×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

7 marca 2024
Ratujmy Rzeki
 

Polsko-niemiecka koalicja organizacji krytykuje brak wstrzymania regulacji Odry

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności

Rok temu, 7 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce wydał prawomocne postanowienie o wstrzymaniu prac regulacyjnych na Odrze. Potwierdził wówczas decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2022 r. jako wyniku odwołania złożonego przez niemieckie i polskie organizacje ekologiczne.

Postanowienie sądu ustala, że decyzja GDOŚ nie może zostać wykonana, ponieważ nie uwzględnia skutków katastrofy ekologicznej na Odrze z lata 2022 r. W związku z tym dalsze prace budowlane nie powinny być prowadzone do momentu zmiany decyzji lub zakończenia głównego postępowania sądu. Jednak w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Ministerstwo Infrastruktury w Polsce odmówiło wykonania decyzji sądu. W efekcie pierwszy etap prac budowlanych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej został praktycznie zakończony.

Florian Schone, dyrektor ekologicznej organizacji Deutscher Naturschutzring (DNR) jako przedstawiciel niemieckiego sojuszu Aktionsbundnis lebendige Oder (Alians Żywa Odra), komentuje: - "Ubiegłoroczna decyzja sądu była wyraźnym sygnałem dla zachowania naturalnej różnorodności krajobrazu Odry i dla ludzi, którzy już teraz są konfrontowani ze skutkami kryzysu klimatycznego, takimi jak susza i niski poziom wody. To nieodpowiedzialne z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności, że prace budowlane po polskiej stronie wciąż nie zostały wstrzymane. Zwłaszcza po katastrofie ekologicznej na Odrze w sierpniu 2022 r., procesy ekologiczne i odporność rzeki muszą być traktowane priorytetowo w przyszłości. Oczekujemy, że niemiecki rząd zwróci się do osób odpowiedzialnych w Polsce, aby położyć kres ciągłemu łamaniu prawa i wspólnie znaleźć rozwiązania dla Odry przyjazne dla przyrody".

Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, mówi: - "Jesteśmy w międzynarodowej koalicji Czas na Odrę oraz polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki bardzo rozczarowani postawą nowego rządu polskiego w sprawie wykonania prawomocnego wyroku sądu sprzed roku. PiS nas przyzwyczaił do łamania prawa, ale nowa koalicja rządowa obiecywała przywrócenie praworządności. Niestety nie na rzekach. Mimo naszych skarg do prokuratury, pism do ministrów i premiera, rozmów z politykami, protestu pod kancelarią Prezesa RM nadal łamano prawo i regulowano Odrę. Minister Infrastruktury zapowiedział zakończenie prac na Odrze z dniem 1 marca. To nie osładza goryczy, bo wygląda, że ta "nowa ekipa" utrzymuje politykę personalną oraz zgodę dla betonowania rzek prowadzoną przez PiS.  Premier Tusk, mimo apelu ekspertów, pozostawił gospodarkę wodną w Ministerstwie Infrastruktury, zamiast przywrócić ją Ministerstwu Środowiska. Walka o Odrę trwa."

  Kontekst:

Decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce uzyskały polskie organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów oraz niemieckie organizacje ekologiczne DNR, NABU i BUND Brandenburg. Wszystkie pięć organizacji jest również członkami międzynarodowej koalicji "Czas na Odrę", która składa się z 28 polskich, czeskich i niemieckich organizacji ochrony środowiska i przyrody. Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczna. Postanowienie (sygn. akt III OZ 78/23) jest również dostępne na portalu Naczelnego Sądu Administracyjnego (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDE5CB878).

Na wniosek inwestora Wód Polskich z dnia 26 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. W efekcie postępowanie główne zostało zawieszone 27 grudnia 2022 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (IV SA/Wa 2239/22). Ponieważ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał decyzji w sprawie wniosku inwestora Wód Polskich o zmianę decyzji środowiskowej przez prawie rok, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów złożyły skargę na bezczynność w dniu 4 marca 2024 r.

Radosław Gawlik, prezes, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Ratujmy Rzeki

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności
czytaj całość
Organizacje ekologiczne spotkały się z komisarzem UE i wręczyły ponad 110 tys. podpisów
czytaj całość
Komunikat prasowy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Sióstr Rzeki Warszawa, KPRM  1.02.2024
czytaj całość
W pierwszy pełny dzień pracy nowego rządu przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki i Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę przyszli rano nad (...)
czytaj całość
29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.
czytaj całość
Informacja prasowa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
czytaj całość
więcej
2023-06-16
Stop bezprawiu nad Odrą!
2023-03-22
Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze?
2023-03-19
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze!
2023-03-13
Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?
2022-08-09
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim
2021-04-08
Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować
2021-03-22
Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji (...)
2021-03-17
Potrzebne moratorium na grodzenie i regulacje rzek przy realizacji wszelkich (...)
2021-03-16
Socrealistyczne monstrum znów zagraża Wiśle
2021-03-15
STOP dla regulacji i niszczenia Odry
2021-02-15
Zielona odbudowa dla rzek i dzikiej przyrody
2020-08-17
Nieznana i zaskakująca Odra i Szprewa
2020-07-27
Katastrofa w Baryczy. Akcja ratunkowa wciąż trwa
2020-07-25
Jaka powódź? Jesteśmy uratowani, a raczej ugotowani! Przekop Klucz-Ustowo cz. (...)
2020-07-22
Powódź - Apel Koalicji Ratujmy Rzeki
2020-05-29
3 razy W: Woda, Wiedza i Władza
2020-05-27
List KRR do kandydatów na Prezydenta RP.
2020-04-22
Odra Graniczna do zabetonowania
2020-04-06
Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej
2019-10-22
Rząd PiS kontynuuje budowę przekopu Mierzei Wiślanej
2019-09-29
Zakole A i inne, czyli zasypywanie zbiorników wodnych odpadami górniczymi
2019-09-26
Miejsce katastrofy na "Cz" - czyli zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych (...)
2019-09-02
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy błąd systemu? (...)
2019-08-20
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy (...)
2019-07-11
Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności
2019-06-25
Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną
2019-05-21
Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego
2019-03-31
„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.
2019-03-20
Z naturą czy przeciw niej – jak zapobiegać suszom i (...)
2019-03-01
Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?
2019-02-28
Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo (...)
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej