×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
IOŚ-PIB
28 lipca 2023
Ratujmy Rzeki
 

Relacja z okrągłego stołu odrzańskiego oraz postulaty sformułowane przez uczestników

29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.

Okrągły stół odrzański - Postulaty

29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański. Celem wydarzenia było omówienie dotychczasowych działań i wypracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań w związku z sytuacją na rzece Odrze.

Jak zauważyli sami uczestnicy, dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, a także przedstawiciele biznesu, była bardzo potrzebna i pozwoliła na omówienie problemu i przedstawienia różnych perspektyw jego postrzegania.

W trakcie dyskusji uczestnicy Zgromadzenia stwierdzili, że:

Celem wydarzenia było omówienie dotychczasowych działań i wypracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań w związku z sytuacją na rzece Odrze. Jak zauważyli sami uczestnicy, dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, a także przedstawiciele biznesu, była bardzo potrzebnym przedsięwzięciem, które pozwoliło na omówienie problemu w tak zróżnicowanym gronie.

Odra jako rzeka bardzo zdegradowana, głównie wskutek przekształcenia jej koryta i całej zlewni oraz intensywnego zanieczyszczania w tym zasolenia, ma bardzo ograniczone zdolności samooczyszczania.
Sytuacja na rzece Odrze to problem społeczny i ekologiczny i w tej kategorii powinna być rozpatrywana, co powinno przełożyć się na konkretne decyzje polityczne (w tym zmiany prawne i administracyjne oraz szeroką dobrą edukację), które skutecznie będą przeciwdziałać skutkom wieloletnich przekształceń tej rzeki i jej zlewni oraz doprowadzą do jej lepszego stanu.
Działania monitoringowe, jak i mające na celu eliminację i ograniczenie zasolenia oraz związków biogennych (i w konsekwencji Prymnesium parvum) w wodach Odry są potrzebne.

Zgromadzeni, w celu polepszenia stanu ekosystemu rzeki Odry i walki z przyczynami prowadzącymi do rozwoju gatunku inwazyjnego, jakim jest „złota alga”, zgłaszali następujące postulaty:

 • Stopniowe ograniczenie ładunków (m.in. zasolenia, biogenów) zrzucanych do rzeki Odry, poprzez działania o charakterze krótko- i długoterminowym:
  • weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na podstawie bilansu wodnogospodarczego oraz ograniczenie dopływów zanieczyszczeń zarówno tych legalnych i nielegalnych, jak i zanieczyszczeń obszarowych z rolnictwa,
  • wdrożenie inteligentnego systemu gospodarowania wodami zlewni rzeki Odry opartego na modelu numerycznym ilościowym i jakościowym całej zlewni, który byłby podstawą do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania wodą, w tym tymczasowego ograniczania zrzutów,
  • prowadzenie bieżącego monitoringu  ilościowego i jakościowego wszystkich zrzutów z dostępem do wyników on-line w czasie rzeczywistym,
  • zróżnicowanie opłat za zrzuty zasolonych wód do rzek w celu zmotywowania podmiotów do ograniczania zrzutów zanieczyszczeń poprzez inwestowanie w systemy oczyszczania oraz systemy ograniczające zasolenie,
  • długoterminowe działania inwestycyjne w systemy oczyszczania oraz systemy ograniczające zasolenie mające doprowadzić do poprawy jakości wód rzeki Odry,
  • w ujęciu krótkoterminowym utrzymanie zarządzania zrzutami wód zasolonych w sposób pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia zakwitu „złotej algi” oraz ewentualna rozbudowa systemów retencyjno–dozujących.
 • Wdrożenie badań przesiewowych na innych rzekach i istotnych zbiornikach w Polsce pod kątem obecności „złotej algi”.
 • Rozszerzenie monitoringu interwencyjnego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o zbiorniki retencyjne wód pokopalnianych i wprowadzenie pilotażowych badań z wykorzystaniem starorzeczy wspomagających procesy samooczyszczania.
 • Pilne przygotowanie i wdrożenie działań bioasekuracyjnych dla wszystkich użytkowników wód, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka przenoszenia Prymnesium parvum  na inne zbiorniki i cieki.
 • Zaprzestanie regulacji Odry oraz ograniczenie w specustawie odrzańskiej inwestycji, które nie dotyczą renaturyzacji i przywracania łączności ekologicznej cieków i wprowadzenie do specustawy działań renaturyzacyjnych pozwalających na skuteczną odbudowę utraconych funkcji rzecznych.
 • Renaturyzacja koryta Odry i jej doliny w jak największym stopniu oraz zwiększenie możliwości retencji gruntowej całej zlewni Odry, poprzez m.in. zaniechanie prowadzenia prac utrzymaniowych i robót hydrotechnicznych sprzyjających szybszemu odprowadzaniu wody w miejscach, gdzie zagrożenie powodziowe nie występuje i gdzie nie ma rzetelnie uzasadnionej innej potrzeby ich wykonania.
 • Zalesianie możliwie największej powierzchni zlewni Odry i ograniczenie wycinki drzew na jej obszarze.
 • Rozszczelnienie możliwie największej powierzchni zlewni celem zwiększenia infiltracji wód opadowych do wód gruntowych. Unikniemy wtedy zagrożenia powodziowego i tym samym prowadzenia prac utrzymaniowych na małych ciekach i małych rzekach.
 • Rozważenie możliwości skierowania wód kopalnianych odprowadzanych obecnie bezpośrednio lub poprzez dopływy do Kanału Gliwickiego bezpośrednio do Odry, co mogłoby wyeliminować główne miejsce powstawania zakwitów „złotej algi”.

Uczestnicy wyrazili wolę kontynuacji współpracy i udziału w kolejnym spotkaniu z udziałem reprezentantów wszystkich interesariuszy.

Okrągły stół odrzański_postulaty

Prezentacja z okrągłego stołu odrzańskiego

autor:
Instytut Ochrony Przyrody - Państwowy Instytut Badawczy

Ratujmy Rzeki

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności
czytaj całość
Organizacje ekologiczne spotkały się z komisarzem UE i wręczyły ponad 110 tys. podpisów
czytaj całość
Komunikat prasowy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Sióstr Rzeki Warszawa, KPRM  1.02.2024
czytaj całość
W pierwszy pełny dzień pracy nowego rządu przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki i Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę przyszli rano nad (...)
czytaj całość
29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.
czytaj całość
Informacja prasowa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
czytaj całość
więcej
2023-06-16
Stop bezprawiu nad Odrą!
2023-03-22
Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze?
2023-03-19
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze!
2023-03-13
Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?
2022-08-09
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim
2021-04-08
Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować
2021-03-22
Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji (...)
2021-03-17
Potrzebne moratorium na grodzenie i regulacje rzek przy realizacji wszelkich (...)
2021-03-16
Socrealistyczne monstrum znów zagraża Wiśle
2021-03-15
STOP dla regulacji i niszczenia Odry
2021-02-15
Zielona odbudowa dla rzek i dzikiej przyrody
2020-08-17
Nieznana i zaskakująca Odra i Szprewa
2020-07-27
Katastrofa w Baryczy. Akcja ratunkowa wciąż trwa
2020-07-25
Jaka powódź? Jesteśmy uratowani, a raczej ugotowani! Przekop Klucz-Ustowo cz. (...)
2020-07-22
Powódź - Apel Koalicji Ratujmy Rzeki
2020-05-29
3 razy W: Woda, Wiedza i Władza
2020-05-27
List KRR do kandydatów na Prezydenta RP.
2020-04-22
Odra Graniczna do zabetonowania
2020-04-06
Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej
2019-10-22
Rząd PiS kontynuuje budowę przekopu Mierzei Wiślanej
2019-09-29
Zakole A i inne, czyli zasypywanie zbiorników wodnych odpadami górniczymi
2019-09-26
Miejsce katastrofy na "Cz" - czyli zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych (...)
2019-09-02
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy błąd systemu? (...)
2019-08-20
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy (...)
2019-07-11
Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności
2019-06-25
Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną
2019-05-21
Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego
2019-03-31
„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.
2019-03-20
Z naturą czy przeciw niej – jak zapobiegać suszom i (...)
2019-03-01
Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?
2019-02-28
Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo (...)
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej