×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

19 kwietnia 2018
Ratujmy Rzeki
 

Żegluga łączy czy dzieli?

Radek Gawlik: relacja subiektywna z  pierwszego  dnia I międzynarodowej konferencji „Żegluga łączy” organizowanej przez Ministerstwo Transportu wraz z ONZ ( sesja- Koordynowany rozwój śródlądowych dróg wodnych- strategia globalna)

https://konferencjaiww.pl/

Zacznę od podsumowania.

Konferencja to propagandowy popis ministra Gróbarczyka z zaproszeniem gości z całego świata. On i goście zagraniczni podkreślali wielokrotnie proekologiczność transportu. Nie usłyszałem o konflikcie z funkcją ochrony przeciwpowodziowej, czy ochroną przyrody ( może poza kopcącymi silnikami, które się wymienia na LPG  min. w Chinach). Nie słyszałem o wątpliwej ekonomii prucia rzek. Trochę zaskrzeczały dane, gdy przedstawicielka KE powiedziała, że żegluga ma mały udział 4 % w transporcie, oraz ze wydali 1,5 mld euro na 500 mld potrzeb.  Wystąpienie z różnych stron świata- mozaika niewiele wnosząca, poza wiedzą, co tam w Tajlandii myśli ministerstwo transportu o żegludze. Poszły  natomiast setki tys. zł  z budżetu na konferencję, która jednak dzieli - na iluzję rozwojową, jaką jest żegluga śródlądowa w Polsce.

Konferencja ma solidny i kosztowny wystrój i catering, gadżety. Na otwarciu w zaciemnionym centrum konferencyjnym koło zabytkowej Hali Stulecia nie za dużo ludzi. Sala wypełniona w 1/3 ( ok 150 osób).

Miałem nie iść na to show, proponowałem raczej protest pod miejscem konferencji, ale nie miałem sił i zasobów, czasu , aby to zrobić ( godz. 10.00 byłaby idealna, media nakręciły Ministra – początek  o 9.00 i sfilmowałyby protest). Jednak namówiono mnie - zgłosiłem się, wytrzymałem kilka godzin z rosnącym poczuciem straty czasu.

Pan Kamil Wyszkowski z Global Compact zahaczył mnie „panie ministrze” i podszedł w kuluarach przed konferencją. Powiedziałem mu od razu: popieram Pana działania w sprawie smogu, ale tu zaangażowanie ONZ to błąd. To wspieranie planów rządu w sprawie rzek, gorszych niż za Gierka. Trochę stężał mój rozmówca i zaczął się tłumaczyć, że ONZ tego nie popiera, to jest płaszczyzna do dyskusji, ale trzeba w niej brać udział, że zachęcał osobiście partie opozycyjne do włączenie się do dyskusji, też KRR (Koalicja Ratujmy Rzeki). Powiedziałem, że ja jestem w imieniu KRR i wiem jak organizuje dyskusję PiS - tak aby jej nie było. Zapraszał  jednak do spotkania i dyskusji w siedzibie ONZ, gwarantują warunki do niej i są możliwości. Dostałem wizytówkę.

Wystąpienia uczestników

Poniżej relacje spisane na żywo na komputerze z wystąpień, wiec na pewno nie stenogramy

Minister  Gróbarczyk

– otwierające wystąpienie;  wymienia przybyłych dygnitarze wodni z  Białorusi, Nigru, Portugalii, Malezji, Rosji, Chin
-modernizacja 3 dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, Konwencja AGN, E 30, E 40, E 70- elementy transeuropejskiej sieci transportowej, zdeterminowani , aby to osiągnąć.
-pobudza turystykę, rozwój żeglugi najbardziej ekologiczne źródło transportu. Problem ilości wody. Teraz dbanie o wodę jest łatwiejsze- jego ministerstwo od stycznia wszystkim kieruje.
„Żegluga łączy”

  Andriej Wasiljew, z-c sekretarza generalnego Komisja Ekonomiczna  ONZ

powtarza korzyści ekologiczne żeglugi śródlądowej, wymienia cele paneurpejskie i konferencje na temat dróg wodnych, mówi o zrównoważonym transporcie i zrównoważonym rozwoju, potrzebna wola polityczna do rozwoju żeglugi a ta jest wydajna i zrównoważona.

P. Magda Kopczyńska, w imieniu komisarz UE ds. transportu

Komisarz   nie może uczestniczyć jest zaangażowany w Strasburgu w dyskusje na temat nowej perspektywy finansowej;
-transport multimodalny winien stać się  sposobem odpowiedzi na problemy ( ochrona środowiska, efektywność, skutki gospodarcze),
- to nie jest konkurencja miedzy różnymi rodzajami transportu; żegluga potrzebuje innych rodzajów transportu- transport to system- to jest podejście UE;
- prawda jest niestety taka, że żegluga jest niewystarczająco wykorzystana , udział w UE -4 %; potrzebuje to czasu i  nie może być rozwiązane  tylko na poziomie 1 kraju; dla żeglugi integracja z innymi rodzajami transportu jest podstawowym wyzwaniem; KE współfinansowała ponad 52 projekty na 1,5 mld Euro ( pierwotny ich projekt obejmujący potrzeby 500 mld Euro)
- najczystszy rodzaj transportu, z def najmniejszy wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój jest trudny do osiągniecia ( jakoś dookoła tłumaczy- konieczność przekształcenia rzek ?!); część floty wymaga modernizacji- ekologiczne silniki, wyższe standardy
- cyfryzacja, rozwiąże część naszych problemów; I rodzaj transportu w UE, który miał swoje przepisy prawne dotyczące usług informacyjnych; uproszczenie relacji miedzy administracją a przedsiębiorcami
- na ile ten sektor jest atrakcyjny dla młodych ludzi, perspektywa kariery długoterminowa, trudny temat w całej UE, unijny certyfikat kwalifikacji

Panel dyskusyjny:

Min.  Marek Gróbarczyk,

zagajenie- ta konferencja ma niezwykle istotne znaczenie,  żegluga ma głęboko zakorzenioną tradycje, większość towarów po wojnie była transportowane drogą śródlądową? ( po której wojnie o Infalnty ?);   multimodalność musi zacząć funkcjonować – wymienia po ang. „climate change”, zanieczyszczenie powietrza, połączenie Odrzańskiej Drogi Wodnej z Dunajem i Łabą -powołano  grupy z Czechami i Słowacja, podobnie grupa z Białorusią- połączenie przez Brześć z M. Czarnym, i droga E70. Koledzy z Niemiec poparli korytarz Dolnej Odry, połączenie z Bałtykiem ( roztacza wizję ruchu na wszystkich frontach wodnych);
- podjęli bardzo konkretne działania dotyczące studium wykonalności- port szczeciński- już przygotował  dla Odry i port gdański- dla Wisły
- dziękuje KE, wraz z nią będą realizować studium kosztów i korzyści, aby dopiąć pakiet dokumentów rozpoczynających inwestycje;  chcą rozpocząć nowe i dokończyć te stare czasem ślimaczące się
- inwestycje mogą i musza iść  w parze z pełną ekologią, nie wyobrażamy sobie aby ekologiczny transport mógł być wprowadzany inaczej

Anatol Sivak,min transportu Białorusi,

ważna składowa, prawie 2 tys. km dróg wodnych, przewozy do 15 mln t towarów, 1000 statków, tonaż 120 tys t.
- przyjęto program państwowy rozwoju transportu, znajduje się fragment trasy E 70, nie mamy dostępu do morza, ale program uwzględnia odtworzenie tego dostępu modernizacja śluz na Va,
- wspólnie z rządem Ukrainy opracowali kartę drogową?
- widzą także tendencje ekologiczne?
- liczy na rozwój współpracy z PL

Ana Paula Menndez Vitoriino,  Minister ds. morskich Portugalii

mały kraj, ale 97 % graniczy z wodą, linia brzegowa 5. w Europie, terytorium morskie 3. w Europie, 3 % PKB związane z gosp. morską, oczekuje się ,że PKB podwoi się do r 2020, jeśli chodzi o gosp. morską?
- Portugalia hubem dla LNG, gazu z USA
- rzeki portugalskie i hiszpańskie po ok 1000 km, Duro i Tag, uznano je jako element systemu dróg UE, element łączący porty morskie- proj. zwiększania konkurencyjności portów, proj. przechodzenia z transportu drogowego ciężarówkami na barki, chcą wykorzystać potencjał tych 2 rzek

Jiang Mingbao, główny Inż. Mini Transportu,

mówił po chińsku sprawnie, nie było tłumaczenie na polski ( tłum. na ang. francuski), sporo uczestników wyszło z sali
- kontynuują ujarzmianie Yangcy, ponad 120 tys km dróg wodnych(?), statystyka przewozów ilości statków imponująca, (ale za szybko na mnie płynęły liczby), promują zintegrowane systemy transportowe;
wymienia jakieś miliardy Yuanów na wsparcie wymiany silników min na LNG; redukcja emisji,
problem: niebezpieczne cargo i odpady, zakaz wożenia niebezpiecznych chemikaliów po wodach śródlądowych,

Siergiej Aristow, z-ca Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej

Ponad 100 tys. km rzek spławnych, dotyczy to rzek głównie na terenie Syberii, 108 śluz, wszystko wspierane z budżetu państwa , 120 mln t towarów, w kierunku północy  przewożą 18 mln t towarów, nie ma alternatywy dla transportu wodnego; 30 tys. statków; flota komercyjna, średni wiek statków 30-40 lat,  w ostatnich latach zbudowano ok 700 nowych statków
Największe   (ponad 6 tys. km) rzeki Rosji połączone za pomocą kanałów można się dostać do 5 mórz, zapewniają głębokość 4 m, obecnie ograniczenie, nie wszędzie ta głębokość osiągalna, węzły hydrologiczne – zakończenie 2021, budżet ok 1 mld dol;
-obecnie śluzy , drogi wykorzystywane bezpłatnie przez podmioty gospodarcze
- szansa transport multimodalny, wcześniej mniej uwagi poświęcano transportowi wodnemu a więcej kolei
- ekologia, coraz ważniejsza, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, wymagania wobec statków
(Tu skończył się czas sesji, a zostało jeszcze 3 mówców)

Pailin Chuchottaworn- wiceminister transportu Tajlandii

Art. 65 konstytucji Tajlandii- zasada zrównoważonego rozwoju, kierując się filozofia gosp. samowystarczalnej, aktywnie promuje łączność wewnątrz granic i poza nim ( Mekkong- handel międzynarodowy i turystyka)
- duże znaczenie dla obsługi wewnętrznej i handlu międzynarodowego

Tu wyczerpała się moja zdolność siedzenia i słuchania

Radek Gawlik

Ratujmy Rzeki

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności
czytaj całość
Organizacje ekologiczne spotkały się z komisarzem UE i wręczyły ponad 110 tys. podpisów
czytaj całość
Komunikat prasowy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Sióstr Rzeki Warszawa, KPRM  1.02.2024
czytaj całość
W pierwszy pełny dzień pracy nowego rządu przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki i Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę przyszli rano nad (...)
czytaj całość
29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.
czytaj całość
Informacja prasowa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
czytaj całość
więcej
2023-06-16
Stop bezprawiu nad Odrą!
2023-03-22
Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze?
2023-03-19
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze!
2023-03-13
Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?
2022-08-09
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim
2021-04-08
Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować
2021-03-22
Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji (...)
2021-03-17
Potrzebne moratorium na grodzenie i regulacje rzek przy realizacji wszelkich (...)
2021-03-16
Socrealistyczne monstrum znów zagraża Wiśle
2021-03-15
STOP dla regulacji i niszczenia Odry
2021-02-15
Zielona odbudowa dla rzek i dzikiej przyrody
2020-08-17
Nieznana i zaskakująca Odra i Szprewa
2020-07-27
Katastrofa w Baryczy. Akcja ratunkowa wciąż trwa
2020-07-25
Jaka powódź? Jesteśmy uratowani, a raczej ugotowani! Przekop Klucz-Ustowo cz. (...)
2020-07-22
Powódź - Apel Koalicji Ratujmy Rzeki
2020-05-29
3 razy W: Woda, Wiedza i Władza
2020-05-27
List KRR do kandydatów na Prezydenta RP.
2020-04-22
Odra Graniczna do zabetonowania
2020-04-06
Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej
2019-10-22
Rząd PiS kontynuuje budowę przekopu Mierzei Wiślanej
2019-09-29
Zakole A i inne, czyli zasypywanie zbiorników wodnych odpadami górniczymi
2019-09-26
Miejsce katastrofy na "Cz" - czyli zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych (...)
2019-09-02
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy błąd systemu? (...)
2019-08-20
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy (...)
2019-07-11
Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności
2019-06-25
Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną
2019-05-21
Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego
2019-03-31
„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.
2019-03-20
Z naturą czy przeciw niej – jak zapobiegać suszom i (...)
2019-03-01
Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?
2019-02-28
Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo (...)
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej