×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

27 października 2018
Energia
 

Europa do 2050 może stać się zeroemisyjna - i to na wiele sposobów

Europa może osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto przed 2050 r. Jest to nie tylko możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, ale też bardziej korzystne dla gospodarek i społeczeństw. "Net-Zero przed 2050 r.: od »czy«do »jak«" to nowy raport opublikowany dziś przez firmę doradczą Climact i European Climate Foundation (ECF). Pokazuje, jak Unia Europejska może dojść do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku – o ile działania zostaną podjęte bezzwłocznie.

Kontekstem raportu są obecnie prace Komisji Europejskiej, która przygotowuje długoterminową strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE. Ma ona zostać opublikowana w listopadzie. Raport opisuje najważniejsze zmiany potrzebne w Europie. Analizuje ich koszty i związane z nimi korzyści. Przedstawia też argumenty za zwiększeniem celu krótkoterminowego (na rok 2030), gdyż w dużej mierze determinuje on, czy osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 będzie możliwe. Ma to znaczenie dla toczących się dyskusji na temat krajowych planów energetycznych i klimatycznych państw członkowskich UE (w tym Polski) oraz wkładu (NDC - Nationally Determined Contributions) Unii do realizacji Porozumienia paryskiego.

posłuchaj audycji radia TOKfm z cyklu "Energia dla klimatu"
pt. Rezygnacja z węgla polską racją stanu! Jak dokonać transformacji energetycznej?
 
Ewa Podolska i Radosław Gawlik (EKO-UNIA) goszczą Marcina Popkiewicza, analityka trendów z zakresu energii i  globalnego ocieplenia, doradcę rządu.

Ustalenia raportu "Net-Zero przed 2050 r.: od »czy«do »jak«" opierają się na symulacjach przygotowanych przez Climact, przy udziale Europejskiej Fundacji Klimatycznej i szerokiej grupy ekspertów.

Symulacje są dostępne online:    https://stakeholder.netzero2050.eu/

Kluczowe ustalenia:

1. Osiągnięcie zerowego netto poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. jest wykonalne, ale wymaga zdecydowanych działań we wszystkich sektorach oraz większej różnorodności technologii stosowanych w transformacji.

Dojście do zerowego poziomu emisji, aby osiągnąć zgodność z Porozumieniem paryskim, oznacza, że żaden sektor nie może zostać pominięty.

Trzeba poszerzyć zakres stosowanych narzędzi - potrzebny jest między innymi większy nacisk na to, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo. Zmiany w naszych wzorcach konsumpcji i rosnące naturalne pochłanianie dwutlenku węgla należy połączyć z bardziej „oswojonymi” już opcjami technicznymi, takimi jak efektywność energetyczna, zmiana napędów pojazdów, bezemisyjna produkcja energii czy elektryfikacja.

Przegląd różnych scenariuszy prowadzi do wniosku, że dostępne na rynku rozwiązania mogą już teraz zapewnić 75% celu na drodze do zeroemisyjności, jeżeli zostaną zastosowane na dużą skalę. Pozostałe 25% można osiągnąć w oparciu o znane już podejścia i technologie, które jednak dopiero czekają na pełną komercjalizację.

Prezentowane wyniki badań pokazują, że nie ma jednego sposobu na dekarbonizację: każdy kraj, region, miasto czy gmina muszą zdefiniować swoją własną transformację, biorąc pod uwagę globalny cel.

2. Osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 r. wymaga podniesienia poziomu ambicji na 2030 r., aby Europa znalazła się na właściwej drodze.

Aby do 2050 r. osiągnąć zerową wartość netto, do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych w Europie będą musiały zostać zmniejszone o 55-65% w porównaniu z poziomami z 1990 r. (łącznie z LULUCF - land use, land use change and forestry - użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo). Oznacza to znaczny wzrost ambicji w stosunku do obecnego celu UE na rok 2030, wynoszącego 40%.


Ustalenia raportu, jak również najnowsze badania naukowe wskazują, że następne 10 lat będzie miało kluczowe znaczenie, jeżeli świat i Europa mają uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu. W najbliższym czasie należy skupić się na następujących działaniach:

Transport: Do 2030 r. należy ustabilizować popyt na transport na obecnym poziomie. Jednocześnie, należy zakorzenić trend spadku udziału transportu samochodowego - udział samochodów powinien spaść z obecnego poziomu około 80% do 70%. Trzecim koniecznym elementem jest poprawa efektywności pojazdów. Efektywność paliwowa musi ulec poprawie o co najmniej 15% w przypadku aut osobowych i o ponad 20% w przypadku samochodów ciężarowych.

Budynki: Trzeba co roku poddawać głębokiej modernizacji 3% budynków (obecny wskaźnik: poniżej 1%), zbliżającej ich zapotrzebowanie energetyczne do zera. Pełną dekarbonizację ogrzewania należy zakończyć najpóźniej do 2050 r.

Przemysł: Do 2030 r. trzeba osiągnąć znaczne zmniejszenie popytu na surowce i produkty poprzez pobudzenie gospodarki obiegu zamkniętego i towarzyszącej jej innowacje.

Energia: Trzeba zbliżyć się do całkowitego odejścia od węgla. Wiatr i energia słoneczna powinny osiągnąć co najmniej 50% udział w produkcji energii w 2030 r. i około 60% do 2050 r.; 75% potencjału zarządzania stroną popytową (DSM) powinno być wykorzystywane przed 2050 r.

Rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie gruntów: Przed 2030 r. gospodarka gruntami musi w pełni uwzględniać kwestie związane ze zmianami klimatu: cele polityczne i modele biznesowe muszą zapewnić poprawę sytuacji w zdegradowanych lasach i ponowne zalesianie większość nadwyżek i porzuconych gruntów. Ponadto, do 2030 r. należy zmniejszyć spożycie mięsa o 25% (i co najmniej o połowę do 2050 r.), bez zwiększania spożycia produktów mlecznych.

Finanse: odpowiednio ukierunkowane inwestycje w innowacje są podstawowym warunkiem dekarbonizacji całej gospodarki i przyspieszenia wprowadzania na rynek innowacyjnych technologii zeroemisyjnych.

3. Zeroemisyjne ścieżki wzrostu mogą być tańsze niż business-as-usual i tworzyć zamożniejsze społeczeństwa.

W przypadku systemów energetycznych, zeroemisyjne modele rozwoju prowadzą do obniżki kosztów w perspektywie średnio- i długoterminowej. Do roku 2050 można osiągnąć ogólną redukcję netto całkowitych kosztów systemu o około 20%.

Przejście na zeroemisyjne źródła energii w perspektywie średnio- i długoterminowej zatrzyma transfery pieniędzy poza UE. Jest to oczywiście związane ze wzrostem suwerenności energetycznej, co ma istotne konsekwencje dla strategicznej pozycji UE na świecie.

Najnowsze dane naukowe wskazują, że różnica w kosztach potencjalnych katastrof przy wzroście temperatury o 2°C w porównaniu do 1.5°C, będzie znacznie większa niż całkowite koszty wdrożenia któregokolwiek z omawianych w raporcie scenariuszy. Podsumowując, koszty wynikające z niepodejmowania działań są znacznie wyższe niż koszty podjęcia działań.

Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego oznacza znaczące zmiany w przemyśle, ale w ostatecznym rozrachunku przynosi wartość dodaną i odporność na zmiany klimatu.

Społeczeństwo zeroemisyjne może oferować wysoką jakość życia oraz szeroki wachlarz dodatkowych korzyści i niższe koszty - na przykład: czystsze powietrze, mniejsze korki, mniej pieniędzy wydawanych na paliwa oraz więcej na infrastrukturę i innowacje w Europie. To zaowocuje stabilniejszą gospodarką z większą liczbą lepszych miejsc pracy, trwalszymi towarami, większą bioróżnorodnością i lepszymi lasami.

Energia

NIK o wykorzystaniu biomasy przez wiodących producentów energii elektrycznej Dostępne dla wytwórców systemy wsparcia nie zapewniały stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy. (...)
czytaj całość
Komentarz Pracowni na rzecz Wszystkich Istot do komunikatu PKN Orlen w sprawie Ostrołęki C
czytaj całość
A może jednak na OZE, EE i akumulatorach? Czy górnicy sa tak straszni, czy tak głupi, czy tylko interesowni? A może są (...)
czytaj całość
Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny (...)
czytaj całość
Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów (...)
czytaj całość
Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. (...)
czytaj całość
więcej
2018-12-03
Partia Zieloni apeluje do Premiera Morawieckiego o odwołanie Ministra Energii
2018-12-03
Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.
2018-10-27
Europa do 2050 może stać się zeroemisyjna - i (...)
2018-04-12
Ostrołęka C
2017-11-18
Zablokowanie przemian energetycznych jest groźne dla gospodarki oraz rozwoju (...)
2017-11-12
RAPORT Górnictwo: węglowa przyszłość czy sprawiedliwa transformacja
2017-07-10
Musimy uniezależniać się od węgla
2017-05-03
Polska Energiewende* 2023
2017-04-06
Tu była kopalnia
2017-02-20
Więcej Niż Energia: Czy Rząd RP weźmie pod uwagę Pakiet (...)
2017-02-19
Apel NGO do Akcjonariuszy Polenergii – porzućcie szkodliwy projekt Elektrowni (...)
2016-12-04
Szydło świętuje z górnikami: nie zejdziemy z drogi reform i (...)
2016-11-25
Ministerstwo Energii: Rozwód energetyki i kopalń
2016-11-11
Efektywność energetyczna - szanse i zagrożenia nowej ustawy
2016-11-05
Will oil peak within 5 years?
2016-11-02
Naimski: Obrona węgla to nie ideologia, lecz rozsądek
2016-10-27
Zarządzanie energią - przyszłość gospodarki w obuiegu zamkniętym
2016-09-21
Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski?
2016-09-13
Brytyjczycy bronią nowej elektrowni atomowej, ale wstrzymują budowę
2016-08-05
Lewiatan: Polska nie ma odpowiedniej strategii energetycznej
2016-08-05
ClientEarth: Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny
2016-07-23
Szykuje się duża inwestycja! W jednym miejscu ma powstać kopalnia (...)
2016-06-03
Polimex: Kurs spółki runął
2016-05-20
Wolność energetyczna. Czas skończyć z religią węglową
2016-05-17
Będzie składka na bezpieczeństwo energetyczne?
2016-05-09
Niemcy: 95 proc. produkcji energii z OZE i ujemne ceny (...)
2016-04-28
Zielone światło dla zielonej energii
2016-04-21
Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech
2016-04-21
Holandia: 4,7 mld EUR oszczędności dzięki zamknięciu elektrowni węglowych do (...)
2016-03-17
Czarne złoto?
2016-03-08
NFOŚiGW weryfikuje programy wsparcia
2016-02-25
"Rzeczpospolita": Polityka rządzi polską energetyką
2016-01-13
Wyprzedaż z napędem atomowym
2015-12-22
Górnicza „Solidarność” likwiduje rachunek w ING
2015-12-20
Europejska Unia Energetyczna - Rezolucja PE
2015-12-20
Niemcy: Koniec kopalń węgla kamiennego
2015-12-14
Urugwaj: niższe ceny energii i już 95 proc. energii z (...)
2015-12-12
Andrzej Duda: Przemówienie z okazji Święta Górnika
2015-12-03
CBOS: Większość Polaków za stopniowym odejściem od węgla
2015-12-03
Tchórzewski: zobowiązania spółek węglowych wynoszą 15 mld zł
2015-11-28
ING nie będzie finansował nowych elektrowni zasilanych węglem i kopalni (...)
2015-11-27
Wielka Brytania zamknie wszystkie elektrownie węglowe
2015-11-13
Ile Niemcy zapłacą za rewolucję energetyczną - najtańsza droga rozwoju (...)
2015-11-12
Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym?
2015-11-12
Co nowy minister energetyki myśli o węglu, atomie i OZE? (...)
2015-10-31
O maszynie, która może zrewolucjonizować sposób korzystania z energii
2015-10-21
ENERGETYCZNE POLAKÓW WYBORY: Niewidzialna ręka państwa
2015-10-16
CEZ chce kupić elektrownie i kopalnie Vattenfall w Niemczech
2015-10-14
Kaczyński: Z węglem na wieczne czasy
2015-10-11
Ustawa antysmogowa: górniczy związkowcy krytykują prezydenta Andrzeja Dudę
2015-10-08
Greenpeace chce kupić branżę węgla brunatnego należącą do koncernu Vattenfal
2015-10-07
Gorszanów: ustawa antysmogowa może wyeliminować węgiel w ogrzewnictwie
2015-10-01
Polityka energetyczna Polski – bez wizji, odwagi i wiedz
2015-09-09
Księżopolski: Okrakiem na klimatycznej barykadzie
2015-09-09
Prezes TGPE: przecena energetyki możliwa na wielką skalę
2015-09-09
Polityka energetyczna 2050
2015-09-09
Polityka energetyczna 2050: zachowanie status quo, ucieczka przed dylematami
2015-08-31
W Polsce kończy się węgiel
2015-08-19
„Die Welt”: Kraje sąsiednie nie chcą niemieckiego prądu. Polska też (...)
2015-08-18
Czy fala upałów nas czegoś nauczy?
2015-08-11
To nie upał jest powodem kłopotów z energią
2015-07-31
Ratowanie górnictwa - niech każdy da czego mu nie trzeba
2015-07-28
Polityczne recepty na uzdrowienie górnictwa: sole trzeźwiące zamiast zabiegu chirurgicznego
2015-07-27
Unia energetyczna - więcej czy mniej rynku?
2015-07-26
Więcej Europy w gniazdkach
2015-07-26
Prąd z elektrowni atomowej dopiero od 2031 roku?
2015-07-26
List do premier Ewy Kopacz ws. ustawy o efektywności energetycznej
2015-07-23
Za 2,5 roku ma powstać w Kole pierwsza w Polsce (...)
2015-07-14
Francuzi rezygnują z budowy elektrowni na Lubelszczyźnie
2015-07-13
Gdzieś zaginęła wielka góra węgla. Jakieś 100 tys. ton.
2015-07-07
Energetyka nie uratuje Kompanii Węglowej
2015-07-02
Rebecca Harms w wywiadzie o unii energetycznej
2015-06-13
Nadchodzi czas Śląska bez górnictwa.
2015-05-18
Raport: Inwestycje w energetykę węglową są zbyt ryzykowne?
2015-05-12
Polacy wobec przemysłu górniczego
2015-05-12
Największy fundusz inwestycyjny świata wycofuje się z węgla
2015-05-11
Polscy politycy: naznaczeni przez komunizm, niezdolni do zmiany?
2015-05-11
Polska importerem prądu. Pierwszy raz od 1989
2015-05-04
Zatrważające tajne dane z Kompanii Węglowej
2015-05-03
Polska energetyka nadal będzie wykorzystywała węgiel, gaz i OZE
2015-05-03
Giełdowy Kopex chce nowej kopalni węgla w Małopolsce
2015-05-03
Szef Banku Światowego za eliminacją subsydiów dla paliw kopalnych
2015-04-14
NIK o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej
2015-03-17
List otwarty Koalicji Klimatycznej i CEE Bankwatch Network
2015-02-19
Komisja Europejska pyta polski rząd o górnictwo
2015-02-09
Potrzebna umowa społeczna
2015-01-20
Czego możemy się uczyć z niemieckiej Energiewende?
2015-01-18
Dość czarne statystyki dla unijnego węgla kamiennego
2015-01-17
Energetyczna alternatywa - słońce świeci wszędzie :)
2014-12-31
Elektryczność w Niemczech: Prąd z odnawialnych źródeł energii na pierwszym (...)
2014-12-27
Termo - modernizacja nie(d)oceniona.
2014-11-09
Vattenfall sprzeda kopalnie węgla brunatnego w Niemczech?
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej