×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

25 stycznia 2021
info
 

EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)

Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJĄ OBSZARU WĘGLOWEGO NA POGRANICZU POLSKO - SAKSOŃSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRANSITION”

grudzień/styczeń 2020/2021 r.

Pozytywy i mankamenty udostępnionego dokumentu, w skrócie dalej zwanego Strategią

A. Pozytywy:

1. Strategia przygotowana w gronie i z inicjatywy ZKlastra jest jedynym takim znanym nam dokumentem zrealizowanym w subregionie zgorzeleckim z myślą o transformacji energetycznej oraz wychodzącym naprzeciw polityce UE w tym zakresie.

2. Strategia mierzy się z problemem węglowego kompleksu Turów (kopalni i elektrowni) oraz proponuje sposób zastąpienia węgla w Turowie dużymi OZE w regionie (szczegółowa ocena niżej).

3. W strategii dostrzega się z wyprzedzeniem konieczność budowy nowego system ciepłowniczego dla Bogatyni, po wyłączeniu ciepła z Elektrowni Turów.

4. Jednocześnie trzeba zauważyć jako dobra praktykę fakt zaproszenia do trwających miesiąc konsultacji publicznych z końcem 2020 r. (co prawda nieskończonego dokumentu, m.in. brak listy autorów, rozdziału 5. dotyczącego systemu wdrażania i monitorowania).

5. Autorzy przedstawiają wizję zastąpienia węglowego Turowa i miejsc pracy przez inwestycje ZKlastra w OZE oraz zakładają datę ukończenia tych inwestycji na 2037 r. (data zakończenia budowy nowych źródeł OZE - 2027 r. oraz data zakończenia budowy magazynu energii - 2037 r.) co jest przełomem i pierwszą taką udokumentowaną biznesową propozycją.

B. Mankamenty:

1. Brak uspołecznienia pracy - przygotowanie Strategii odbyło się w dość zamkniętym procesie, raczej eksperckim, mimo wymienienia na początku dokumentu sporej liczby ciał. Można mieć wątpliwości do chęci otwarcia się na partnerów i podmioty zewnętrzne lub udziału tychże w tworzeniu Strategii. Zwracamy na to uwagę, bo zasada partnerstwa i udziału społecznego jest jednym z kluczowych wymogów UE w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

2. W strategii brak wielu kierunków (projektów) łączących transformację z ochroną środowiska, ochroną kultury i zabytków, energetyką obywatelsko-prosumencką z kwestiami społecznymi i tworzeniem alternatywnych miejsc pracy.

3. Problem Kompleksu Turów

a. Poważnym mankamentem jest brak uzgodnienia planów inwestycyjnych i dat zamknięcia Turowa z PGE i rządem, a także brak spójności z działaniami gmin i powiatu zgorzeleckiego, które jeszcze latem 2020 zabrały 30 tys. podpisów mieszkańców wraz z podpisami wszystkich władz samorządowych pod petycją do Parlamentu Europejskiego, w której jednoznacznie domagano się utrzymania pracy Turowa do 2044 r. To podejście PGE i władz samorządowych zdaniem KE blokuje możliwość otrzymania Funduszy Sprawiedliwej Transformacji przez subregion zgorzelecki (szerzej jeleniogórski).

b. Wątpliwości budzi koncept rozwoju bardzo dużych OZE jak na skale małego obszaru. ZKlaser proponuje zastąpić 2000 MW mocy Turowa następującymi OZE: 1140 MW wiatr, 2100 MW słońce, 2300 MW elektrownia szczytowo pompowa na dnie odkrywki, 60 MW biomasa. OZE pokazane w Strategii przez ZKlaster, tworzy na tym obszarze superkoncern OZE, największy w kraju, w mocy 2,5 razy większej niż Turów!
Tak wielka moc może „wypychać” z procesu samorządy i obywateli, Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) oraz pozbawić szans na rozwój OZE adekwatny do potrzeb mieszkańców i MMSP na obszarach gmin.

c. Inwestycje, zgodnie ze Strategią, mają dostarczyć energię dla 300 tys. gospodarstw Dolnego Śląska (dla 1 mln mieszkańców). To ambitny plan, ale co się będzie działo gdy gminy z województwa się zatroszczą się o samozaopatrzenie w energię z OZE zgodnie z trendami, które w tym dokumencie autorzy opisują? Czy nie dojdzie do sytuacji, jak z nadmierną produkcji energii z PV w Niemczech: gdy świeci tam słońce - sprzedawana jest w Polsce z cenami ujemnymi!

d. W opinii specjalistów Konwersatorium Inteligentna Energetyka (www.ppte2050.pl) taka koncepcja biznesowa budowy koncernu OZE w regionie bogatyńsko-zgorzeleckim i w każdym innym miejscu (np. też w Wielkopolsce Wschodniej w miejsce ZE PAK) może działać w sytuacji kontynuacji braku istnienia rozwiązań etatystycznych, regulowanych decyzjami urzędników. Niesie jednak zagrożenie nietrafnych inwestycji w OZE i utraty środków w konfrontacji z otwartym rynkiem prosumenckim OZE, z dostępem stron trzecich (współużytkowaniem sieci ) i innych podmiotów oraz lokalnych OZE do sieci. Taki rynek wymuszą na nas zasady UE, rosnący mikroprosumenci oraz prosumenci MMSP. W Polsce jest już ok. 400 tys. prosumentów opartych tylko na PV.

e. Propozycja budowy superkoncernu OZE w Zagłębiu Turoszowskim jest wewnętrznie sprzeczna - niespójna z innymi fragmentami Strategii, jak np. dobra analizą trendów światowych rozwoju energetyki nie scentralizowanej a rozproszonej i lokalnej, prezentowanych na str. 14 Strategii!

f. Uważamy, że propozycja może być groźna ekonomicznie dla inwestorów i środków publicznych w projekt zaangażowanych, może prowadzić na otwartym rynku do powstania kosztów osieroconych, np. gdy gminy, które mają być odbiorcą energii, uznają, że nie potrzebują importu energii z OZE, gdy mają własną.
Taki rozwój sytuacji mógłby być bardzo niekorzystny dla całego rozwoju OZE w Polsce. Przeinwestowanie, brak dobrych regulacji spowodował „boom” a potem długą zapaść, połączoną z niechęcia społeczną na rynku OZE (jak w innych krajach np. Czechy i Bułgaria).

Walka o klimat, konieczność oddolnej transformacji, też trudnej, konfliktowej sytuacji odchodzenia na obszarze Zagłębia Turoszowskiego od energetyki węglowej mogłoby prowadzić do niekorzystnego odbioru i postaw społecznych w subregionie wobec nowej energetyki. To mogłoby uderzać w ideę sprawiedliwej transformacji.
Nie chcemy być tylko krytyczni. Jakie wyjście proponujemy?
ZKlaster jest niewątpliwie liderem OZE w tym regionie i nie tylko. Klaster i samorządy subregionu zgorzeleckiego (jeleniogórskiego) winny rozważyć większą, partnerską współpracę w planowaniu lokalnych rozwiązań OZE według koncepcji elektroprosumeryzmu *. Może to prowadzić również do powstania mocy OZE i dużych inwestycji, ale w rozproszonych inwestycjach, bezpiecznych, poprzez realny rynek odbiorców, tworzących w gminach lokalne miejsca pracy zastępujące węglowy Turów.

4. Dostrzegamy wprowadzający w błąd opis mechanizmu sprawiedliwej transformacji na str. 12. Informacja, że najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021-2027 nie znajduje potwierdzenia w wynegocjowanym ostatecznie porozumieniu w UE. Na wszystkie węglowe regiony UE przewidziała w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 17,5 mld euro, w tym dla Polski 3,5 mld euro **.

5. Wspólna koncepcja wycofanie się w węgla brunatnego z Czechami i Niemcami to sympatyczny i pożądany koncept. Zderza się jednak z praktyką działania sąsiadów - Niemcy maja już termin odejście zupełnego od węgla wyznaczony na 2038 r. i ustawę o wdrażaniu tego odejście. Czesi mają też swoją politykę - plany odejścia od węgla do 2030 r. Są mocno zaangażowani przeciwko Turowowi w Komisji Europejskiej i trudno przyjąć, że zgodzą się na współpracę w zamykaniu swoich elektrowni.

6. Mało zręczny i raczej przypadkowy jest akapit o walorach przyrodniczych na str. 21, umieszczony po tabelach o infrastrukturze mieszkaniowej. Zapis sygnalizuje jedynie, że takie walory są, jednak w opracowaniu nie zostały one w ogóle opisane i zwaloryzowane!

7. Lista inwestycji jest dość przypadkowa-  4 MW wobec, 2100 MW farm (w ramach zastąpienia Turowa).

8. Nowy system ciepłowniczy dla Bogatyni – słusznie go trzeba planować, lecz koncepcja technologiczna jest wątpliwa. Spalanie RDF jest emisyjne a paliwa wodorowe są dziś wciąż mało rozpoznanym rozwiązaniem.
Dziś innowacyjnym rozwiązaniem, technologicznie bardziej sprawdzonym, jest rozważenie pasywizacji budynków wraz z zastosowaniem pomp ciepła, z podziałem sieci ciepłowniczej.
Inicjatywę w sprawie ciepła dla gminy musi przejąć samorząd Bogatyni. W podobnej sytuacji zaprzestania dostaw ciepła z elektrowni przejmował ją też samorząd Konina. To jest tym bardziej istotne, że zaopatrzenie w ciepło winno być spójne z interesem samorządów budowy energetyki lokalnej i transformacji energetycznej.
Powinno nastąpić wyważenie energetycznych interesów lokalnych samorządów i przedsiębiorców, aktywnych w budowie dużego, korporacyjnego OZE na terenie powiatu.

9. Dużą wadą w dokumencie jest koncentracja właściwie wyłącznie na transformacji energetycznej i brak projektów łączących ochronę środowiska, spraw społecznych i tworzenie alternatywnych miejsc pracy, dotyczących np.:

  1. eliminacji niskiej emisji oraz ubóstwa energetycznego,
  2. ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych,
  3. ochrony i wykorzystania zasobów kultury i sztuki łużyckiej, jak np. zabytki Opolna Zdrój, domy przysłupowe, zabytki Bogatyni itd.,
  4. rozwoju produktów turystycznych skierowanych do turysty krajowego i sąsiednich krajów,
  5. budowy społecznie akceptowalnej alternatywy rozwojowej całego subregionu po zamknięciu kompleksu Turów.

* https://www.cire.pl/item,198435,2,0,0,0,0,0,od-dzialan-kryzysowych-2020-do-elektroprosumeryzmu-2050-transformacja-energetyki-w-trybie-przelomowym-czesc-ii-slownik-encyklopedyczny-teorii-i-zarys-koncepcji-rynku-wschodzacego-1-na-poziomie-praktyki-.html
** https://biznesalert.pl/fundusz-sprawiedliwej-transformacji-16-mld-zl-polska-energetyka-klimat/

info

List otwarty do Pani Pauliny Hennig-Kloski, Ministry Klimatu i Środowiska w sprawie niezwłocznego przeprowadzenia rzetelnych konsultacji publicznych aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie przedwyborczej z politykami partii Zieloni pt. Jak wzmocnić politykę energetyczną i ekologiczną UE oraz (...)
czytaj całość
Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla  
czytaj całość
Biogazownie jawią się jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, świetna alternatywa dla konwencjonalnego wytwarzania energii i szereg szans dla lokalnych (...)
czytaj całość
Już w najbliższy piątek, 26 kwietnia 2024 r. rusza międzynarodowa Akcja Czysta Odra. To już trzecia edycja, podczas której posprzątane (...)
czytaj całość
28 lutego 2024 godz. 17:45 sala nr 2 Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, 50-077 Wrocław
czytaj całość
więcej
2024-02-15
Konferencja prasowa - Odra jako osoba prawna
2024-02-12
INNOWACYJNE I SPRAWDZONE TECHNOLOGIE W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA I (...)
2024-01-18
„Odwołać katastrofę”. Czy da się walczyć z dezinformacją klimatyczną?
2023-12-14
Koalicja Klimatyczna: Mimo rozwodnionego porozumienia, COP28 to początek końca ery (...)
2023-11-10
Ministerstwo Kultury zapłaci za ślepe wykonywanie interesów branży wydobycia węgla (...)
2023-11-10
Dni Klimatu Wrocławskiego Środowiska Akademickiego 2023
2023-10-07
Debata wyborcza o lasach
2023-10-05
We Wrocławiu powstało nowoczesne laboratorium – pracuje nad oszczędzaniem energii
2023-10-04
Otwarta debata wyborcza we Wrocławiu - 5.10.2023 w Kinie Nowe (...)
2023-10-02
„Popełniliśmy wielki błąd”. Opozycja jednogłośnie o potrzebie transformacji energetycznej
2023-09-22
Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?
2023-09-21
Fundusze na rozwój firm – od kuchni. Bezpłatne szkolenie w (...)
2023-08-17
Ta zmiana każdemu Polakowi odbiera prawo do decydowaniu o miejscu, (...)
2023-07-21
NIK: Szkoda środowiska
2023-05-30
Ostatni wtorek dla kaucji
2023-04-26
Akcja Czysta Odra - 28.04.2023
2023-03-05
Ekolodzy okupowali restaurację Gesslera
2023-03-05
Ekolodzy zaskarżą przedłużenie koncesji dla Turowa
2023-02-22
Czy budowa elektrowni "Młoty" to dobry pomysł?
2022-12-06
Region turoszowski bez funduszy na transformację.
2022-11-17
Młodzeżowy Strajk Klimatyczny: 18.11.2022 strajkujemy dla klimatu!
2022-11-03
JESTEŚMY NADAL W CZARNYM DOLE
2022-10-25
DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!
2022-09-24
Młodzezowy Strajk Klimatyczny: Wrocław
2022-09-22
Młodzieżowy Strajk Klimatyczn: Miasteczko Klimatyczne
2022-09-16
Zrzutka na Odrę: ODRAtujmy Odrę!
2022-09-06
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2022
2022-08-25
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
2022-08-13
Dosyć trucia
2022-08-12
Zieloni i KO: Katastrofa ekologiczna na Odrze oraz jej konsekwencje (...)
2022-07-08
Wodny Azyl w Warszawie
2022-07-05
Za zieloną fasadą Krajowych Planów Odbudowy
2022-06-29
Czego boją się handlowcy, czyli kto zapłaci za kaucję?
2022-05-27
Potrzebujemy więcej zieleni i bezpieczeństwa w funduszach UE na lata (...)
2022-05-26
Porozmawiajmy o transformacji i o środkach na odporność - debata (...)
2022-05-18
Wybory w NRW
2022-05-09
Akcja Czysta Odra - 850 km edukacji ekologicznej
2022-04-28
Inauguracja Akcji Czysta Odra
2022-04-26
Skończmy z wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych!
2022-04-21
Choosing the Right Path at this Turning Point in History
2022-04-14
Konferencja pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego Łużyc w procesie transformacji trójziemia
2022-01-29
EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych
2022-01-13
Demonstracja w sprawie Taksonomii Unii Europejskiej
2022-01-03
Konferencja pt. Krajobraz kulturowy Łużyc zasobem transformacji regionu zgorzeleckiego
2021-12-21
IV Wrocławskie Konwersatorium Inteligentna Energetyka
2021-12-03
Odkrywki i węgiel bezdni.
2021-11-19
Polski Kongres Klimatyczny
2021-11-04
Nowe ekologiczne miejsce na mapie Warszawy
2021-10-20
Gwałtowne zmiany zniweczą rozwój polskiej fotowoltaiki – apel do rządu
2021-08-31
Turów: 102 dni od postanowienia TSUE. Czy Polskę czekają kary?
2021-08-11
List Otwarty do Prezesa Zarządu PGE
2021-08-09
Rozpoczyna się międzynarodowy i otwarty Rzeczny Uniwersytet 2021!
2021-08-03
Turów 2071, czyli o potędze wyobraźni
2021-07-30
Przezorność i odpowiedzialność w czasie pandemii, czyli dlaczego warto czytać (...)
2021-07-30
Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071
2021-07-26
Skarb Państwa straci nawet pół miliarda złotych!
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej