Ratujmy Rzeki

Żegluga łączy czy dzieli?

19 kwietnia 2018 min
(galeria fotografii)

Radek Gawlik: relacja subiektywna z  pierwszego  dnia I międzynarodowej konferencji „Żegluga łączy” organizowanej przez Ministerstwo Transportu wraz z ONZ ( sesja- Koordynowany rozwój śródlądowych dróg wodnych- strategia globalna)

https://konferencjaiww.pl/

Zacznę od podsumowania.

Konferencja to propagandowy popis ministra Gróbarczyka z zaproszeniem gości z całego świata. On i goście zagraniczni podkreślali wielokrotnie proekologiczność transportu. Nie usłyszałem o konflikcie z funkcją ochrony przeciwpowodziowej, czy ochroną przyrody ( może poza kopcącymi silnikami, które się wymienia na LPG  min. w Chinach). Nie słyszałem o wątpliwej ekonomii prucia rzek. Trochę zaskrzeczały dane, gdy przedstawicielka KE powiedziała, że żegluga ma mały udział 4 % w transporcie, oraz ze wydali 1,5 mld euro na 500 mld potrzeb.  Wystąpienie z różnych stron świata- mozaika niewiele wnosząca, poza wiedzą, co tam w Tajlandii myśli ministerstwo transportu o żegludze. Poszły  natomiast setki tys. zł  z budżetu na konferencję, która jednak dzieli - na iluzję rozwojową, jaką jest żegluga śródlądowa w Polsce.

Konferencja ma solidny i kosztowny wystrój i catering, gadżety. Na otwarciu w zaciemnionym centrum konferencyjnym koło zabytkowej Hali Stulecia nie za dużo ludzi. Sala wypełniona w 1/3 ( ok 150 osób).

Miałem nie iść na to show, proponowałem raczej protest pod miejscem konferencji, ale nie miałem sił i zasobów, czasu , aby to zrobić ( godz. 10.00 byłaby idealna, media nakręciły Ministra – początek  o 9.00 i sfilmowałyby protest). Jednak namówiono mnie - zgłosiłem się, wytrzymałem kilka godzin z rosnącym poczuciem straty czasu.

Pan Kamil Wyszkowski z Global Compact zahaczył mnie „panie ministrze” i podszedł w kuluarach przed konferencją. Powiedziałem mu od razu: popieram Pana działania w sprawie smogu, ale tu zaangażowanie ONZ to błąd. To wspieranie planów rządu w sprawie rzek, gorszych niż za Gierka. Trochę stężał mój rozmówca i zaczął się tłumaczyć, że ONZ tego nie popiera, to jest płaszczyzna do dyskusji, ale trzeba w niej brać udział, że zachęcał osobiście partie opozycyjne do włączenie się do dyskusji, też KRR (Koalicja Ratujmy Rzeki). Powiedziałem, że ja jestem w imieniu KRR i wiem jak organizuje dyskusję PiS - tak aby jej nie było. Zapraszał  jednak do spotkania i dyskusji w siedzibie ONZ, gwarantują warunki do niej i są możliwości. Dostałem wizytówkę.

Wystąpienia uczestników

Poniżej relacje spisane na żywo na komputerze z wystąpień, wiec na pewno nie stenogramy

Minister  Gróbarczyk

– otwierające wystąpienie;  wymienia przybyłych dygnitarze wodni z  Białorusi, Nigru, Portugalii, Malezji, Rosji, Chin
-modernizacja 3 dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, Konwencja AGN, E 30, E 40, E 70- elementy transeuropejskiej sieci transportowej, zdeterminowani , aby to osiągnąć.
-pobudza turystykę, rozwój żeglugi najbardziej ekologiczne źródło transportu. Problem ilości wody. Teraz dbanie o wodę jest łatwiejsze- jego ministerstwo od stycznia wszystkim kieruje.
„Żegluga łączy”

  Andriej Wasiljew, z-c sekretarza generalnego Komisja Ekonomiczna  ONZ

powtarza korzyści ekologiczne żeglugi śródlądowej, wymienia cele paneurpejskie i konferencje na temat dróg wodnych, mówi o zrównoważonym transporcie i zrównoważonym rozwoju, potrzebna wola polityczna do rozwoju żeglugi a ta jest wydajna i zrównoważona.

P. Magda Kopczyńska, w imieniu komisarz UE ds. transportu

Komisarz   nie może uczestniczyć jest zaangażowany w Strasburgu w dyskusje na temat nowej perspektywy finansowej;
-transport multimodalny winien stać się  sposobem odpowiedzi na problemy ( ochrona środowiska, efektywność, skutki gospodarcze),
- to nie jest konkurencja miedzy różnymi rodzajami transportu; żegluga potrzebuje innych rodzajów transportu- transport to system- to jest podejście UE;
- prawda jest niestety taka, że żegluga jest niewystarczająco wykorzystana , udział w UE -4 %; potrzebuje to czasu i  nie może być rozwiązane  tylko na poziomie 1 kraju; dla żeglugi integracja z innymi rodzajami transportu jest podstawowym wyzwaniem; KE współfinansowała ponad 52 projekty na 1,5 mld Euro ( pierwotny ich projekt obejmujący potrzeby 500 mld Euro)
- najczystszy rodzaj transportu, z def najmniejszy wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój jest trudny do osiągniecia ( jakoś dookoła tłumaczy- konieczność przekształcenia rzek ?!); część floty wymaga modernizacji- ekologiczne silniki, wyższe standardy
- cyfryzacja, rozwiąże część naszych problemów; I rodzaj transportu w UE, który miał swoje przepisy prawne dotyczące usług informacyjnych; uproszczenie relacji miedzy administracją a przedsiębiorcami
- na ile ten sektor jest atrakcyjny dla młodych ludzi, perspektywa kariery długoterminowa, trudny temat w całej UE, unijny certyfikat kwalifikacji

Panel dyskusyjny:

Min.  Marek Gróbarczyk,

zagajenie- ta konferencja ma niezwykle istotne znaczenie,  żegluga ma głęboko zakorzenioną tradycje, większość towarów po wojnie była transportowane drogą śródlądową? ( po której wojnie o Infalnty ?);   multimodalność musi zacząć funkcjonować – wymienia po ang. „climate change”, zanieczyszczenie powietrza, połączenie Odrzańskiej Drogi Wodnej z Dunajem i Łabą -powołano  grupy z Czechami i Słowacja, podobnie grupa z Białorusią- połączenie przez Brześć z M. Czarnym, i droga E70. Koledzy z Niemiec poparli korytarz Dolnej Odry, połączenie z Bałtykiem ( roztacza wizję ruchu na wszystkich frontach wodnych);
- podjęli bardzo konkretne działania dotyczące studium wykonalności- port szczeciński- już przygotował  dla Odry i port gdański- dla Wisły
- dziękuje KE, wraz z nią będą realizować studium kosztów i korzyści, aby dopiąć pakiet dokumentów rozpoczynających inwestycje;  chcą rozpocząć nowe i dokończyć te stare czasem ślimaczące się
- inwestycje mogą i musza iść  w parze z pełną ekologią, nie wyobrażamy sobie aby ekologiczny transport mógł być wprowadzany inaczej

Anatol Sivak,min transportu Białorusi,

ważna składowa, prawie 2 tys. km dróg wodnych, przewozy do 15 mln t towarów, 1000 statków, tonaż 120 tys t.
- przyjęto program państwowy rozwoju transportu, znajduje się fragment trasy E 70, nie mamy dostępu do morza, ale program uwzględnia odtworzenie tego dostępu modernizacja śluz na Va,
- wspólnie z rządem Ukrainy opracowali kartę drogową?
- widzą także tendencje ekologiczne?
- liczy na rozwój współpracy z PL

Ana Paula Menndez Vitoriino,  Minister ds. morskich Portugalii

mały kraj, ale 97 % graniczy z wodą, linia brzegowa 5. w Europie, terytorium morskie 3. w Europie, 3 % PKB związane z gosp. morską, oczekuje się ,że PKB podwoi się do r 2020, jeśli chodzi o gosp. morską?
- Portugalia hubem dla LNG, gazu z USA
- rzeki portugalskie i hiszpańskie po ok 1000 km, Duro i Tag, uznano je jako element systemu dróg UE, element łączący porty morskie- proj. zwiększania konkurencyjności portów, proj. przechodzenia z transportu drogowego ciężarówkami na barki, chcą wykorzystać potencjał tych 2 rzek

Jiang Mingbao, główny Inż. Mini Transportu,

mówił po chińsku sprawnie, nie było tłumaczenie na polski ( tłum. na ang. francuski), sporo uczestników wyszło z sali
- kontynuują ujarzmianie Yangcy, ponad 120 tys km dróg wodnych(?), statystyka przewozów ilości statków imponująca, (ale za szybko na mnie płynęły liczby), promują zintegrowane systemy transportowe;
wymienia jakieś miliardy Yuanów na wsparcie wymiany silników min na LNG; redukcja emisji,
problem: niebezpieczne cargo i odpady, zakaz wożenia niebezpiecznych chemikaliów po wodach śródlądowych,

Siergiej Aristow, z-ca Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej

Ponad 100 tys. km rzek spławnych, dotyczy to rzek głównie na terenie Syberii, 108 śluz, wszystko wspierane z budżetu państwa , 120 mln t towarów, w kierunku północy  przewożą 18 mln t towarów, nie ma alternatywy dla transportu wodnego; 30 tys. statków; flota komercyjna, średni wiek statków 30-40 lat,  w ostatnich latach zbudowano ok 700 nowych statków
Największe   (ponad 6 tys. km) rzeki Rosji połączone za pomocą kanałów można się dostać do 5 mórz, zapewniają głębokość 4 m, obecnie ograniczenie, nie wszędzie ta głębokość osiągalna, węzły hydrologiczne – zakończenie 2021, budżet ok 1 mld dol;
-obecnie śluzy , drogi wykorzystywane bezpłatnie przez podmioty gospodarcze
- szansa transport multimodalny, wcześniej mniej uwagi poświęcano transportowi wodnemu a więcej kolei
- ekologia, coraz ważniejsza, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, wymagania wobec statków
(Tu skończył się czas sesji, a zostało jeszcze 3 mówców)

Pailin Chuchottaworn- wiceminister transportu Tajlandii

Art. 65 konstytucji Tajlandii- zasada zrównoważonego rozwoju, kierując się filozofia gosp. samowystarczalnej, aktywnie promuje łączność wewnątrz granic i poza nim ( Mekkong- handel międzynarodowy i turystyka)
- duże znaczenie dla obsługi wewnętrznej i handlu międzynarodowego

Tu wyczerpała się moja zdolność siedzenia i słuchania

Radek Gawlik

tytul: Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowychtytul: Bogatynia, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast – co dalej?tytul: Informacja prasowa Polskiego Alarmu Smogowegotytul: Recykling rejs - finał w Nowej Solitytul: Konferencja w Brzegu na brzegu (Odry)tytul: Dolny Śląsk bez Smogu - Podsumowanietytul: Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwatytul: Dzień Ziemi na Odrze
view_list  inne artykuły z tematu Ratujmy Rzeki:
mh

Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego

W tym roku pogoda da nam w kość, poszaleją anomalie klimatyczne… Przynajmniej tak nam prognozują Amerykanie (odpukać).

mh

Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody

Organizacje przyrodnicze skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki złożyły odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zezwalającej na budowę zapory na dolnej Wiśle w Siarzewie. Decyzja RDOŚ jest w kilkudziesięciu punktach sprzeczna z polskim i unijnym prawem.

mh

Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.

W ostatni piątek starego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

mh

Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo

Koalicja Ratujmy Rzeki* krytykuje porozumienie podpisane w ubiegły piątek przez ministrów środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra energii w sprawie budowy nowego stopnia na dolnej Wiśle.

mh

Zrównoważona dewastacja rzek

Jest plan zabudowy Odry i Wisły i dopasowania do wymagań IV klasy żeglowności.

mh

Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy

Informacja prasowaz okazji konferencji „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju” organizowanej przez Koalicję Ratujmy Rzeki oraz ruch Nauka dla Przyrody

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.