×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

31 marca 2021
info
 

Zielone studium dla Wrocławia

W dniu 31 marca odbyłą się wspólna konferencja prasowa wrocławskiego koła Partii Zieloni, Komitetu Zielone Kuźniki, stowarzyszenia EKO-UNIA i Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański, dotycząca wspólnych wniosków o zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA zaprezentował ogólne wnioski dotyczące zagospodarowania wrocławskich terenów zielonych: “Od podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia w 2019 roku uchwały o alarmie klimatycznym oczekiwania tysięcy wrocławian i wrocławianek nie zostały spełnione. Rekomendujemy przyjęcie koncepcji miasta-ogrodu, która kompleksowo uwzględnia wszystkie ważne postulaty dotyczące ochrony przyrody i klimatu. Dobre zasady polityki ekologicznej Wrocławia zostały przyjęte już w 1998 roku i wciąż czekają na realizację”.

EKO-UNIA złożyła wnioski dotyczące ochrony Wrocławskich Pól Irygacyjnych - niezwykle cennego obszaru, na którym powinien powstać ekopark lub rezerwat. Kolejnym postulatem jest pełna ochrona wszystkich 160 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 1400 ha.

Robert Suligowski, przewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni nawiązał do koncepcji nowoczesnego i przyjaznego do życia miasta-ogrodu. "Obserwujemy błyskawiczne przekształcanie terenów zielonych w tym pól uprawnych w zwartą zabudowę mieszkaniową. Zamiast dotychczasowych miejsc bytowania zwierząt i obszarów retencji wody powstają obszary zwartej zabudowy stanowiące ogromne wyspy ciepła i betonowe pustynie. Żyjemy w warunkach katastrofy klimatycznej, gdzie warunkiem normalnego funkcjonowania ludzi i zwierząt jest zachowanie dużych obszarów zielonych, które zatrzymują wodę i ochłodzą rozpalone miasto. Tymczasem Wrocław ma najmniejszą lesistość wśród polskich aglomeracji (około 7,5%) - dwukrotnie mniej niż Poznań, czterokrotnie mniej niż Gdańsk i pięciokrotnie mniej niż Katowice. Jednak to wrocławska aglomeracja ma najbardziej zanieczyszczone powietrze, a jedynym filtrem usuwającym pyły są drzewa, krzewy i łąki. Dlatego żądamy aby ustanowiony przez Radę Miejską piętnaście lat temu program zwiększenia lesistości Wrocławia o 620 ha został niezwłocznie wykonany. Domagamy się również aby wprowadzić we Wrocławiu zasadę “metr za metr” - za każdy metr kwadratowy ziem rolnych przekształcanych pod zabudowę należy utworzyć taką samą powierzchnię trwałej zieleni - leśnej lub parkowej. Żądamy w szczególności utworzenia pomiędzy zwartą zabudową Nowych Żernik i Złotnik nowego lasu - “Lasu Złotnickiego”. Zanim wszystkie pola wzdłuż ulicy Kosmonautów zostaną szczelnie zabetonowane! Domagamy się też aby w obszarze gęstej zabudowy Jagodna i Wojszyc powstał kompleks parkowy o powierzchni 75 ha. Dołączamy się również do inicjatywy mieszkańców Partynic aby na terenie dawnej szkółki leśnej o obszarze ok. 2 ha, w starorzeczu Ślęzy (okolice ul. Siostrzanej), dziś porastanej przez około 1000 drzew, powstał las dla tamtejszych mieszkańców".

Zwróciliśmy uwagę na problem dostępności komunikacji pieszej, którą ogranicza grodzenie nowobudowanych osiedli. To utrudnia mieszkańcom i mieszkankom dojście do przystanków komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli, sklepów i przychodni. Znikają tradycyjne, działające jeszcze od czasów niemieckich, ścieżki i skróty służące również jako (darmowe) ścieżki rowerowe. Nowa zabudowa szczelnie ogrodzona “pasożytuje” często na otwartych i pięknie zagospodarowanych zielenią terenach spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów. Czas zatrzymać proces defragmentacji przestrzeni publicznych i wprowadzić zakaz grodzenia zabudowy wielomieszkaniowej!

Dariusz Hajduk, przedstawiciel społecznego komitetu Zielone Kuźniki: “Naszym głównym problemem jest niewłaściwa polityka miasta dotycząca terenów zielonych na osiedlu Kuźniki. Mieszkańcy mają problem z dostępem do Lasu Kuźnickiego. Tereny zielone Kuźnik to ekologiczny korytarz rzeki Ślęzy. Wyróżnia się on szeroką bioróżnorodnością, występują tam bobrowiska w starorzeczu Ślęzy oraz oczko wodne gdzie rozmnażają się płazy, wiele gatunków rzadkich i chronionych. Budowanie w takim miejscu jak łąka przylegająca do lasu powoduje zanikanie korytarzy migracyjnych wielu gatunków. Chodzi też o problemy bytowe mieszkańców. Budowanie w takich miejscach (zamknięte osiedla otoczone torami kolejowymi, jak w przypadku Kuźnik) to trudności z dojazdem, problemy z parkowaniem i szereg innych niekorzystnych czynników, pogarszających sytuację bytową i wzajemne relacje mieszkańców".

Społeczny komitet Zielone Kuźniki zebrał pod swoim wnioskiem o zmianę studium aż pięćset podpisów mieszkańców osiedla.

Dr Robert Maślak, biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Komitetu społecznego Ratujmy Las Mokrzański przedstawił wnioski dotyczące ochrony największego kompleksu leśnego Wrocławia, jakim jest Las Mokrzański. “Las Mokrzański poddawany jest potężnej presji zabudowy mieszkaniowej ze strony Wrocławia i gminy Miękinia. Osiedle Malownicze i jego planowana kontynuacja a także zwarta zabudowa w Wilkszynie wchodzą ogrodzeniami w ścianę lasu, rozrywając korytarze ekologiczne, okalające las tereny są skrzętnie betonowane i meliorowane co pogarsza i tak trudne warunki wodne w lesie. Obumierają już nie tylko drzewa iglaste, ale też dęby, jawory czy olchy. Zwierzęta tracą swoje drogi migracji pomiędzy lasami Doliny Bystrzycy i dalszymi lasami w gminie Miękinia. To ostatni moment aby zachować ciągłość korytarzy ekologicznych, żywotność lasu i zachować możliwość jego powiększenia. Dlatego postulujemy o powstrzymanie chaotycznej zabudowy pół i łąk, utworzenie ochronnej otuliny lasu i jej stopniowe zalesianie. Chcemy również aby obszar Lasu Mokrzańskiego pełnił pierwszorzędną rolę ochronną i rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Tym funkcjom gospodarka leśna musi ustąpić. Las Mokrzański potrzebuje poprawy retencji wody.

Robert Suligowski powiedział, że jednym z elementów takiej ochrony powinno być również zachowanie ciągłości łąk i lasów w Leśnicy w okolicy wieży ciśnień. Dlatego między innymi, ponad stuletnie szpalery dębowe nie mogą zostać wycięte pod budowę drogi dojazdowej dla trzech małych działek, które miasto zamierza sprzedać.
Wskazał on również na potrzebę umożliwienia tworzenia tzw. zielonych dachów na terenach zwartej zabudowy miejskiej, które na wyspach ciepła będą gromadzić wodę i filtrować powietrze.
Katastrofa klimatyczna jest faktem. Jako mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia aby przetrwać musimy zaprzestać polityki greenwashingu i znacznie powiększyć oraz skutecznie chronić nasze zielone płuca. Rade i radni Wrocławia powinni postawić sobie za priorytet realizację tej zielonej polityki w dokumencie strategicznym jakim jest studium Wrocławia.

Link do konferencji prasowej:
https://www.facebook.com/ZieloniWroclaw/videos/893349721448706

lista wniosków:

  1. Miasto ogrod
  2. Wrocławskie Pola irygacyjne
  3. Zielone Kuźniki
  4. Las Mokrzański
  5. Ogrody działkowe
  6. Las Złotniki Żerniki
  7. Zakaz grodzenia osiedli
  8. Zwiększenie lesistosci
  9. Park Jagodno Wojszyce Ołtaszyn
  10. Ochrona Alei Drzew

info

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie przedwyborczej z politykami partii Zieloni pt. Jak wzmocnić politykę energetyczną i ekologiczną UE oraz (...)
czytaj całość
Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla  
czytaj całość
Biogazownie jawią się jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, świetna alternatywa dla konwencjonalnego wytwarzania energii i szereg szans dla lokalnych (...)
czytaj całość
Już w najbliższy piątek, 26 kwietnia 2024 r. rusza międzynarodowa Akcja Czysta Odra. To już trzecia edycja, podczas której posprzątane (...)
czytaj całość
28 lutego 2024 godz. 17:45 sala nr 2 Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, 50-077 Wrocław
czytaj całość
19 lutego, godz. 11.00, Odracentrum, ul. Wybrzeże Słowackiego 5B Wrocław  
czytaj całość
więcej
2024-02-12
INNOWACYJNE I SPRAWDZONE TECHNOLOGIE W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA I (...)
2024-01-18
„Odwołać katastrofę”. Czy da się walczyć z dezinformacją klimatyczną?
2023-12-14
Koalicja Klimatyczna: Mimo rozwodnionego porozumienia, COP28 to początek końca ery (...)
2023-11-10
Ministerstwo Kultury zapłaci za ślepe wykonywanie interesów branży wydobycia węgla (...)
2023-11-10
Dni Klimatu Wrocławskiego Środowiska Akademickiego 2023
2023-10-07
Debata wyborcza o lasach
2023-10-05
We Wrocławiu powstało nowoczesne laboratorium – pracuje nad oszczędzaniem energii
2023-10-04
Otwarta debata wyborcza we Wrocławiu - 5.10.2023 w Kinie Nowe (...)
2023-10-02
„Popełniliśmy wielki błąd”. Opozycja jednogłośnie o potrzebie transformacji energetycznej
2023-09-22
Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?
2023-09-21
Fundusze na rozwój firm – od kuchni. Bezpłatne szkolenie w (...)
2023-08-17
Ta zmiana każdemu Polakowi odbiera prawo do decydowaniu o miejscu, (...)
2023-07-21
NIK: Szkoda środowiska
2023-05-30
Ostatni wtorek dla kaucji
2023-04-26
Akcja Czysta Odra - 28.04.2023
2023-03-05
Ekolodzy okupowali restaurację Gesslera
2023-03-05
Ekolodzy zaskarżą przedłużenie koncesji dla Turowa
2023-02-22
Czy budowa elektrowni "Młoty" to dobry pomysł?
2022-12-06
Region turoszowski bez funduszy na transformację.
2022-11-17
Młodzeżowy Strajk Klimatyczny: 18.11.2022 strajkujemy dla klimatu!
2022-11-03
JESTEŚMY NADAL W CZARNYM DOLE
2022-10-25
DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!
2022-09-24
Młodzezowy Strajk Klimatyczny: Wrocław
2022-09-22
Młodzieżowy Strajk Klimatyczn: Miasteczko Klimatyczne
2022-09-16
Zrzutka na Odrę: ODRAtujmy Odrę!
2022-09-06
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2022
2022-08-25
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
2022-08-13
Dosyć trucia
2022-08-12
Zieloni i KO: Katastrofa ekologiczna na Odrze oraz jej konsekwencje (...)
2022-07-08
Wodny Azyl w Warszawie
2022-07-05
Za zieloną fasadą Krajowych Planów Odbudowy
2022-06-29
Czego boją się handlowcy, czyli kto zapłaci za kaucję?
2022-05-27
Potrzebujemy więcej zieleni i bezpieczeństwa w funduszach UE na lata (...)
2022-05-26
Porozmawiajmy o transformacji i o środkach na odporność - debata (...)
2022-05-18
Wybory w NRW
2022-05-09
Akcja Czysta Odra - 850 km edukacji ekologicznej
2022-04-28
Inauguracja Akcji Czysta Odra
2022-04-26
Skończmy z wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych!
2022-04-21
Choosing the Right Path at this Turning Point in History
2022-04-14
Konferencja pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego Łużyc w procesie transformacji trójziemia
2022-01-29
EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych
2022-01-13
Demonstracja w sprawie Taksonomii Unii Europejskiej
2022-01-03
Konferencja pt. Krajobraz kulturowy Łużyc zasobem transformacji regionu zgorzeleckiego
2021-12-21
IV Wrocławskie Konwersatorium Inteligentna Energetyka
2021-12-03
Odkrywki i węgiel bezdni.
2021-11-19
Polski Kongres Klimatyczny
2021-11-04
Nowe ekologiczne miejsce na mapie Warszawy
2021-10-20
Gwałtowne zmiany zniweczą rozwój polskiej fotowoltaiki – apel do rządu
2021-08-31
Turów: 102 dni od postanowienia TSUE. Czy Polskę czekają kary?
2021-08-11
List Otwarty do Prezesa Zarządu PGE
2021-08-09
Rozpoczyna się międzynarodowy i otwarty Rzeczny Uniwersytet 2021!
2021-08-03
Turów 2071, czyli o potędze wyobraźni
2021-07-30
Przezorność i odpowiedzialność w czasie pandemii, czyli dlaczego warto czytać (...)
2021-07-30
Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071
2021-07-26
Skarb Państwa straci nawet pół miliarda złotych!
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej