artykuł

Urząd Regulacji Energetyki krytykuje projekt ustawy o OZE i broni prosumentów

07 grudnia 2013 min
(galeria fotografii)

Zdaniem URE, nowy projekt ustawy o OZE i przedstawiony w nim system wsparcia mnoży bariery, z którymi będą musieli zmierzyć się inwestorzy

W stanowisku do projektu ustawy o OZE z 12 listopada 2013 r. Urząd Regulacji Energetyki przedstawia wiele krytycznych uwag. Zdaniem URE, nowy projekt ustawy o OZE i przedstawiony w nim system wsparcia mnoży bariery, z którymi będą musieli zmierzyć się inwestorzy, jest niekorzystny dla rozwoju prosumenckiego rynku domowych instalacji OZE, a także preferuje dużych inwestorów planujących budowę instalacji OZE, bazujących m.in. na technologii współspalania określanej przez Urząd jako kontrowersyjna.

W swoim stanowisku nt. projektu ustawy o OZE, które Urząd Regulacji Energetyki przekazał do Ministerstwa Gospodarki, URE określa proponowane w nim zapisy m.in. jako "nieczytelne", "mało przejrzyste", a także "utrudniające odczytanie rzeczywistych intencji autora projektu".

URE wskazuje m.in., że projekt pomija wiele istotnych zagadnień, w tym związanych z procesem wydawania zielonych certyfikatów, a także wprowadza - wadliwy i nieprzejrzysty zdaniem URE - nowy system wsparcia w postaci aukcji.

Zdaniem URE, nowy projekt ustawy de facto poszerza bariery rozwoju OZE, zamiast je eliminować zgodnie z założeniami unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. URE wskazuje, że w ramach proponowanego systemu wsparcia "trudno znaleźć uzasadnienie dla mnożenia kolejnych barier finansowych jak kaucja za preselekcje czy też konieczność posiadania podpisu kwalifikowanego (jest to istotny wydatek dla małego źródła)".

- Omawiany projekt w tym kontekście wydaje się być adresowany do dużych podmiotów, posiadających środki lub możliwości na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w nowym systemie wsparcia - czytamy w stanowisku URE, który zasady systemu wsparcia w postaci aukcji określa jako "nieczytelne", "skomplikowane" i "drogie z punktu widzenia administracyjnego".

Zgodnie z projektem ustawy, to właśnie URE ma wziąć na siebie ciężar zarządzania nowym systemem wsparcia. W wysłanym do MG stanowisku obowiązek organizacji aukcji URE chce jednak przekazać Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej SA, którego powstanie zaproponowano w projekcie ustawy o OZE.

Jak ponadto podkreśla Urząd, nowa ustawa miała ukierunkować wsparcie na małe źródła OZE, natomiast "przedstawiony projekt zmienia proponowany we wcześniejszych wersjach ustawy o OZE kierunek legislacji na korzyść dużych źródeł, głównie dedykowanych jednostek wielopaliwowych".

Urząd Regulacji Energetyki staje ponadto po stronie energetyki prosumenckiej proponując wprowadzenie rozliczeń z produkcji i odsprzedaży energii przez prosumentów na zasadzie licznika netto (tzw. net-metering), zgodnie z którą od ilości zakupionej przez prosumenta energii powinna być odejmowana ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci. Takie rozwiązanie byłoby o wiele korzystniejsze w porównaniu do wprowadzonej niedawno do Prawa energetycznego przez mały trójpak i podtrzymanej przez nowy projekt ustawy o OZE zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji po cenie 80% ceny energii z rynku hurtowego.

URE sprzeciwia się też zaproponowanemu w ustawie obowiązkowi koncesjonowania wszystkich źródeł energii cieplnej i proponuje wprowadzenie obowiązku koncesji tylko w odniesieniu do źródeł o mocy powyżej 5 MWt.
gramwzielone.pl

tytul: Ekolodzy i pracodawcy chcą ustawy ws. efektywności energetycznej budynkówtytul: OZE tańsze ale atom szybszytytul: Stracona szansa na niższe rachunki za energię dla mieszkańców Opolszczyzny.tytul: Radioaktywny wyciek z kopalni uranu w Australiitytul: Rośnie znaczenie morskiego portu w Gdańskutytul: Tusk: Jeszcze Polska nie zginęła, póki Wy jesteście i póki jest polski węgieltytul: Sprawozdanie z debaty: Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskimtytul:  Prezes PAA Janusz Włodarski: Polska chce atomu nawet za cenę drugiej Fukushimy
view_list  inne artykuły z tematu artykuł:
mh

Zapraszam do Szwajcarki

Dla dziesięciu pierwszych osób, które zgłoszą chęć odwiedzenia Szwajcarki  i uczestniczenia w ekospotkaniu, będzie sfinansowana w całości wycieczka oraz pyszny poczęstunek w schronisku. Akcja będzie zorganizowana pod koniec marca lub na początku kwietnia.

mh

Kochamy recykling!

W lutym 2018 ruszyła VIII edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. "EkoWalentynki - czyli kochamy recykling". W Dniu Zakochanych, 14 lutego 2018 rozpoczęliśmy naszą akcję, rozdając w ponad 70 miejscowościach ...

mh

Eko-orły z Sokołowska!

Pierwsza w Polsce akcja "Śmieci skrzydeł nie mają"  zakończona sukcesem.  "Orzeł Przedni" już na stałe zadomowił się w schronisku Andrzejówka.

mh

Zapraszam na eko-herbatkę do Andrzejówki!

Zapraszam na gorącą eko-herbatę (a może coś jeszcze) 7 marca do Andrzejówki - królewskiego schroniska w Górach Suchych. To tutaj właśnie rozpocznie się kilkuletni program edukacyjny pt."Śmieci skrzydeł nie mają".

mh

Recykling Rejs najlepszą akcją eko w Polsce!

Projekt pt. „Recykling Rejs 2017 – Odzyskuj tworzywa sztuczne" wygrał plebiscyt na najlepszą inicjatywę ekologiczną w konkursie „Eko Inspiracja"!

mh

W Andrzejówce śmieci skrzydeł nie mają!

Zapraszamy do kultowego schroniska Andrzejówka w Górach Suchych. To właśnie tu 7 marca (środa) Koalicja Recykling Górom zainauguruje ogólnopolski edukacyjny projekt pt. „Śmieci skrzydeł nie mają!”

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.