brunatnego

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Forsa zleconej przez gazetę Märkische Allgemeine Zeitung aż 57 proc. mieszkańców Brandenburgii jest przeciwko nowym kopalniom węgla brunatnego. Z kolei „za” jest zaledwie 34 proc. mieszkańców. 73 proc. respondentów jest zdania, że udział węgla brunatnego w produkcji energii będzie miał znaczenie jeszcze tylko przez „jakiś czas”.

Około miliarda ton węgla dostępnych jest w już istniejących kopalniach i to powinno na ten „jakiś czas” wystarczyć.

3. Odwołano przedterminowe wybory w Szwecji. Czerwono-zielona koalicja będzie rządzić dalej

Kryzys rządowy w Szwecji przezwyciężony został dopiero teraz przez porozumienie rządu ze znaczną częścią opozycji, a zapowiedziane wcześniej powtórne wybory zostały odwołane. Minister Stefan Löfven z partii Socjaldemokratów porozumiał się z partiami obywatelskimi w kwestii przyszłości rządu mniejszościowego. Chodziło o to, aby ograniczyć wpływ polityczny na sprawy kraju populistycznej partii „Szwedzkich demokratów”.

Wpływ tej decyzji na koncern Vattenfall jest następujący - żeby przeforsować plany sprzedaży zarząd koncernu musi dojść do porozumienia z nabywcą, a dopiero potem plan ten będzie musiał zostać zatwierdzony przez rząd. Obydwie te sprawy nie wydarzą się jednak same z siebie.

4. Dość poświęcania terenów chronionych na rzecz węgla brunatnego – planowane zajęcie terenów zalewowych Nysy byłoby przyzwoleniem na budowę kopalni Jänschwalde-Nord

GRÜNE LIGA skierowała do rządu landowego Brandenburgii żądanie zaprzestania poświęcania miejsc chronionego krajobrazu na rzecz kopalni węgla brunatnego. Budowa kopalni Jänschwalde-Nord w następnych latach oznaczać będzie zniszczenie chronionych terenów nadbrzeża rzeki Nysy. Planowane jest również przesunięcie odcinka drogi federalnej B112.

Brandenburskie Ministerstwo Środowiska w ciągu ostatnich tygodni przedstawiło oficjalnie projekt zmniejszenia terenów chronionego krajobrazu "Neißeaue bei Grießen". Chodzi o wąski pas na północno-wschodnim brzegu terenu wyrobiskowego, w skład którego wchodzi właśnie dolina rzeki Nysy i odcinek drogi B112. Jeżeli kopalnia byłaby zmniejszona, to wtedy omawiany pas mógłby zostać zachowany.

Ogłoszone cele polityki klimatycznej rządu federalnego mogą jednak wpłynąć na zmniejszenie ilości spalanego węgla brunatnego, szczególnie w elektrowni Jänschwalde. Nikt jednak na razie nie wie, w jakim stopniu. Poświęcanie w tym momencie kolejnych terenów chronionych na rzecz kopalni można uznać za totalny brak odpowiedzialności. Minister Vogelsänger powinien natychmiast powstrzymać to postępowanie. W obliczu niepewnej sytuacji ekonomicznej nie ma również sensu, aby koncern Vattenfall inwestował pieniądze na przebudowę drogi B112. Dla wydobycia węgla teren ten to tylko niewielki pas ziemi. Jednakże jego zniszczenie oznaczać będzie ogromne straty dla ruchu turystycznego. Obniżona zostałaby też znacznie jakość życia w miejscowości Taubendorf. Planowane przesunięcie granicy terenu chronionego można zatem uznać za antycypację kopalni Jänschwalde-Nord, ponieważ umożliwi to w przyszłości dalsze przesunięcie drogi.

W celu przesunięcia drogi B112 toczy się postępowanie planistyczne, w sprawie którego nie zapadły na razie decyzje. Zamiast drogi o wystarczającej szerokości w dotychczasowym miejscu Vattenfall i władze landowe mają zamiar wybudować zbyt szeroką, dwujezdniową drogę, która miałaby zrekompensować przemieszczenie drogi B97 biegnącej obecnie przez teren, gdzie miałaby powstać kopalnia Jänschwalde-Nord. Takie działanie podkopuje swobodę podejmowania decyzji w sprawie kopalni Jänschwalde-Nord oraz spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców gminy Schenkendöbern. Nieuzasadnione planowanie drogi może wpłynąć na nadbrzeże i tereny chronione bardziej niż byłoby to potrzebne dla kopalni odkrywkowej.

Cały tekst przedstawiający stanowisko GRÜNE LIGA dostępny jest tutaj:

5. Plam ramowy dla kopalni Nochten 2 udostępniony do publicznego wglądu

Pozwolenie wydane w ramach prawa górniczego (Plan ramowy) odnośnie kopalni Nochten 2 w północnej Saksonii dostępne jest do publicznego wglądu od 5 stycznia do 4 lutego. Z dokumentami można się też zapoznać w internecie.

Przez dwa tygodnie od prezentacji tego dokumentu obywatele mogą zgłaszać swoje uwagi i zarzuty. Staramy się, aby przed upływem terminu konsultacji społecznych pomóc wszystkim w sformułowaniu stanowiska w tej sprawie.

Wciąż nie zostały podpisane umowy w stosunku do 1700 osób, których może czekać przesiedlenie. Nie zostały też podpisane wnioski o przesiedlenie przez nowego właściciela branży górniczej.

6. Zalanie wyrobiska pod „Cottbuser Ostsee“ – dokumenty dostępne w sieci

Wniosek koncernu Vattenfall, w ramach prawa wodnego, dotyczący zalania wyrobiska górniczego i przekształcenia go w jezioro „Cottbuser Ostsee“ będzie dostępny do wglądu od 12 stycznia do 12 lutego. Zajmowanie stanowiska w tej sprawie wygląda tak samo, jak ta przedstawiona powyżej, dotycząca kopalni Nochten 2. Dokumenty są już teraz również dostępne w internecie.

http://www.lbgr.brandenburg.de/sixcms/detail.php/682239

 

7. Rok 2014 najcieplejszym w historii Niemiec – nawet bez uwzględnienia rekordów ciepła

Według doniesień magazynu Spiegel.de rok 2014 okazał się dla Niemiec najcieplejszym od momentu kiedy zaczęto pomiary temperatur. Średnia temperatura wyniosła po raz pierwszy więcej niż 10 stopni Celsjusza. Na ten wynik nie wpłynęły znacznie rekordy ciepła.

Więcej na ten temat tutaj:

8. Federalny Urząd Ochrony Środowiska zaleca zmiany w prawie górniczym

„W przypadku nowelizacji federalnego prawa górniczego, które umożliwi lepsze górnicze planowanie przestrzenne, zalecamy, aby wykorzystać tę możliwość i zrealizować szeroką modernizację prawa górniczego” – Federalny Urząd Środowiska podsumowuje w wydanej w listopadzie 2014 r. publikacji „Umweltverträgliche Nutzung des Untergrundes und Ressourcenschonung - Anforderungen an eine Raumordnung unter Tage und ein modernes Bergrecht“ (Sprzyjające środowisku korzystanie z kopalin oraz ochrona zasobów – wymagania w planowaniu przestrzennym zapotrzebowanie naplanowanie przestrzenne we współczesnym prawie górniczym”

Dokument jest dostępny w internecie.

Tłumaczenie: Hanna Schudy

Informator Łuzycki

Lausitzer-Kohle-Rundbrief  BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
Lausitzer-Kohle-Rundbrief BRUNICOWY ROZGLĔD
czytaj całość
więcej
2017-09-22
Węgiel Łużycki, 18 września 2017 r.
2017-09-04
Węgiel Łużycki, 22 sierpnia 2017
2017-08-06
Węgiel Łużycki, 25 lipca 2017 r.
2017-07-05
Węgiel Łużycki, 30 czerwca 2017 r.
2017-07-04
Węgiel Łużycki, 14 czerwiec, 2017 r.
2017-04-18
Węgiel Łużycki, 10. kwietnia 2017 r.
2017-02-09
Węgiel Łużycki, 15 stycznia 2017 r.
2017-01-06
Węgiel Łużycki, podsumowanie 2016
2016-12-22
Węgiel Łużycki, 18 grudnia 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2016
2016-12-15
Węgiel Łużycki, 17 listopada 2016
2016-11-18
Węgiel Łużycki, 4. listopada 2016 r.
2016-11-09
Węgiel Łużycki 21. Października 2016
2016-09-14
Węgiel Łużycki, 25 sierpnia, 2016
2016-08-23
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2016
2016-08-15
Węgiel Łużycki, 14 lipca 2016
2016-07-23
Węgiel Łużycki, 3 lipca 2016
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 19 czerwca 2016 r.
2016-07-01
Węgiel Łużycki, 7 czerwca 2016 r.
2016-06-17
Węgiel Łużycki, 30 maja 2016 r.
2016-06-02
Węgiel Łużycki, 17 maja 2016 r.
2016-05-05
Węgiel Łużycki, 1 kwietnia 2016 r.
2016-04-21
Węgiel Łużycki, 21 marca 2016 r.
2016-04-02
Węgiel Łużycki, 11 marca 2016
2016-03-29
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2016 r.
2016-02-27
Węgiel Łużycki, 5 lutego 2016 r.
2015-12-30
Węgiel Łużycki. Niemcy, 22 grudnia 2015 r.
2015-12-09
Węgiel Łużycki, 7 listopada 2015 r.
2015-11-16
Węgiel Łużycki, 19 października 2015 r.
2015-10-22
Węgiel Łużycki, 28 września 2015 r.
2015-09-23
Węgiel Łużycki, 10 września 2015 r.
2015-08-28
Węgiel Łużycki, 3 sierpnia 2015 r.
2015-07-26
Węgiel Łużycki, 8 lipca 2015 r.
2015-07-23
Węgiel Łużycki, 26 czerwca 2015 r.
2015-06-22
Węgiel Łużycki, 5 czerwca 2015 r.
2015-05-24
Węgiel brunatny, 18 maja 2015 r.
2015-05-24
Węgiel Łużycki, 8 maja 2015 r.
2015-05-05
Węgiel Łużycki, 22 kwietnia 2015 r.
2015-04-24
Węgiel łużycki, 9 kwietnia 2015 r.
2015-04-11
Węgiel Łużycki, 2 kwietnia 2015 r.
2015-04-02
Węgiel Łużycki, 27 marca 2015 r.
2015-03-28
Węgiel Łużycki, 19 marca 2015 r.
2015-03-23
Węgiel Łużycki, 3 marca 2015
2015-02-21
Węgiel Łużycki, 19 lutego 2015 r.
2015-02-17
Węgiel Łużycki, 11 luty 2015 r.
2015-02-09
Węgiel Łużycki, 26 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2015
2015-01-31
Węgiel Łużycki, 9 stycznia 2015
2015-01-08
Krótkie sprawozdanie z pracy Umweltgruppe Cottbus w roku 2014
2014-12-30
Węgiel Łużycki, 16 grudnia 2014
2014-12-28
Węgiel Łużycki, 7 grudnia 2014
2014-12-16
Węgiel Łużycki, 30 listopada 2014
2014-12-06
Węgiel Łużycki, 16 listopada 2014
2014-11-23
Węgiel Łużycki, 22 października 2014
2014-10-28
Węgiel Łużycki, 1 października 2014 r.
2014-10-09
Węgiel Łużycki, 11 września 2014
2014-09-24
Węgiel Łużycki: Wydanie specjalne, 6 września 2014
2014-09-09
Węgiel Łużycki, 27 sierpnia 2014
2014-09-03
Węgiel Łużycki, 21 sierpnia 2014
2014-08-22
Węgiel Łużycki, 18 sierpnia 2014
2014-07-17
Węgiel Łużycki 27 czerwca 2014
2014-07-14
Węgiel Łużycki, 18 czerwca 2014.
2014-07-01
Węgiel Łużycki, 4 czerwca 2014
2014-06-25
Węgiel Łużycki, 27 maja 2014
2014-06-14
Węgiel łużycki, 23 maja 2014
2014-06-04
Węgiel Łużycki, 11 maja 2014
2014-05-29
Węgiel Łużycki, 2 maja 2014
2014-05-20
Węgiel Łużycki, 25 kwietnia 2014
2014-05-13
Węgiel Łużycki, 14 kwietnia 2014 r.
2014-04-27
Węgiel Łużycki, 4 kwietnia 2014 r.
2014-04-24
Węgiel Łużycki, 25 marca 2014 r.
2014-04-03
Węgiel Łużycki, 21 marca 2014 r.
2014-03-16
Węgiel Łużycki, 24 lutego 2014 r.
2014-02-19
Węgiel Łużycki, 7 lutego 2014
2014-02-11
Węgiel Łużycki, 30 stycznia 2014r.
2014-02-07
Węgiel Łużycki, 21 stycznia 2014r.
2014-01-10
Węgiel Łużycki, 7 stycznia 2014
2014-01-10
Na (dzikim) zachodzie od sześciu lat bez zmian.
2014-01-10
Węgiel Łużycki - Informator 21 grudnia 2013 r
2013-12-27
Węgiel Łużycki - Informator 6 grudnia 2013 r
2013-12-22
Węgiel Łużycki - Informator 2 grudnia 2014r
2013-12-09
Węgiel Łużycki - Informator 11 listopada 2013 r
2013-11-27
Węgiel Łużycki - Informator 1 listopada 2013 r.
2013-11-25
Węgiel Łużycki - Informator 18 października 2013r.
2013-10-29
Węgiel Łużycki - Informator 30 września 2013r.
2013-10-11
Węgiel Łużycki - Informator 22 września 2013r.
2013-10-08
Węgiel Łużycki - Informator 16 września 2013r.
2013-09-22
Węgiel Łużycki - Informator 8 września 2013r.
2013-09-14
Węgiel Łużycki - Informator 29 sierpnia 2013r.
2013-08-16
Węgiel Łużycki - Informator 5 sierpnia 2013r.
2013-07-24
Węgiel Łużycki - Informator 3 lipca 2013r.
2013-06-27
Węgiel Łużycki - Informator 21 czerwca 2013r.
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej