artykuł

Urząd Regulacji Energetyki krytykuje projekt ustawy o OZE i broni prosumentów

07 grudnia 2013 min
(galeria fotografii)

Zdaniem URE, nowy projekt ustawy o OZE i przedstawiony w nim system wsparcia mnoży bariery, z którymi będą musieli zmierzyć się inwestorzy

W stanowisku do projektu ustawy o OZE z 12 listopada 2013 r. Urząd Regulacji Energetyki przedstawia wiele krytycznych uwag. Zdaniem URE, nowy projekt ustawy o OZE i przedstawiony w nim system wsparcia mnoży bariery, z którymi będą musieli zmierzyć się inwestorzy, jest niekorzystny dla rozwoju prosumenckiego rynku domowych instalacji OZE, a także preferuje dużych inwestorów planujących budowę instalacji OZE, bazujących m.in. na technologii współspalania określanej przez Urząd jako kontrowersyjna.

W swoim stanowisku nt. projektu ustawy o OZE, które Urząd Regulacji Energetyki przekazał do Ministerstwa Gospodarki, URE określa proponowane w nim zapisy m.in. jako "nieczytelne", "mało przejrzyste", a także "utrudniające odczytanie rzeczywistych intencji autora projektu".

URE wskazuje m.in., że projekt pomija wiele istotnych zagadnień, w tym związanych z procesem wydawania zielonych certyfikatów, a także wprowadza - wadliwy i nieprzejrzysty zdaniem URE - nowy system wsparcia w postaci aukcji.

Zdaniem URE, nowy projekt ustawy de facto poszerza bariery rozwoju OZE, zamiast je eliminować zgodnie z założeniami unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. URE wskazuje, że w ramach proponowanego systemu wsparcia "trudno znaleźć uzasadnienie dla mnożenia kolejnych barier finansowych jak kaucja za preselekcje czy też konieczność posiadania podpisu kwalifikowanego (jest to istotny wydatek dla małego źródła)".

- Omawiany projekt w tym kontekście wydaje się być adresowany do dużych podmiotów, posiadających środki lub możliwości na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w nowym systemie wsparcia - czytamy w stanowisku URE, który zasady systemu wsparcia w postaci aukcji określa jako "nieczytelne", "skomplikowane" i "drogie z punktu widzenia administracyjnego".

Zgodnie z projektem ustawy, to właśnie URE ma wziąć na siebie ciężar zarządzania nowym systemem wsparcia. W wysłanym do MG stanowisku obowiązek organizacji aukcji URE chce jednak przekazać Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej SA, którego powstanie zaproponowano w projekcie ustawy o OZE.

Jak ponadto podkreśla Urząd, nowa ustawa miała ukierunkować wsparcie na małe źródła OZE, natomiast "przedstawiony projekt zmienia proponowany we wcześniejszych wersjach ustawy o OZE kierunek legislacji na korzyść dużych źródeł, głównie dedykowanych jednostek wielopaliwowych".

Urząd Regulacji Energetyki staje ponadto po stronie energetyki prosumenckiej proponując wprowadzenie rozliczeń z produkcji i odsprzedaży energii przez prosumentów na zasadzie licznika netto (tzw. net-metering), zgodnie z którą od ilości zakupionej przez prosumenta energii powinna być odejmowana ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci. Takie rozwiązanie byłoby o wiele korzystniejsze w porównaniu do wprowadzonej niedawno do Prawa energetycznego przez mały trójpak i podtrzymanej przez nowy projekt ustawy o OZE zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji po cenie 80% ceny energii z rynku hurtowego.

URE sprzeciwia się też zaproponowanemu w ustawie obowiązkowi koncesjonowania wszystkich źródeł energii cieplnej i proponuje wprowadzenie obowiązku koncesji tylko w odniesieniu do źródeł o mocy powyżej 5 MWt.
gramwzielone.pl

tytul: Ekolodzy i pracodawcy chcą ustawy ws. efektywności energetycznej budynkówtytul: OZE tańsze ale atom szybszytytul: Stracona szansa na niższe rachunki za energię dla mieszkańców Opolszczyzny.tytul: Radioaktywny wyciek z kopalni uranu w Australiitytul: Rośnie znaczenie morskiego portu w Gdańskutytul: Tusk: Jeszcze Polska nie zginęła, póki Wy jesteście i póki jest polski węgieltytul: Sprawozdanie z debaty: Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskimtytul:  Prezes PAA Janusz Włodarski: Polska chce atomu nawet za cenę drugiej Fukushimy
view_list  inne artykuły z tematu artykuł:
mh

Izery posprzątane!

Dzieci z Wrocławia i Janowic Wielkich sprzątały 28 czerwca szlaki w Górach Izerskich. Mimo fatalnej pogody uczestnicy akcji nie odpuścili. Wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim nie tylko sprzątali, ale zamontowali również tablice z orłem przednim i napisem "Śmieci skrzydeł nie mają" na Chatce Górzystów i stacji turystycznej Orle.

mh

Cycling Recycling 2018 - Wisła z prądem!

Tym razem będzie można nas spotkać m.in: u źródeł Wisły na Baraniej Górze, w Bielsku-Białej, Krakowie, Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Puławach, Dęblinie,  Warszawie, Czerwińsku nad Wisłą, Wyszogrodzie, Dobrzyniu nad Wisłą, Płocku, Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Tczewie i Gdańsku. Jedziemy na rowerach od źródeł do ujścia Wisły - czyli "Wisła z prądem"!

mh

Posłuchaj! Wiosła cień!

Reportaż pt. "Wiosła cień" zrealizowany przez wybitnego dziennikarza Radia Opole Krzysztofa Dobrowolskiego to spotkanie z człowiekiem, który uczynił coś, co już jest nie do powtórzenia, a stało się to tam, gdzie rzeka przegrała z człowiekiem. Posłuchaj zatem barwnej, chwilami bardzo zaskakującej opowieści wrocławskiego ekologa i podróżnika ... .

mh

Nagrody V Bałtyckiego Forum Ekologicznego 2018

Pierwszy raz w historii Bałtyckiego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu organizatorzy V edycji festiwalu postanowili wyróżnić najwartościowsze w Polsce inicjatywy promujące gospodarkę obiegu zamkniętego.

mh

Wokół Śniardw

Grupa kajakarek i kajakarzy opłynęła jezioro Śniardwy w ramach akcji *Recykling Rejs - Śniardwy  2018 - Odzyskuj tworzywa sztuczne!*,  akcji współorganizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska i ekologa Dominika Dobrowolskiego. Głównym celem Recykling Rejsów, które organizowane są od ośmiu lat, jest walka z zaśmieceniem wód.

mh

Kajakowy Eko-Patrol opłynie Śniardwy!

Zapraszamy 14 czerwca (czwartek)  o godzinie 10.00 do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu (PMOS) w Piszu na start wyjątkowego spływu kajakowego. W wyprawie pt. "Recykling Rejs 2018 - wokół Śniardw" weźmie udział młodzież z Pisza - miasta będącego symboliczną bramą na Mazury.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.