×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
1
31 maja 2021
info
 
TEPP

Newsletter/ Obserwator  TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
Maj 2021

W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe doniesienia na temat:
- pierwszej na świecie elektrowni wodorowej
- pierwszego w Europie prawa klimatycznego
- planu neutralności klimatycznej do 2040 r. regionu Wałbrzycha
- pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej
- konfliktu międzynarodowego wokół kopalni Turów

Zapraszam,
Katarzyna Kubiczek

 
 
 
A. Informacje z wybranych działów
B. Nowe koncepcje, nowe technologie energetyczne
C. Regulacje prawne
D. Finansowanie, dotacje
E. Nowe grupy w sektorze OZE
F. Monitoring transformacji energetycznej
A. Informacje z wybranych działów

1

Klimat i Środowisko

PGNiG chce być neutralny klimatycznie
PGNiG pracuje nad nową strategią, w której zakłada dekarbonizację grupy kapitałowej spółki do 2050 r. Do 2026 r. PGNiG będzie się skupiać na zwiększeniu dostępności gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego, planuje też zwiększenie dostępności niskoemisyjnego paliwa oraz inicjacji działań związanych z biometanem i wodorem. Kluczowe stają się też OZE oraz magazyny energii.

 https://www.green-news.pl/1790-pgnig-neutralnosc-klimatyczna-gaz

2

Energetyka  

a) OZE

Pierwsza na świecie elektrownia wodorowa
U podnóża góry Fuji w Japonii powstaje pierwsza elektrownia wodorowa. Elektrownia będzie  wykorzystywać turbinę gazową zasilaną gazem syntezowym opartym o wodór. Początkowo cena sprzedaży będzie niższa niż sam koszt produkcji - inwestor chce ugruntować pozycję elektrowni, a dopiero później, gdy technologia będzie popularniejsza, odrobić straty. Budowę elektrowni wodorowych planują także Wielka Brytania i Norwegia.

 https://obserwatorgospodarczy.pl/gospodarka/2118-japonia-buduje-pierwsza-elektrownie-wodorowa-inne-kraje-nie-zostaja-w-tyle?fbclid=IwAR1A8cgK_lz4cwiIZivQ7s3zhd7rd4XRrSFQfeK7FFmVfVYBAmJnYYm_RJw

Jaka jest przyszłość energetyki wiatrowej?
Naukowcy z Uniwersytetu Oxford Brookes twierdzą, że przyszłością sektora wiatrowego mogą być pionowe turbiny wiatrowe. Najnowsze badania pokazują, że turbiny te są znacznie bardziej wydajne niż tradycyjne turbiny poziome zainstalowane w dużych farmach wiatrowych. Ustawione w parach turbiny pionowe posiadają wydajność większą nawet o 15%.

 https://globenergia.pl/pionowe-turbiny-przyszlosc-energetyki-wiatrowej-naukowcy-potwierdzaja-energetyka-oze/?fbclid=IwAR26kjiu1ufVSFb3qQk2weLBPVrbX9-y11WrCt8EKg2dCBopKZgWqw_pJCQ

b) efektywność energetyczna

Dom bez żadnych kosztów
Architekci z Warszawy zaprojektowali dom, który pozwala właścicielom ograniczyć do minimum wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepła. Dzięki zielonym rozwiązaniom udało się obniżyć rachunek za prąd do zaledwie 200 zł na cały rok. Projekt budynku zwyciężył w konkursie w kategorii „najlepsza instalacja z zarządzaniem energią”.

 https://www.whitemad.pl/stanal-w-warszawie-dom-zerokosztowy-od-eureka-architekci/?fbclid=IwAR3c0-BMkUR9-XSGKrpNpd7rqAk6TCLfxSi3tODBm3IFQEGSvl6DWgVumsQ

c) transport

Nowe, niskoemisyjne samoloty
Lufthansa zamawia 10 niskoemisyjnych, dalekodystansowych samolotów. Nowe samoloty zmniejszą zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla o 30%. W tej dekadzie firma planuje zakup łącznie 175 nowych samolotów. Nowoczesne odrzutowce zastąpią starsze modele. Pierwszy Dreamliner ma przylecieć do Lufthansy jeszcze w tym roku, a kolejne w pierwszej połowie 2022 r.

 https://300gospodarka.pl/news/lufthansa-zamowienia-samoloty-dreamliner

Pierwsze samochody wodorowe już w Polsce
Po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano 6 samochodów wodorowych. Niestety, główną bolączką efektywnego rozwoju tych pojazdów jest brak infrastruktury ładowania. Koncern PKN ORLEN rozpoczął już jednak proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Pierwsze stacje powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku Koncern rozpocznie także budowę hubu wodorowego we Włocławku.

 https://globenergia.pl/po-raz-pierwszy-w-polsce-zarejestrowano-6-samochodow-wodorowych/?fbclid=IwAR2feYt-gXVQHodVN9PBdW7an8LXistF6WcLjOfyVD5B-CAQeutBYFdgj5M

3

Rolnictwo  

Sieć biometanowni w Polsce
ORLEN Południe podpisała list intencyjny z PGNiG w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w ramach którego planowane jest powołanie spółki, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni w Polsce. Z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przemysłu przetwórczego powstałby metan, który mógłby zostać wykorzystany w przemyśle lub energetyce.

 https://magazynbiomasa.pl/siec-biometanowni-coraz-blizej-orlen-i-pgnig-podpisaly-list-intencyjny/?fbclid=IwAR2ockwMzEADfDOQFPjjD70BRJUyB1GqZXOVanRDQ1MPZnC-qfIUXDiEq0Q

B. Nowe koncepcje, nowe technologie energetyczne

1

Badania technologiczne, innowacje

Innowacyjny recykling paneli fotowoltaicznych
Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, a także z Czech i Słowacji pracują and innowacyjną metodą recyklingu zużytych paneli PV. Już teraz z paneli fotowoltaicznych można odzyskiwać część surowców, m.in. aluminium, krzem czy szkło, obecnie prowadzone są jednak badania nad blisko stuprocentową metodą recyklingu paneli. Polska może zostać światowym liderem w zakresie recyklingu tego typu instalacji.

 https://www.rmf24.pl/nauka/news-zuzyte-panele-fotowoltaiczne-agh-ma-pomysl-na-innowacyjny-re,nId,5216903

2

Realizowane / zrealizowane inwestycje

„Zielona waluta” alternatywą dla tradycyjnego systemu monetarnego?
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum realizować będą projekt, którego celem jest opracowanie alternatywnej waluty, nagradzającej ekologiczne działania i kształtującej prośrodowiskowe zachowania obywateli. Zgromadzona „zielona waluta” będzie mogła być wydawana tylko i wyłącznie na kolejne prośrodowiskowe produkty, usługi i rozwiązania. Pilotażowy projekt realizowany ma być w 2023 r. w Gdańsku.

 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2493

Nowe ekologiczne paliwo
Zespół badawczy w Amerykańskim Departamencie Energii (DOE) odkrył nowy elektrokatalizator, który przekształca dwutlenek węgla i wodę w etanol. Produkt końcowy cechuje niski koszt, a cały proces jest niezwykle prosty i łatwy do kontrolowania. Etanol jest składnikiem prawie wszystkich benzyn w USA, jest także stosowany jako półprodukt w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

 https://nauka.rocks/etanol-z-wody-i-wegla/?fbclid=IwAR2MBa2gcIFER7UMQfWfiqpjlYSkTCv2nABe_Csm9tHsRblBPQM24WhvrlU

Pierwsza na świecie fabryka ogniw perowskitowych
We Wrocławiu otwarta została fabryka, w której produkowane są perowskitowe ogniwa słoneczne, które  wytwarzają energię zarówno ze słońca, jak i ze światła sztucznego. Perowskity to minerały składające się z wapnia, tytanu i tlenu - występują w naturze, ale wytwarzane też są syntetycznie. Innowacyjna technologia, zapoczątkowana przez polską fizyk Olgę Malinkiewicz, zakłada drukowanie ogniw na cienkiej folii polimerowej.

 https://gazetawroclawska.pl/fabryka-ogniw-slonecznych-nowej-generacji-otwarta-we-wroclawiu/ar/c1-15624588?fbclid=IwAR2EtoebKId3YhtOr2i_006Mbl3ywAMAOc0wdvkq2g2G265N0R-ScwzXzIk

C. Regulacje prawne

1

Regulacje w Unii Europejskiej i na świecie

Polityka klimatyczna Niemiec przyspiesza
Niemiecki rząd zapowiedział zmiany w polityce klimatycznej - emisja CO2 do 2030 r. ma spaść o 65% (a nie jak planowano o 55%), natomiast neutralność klimatyczną kraj chce osiągnąć do 2045 r., czyli pięć lat szybciej niż reszta UE. Propozycja rządu jest reakcją m.in. na przełomowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że tamtejsze prawo klimatyczne niedostatecznie chroni podstawowe wolności przyszłych pokoleń.

 https://www.green-news.pl/1795-niemcy-polityka-klimatyczna-przyspieszenie-angela-merkel

Pierwsze w Europie prawo klimatyczne
Hiszpania zatwierdziła prawo klimatyczne, które będzie wymagało od firm stworzenia planów klimatycznych i określania celów redukcji emisji na najbliższe 5 lat. Hiszpanie planują także m.in. redukcję emisji o co najmniej 23% do 2030 r., 100% energii elektrycznej z OZE do 2050 r., zakaz stosowania silników spalinowych w nowych samochodach od 2040 r., czy zakaz poszukiwania nowych złóż paliw kopalnych.

 https://300gospodarka.pl/news/hiszpania-nowe-prawo-klimatyczne-redukcja-emisja-co2

2

Regulacje krajowe

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) trafił do Komisji Europejskiej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Komisji Europejskiej dokument KPO, który jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje społeczne Planu, które miały znaczący wpływ na ostateczny kształt dokumentu. Polska w ramach Funduszu Odbudowy będzie mogła skorzystać z ok. 58 miliardów euro. Komisja Europejska przystała na prośbę Polski, by o miesiąc wydłużyć ocenę KPO.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej?fbclid=IwAR3wVJ7V-Z1ei2VQHHajjxEq5BEESLtgaX3_lnK6MZKQ_9DS2-JPj5u3ROA

 https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polska-poprosila-bruksele-o-zwloke-w-ocenie-krajowego-planu-odbudowy/clh7zyn,79cfc278

Projekt nowelizacji ustawy odległościowej
Opublikowano projekt ustawy liberalizującej zasady budowy farm wiatrowych. W projekcie znalazły się propozycje zmiany reguły 10H (w której odległość od domów nie mogła być mniejsza niż 10-krotność wysokości wiatraka). Ustawa zakłada oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych gminom w ramach procedury planistycznej. Bezwzględna, minimalna odległość od zabudowy ma wynosić teraz 500 m.

 https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/105356/jest-projekt-ustawy-liberalizujacej-zasady-budowy-farm-wiatrowych

D. Finansowanie, dotacje

Nabór wniosków na niskoemisyjne ciepłownictwo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) poszukuje innowacyjnych technologii i rozwiązań umożliwiających modernizację istniejących systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem OZE. NCBiR chce potwierdzić, że system ciepłowniczy wykorzystujący co najmniej 80% OZE jest rynkowo wykonalny. Rozpoczęto już nabór wniosków na projekty - termin składania wniosków to 4 czerwca 2021 r.

 https://www.green-news.pl/1779-energia-cieplna-z-oze-takich-projektow-szuka-ncbir-i-zaprasza-do-skladania-wnioskow

Koniec dotacji na piece węglowe
Od początku przyszłego roku nie będzie można otrzymać dotacji do zakupu pieców węglowych w ramach programu "Czyste powietrze". Wycofanie się z dotowania kotłów węglowych było oczekiwane przez Komisję Europejską, są wynikiem reform zapisanych w KPO oraz "Polskim Ładzie", a także odpowiedzią na uchwały antysmogowe. Program przewiduje dopłaty do termomodernizacji budynków, a także wsparcie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

 https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/czyste-powietrze-minister-klimatu-michal-kurtyka-od-nowego-roku-koniec-dotacji-do-piecow-weglowych-5099998

E. Nowe grupy w sektorze OZE

1

Osoby indywidualne

Crowdfunding dla transformacji energetycznej
Jedną z form finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding) projektów OZE jest partycypacja mini-inwestorów. Zarządzający uzyskuje wszelkie pozwolenia na realizację projektu, a osoby prywatne udzielają mu pożyczki poprzez platformy crowdfundingowe. Podczas gdy typowe francuskie konto oszczędnościowe proponuje oprocentowanie w wysokości 0,5% rocznie, mini-inwestorzy mogą liczyć na oprocentowanie sięgające od 2 do nawet 7% brutto.

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/finansowanie-spolecznosciowe-crowdfunding-OZE-energetyka-odnawialna-inwestycje-10360.html?fbclid=IwAR2EtoebKId3YhtOr2i_006Mbl3ywAMAOc0wdvkq2g2G265N0R-ScwzXzIk

2

Mali i średni przedsiębiorcy

Polskie firmy pracują nad ekologicznymi rozwiązaniami
Polskie firmy wezmą udział w drugiej edycji programu Climate Leadership, w ramach którego będą pracować nad rozwojem innowacyjnych projektów na rzecz neutralności klimatycznej. Program łączy przedstawicieli branż m.in. farmaceutycznej, spożywczej oraz finansowej z ekspertami ds. ochrony środowiska oraz klimatu i umożliwia sprawny przepływ informacji i współpracę między nimi.

 https://300gospodarka.pl/material-partnera/climate-leadership-druga-edycja

3

Samorządy, miasta i województwa

Region Wałbrzycha chce być neutralny klimatycznie do 2040 r.
Przedstawiciele samorządów Subregionu Wałbrzyskiego i NGOsów przekazali marszałkowi Dolnego Śląska Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego. Plan zakłada uruchomienie do 2050 r. 26 kluczowych programów służących sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu. Wszystko po to, by wyeliminować węgiel w energetyce i ciepłownictwie do 2030 r. oraz stać się neutralnym klimatycznie regionem już w 2040 r. Na D. Śląsk rząd przewidział w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ok 560 mln euro.

 http://odpowiedzialny-inwestor.pl/2021/05/20/region-walbrzycha-chce-byc-wolny-wegla-juz-2030/?fbclid=IwAR3nQaD4twh_ehzPDZTvG3keLYn6kKoo0IGrBYfKl8uAsUPGzZCKGGTYP5A

Pierwsza spółdzielnia energetyczna w Polsce
W Raszynie, w województwie mazowieckim, powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna EISALL. Została wpisana do rejestru spółdzielni energetycznych oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Na spółdzielnię składają się na razie dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne, każda o mocy po 10 kW. Obszar, na którym ma działać spółdzielnia, oprócz gminy Raszyn, obejmuje także gminy Michałowice oraz Nadarzyn.

 https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105478/powstala-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna

4

Inni: sektor edukacji, szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych, organizacje pozarządowe, itp

Czy powstanie Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej?
Minister klimatu i środowiska oraz dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK). Tematami nauczania mają być m.in. polityka miejska, polityka przemysłowa, polityka transportowa. Akademia ma na celu wyszkolić wyspecjalizowane kadry dla administracji publicznej na potrzeby przeprowadzenia z sukcesem transformacji energetycznej w Polsce.

 https://www.pulshr.pl/edukacja/powstaje-akademia-transformacji-energetyczno-klimatycznej,81272.html

Koncepcja odejścia od paliw kopalnych i przestawienie się na elektroprosumeryzm (neutralność klimatyczną)
W ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka, organizowanym przez zespół naukowców z Politechniki Śląskiej, odbyło się spotkanie pt. „Konsolidacja koncepcyjna (w tym prawna) i technologiczna system (WSE)”. Poruszane były m.in. tematy dot. technologii, potencjału i przyszłości elektroprosemeryzmu oraz zagrożeń związanych z transformacją energetyczną.

 https://ppte2050.pl/platforman/konwers/archiwum/index.php?name=1&place=Gliwice

F. Monitoring transformacji energetycznej

1

Rekordy OZE

Ogniwa fotowoltaiczne z jeszcze lepszą sprawnością
Niemiecki instytut Fraunhofer ISE opracował trójzłączowe, krystaliczne ogniwo fotowoltaiczne, które posiada rekordową sprawność wynoszącą 35.9% - obecnie najpopularniej stosowane ogniwa mają sprawność ok 20%. Kluczowe w osiągnięciu tak wysokiej sprawności było zastosowanie jako środkowej warstwy półprzewodnika GaInAsP.

 https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105332/niemcy-zbudowali-ogniwo-fotowoltaiczne-o-niesamowitej-sprawnosci

2

Wygaszanie energetyki paliw kopalnych w Polsce, Europie i na świecie

Coraz wyższe opłaty za emisje CO2
Padł kolejny rekord cen uprawnień do emisji CO2 – za emisję tony dwutlenku węgla trzeba teraz ponad 50 euro. Od początku roku uprawnienia podrożały już o ponad 50%. Polskie firmy energetyczne ponoszą ogromne koszty, sama PGE tylko w 2020 r. zapłaciła za pozwolenia 6 mld zł. Na świecie rośnie także presja na sektor finansowy, by ten ograniczył finansowanie przedsiębiorstw i projektów odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

 https://businessinsider.com.pl/finanse/rekord-cen-uprawnien-do-emisji-co2-pierwszy-raz-powyzej-50-euro-za-tone/13svflk

Potrzeba ambitnych działań by dojść do neutralności klimatycznej
Międzynarodowa Agencja Energetyczna(IEA) opublikowała raport przedstawiający scenariusz obniżenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu zero netto do 2050 r. Wg. autorów już teraz powinniśmy zaprzestać dalszych poszukiwań złóż ropy i gazu, a nieefektywne elektrownie węglowe muszą zostać zamknięte do 2030 r. Dekarbonizacja energetyki w krajach OECD powinna zostać osiągnięta do 2035 r., a w reszcie krajów do 2040 r. Eksperci rekomendują także inne działania.

 https://next.gazeta.pl/next/7,172392,27097645,waska-sciezka-do-neutralnosci-klimatycznej-od-teraz-zadnych.html

Prace w kopalni Turów muszą zostać wstrzymane
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac wydobywczych w kopalni Turów do czasu zakończenia rozprawy. Jest to środek tymczasowy (orzeczenie) nałożony w związku ze skargą, jaką rząd Republiki Czeskiej złożył w wyniku szkód na terenie Czech. Jeśli kopalnia nie zostanie wstrzymana, na Polskę mogą zostać nałożone wysokie kary. Jest jeszcze możliwość porozumienia ze stroną czeską. Funkcjonowanie kompleksu Turów do 2044 r. dyskwalifikuje także region z korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 https://300gospodarka.pl/300klimat/kopalnia-wegla-brunatnego-turow-wyrok-tsue-morawiecki-co-dalej

Shell został zobowiązany do redukcji emisji
Sąd w Hadze orzekł, że  koncern paliwowy Shell musi ograniczać emisję CO2 szybciej niż planował. Firma do 2030 r. musi zmniejszyć emisje o 45% w porównaniu do roku 2019. To pierwszy taki wyrok w historii. W wyroku zaznaczono, że Shell odpowiada zarówno za emisje własne, jak i swoich poddostawców. Sprawę do sądu wniosła organizacja ekologiczna  Milieudefensie (holenderski oddział Friends of the Earth).

 https://www.green-news.pl/1841-decyzja-sadu-shell-ma-ograniczyc-emisje-co2

Przygotowała:
Katarzyna Kubiczek,
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Redakcja:
Radosław Gawlik,
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

info

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla  
czytaj całość
Biogazownie jawią się jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, świetna alternatywa dla konwencjonalnego wytwarzania energii i szereg szans dla lokalnych (...)
czytaj całość
Już w najbliższy piątek, 26 kwietnia 2024 r. rusza międzynarodowa Akcja Czysta Odra. To już trzecia edycja, podczas której posprzątane (...)
czytaj całość
28 lutego 2024 godz. 17:45 sala nr 2 Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, 50-077 Wrocław
czytaj całość
19 lutego, godz. 11.00, Odracentrum, ul. Wybrzeże Słowackiego 5B Wrocław  
czytaj całość
więcej
2024-01-18
„Odwołać katastrofę”. Czy da się walczyć z dezinformacją klimatyczną?
2023-12-14
Koalicja Klimatyczna: Mimo rozwodnionego porozumienia, COP28 to początek końca ery (...)
2023-11-10
Ministerstwo Kultury zapłaci za ślepe wykonywanie interesów branży wydobycia węgla (...)
2023-11-10
Dni Klimatu Wrocławskiego Środowiska Akademickiego 2023
2023-10-07
Debata wyborcza o lasach
2023-10-05
We Wrocławiu powstało nowoczesne laboratorium – pracuje nad oszczędzaniem energii
2023-10-04
Otwarta debata wyborcza we Wrocławiu - 5.10.2023 w Kinie Nowe (...)
2023-10-02
„Popełniliśmy wielki błąd”. Opozycja jednogłośnie o potrzebie transformacji energetycznej
2023-09-22
Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?
2023-09-21
Fundusze na rozwój firm – od kuchni. Bezpłatne szkolenie w (...)
2023-08-17
Ta zmiana każdemu Polakowi odbiera prawo do decydowaniu o miejscu, (...)
2023-07-21
NIK: Szkoda środowiska
2023-05-30
Ostatni wtorek dla kaucji
2023-04-26
Akcja Czysta Odra - 28.04.2023
2023-03-05
Ekolodzy okupowali restaurację Gesslera
2023-03-05
Ekolodzy zaskarżą przedłużenie koncesji dla Turowa
2023-02-22
Czy budowa elektrowni "Młoty" to dobry pomysł?
2022-12-06
Region turoszowski bez funduszy na transformację.
2022-11-17
Młodzeżowy Strajk Klimatyczny: 18.11.2022 strajkujemy dla klimatu!
2022-11-03
JESTEŚMY NADAL W CZARNYM DOLE
2022-10-25
DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!
2022-09-24
Młodzezowy Strajk Klimatyczny: Wrocław
2022-09-22
Młodzieżowy Strajk Klimatyczn: Miasteczko Klimatyczne
2022-09-16
Zrzutka na Odrę: ODRAtujmy Odrę!
2022-09-06
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2022
2022-08-25
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
2022-08-13
Dosyć trucia
2022-08-12
Zieloni i KO: Katastrofa ekologiczna na Odrze oraz jej konsekwencje (...)
2022-07-08
Wodny Azyl w Warszawie
2022-07-05
Za zieloną fasadą Krajowych Planów Odbudowy
2022-06-29
Czego boją się handlowcy, czyli kto zapłaci za kaucję?
2022-05-27
Potrzebujemy więcej zieleni i bezpieczeństwa w funduszach UE na lata (...)
2022-05-26
Porozmawiajmy o transformacji i o środkach na odporność - debata (...)
2022-05-18
Wybory w NRW
2022-05-09
Akcja Czysta Odra - 850 km edukacji ekologicznej
2022-04-28
Inauguracja Akcji Czysta Odra
2022-04-26
Skończmy z wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych!
2022-04-21
Choosing the Right Path at this Turning Point in History
2022-04-14
Konferencja pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego Łużyc w procesie transformacji trójziemia
2022-01-29
EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych
2022-01-13
Demonstracja w sprawie Taksonomii Unii Europejskiej
2022-01-03
Konferencja pt. Krajobraz kulturowy Łużyc zasobem transformacji regionu zgorzeleckiego
2021-12-21
IV Wrocławskie Konwersatorium Inteligentna Energetyka
2021-12-03
Odkrywki i węgiel bezdni.
2021-11-19
Polski Kongres Klimatyczny
2021-11-04
Nowe ekologiczne miejsce na mapie Warszawy
2021-10-20
Gwałtowne zmiany zniweczą rozwój polskiej fotowoltaiki – apel do rządu
2021-08-31
Turów: 102 dni od postanowienia TSUE. Czy Polskę czekają kary?
2021-08-11
List Otwarty do Prezesa Zarządu PGE
2021-08-09
Rozpoczyna się międzynarodowy i otwarty Rzeczny Uniwersytet 2021!
2021-08-03
Turów 2071, czyli o potędze wyobraźni
2021-07-30
Przezorność i odpowiedzialność w czasie pandemii, czyli dlaczego warto czytać (...)
2021-07-30
Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071
2021-07-26
Skarb Państwa straci nawet pół miliarda złotych!
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej