×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

31 marca 2021
info
 

Zielone studium dla Wrocławia

W dniu 31 marca odbyłą się wspólna konferencja prasowa wrocławskiego koła Partii Zieloni, Komitetu Zielone Kuźniki, stowarzyszenia EKO-UNIA i Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański, dotycząca wspólnych wniosków o zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA zaprezentował ogólne wnioski dotyczące zagospodarowania wrocławskich terenów zielonych: “Od podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia w 2019 roku uchwały o alarmie klimatycznym oczekiwania tysięcy wrocławian i wrocławianek nie zostały spełnione. Rekomendujemy przyjęcie koncepcji miasta-ogrodu, która kompleksowo uwzględnia wszystkie ważne postulaty dotyczące ochrony przyrody i klimatu. Dobre zasady polityki ekologicznej Wrocławia zostały przyjęte już w 1998 roku i wciąż czekają na realizację”.

EKO-UNIA złożyła wnioski dotyczące ochrony Wrocławskich Pól Irygacyjnych - niezwykle cennego obszaru, na którym powinien powstać ekopark lub rezerwat. Kolejnym postulatem jest pełna ochrona wszystkich 160 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 1400 ha.

Robert Suligowski, przewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni nawiązał do koncepcji nowoczesnego i przyjaznego do życia miasta-ogrodu. "Obserwujemy błyskawiczne przekształcanie terenów zielonych w tym pól uprawnych w zwartą zabudowę mieszkaniową. Zamiast dotychczasowych miejsc bytowania zwierząt i obszarów retencji wody powstają obszary zwartej zabudowy stanowiące ogromne wyspy ciepła i betonowe pustynie. Żyjemy w warunkach katastrofy klimatycznej, gdzie warunkiem normalnego funkcjonowania ludzi i zwierząt jest zachowanie dużych obszarów zielonych, które zatrzymują wodę i ochłodzą rozpalone miasto. Tymczasem Wrocław ma najmniejszą lesistość wśród polskich aglomeracji (około 7,5%) - dwukrotnie mniej niż Poznań, czterokrotnie mniej niż Gdańsk i pięciokrotnie mniej niż Katowice. Jednak to wrocławska aglomeracja ma najbardziej zanieczyszczone powietrze, a jedynym filtrem usuwającym pyły są drzewa, krzewy i łąki. Dlatego żądamy aby ustanowiony przez Radę Miejską piętnaście lat temu program zwiększenia lesistości Wrocławia o 620 ha został niezwłocznie wykonany. Domagamy się również aby wprowadzić we Wrocławiu zasadę “metr za metr” - za każdy metr kwadratowy ziem rolnych przekształcanych pod zabudowę należy utworzyć taką samą powierzchnię trwałej zieleni - leśnej lub parkowej. Żądamy w szczególności utworzenia pomiędzy zwartą zabudową Nowych Żernik i Złotnik nowego lasu - “Lasu Złotnickiego”. Zanim wszystkie pola wzdłuż ulicy Kosmonautów zostaną szczelnie zabetonowane! Domagamy się też aby w obszarze gęstej zabudowy Jagodna i Wojszyc powstał kompleks parkowy o powierzchni 75 ha. Dołączamy się również do inicjatywy mieszkańców Partynic aby na terenie dawnej szkółki leśnej o obszarze ok. 2 ha, w starorzeczu Ślęzy (okolice ul. Siostrzanej), dziś porastanej przez około 1000 drzew, powstał las dla tamtejszych mieszkańców".

Zwróciliśmy uwagę na problem dostępności komunikacji pieszej, którą ogranicza grodzenie nowobudowanych osiedli. To utrudnia mieszkańcom i mieszkankom dojście do przystanków komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli, sklepów i przychodni. Znikają tradycyjne, działające jeszcze od czasów niemieckich, ścieżki i skróty służące również jako (darmowe) ścieżki rowerowe. Nowa zabudowa szczelnie ogrodzona “pasożytuje” często na otwartych i pięknie zagospodarowanych zielenią terenach spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów. Czas zatrzymać proces defragmentacji przestrzeni publicznych i wprowadzić zakaz grodzenia zabudowy wielomieszkaniowej!

Dariusz Hajduk, przedstawiciel społecznego komitetu Zielone Kuźniki: “Naszym głównym problemem jest niewłaściwa polityka miasta dotycząca terenów zielonych na osiedlu Kuźniki. Mieszkańcy mają problem z dostępem do Lasu Kuźnickiego. Tereny zielone Kuźnik to ekologiczny korytarz rzeki Ślęzy. Wyróżnia się on szeroką bioróżnorodnością, występują tam bobrowiska w starorzeczu Ślęzy oraz oczko wodne gdzie rozmnażają się płazy, wiele gatunków rzadkich i chronionych. Budowanie w takim miejscu jak łąka przylegająca do lasu powoduje zanikanie korytarzy migracyjnych wielu gatunków. Chodzi też o problemy bytowe mieszkańców. Budowanie w takich miejscach (zamknięte osiedla otoczone torami kolejowymi, jak w przypadku Kuźnik) to trudności z dojazdem, problemy z parkowaniem i szereg innych niekorzystnych czynników, pogarszających sytuację bytową i wzajemne relacje mieszkańców".

Społeczny komitet Zielone Kuźniki zebrał pod swoim wnioskiem o zmianę studium aż pięćset podpisów mieszkańców osiedla.

Dr Robert Maślak, biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Komitetu społecznego Ratujmy Las Mokrzański przedstawił wnioski dotyczące ochrony największego kompleksu leśnego Wrocławia, jakim jest Las Mokrzański. “Las Mokrzański poddawany jest potężnej presji zabudowy mieszkaniowej ze strony Wrocławia i gminy Miękinia. Osiedle Malownicze i jego planowana kontynuacja a także zwarta zabudowa w Wilkszynie wchodzą ogrodzeniami w ścianę lasu, rozrywając korytarze ekologiczne, okalające las tereny są skrzętnie betonowane i meliorowane co pogarsza i tak trudne warunki wodne w lesie. Obumierają już nie tylko drzewa iglaste, ale też dęby, jawory czy olchy. Zwierzęta tracą swoje drogi migracji pomiędzy lasami Doliny Bystrzycy i dalszymi lasami w gminie Miękinia. To ostatni moment aby zachować ciągłość korytarzy ekologicznych, żywotność lasu i zachować możliwość jego powiększenia. Dlatego postulujemy o powstrzymanie chaotycznej zabudowy pół i łąk, utworzenie ochronnej otuliny lasu i jej stopniowe zalesianie. Chcemy również aby obszar Lasu Mokrzańskiego pełnił pierwszorzędną rolę ochronną i rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Tym funkcjom gospodarka leśna musi ustąpić. Las Mokrzański potrzebuje poprawy retencji wody.

Robert Suligowski powiedział, że jednym z elementów takiej ochrony powinno być również zachowanie ciągłości łąk i lasów w Leśnicy w okolicy wieży ciśnień. Dlatego między innymi, ponad stuletnie szpalery dębowe nie mogą zostać wycięte pod budowę drogi dojazdowej dla trzech małych działek, które miasto zamierza sprzedać.
Wskazał on również na potrzebę umożliwienia tworzenia tzw. zielonych dachów na terenach zwartej zabudowy miejskiej, które na wyspach ciepła będą gromadzić wodę i filtrować powietrze.
Katastrofa klimatyczna jest faktem. Jako mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia aby przetrwać musimy zaprzestać polityki greenwashingu i znacznie powiększyć oraz skutecznie chronić nasze zielone płuca. Rade i radni Wrocławia powinni postawić sobie za priorytet realizację tej zielonej polityki w dokumencie strategicznym jakim jest studium Wrocławia.

Link do konferencji prasowej:
https://www.facebook.com/ZieloniWroclaw/videos/893349721448706

lista wniosków:

  1. Miasto ogrod
  2. Wrocławskie Pola irygacyjne
  3. Zielone Kuźniki
  4. Las Mokrzański
  5. Ogrody działkowe
  6. Las Złotniki Żerniki
  7. Zakaz grodzenia osiedli
  8. Zwiększenie lesistosci
  9. Park Jagodno Wojszyce Ołtaszyn
  10. Ochrona Alei Drzew

info

Petycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Petycja wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 122,3 ha, w (...)
czytaj całość
Radosław Gawlik, prezes EKO-UNII, zabrał głos na posiedzeniu połączonych Komisji Sejmowych na temat odkrywki Turów i związanego z tym pozwu (...)
czytaj całość
W dniu 31 marca odbyłą się wspólna konferencja prasowa wrocławskiego koła Partii Zieloni, Komitetu Zielone Kuźniki, stowarzyszenia EKO-UNIA i Komitetu (...)
czytaj całość
Stanowisko ws. przyjęcia przez Senat poprawki wykluczającej organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
czytaj całość
Rozpoczęła się 8. edycja projektu Eco-Miasto pod hasłem „Zielona odbudowa”, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa (...)
czytaj całość
Emisje szkodliwych pyłów przekroczone nawet czterdziestokrotnie! Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała dziś rezultaty badań naukowych dot. węgla typu „ekogroszek”. [Fot. Joanna (...)
czytaj całość
Dzisiaj, 23 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś
czytaj całość
Przez dziewięć pandemicznych miesięcy 2020 roku, kiedy tematem nr 1 był Covid-19, mieszkańcy Górnego Śląska zajmowali się także inną, równie (...)
czytaj całość
więcej
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
2020-03-25
Widmo krąży po Europie, widmo Widma
2020-03-23
Musimy być szybsi niż śmieci!
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-18
Odrzański ultramaraton 2020
2020-03-13
„Szczepionka” na Koronawirusa - bioróżnorodność i walka ze zmianą klimatu
2020-03-04
Światowy raport: Atom nie jest odpowiedzią na zmianę klimatu
2020-02-21
Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (...)
2020-02-06
Wrocławskie Konwersatorium: Inteligentna Energetyka
2020-02-03
Recepta PAS na czyste powietrze - antysmogowy program Polskiego Alarmu (...)
2020-02-03
Ostatni dzwonek dla Eco-Miast
2019-11-21
film Klimat-Klima
2019-11-11
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
2019-10-28
Recykling Daje Owoce w Żorach
2019-10-23
Czy PKO BP dumnie finansuje elektrownię węglową?
2019-10-19
Mała retencja - duży problem
2019-10-18
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
2019-10-18
Orły przednie w Beskidach
2019-10-11
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
2019-10-11
Za elektroodpady w góry!
2019-10-01
Lodzia, Mr Mix, Smarti i bliźniaczki Batki w akcji!
2019-09-24
Świecimy przykładem w Warszawie
2019-09-23
Soła posprzątana!
2019-09-16
Kochamy Sołę!
2019-09-09
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
2019-08-19
Henkel udostępnia innowacyjne narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku
2019-08-14
Clean River Project
2019-08-04
500 km edukacji ekologicznej z siodełka
2019-07-15
Wielka mazurska zbiórka elektroodpadów!
2019-07-10
Rowerzyści posprzątają Mazury!
2019-07-02
Recykling Rejs na Sole
2019-06-25
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-21
Najlepsza ekoakcja w 2018!
2019-06-19
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-17
Laureaci konkursu fotograficznego WWF
2019-06-10
EkoJanosik wybrany!
2019-06-10
Gołdapa, Sapina, Rospuda -posprzątane!
2019-04-17
Łańcuch ludzi: międzynarodowy protest przeciwko rozbudowie kopalni Turów na Dolnym (...)
2019-04-05
Czysta Oława, czysta Odra, czysty Bałtyk
2019-04-03
Śmieci w rzekach!
2019-03-31
SprzątamMy ze świadomością!
2019-03-28
sprzątaMy ze świadomością
2019-03-28
Recykling zakwitnie w Kielcach
2019-03-26
Razem zatrzymajmy zaśmiecnie wód!
2019-03-25
Teraz jest szansa, aby przygotować się do zmian
2019-03-24
212 km, 35 h, 2 kajaki, "0" śmieci!
2019-03-20
Nie wrzucajmy marzanny do wody!
2019-03-11
Pierwszy Dzień Wiosny - Recykling Rejs 2019
2019-03-10
Czysta Kępa, czysty Wrocław, czysta Odra, czysty Bałtyk!
2019-03-03
Kajak Jamboree za nami
2019-03-01
Głosowanie na EkoWalentynki do 8 marca!
2019-02-27
Kajak Jamboree, 2 marca 2019, Gdynia
2019-02-25
Eko-Inspiracja 2018. Plebiscyt.
2019-02-25
Orły przednie w Tatrach
2019-02-19
Spotkania z cyklu "Recykling Rejs 2019"
2019-02-16
Prosimy, zagłosuj na EkoWalentynki!
2019-02-13
EkoWalentynki 2019
2019-02-05
Selektywnie zbieramy, nie spalamy!
2019-01-31
Kajak Jambore, 2 marca 2019, Gdynia
2019-01-29
Pierwszy Dzień Wiosny na Odrze
2018-12-26
EkoWalntynki 2019 - czyli kochamy recykling cały rok!
2018-12-18
Recykling Dał Owoce
2018-12-03
Recykling daje owoce w Siemianowicach Śląskich
2018-11-30
Recykling daje owoce w Zabrzu cd
2018-11-24
Recykling daje owoce w Warszawie cd
2018-11-22
Recykling daje owoce w Lublińcu cd!
2018-11-17
Strażnicy rzek WWF
2018-11-09
Recykling daje owoce w Zabrzu
2018-11-07
Ekolodzy dla Niepodległej!
2018-11-06
Opakowanie – nie śmieć!
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej